Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

”Augstu vērtējiet tādus cilvēkus”

”Augstu vērtējiet tādus cilvēkus”

KOPŠ 1992. gada Vadošā padome ieceļ pieredzējušus, garīgi nobriedušus kristiešu vecākos, kas piedalās tās komiteju darbā. * Šie palīgi, kas tiek izraudzīti no ”citu avju” vidus, sniedz vērtīgu atbalstu Vadošajai padomei. (Jāņa 10:16.) Katru nedēļu viņi piedalās tās komitejas sēdē, kurā viņiem ir uzdots darboties, sagatavo noderīgu informāciju par apspriežamajiem jautājumiem un izsaka savus priekšlikumus. Gala lēmumus pieņem brāļi no Vadošās padomes, bet palīgi rūpējas, lai komiteju lēmumi tiktu īstenoti, un veic jebkuru uzdevumu, kas viņiem uzticēts. Palīgi kopā ar brāļiem no Vadošās padomes dodas uz īpašajiem un starptautiskajiem kongresiem. Daudzi no viņiem reizēm apmeklē filiāles, būdami galvenās pārvaldes pārstāvji.

Kāds brālis, kas veic Vadošās padomes komitejas palīga pienākumus jau kopš tā laika, kad šādus palīgus sāka iecelt, sacīja: ”Ja es pildu man uzticētos pienākumus, Vadošā padome var pievērst vairāk uzmanības garīgiem jautājumiem.” Cits brālis, kas ir Vadošās padomes komitejas palīgs jau vairāk nekā divdesmit gadus, izteicās: ”Tā ir bijusi vienreizēja iespēja, labāka par visu, ko es būtu varējis iztēloties.”

Vadošā padome ir piešķīrusi lielu atbildību saviem palīgiem un uzskata par ļoti vērtīgām šo uzticīgo brāļu pūles. Arī mums jācenšas ”augstu vērtēt tādus cilvēkus”. (Filip. 2:29.)

^ 2. rk. Lai gūtu priekšstatu par to, kādus pienākumus veic Vadošās padomes sešas komitejas, sk. ”Kā Vadošā padome darbojas valstības labā” grāmatas Dieva valstība valda 12. nodaļā.