Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Vai jūs redzat Dieva roku savā dzīvē?

Vai jūs redzat Dieva roku savā dzīvē?

”Kunga roka parādīsies svētībā Viņa kalpiem.” (JES. 66:14.)

DZIESMAS: 65., 26.

1., 2. Kāds priekšstats par Dievu ir daudziem cilvēkiem?

DAUDZIEM ir priekšstats, ka tas, ko dara Dievs, nekādi neietekmē viņu dzīvi. Ir tādi, kas domā, ka Dievu vispār neinteresē, kas notiek ar cilvēkiem. Pēc tam, kad 2013. gada novembrī milzīgus postījumus Filipīnu vidienē nodarīja taifūns Haijans, kādas lielas pilsētas mērs izteicās: ”Dievs acīmredzot bija kaut kur citur.”

2 Citi izturas tā, it kā Dievs neredzētu, ko viņi dara. (Jes. 26:10, 11; 3. Jāņa 11.) Viņi līdzinās tiem, par kuriem apustulis Pāvils rakstīja: ”Viņi nav uzskatījuši par vajadzīgu labi iepazīt Dievu.” Šādi cilvēki ”ir pilni visādas netaisnības, neģēlības, alkatības, ļaunuma”. (Rom. 1:28, 29.)

3. a) Kādi jautājumi mums būtu jāpārdomā? b) Kas Bībelē bieži ir apzīmēts ar Jehovas ”roku”?

3 Ko var teikt par mums? Atšķirībā no daudziem citiem, mēs apzināmies, ka Jehova redz visu, ko mēs darām. Bet vai mēs pamanām arī to, ka viņš pievērš mums uzmanību un sniedz palīdzību, kad tā ir vajadzīga? Vai mēs esam starp tiem, par kuriem Jēzus teica, ka viņi ”redzēs Dievu”? (Mat. 5:8.) Lai saprastu, ko tas nozīmē, vispirms padomāsim par vairākiem Bībelē  minētiem cilvēkiem, kas saskatīja Dieva roku savā dzīvē, un arī par tādiem, kas negribēja to redzēt. Pēc tam noskaidrosim, kā mēs ar ticības acīm varam skaidri saskatīt, kā Jehova ar savu roku darbojas mūsu labā. Apskatot šīs domas, paturēsim prātā, ka Bībelē ar Dieva ”roku” bieži ir apzīmēts viņa spēks, ko viņš liek lietā, lai palīdzētu saviem kalpiem un uzveiktu savus pretiniekus. (Nolasīt 5. Mozus 26:8.)

VIŅI NESASKATĪJA DIEVA ROKU

4. Kāpēc izraēliešu pretinieki nesaskatīja Dieva roku?

4 Izraēliešu vēstures pirmsākumos daudziem cilvēkiem bija iespēja vērot, ko Dievs paveica izraēliešu labā, un dzirdēt par viņa dižajiem darbiem. Jehova brīnumainā veidā atbrīvoja savus kalpus no Ēģiptes, un pēc tam cits pēc cita tika sakauti ķēniņi, kas stājās viņiem pretī. (Joz. 9:3, 9, 10.) Par spīti visam, ko ķēniņi viņpus Jordānas bija dzirdējuši un redzējuši, ”tie visi sapulcējās vienkopus, lai vestu pret Jozuu un Israēlu vienprātīgi karu”. (Joz. 9:1, 2.) Arī pēc tam, kad šie ķēniņi uzsāka cīņu, viņi būtu varējuši saskatīt Dieva roku. Pēc Jehovas pavēles ”saule palika mierā, un mēness apstājās, kamēr tauta atriebās saviem ienaidniekiem”. (Joz. 10:13.) Bet Jehova pieļāva, ka pretinieku ”sirdis tika apcietinātas karam pret Israēlu”. (Joz. 11:20.) Izraēliešu pretinieki negribēja atzīt, ka Dievs karo savas tautas labā, un tāpēc piedzīvoja sakāvi.

5. Ko negribēja atzīt ļaunais ķēniņš Ahabs?

5 Arī ļaunajam ķēniņam Ahabam bija visas iespējas saskatīt Dieva roku notikumos, kas risinājās viņa laikā. Elija viņam pavēstīja: ”Nebūs ne rasas, ne lietus, kā vienīgi pēc mana vārda pavēles!” (1. Ķēn. 17:1.) Bija pilnīgi skaidrs, ka šī paziņojuma avots ir Jehova, taču Ahabs nevēlējās to atzīt. Vēlāk Ahabs redzēja, kā pēc Elijas lūgšanas no debesīm nāca uguns un aprija upuri. Tad Elija norādīja, ka Jehova izbeigs sausumu, un lika sacīt Ahabam: ”Dodies lejup, ka lietus tevi nepārsteidz!” (1. Ķēn. 18:22—45.) Ahabs bija visu šo notikumu liecinieks, bet tik un tā neatzina, ka tajos iespaidīgi izpaudās Dieva spēks. Gan no šī piemēra, gan no tiem, kas bija minēti iepriekš, var mācīties kaut ko svarīgu: mums jācenšas saskatīt Jehovas roku darbībā.

VIŅI REDZĒJA JEHOVAS ROKU

6., 7. Ko skaidri saskatīja daži, kas dzīvoja Jozuas laikā?

6 Pretēji šiem ļaunajiem ķēniņiem, citi tieši tādos pašos apstākļos saskatīja Dieva roku. Piemēram, atšķirībā no lielākās daļas tautu, kas Jozuas laikā karoja ar izraēliešiem, gibeonieši noslēdza ar tiem mieru. Kāpēc gibeonieši tā rīkojās? Viņi paskaidroja: ”Mēs, tavi kalpi, nākam.. tā Kunga, tava Dieva, vārda dēļ, jo mēs esam dzirdējuši Viņa slavu un arī visu to, ko Viņš ir darījis.” (Joz. 9:3, 9, 10.) Viņi pamatoti secināja, ka izraēliešus atbalsta patiesais Dievs.

7 Arī Rahāba saskatīja Dieva roku notikumos, ko viņa pieredzēja. Tā kā viņa bija dzirdējusi, kā Jehova ir atbrīvojis savus kalpus, viņa teica diviem izraēliešu izlūkiem: ”Es zinu, ka tas Kungs jums ir devis šo zemi.” Rahāba pauda ticību, ka Jehova izglābs viņu un viņas ģimeni, kaut arī šāda nostāja pakļāva viņu briesmām. (Joz. 2:9—13; 4:23, 24.)

8. Kā daļa izraēliešu saskatīja Dieva roku?

8 Bija izraēlieši, kas nesekoja ļaunā ķēniņa Ahaba piemēram. Kad pēc Elijas lūgšanas no debesīm nāca uguns, viņi tajā saskatīja Jehovas roku. Redzot, kā Jehovas sūtītā uguns aprij upuri, šie  izraēlieši izsaucās: ”Tas Kungs ir Dievs!” (1. Ķēn. 18:39.) Viņiem tas bija acīmredzams secinājums.

9. Kā mēs varam redzēt Jehovu un saskatīt viņa roku?

9 Gan labie, gan sliktie piemēri, ko esam apskatījuši, ļauj saprast, ko nozīmē redzēt Dievu un saskatīt viņa roku. Kad iepazīstam Dievu, arī mēs varam saskatīt viņa roku, jo redzam viņa īpašības un rīcību ar savām ”sirds acīm”. (Efes. 1:18.) Bez šaubām, mēs vēlamies līdzināties tiem, kas senatnē un mūsdienās ir skaidri saskatījuši, kā Jehova atbalsta savus kalpus. Bet vai fakti tiešām liecina par to, ka Dievs mūsdienās pievērš uzmanību cilvēkiem un tiem palīdz?

KAS LIECINA, KA DIEVA ROKA IR REDZAMA MŪSDIENĀS

10. Kas liecina, ka Jehova arī tagad palīdz cilvēkiem? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

10 Daudz kas liecina par to, ka Jehova joprojām palīdz cilvēkiem. Bieži var dzirdēt par gadījumiem, kad kāds ir lūdzis Dievam palīdzību un saņēmis atbildi uz savām lūgšanām. (Ps. 53:3.) Sludinādams pa mājām kādā nelielā salā Filipīnās, Alans satika sievieti, kas sāka raudāt, tiklīdz bija uzzinājusi, ka viņš ir Jehovas liecinieks. Alans stāsta: ”Tieši torīt šī sieviete bija lūgusi Jehovu, lai pie viņas atnāktu kāds Jehovas liecinieks. Pusaudzes gados liecinieki viņai bija mācījuši Bībeli, bet pēc apprecēšanās un pārcelšanās uz šo salu viņas kontakti ar tiem bija pārtrūkuši. Dievs bija atbildējis uz viņas lūgšanu tik ātri, ka viņa nespēja valdīt asaras.” Jau pēc gada šī sieviete kristījās.

Vai jūs saskatāt, kā Jehova mūsdienās palīdz saviem kalpiem? (Sk. 11.—13. rindkopu)

11., 12. a) Kā Jehova palīdz saviem kalpiem? b) Pastāstiet par kādu, kas ir izjutis Dieva palīdzību!

11 Daudzi Dieva kalpi ir pārliecinājušies, ka viņš ir gatavs palīdzēt, kad ir atbrīvojušies no dažādām atkarībām — smēķēšanas, narkotiku lietošanas un pornogrāfijas skatīšanās. Daži ir teikuši, ka viņi ne reizi vien ir mēģinājuši paši tikt galā ar šiem ieradumiem, taču nesekmīgi. Pārvarēt savas vājības viņiem ir izdevies tikai tad, kad viņi ir vērsušies pēc palīdzības pie Jehovas, kurš viņiem ir piešķīris ”neparastu spēku”. (2. Kor. 4:7; Ps. 37:23, 24.)

12 Jehova daudziem saviem kalpiem ir palīdzējis personiski. Piemēram, Eimija sastapās ar grūtībām, kad viņa saņēma uzdevumu piedalīties valstības zāles un misionāru mājas būvniecībā kādā nelielā Klusā okeāna salā. Viņa stāsta: ”Mēs apmetāmies nelielā viesnīcā, un katru dienu mums bija jāiet uz būvlaukumu, laipojot pa pārplūdušām ielām.” Viņai bija jāpielāgojas arī vietējiem paradumiem, turklāt bieži vien viesnīcā nebija elektrības un ūdens. Eimija turpina: ”It kā ar to vēl nepietiktu, reiz es pamatīgi sakliedzu uz kādu māsu, ar ko mēs kopā strādājām. Es gāju mājās ar sajūtu, ka nekam neesmu derīga. Savā neapgaismotajā viesnīcas numuriņā es pastāstīju Jehovam, kā jūtos, un lūdzu palīdzību.” Kad elektrība atkal parādījās, Eimija sāka lasīt Sargtorni, kurā bija raksts par Gileādas skolas izlaidumu, un tajā bija pieminētas visas problēmas, kas nomāca viņu: jauna kultūra, ilgas pēc mājām, nepieciešamība sadzīvot ar jauniem cilvēkiem. Viņa saka: ”Man likās, ka Jehova tovakar runāja tieši ar mani, un man atkal radās apņēmība turpināt kalpošanu šajā vietā.” (Ps. 44:26, 27; Jes. 41:10, 13.)

13. Kas pierāda, ka Jehova palīdz savai tautai ”aizstāvēt un likumīgi nostiprināt labo vēsti”?

13 Vēl viens pierādījums, ka Jehova mūs atbalsta ar savu stipro roku, ir tas,  ka Jehovas lieciniekiem izdodas ”aizstāvēt un likumīgi nostiprināt labo vēsti”. (Filip. 1:7.) Dažas valstis ir mēģinājušas pilnībā apturēt Dieva tautas darbību. Bet, kad domājam par to, ka Jehovas liecinieki ir guvuši vismaz 268 uzvaras augstākajās tiesās, ieskaitot 24 uzvaras, kas tikai kopš 2000. gada ir gūtas Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kļūst skaidrs, ka Dieva rokai neviens nespēj pretoties. (Jes. 54:17; nolasīt Jesajas 59:1.)

14. Kā Dieva roka ir redzama sludināšanā, un kāda nozīme Dieva atbalstam ir mūsu vienotībā?

14 Labās vēsts sludināšana visā pasaulē ir iespējama tikai ar Dieva palīdzību. (Mat. 24:14; Ap. d. 1:8.) Ja vēl paturam prātā, ka mūsdienās Jehovas tauta veido vienotu, starptautisku brāļu saimi, kurai pasaulē nav nekā līdzīga, tad var saprast, kāpēc pat citi cilvēki atzīst: ”Dievs patiešām ir starp jums.” (1. Kor. 14:25.) Pierādījumu, ka Dievs atbalsta savu tautu kopumā, patiešām netrūkst. (Nolasīt Jesajas 66:14.) Bet ko var teikt par mums personiski? Vai mēs skaidri saskatām Jehovas roku savā dzīvē?

VAI JŪS REDZAT JEHOVAS ROKU SAVĀ DZĪVĒ?

15. Kāpēc dažkārt mēs varbūt skaidri nesaskatām Jehovas roku savā dzīvē?

15 Kādi varētu būt iemesli, kāpēc mēs skaidri nesaskatām, kā Dieva roka darbojas mūsu labā? Varbūt mūsu dzīvē ir daudz grūtību. Ja tā ir, mēs varam aizmirst, kā Jehova mums jau ir palīdzējis iepriekš. Kad ķēniņiene Izebele draudēja nogalināt Eliju, pat šis pravietis uz kādu laiku piemirsa, kā Dievs viņu ir atbalstījis. Bībelē par Eliju teikts: ”Viņš savā dvēselē vēlējās mirt.” (1. Ķēn. 19:1—4.) Kāda bija izeja no šīs situācijas? Elijam bija jāpaļaujas, ka Jehova viņu stiprinās. (1. Ķēn. 19:14—18.)

16. Kā mēs, līdzīgi Ījabam, varam ”redzēt” Dievu?

16 Ījabu tik ļoti nodarbināja viņa paša  likstas, ka viņš pārstāja raudzīties uz visu no Dieva viedokļa. (Īj. 42:3—6.) Arī mums, tāpat kā Ījabam, varbūt ir neatlaidīgi jāpūlas pamanīt, kā Dievs mums palīdz. Kā tas ir iespējams? Mums jāpārdomā Bībeles principi un tajā aprakstītie notikumi, ko mēs varam attiecināt uz apstākļiem savā dzīvē. Kad saskatīsim, kā Jehova mūs atbalsta, viņš mums kļūs reālāks. Tad mēs varēsim teikt to pašu, ko Ījabs: ”Līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par Tevi, tagad arī mana acs Tevi skatījusi!”

Vai Jehova mūs vada, lai mēs palīdzētu citiem viņu ieraudzīt? (Sk. 17., 18. rindkopu)

17., 18. a) Kā mēs varētu saskatīt, ka Jehova mums palīdz? b) Pastāstiet gadījumu, kas apliecina, ka Dievs mūsdienās palīdz saviem kalpiem!

17 Kādās situācijās mēs varētu saskatīt Jehovas roku? Minēsim dažus piemērus. Varbūt jums šķiet, ka tajā, kā jūs uzzinājāt patiesību, bija redzama Dieva vadība. Vai jums kādreiz ir bijusi sajūta, ka runa, ko dzirdējāt kristiešu sapulcē, bija domāta tieši jums? Iespējams, jūs saņēmāt atbildi uz savu lūgšanu. Varbūt jūs izlēmāt vairāk darīt kalpošanā un ar pārsteigumu secinājāt, ka Jehova jums ir palīdzējis visu iekārtot tā, lai tas būtu iespējams. Bet varbūt jūs aizgājāt no darba, jo tas jums traucēja kalpošanā, un pēc tam pieredzējāt, cik patiess ir Dieva solījums: ”Es tevi nekad neatstāšu un nekad nepametīšu.” (Ebr. 13:5.) Ja esam vērīgi, mums nepaslīdēs garām tas, kā Jehova mums daudzkārt ir palīdzējis.

18 Sāra no Kenijas atceras: ”Es lūgšanā stāstīju Jehovam par kādu Bībeles skolnieci, kurai, kā man likās, nebija pietiekami nopietna attieksme pret mūsu nodarbībām. Es runāju ar Jehovu par to, vai nodarbības ir vērts turpināt. Tiklīdz es pateicu ”āmen”, atskanēja telefona zvans. Zvanītāja bija mana Bībeles skolniece, kas jautāja, vai var kopā ar mani doties uz sapulci. Manam pārsteigumam nebija robežu!” Ja būsim vērīgi, arī mēs varbūt saskatīsim, ko Dievs dara tieši mūsu labā. Ronna, kas dzīvo Āzijā, norāda: ”Saskatīt Jehovas vadību ir jāmācās. Bet, kad to saskatām, ir tiešām apbrīnojami, cik ļoti viņš par mums domā!”

19. Kas vēl ir vajadzīgs, lai redzētu Dievu?

19 Jēzus sacīja: ”Laimīgi sirdsskaidrie, jo viņi redzēs Dievu.” (Mat. 5:8.) Kā mēs varam būt ”sirdsskaidri”? Mums jābūt iekšēji tīriem un jāatsakās no jebkādas nepareizas rīcības. (Nolasīt 2. Korintiešiem 4:2.) Ja stiprināsim savu garīgumu un dzīvosim pēc Dieva principiem, mēs būsim starp tiem, kas redzēs Dievu. Nākamajā rakstā runāts par kaut ko tādu, kas mums ļaus vēl skaidrāk saskatīt Jehovas palīdzību, — par ticību.