Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Novembris 2015

Šajā numurā iekļauti raksti, kas jāstudē no 2015. gada 28. decembra līdz 2016. gada 31. janvārim.

Māciet saviem bērniem kalpot Jehovam

Trīs īpašības, ko var mācīties no Jēzus, palīdzēs jums sekmīgāk mācīt savus bērnus.

Māciet pusaudžiem kalpot Jehovam

Kā jūs varat palīdzēt pusaudžiem augt garīgi?

Lasītāju jautājumi

Kādi pierādījumi liecina, ka senās Jērikas pilsētas aplenkums pirms tās iekarošanas neturpinājās ilgi?

Būsim pateicīgi par Jehovas devīgumu

Bībelē runāts par pareiziem un nepareiziem motīviem, ar kādiem var ziedot savu laiku, spēkus un līdzekļus.

Jehova ir mīlestības Dievs

Kā Jehova ir apliecinājis, ka mīl cilvēkus?

Vai jūs ”mīlat tuvāko kā sevi pašu”?

Jūs varat ņemt vērā Jēzus vārdus laulībā, draudzē un sludināšanā.

Simt gadi, kopš valda Dieva valstība

Kādos trīs veidos mēs esam sagatavoti Dieva valstības sludināšanai?

NO MŪSU ARHĪVA

”Neļaujiet nekam jūs apturēt!”

Pilnas slodzes kalpotāji, kas sludināja Francijā pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, ir lielisks dedzīguma un izturības piemērs.