”Dievs ir mīlestība.” (1. JĀŅA 4:8, 16.)

DZIESMAS: 18., 91.

1. Kāda ir spilgtākā Dieva personības iezīme, un kā šī apziņa mūs ietekmē?

JEHOVAS iedvesmotajos Rakstos, Bībelē, ir teikts, ka ”Dievs ir mīlestība”. Mīlestība nav tikai viena no daudzajām apbrīnojamajām viņa personības iezīmēm — ”Dievs ir mīlestība”. (1. Jāņa 4:8.) Tā ir viņa visspilgtākā, vissvarīgākā īpašība. Jehova ne tikai spēj mīlēt — tā ir viņa būtība. Cik patīkami ir apzināties, ka Visuma un visa dzīvā Radītājs ir mīlestības Dievs! Mīlestība ietekmē visu, ko viņš dara.

2. Par ko mēs varam būt pārliecināti, domājot par Dieva mīlestību? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

2 Ņemot vērā, cik sirsnīgas un maigas jūtas Dievam ir pret radītajām būtnēm, mēs varam nešaubīties, ka visi viņa nodomi, kas saistīti ar cilvēkiem, katrā ziņā piepildīsies un nāks par labu visiem, kas pakļaujas viņa varai. Piemēram, mīlestības vadīts, Jehova ”ir noteicis dienu, kad taisnīgi tiesās apdzīvoto zemi ar viņa izraudzīta vīra [Jēzus Kristus] starpniecību”. (Ap. d. 17:31.) Mēs varam būt pārliecināti, ka tā arī notiks. Cilvēki, kam ir pareiza attieksme un kas paklausa  Dievam, saņems labvēlīgu spriedumu un pieredzēs brīnišķīgu nākotni, kas nekad nebeigsies.

PAR KO LIECINA VĒSTURE

3. Kāda, jūsuprāt, būtu nākotne, ja Dievs nemīlētu cilvēkus?

3 Iztēlosimies, kāda nākotne mūs gaidītu, ja Dievs nemīlētu cilvēkus. Lai to saprastu, pietiek padomāt par cilvēces vēsturi un par nelaimēm, ko ir izraisījusi cilvēku valdīšana un šīs pasaules nežēlīgais un bargais dievs — Sātans. (2. Kor. 4:4; 1. Jāņa 5:19; nolasīt Atklāsmes 12:9, 12.) Ja nebūtu Dieva mīlestības, nākotne patiešām būtu briesmīga.

4. Kāpēc Jehova pieļāva, ka notiek sacelšanās pret viņa taisnīgo valdīšanu?

4 Kad Sātans sacēlās pret Jehovas varu, viņš pamudināja abus pirmos cilvēkus rīkoties tāpat. Viņš apšaubīja, ka Dievam ir tiesības uz augstāko varu, un apgalvoja, ka Dievs savu varu īstenojot netaisnīgi. Būtībā Sātans lika saprast, ka viņš būtu labāks valdnieks nekā Radītājs. (1. Moz. 3:1—5.) Jehova ļāva, lai Sātans mēģina pierādīt savus apgalvojumus, taču šī atļauja bija dota tikai uz laiku. Savā lielajā gudrībā Jehova ir atvēlējis pietiekami ilgu laiku, lai būtu skaidri redzams, ka jebkādi centieni valdīt neatkarīgi no viņa ir neveiksmīgi. Bēdīgā pieredze nepārprotami liecina, ka ne paši cilvēki, ne Sātans nespēj sekmīgi valdīt.

5. Par ko liecina cilvēces vēsture?

5 Tikai pēdējo 100 gadu laikā karos ir gājuši bojā vairāk nekā 100 miljoni cilvēku. Mūsdienās apstākļi pasaulē nemitīgi pasliktinās. Tieši tas bija paredzēts Dieva Rakstos, kuros minēts, ka tagadējās pasaules ”pēdējās dienās” ”ļauni cilvēki un krāpnieki ieslīgs arvien lielākā ļaunumā”. (2. Tim. 3:1, 13.) Vēsture neatstāj nekādas šaubas par to, cik patiesi ir Bībelē lasāmie vārdi: ”Es zinu, Kungs, ka cilvēka liktenis nestāv viņa paša rokās, ka savā dzīvē vīrs nevar pats droši noteikt savu ceļu.” (Jer. 10:23.) Jehova nav radījis cilvēkus ar spēju un tiesībām noteikt visu savā dzīvē bez viņa vadības.

6. Kāds mērķis ir sasniegts ar to, ka Dievs uz kādu laiku ir pieļāvis ļaunumu?

6 Ar to, ka Dievs uz kādu laiku ir pieļāvis ļaunumu, ir ne tikai pierādīts, ka cilvēku valdīšana nedod neko labu, bet arī sasniegts vēl kāds tālejošs mērķis. Uz visiem laikiem ir apstiprināts, ka vienīgi Dieva valdīšanai ir labs iznākums. Ja pēc tam, kad Jehova būs iznīcinājis ļaunumu un tos, kas dara ļaunu, kāds atkal apstrīdēs Jehovas mīlestības pilno valdīšanu, šādu apgalvojumu vairs nebūs nepieciešams atspēkot. Pamatojoties uz to, kas ir noticis cilvēces vēstures gaitā, Dievs ar pilnām tiesībām varēs tūlīt pat iznīcināt dumpiniekus, kamēr ļaunums vēl nebūs izplatījies no jauna.

KĀ JEHOVA JAU IR APLIECINĀJIS MĪLESTĪBU

7., 8. Kādi ir daži no veidiem, kā izpaužas Jehovas izcilā mīlestība?

7 Jehovas izcilā mīlestība izpaužas ļoti dažādi. Iespaidīgajā Visumā ir miljardiem galaktiku, un katrā no tām ir miljardiem zvaigžņu un planētu. Mūsu Galaktikā viena no zvaigznēm ir Saule, bez kuras nevarētu pastāvēt dzīvības formu daudzveidība uz Zemes. Tas viss liecina par Radītāja esamību un par viņa īpašībām — spēku, gudrību un  mīlestību. Tik tiešām, Dieva ”neredzamās īpašības — viņa mūžīgais spēks un dievišķība — ir skaidri redzamas jau kopš pasaules radīšanas, jo tās ir saskatāmas radītajā”. (Rom. 1:20.)

8 Uz Zemes Jehova visu ir radījis tā, lai tiem, kas te dzīvo, nekā netrūktu. Viņš izveidoja skaistu paradīzes dārzu un ievietoja tajā cilvēkus, kas bija radīti ar nevainojamu prātu un ķermeni, kā arī ar potenciālu dzīvot mūžīgi. (Nolasīt Atklāsmes 4:11.) Turklāt Dievs ”dod barību visai dzīvajai radībai, Viņa žēlastība paliek mūžīgi”. (Ps. 136:25.)

9. Kāda ir Jehovas attieksme pret to, kas ir ļauns, kaut arī viņš ir mīlestības Dievs?

9 Kaut arī Jehova ir mīlestības Dievs, viņš kaut ko arī ienīst — Jehova neieredz to, kas ir ļauns. Piemēram, 5. psalmā, no 5. līdz 7. pantam, par Jehovu ir teikts: ”Tu neesi Dievs, kam patīk bezdievības pilna cilvēka daba. [..] Tu ienīsti visus ļauna darītājus. ..Tev riebj ikviens, kas izlej asinis un dara viltu.”

DRĪZUMĀ ĻAUNUMAM PIENĀKS GALS

10., 11. a) Ko Jehova darīs ar ļaunajiem? b) Kā Jehova atalgos tos, kas viņam paklausa?

10 Tā kā Jehova ir mīlestības Dievs un viņš ienīst ļaunumu, viņš ir nolēmis atbrīvot no tā zemi un visu pārējo, kas ir radīts gan materiālajā, gan garīgajā pasaulē. Ļaunums tiks iznīcināts tad, kad jautājums par augstāko varu būs pilnībā atrisināts saskaņā ar viņa gribu. Bībelē ir ietverts solījums: ”Ļaundari taču tiks izdeldēti, bet, kas gaida uz to Kungu, iemantos zemi. Vēl mazu brīdi, un bezdievīgā vairs nebūs. [..] Tie, kas to Kungu ienīst, būs kā salmi ceplī, kā dūmi tie zudīs un izgaisīs.” (Ps. 37:9, 10, 20.)

11 Bet Dieva Rakstos ir atrodams arī šāds solījums: ”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.” (Ps. 37:29.) Šie cilvēki ”baudīs mieru papilnam”. (Ps. 37:11.) Tas būs iespējams tāpēc, ka mūsu mīlošais Dievs vienmēr dara to, kas nāk par labu viņa uzticamajiem kalpiem. Bībelē rakstīts: ”Viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais ir pagājis.” (Atkl. 21:4.) Visus, kas augstu vērtē Jehovas mīlestību un pakļaujas viņa varai, gaida lieliska nākotne.

12. Par kādiem cilvēkiem var teikt, ka viņiem ir ”skaidra sirds”?

12 Jehovas Rakstos ir teikts: ”Glabā skaidru sirdi un dzenies pēc taisnības, jo miera cilvēkam beidzot labi klāsies. Bet grēcinieki visi kopā iznīks, un bezdievīgo pēcnācēji tiks izdeldēti.” (Ps. 37:37, 38.) Tie, kam ir ”skaidra sirds”, iepazīst Jehovu un viņa Dēlu, paklausa Dievam un pilda viņa gribu. (Nolasīt Jāņa 17:3.) Šie cilvēki nopietni uztver to, kas ir sacīts 1. Jāņa vēstules 2. nodaļas 17. pantā: ”Pasaule un tās iekāres ies bojā, bet tas, kas pilda Dieva gribu, paliks mūžīgi.” Tuvojoties šīs pasaules galam, ir ļoti svarīgi ”gaidīt uz to Kungu un nenovērsties no Viņa ceļa”. (Ps. 37:34.)

IZCILĀKĀ DIEVA MĪLESTĪBAS IZPAUSME

13. Kā Jehova ir apliecinājis grēcīgiem cilvēkiem savu mīlestību?

13 Lai gan mēs neesam pilnīgi, mēs spējam ”nenovērsties no Viņa ceļa”. Turklāt izcilākā Jehovas mīlestības izpausme mums ļauj veidot ar viņu ciešas attiecības. Jehova ir sagādājis Jēzus Kristus izpirkuma upuri, tāpēc paklausīgie cilvēki var tikt atbrīvoti no grēka  un nāves, ko viņi ir mantojuši no Ādama. (Nolasīt Romiešiem 5:12; 6:23.) Jehova pilnībā paļāvās uz savu vienīgo Dēlu, kas debesīs jau neizmērojami ilgu laiku bija bijis viņam uzticīgs. Kā mīlošam Tēvam Jehovam, bez šaubām, bija ļoti sāpīgi noskatīties, cik netaisnīgi pret Jēzu izturējās, kad tas bija uz zemes. Taču Jēzus nelokāmi aizstāvēja Dieva augstāko varu un pierādīja, ka pilnīgs cilvēks var palikt uzticīgs Dievam pat visgrūtākajos pārbaudījumos.

Mīlestības vadīts, Dievs sūtīja uz zemi savu Dēlu (Sk. 13. rindkopu)

14., 15. Kas tika panākts ar Jēzus nāvi?

14 Jēzus saglabāja uzticību Jehovam un atbalstīja viņa varu, kad pieredzēja vissmagāko pārbaudījumu, — viņš nomira, būdams uzticīgs Dieva kalps. Mums būtu jābūt ārkārtīgi pateicīgiem, ka Jēzus, atdodams savu dzīvību, samaksāja arī izpirkumu, kas bija vajadzīgs, lai atbrīvotu cilvēkus un dotu mums iespēju mūžīgi dzīvot Dieva apsolītajā jaunajā pasaulē. Apustulis Pāvils norādīja, ka šādi izpaudās gan Jehovas, gan Jēzus mīlestība, kad rakstīja: ”Noteiktajā laikā Kristus ir miris par bezdievīgajiem, kamēr mēs vēl bijām vāji. Diez vai kāds mirtu par taisno — drīzāk kāds būtu gatavs mirt par labu cilvēku. Bet Dievs savu mīlestību mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomira, kad vēl bijām grēcinieki.” (Rom. 5:6—8.) Apustulis Jānis  paskaidroja: ”Lūk, kā pret mums ir izpaudusies Dieva mīlestība: Dievs ir sūtījis pasaulē savu vienīgo Dēlu, lai mēs ar viņa starpniecību iegūtu dzīvību. Nevis tā ir mīlestība, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš ir mīlējis mūs un ir sūtījis savu Dēlu — samierināšanas upuri par mūsu grēkiem.” (1. Jāņa 4:9, 10.)

15 Par Dieva mīlestību pret cilvēkiem Jēzus sacīja: ”Dievs tik ļoti mīlēja pasauli [t.i., cilvēkus, uz kuriem var attiecināt izpirkumu], ka atdeva savu vienīgo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, neietu bojā, bet iegūtu mūžīgu dzīvi.” (Jāņa 3:16.) Dievs tik ļoti mīl cilvēkus, ka neliedz tiem neko labu, lai cik dārgi tas viņam maksātu. Viņa mīlestība ir mūžīga, un mēs vienmēr varēsim uz to paļauties. ”Es esmu pārliecināts,” rakstīja Pāvils, ”ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne valdības, ne tas, kas ir tagad, ne tas, kas vēl būs, ne spēki, ne augstums, ne dziļums, ne kaut kas cits no radītā mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” (Rom. 8:38, 39.)

VALSTĪBA JAU VALDA

16. Kas ir mesiāniskā valstība, un kam Jehova ir uzticējis to vadīt?

16 Dieva mīlestība pret cilvēci ir redzama tajā, ka viņš ir parūpējies par mesiāniskās valstības izveidošanu. Jehova jau ir uzticējis vadīt šo valdību savam Dēlam, kas mīl cilvēkus un ir augstākajā mērā piemērots valdnieks. (Sal. Pam. 8:31.) Jēzum debesīs ir 144 tūkstoši līdzvaldnieku, kas tiek piecelti no nāves un kas zina, ko nozīmē būt cilvēkiem. (Atkl. 14:1.) Valstība bija galvenais, par ko Jēzus stāstīja citiem, un viņš mācīja savus sekotājus lūgt: ”Mūsu Tēvs debesīs! Lai tiek svētīts tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Lai tava griba notiek uz zemes, tāpat kā debesīs.” (Mat. 6:9, 10.) Kad Jehova atbildēs uz šādām lūgšanām, viņam paklausīgie cilvēki pieredzēs neizsakāmas svētības.

17. Ar ko Jēzus valdīšana atšķiras no grēcīgo cilvēku valdīšanas?

17 Pastāv krass pretstats starp mīlestības pilno valdīšanu, ko no debesīm īsteno Jēzus, un cilvēku valdīšanu, kuras dēļ daudzi miljoni ir gājuši bojā karos. Jēzus patiešām rūpējas par saviem pavalstniekiem, un viņa rīcībā atspoguļojas Dieva brīnišķīgās īpašības, piemēram, mīlestība. (Atkl. 7:10, 16, 17.) ”Nāciet pie manis, jūs visi, kas esat nopūlējušies un smagu nastu mākti, un es jums došu jaunus spēkus,” aicināja Jēzus. ”Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, tad jūs gūsiet jaunus spēkus savai dvēselei, jo mans jūgs ir ērts un mana nasta ir viegla.” (Mat. 11:28—30.) Cik aizkustinoši vārdi!

18. a) Kādi notikumi risinās kopš Dieva valstības nodibināšanas? b) Par ko runāts nākamajā rakstā?

18 Bībelē lasāmie pravietojumi liecina, ka Dieva debesu valstība tika nodibināta 1914. gadā, kad sākās Kristus klātbūtne. Vēlāk sākās pulcēšana, kas aptvēra atlikušos no tiem, kuri valdīs kopā ar Jēzu debesīs, kā arī ”lielu pulku” ļaužu, kas paliks dzīvi šīs pasaules bojāejas laikā un varēs dzīvot jaunajā pasaulē. (Atkl. 7:9, 13, 14.) Cik liels mūsdienās ir lielais pulks? Kādām prasībām jāatbilst tiem, kas pieder pie šīs grupas? Atbildes uz šiem jautājumiem ir atrodamas nākamajā rakstā.