Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Septembris 2015

Kā izpaužas Jehovas mīlestība pret mums?

Kā izpaužas Jehovas mīlestība pret mums?

”Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis.” (1. JĀŅA 3:1.)

DZIESMAS: 91., 13.

1. Ko apustulis Jānis aicināja kristiešus pārdomāt, un kāpēc?

APUSTUĻA Jāņa vārdi, kas lasāmi viņa pirmajā vēstulē, 3. nodaļas 1. pantā, ir dziļu pārdomu vērti. Rakstīdams: ”Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis,” — Jānis aicināja kristiešus domāt par to, kāda ir Dieva mīlestība un cik tā ir liela, izzināt, kā Dieva mīlestība izpaužas. Ja pārdomāsim Jehovas mīlestību no šādiem aspektiem, mūsu mīlestība pret viņu augs un mūsu attiecības ar viņu kļūs ciešākas.

2. Kāpēc dažiem ir grūti iztēloties, ka Dievs varētu viņus mīlēt?

2 Taču dažiem ir grūti iztēloties, ka Dievs varētu mīlēt cilvēkus. Viņu priekšstats ir tāds, ka Dievs ir jābīstas un viņam ir jāklausa. Vai arī nepatiesu mācību ietekmē, kurām cilvēki no sirds tic, viņi varbūt uzskata, ka Dievs nemīl citus un ka arī viņu nevar mīlēt. Savukārt citi ir pārliecināti, ka Dievs viņus mīl bez jebkādiem nosacījumiem, lai ko viņi darītu vai nedarītu. Mācoties Bībeli, jūs uzzinājāt, ka mīlestība ir Jehovas galvenā īpašība un ka viņš, mīlestības vadīts, ir atdevis savu Dēlu par izpirkumu mūsu labā. (Jāņa 3:16; 1. Jāņa 4:8.) Tomēr jūsu attieksmi pret Dieva mīlestību var ietekmēt jūsu audzināšana un pagātne.

3. Kas palīdz saprast Dieva mīlestību pret mums?

 3 Kā izpaužas Jehovas mīlestība? Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir jāsaprot, kādas attiecības pastāv starp Dievu Jehovu un mums. Jehova, protams, ir visu cilvēku Radītājs. (Nolasīt Psalmu 100:3—5.) Tāpēc Bībelē Ādams ir saukts par ”Dieva dēlu” un Jēzus mācīja vērsties pie Dieva ar vārdiem: ”Mūsu Tēvs debesīs!” (Lūk. 3:38; Mat. 6:9.) Būdams Dzīvības devējs, Jehova ir mūsu Tēvs, un viņa attiecības ar mums ir tādas kā tēva attiecības ar saviem bērniem. Jehova mūs mīl tāpat, kā gādīgs tēvs mīl savus bērnus.

4. a) Ar ko Jehova atšķiras no nepilnīgiem tēviem? b) Kas tiks apskatīts šajā un nākamajā rakstā?

4 Cilvēki, protams, ir nepilnīgi tēvi. Lai kā viņi pūlētos, viņi nespēj paust mīlestību tādā pašā mērā kā Jehova. Dažiem pat ir sāpīgas atmiņas par to, kāda pret viņiem ir bijusi izturēšanās ģimenē, un viņiem ir palikušas dziļas emocionālas vai psiholoģiskas rētas. Tas ir ļoti skumji un traģiski. Jehova nekādā ziņā nav tāds tēvs. (Ps. 27:10.) Apziņa, cik ļoti Jehova mūs mīl un gādā par mums, vairo vēlēšanos viņam tuvoties. (Jēk. 4:8.) Šajā rakstā pievērsīsim uzmanību četrām Jehovas mīlestības izpausmēm, bet nākamajā rakstā būs minētas četras iespējas, kā mēs varam apliecināt viņam savu mīlestību.

JEHOVA AR MĪLESTĪBU GĀDĀ PAR MUMS

5. Ko apustulis Pāvils atēniešiem teica par Dievu?

5 Kad apustulis Pāvils bija ieradies Atēnās Grieķijā, viņš ievēroja, ka pilsēta ir pilna ar dažādu dievu un dievību tēliem, jo ļaudis ticēja, ka šie dievi viņiem ir devuši dzīvību un visu dzīvei nepieciešamo. To redzēdams, Pāvils paziņoja: ”Dievs, kurš radījis pasauli un visu, kas tajā, ..visiem dod dzīvību, elpu un visu. [..] ..pateicoties viņam, mēs dzīvojam, kustamies un esam.” (Ap. d. 17:24, 25, 28.) Savā mīlestībā Jehova sagādā visu, kas mums ir vajadzīgs dzīvības uzturēšanai. Ko tas sevī ietver?

6. Kāpēc tas, kā ir radīta Zeme, liecina par Dieva mīlestību pret mums? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

6 Jehova ir radījis Zemi un to ”devis cilvēku bērniem”. (Ps. 115:15, 16.) Zinātnieki tērē milzu naudas summas kosmosa izpētei, lai atrastu Zemei līdzīgas planētas. Lai gan ir atklāts simtiem planētu, ne uz vienas no tām zinātnieki nav konstatējuši dzīvības pastāvēšanai nepieciešamo apstākļu kopumu, kāds ir uz Zemes. Fakti liek domāt, ka Zemei Dieva radītajā pasaulē nav nekā līdzīga. Mūsu Galaktikā un ārpus tās ir nezināms daudzums planētu, bet vienīgi Zemi Jehova ir radījis tā, lai uz tās būtu iespējams dzīvot un lai tā būtu ērta, skaista un droša mājvieta cilvēkiem. (Jes. 45:18.) Tas liecina, cik ļoti Jehova mūs mīl. (Nolasīt Ījaba 38:4, 7; Psalmu 8:4—6.)

7. Kā Dieva mīlestība atspoguļojas tajā, kā viņš mūs ir radījis?

7 Kaut gan Jehova mums ir sagādājis lielisku mājvietu, viņš zina, ka mums nepietiek būt nodrošinātiem materiālā ziņā, lai mūsu dzīve būtu laimīga un piepildīta. Bērns jūtas drošībā, ja viņš jūt vecāku mīlestību un uzmanību. Jehova radīja cilvēkus pēc sava tēla, apveltīdams tos ar spēju izjust viņa mīlestību un gādību un atsaukties  uz to. (1. Moz. 1:27.) Jēzus norādīja: ”Laimīgi tie, kas apzinās savas garīgās vajadzības.” (Mat. 5:3.) Jehova kā mīlošs Tēvs ”bagātīgi dod visu, kas mums sagādā prieku,” gan materiālā, gan garīgā ziņā. (1. Tim. 6:17; Ps. 145:16.)

JEHOVA AR MĪLESTĪBU MĀCA MUMS PATIESĪBU

8. Kā ”patiesības Dievs” apliecina mums savu mīlestību?

8 Tēvs mīl savus bērnus un vēlas tos pasargāt no meliem un apmāna. Taču daudzi vecāki nespēj nodrošināt bērniem pienācīgu vadību, jo paši neņem vērā to, kas ir teikts Dieva Rakstos. Līdz ar to ģimenēm dzīvē nav skaidru orientieru un tās nav laimīgas. (Sal. Pam. 14:12.) Turpretī Jehova ir ”patiesības Dievs”. (Ps. 31:6, LB-2012.) Viņš mīl savus bērnus un ar prieku ļauj spīdēt patiesības gaismai, pēc kuras tie var vadīties visās savas dzīves jomās, it sevišķi tajās, kas saistītas ar kalpošanu Dievam. (Nolasīt Psalmu 43:3.) Kādu patiesību Jehova ir atklājis, un kā tas liecina, ka viņš mūs mīl?

Kristietis, kam ir bērni, var sekot Jehovas piemēram, mācot saviem bērniem patiesību un palīdzot viņiem veidot attiecības ar debesu Tēvu (Sk. 8.—10. rindkopu)

9., 10. Kā Jehovas mīlestība izpaužas tajā, ka viņš mums atklāj patiesību a) par sevi, b) par mums?

9 Būtiski ir tas, ka Jehova atklāj patiesību par sevi. Viņš ir darījis zināmu savu vārdu, kas Bībelē ir minēts daudz biežāk par jebkuras citas personas vārdu. Tā Jehova mums tuvojas un ļauj sevi iepazīt. (Jēk. 4:8.) Jehova atklāj arī savas īpašības, to, kāds Dievs viņš ir. Novērojamais Visums liecina par viņa spēku un gudrību, bet Bībelē atklājas viņa taisnīgums un jo īpaši viņa bezgalīgā mīlestība. (Rom. 1:20.) Jehova ir kā tēvs, kas ir ne vien stiprs un gudrs, bet arī taisnīgs un mīlošs, tāpēc viņa bērniem ir viegli veidot ar viņu tuvas attiecības.

10 Mūsu pašu interesēs Jehova ir darījis zināmu arī patiesību par mums — par mūsu vietu viņa iedibinātajā kārtībā. Tas veicina mieru un kārtību viņa lielajā ģimenē. No Bībeles var uzzināt, ka cilvēki nav radīti ar tiesībām būt neatkarīgiem no Dieva un pašiem izlemt, kas ir labs un kas — ļauns, un ka šīs pamatpatiesības ignorēšanai ir bēdīgas sekas. (Jer. 10:23.) To ir ārkārtīgi svarīgi saprast, lai mums klātos labi. Tikai tad, ja atzīstam Dieva varu, mēs varam izjust mieru un piepildījumu. Cik brīnišķīgi, ka Jehova mums ir atklājis šo vērtīgo atziņu!

11. Kāds Jehovas solījums liecina, ka viņš mūs mīl un gādā par mums?

11 Mīlošam tēvam rūp viņa bērnu nākotne, un viņš vēlas, lai tiem būtu saturīga un jēgpilna dzīve. Diemžēl lielākajai daļai cilvēku nav ne jausmas, kas notiks nākotnē, vai arī viņi visu mūžu tiecas pēc mērķiem, kam nav patiesas vērtības. (Ps. 90:10.) Turpretī mēs jūtamies patiesi mīlēti, jo Jehova mums ir apsolījis lielisku nākotni. Mūsu dzīvei ir īsta jēga un saturs.

JEHOVA PAMĀCA UN PĀRMĀCA SAVUS BĒRNUS

12. Kā padomi un norādījumi, ko Jehova deva Kainam un Baruham, parāda viņa mīlestību un rūpes par tiem?

12 ”Kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs vaigs raugās nikni? Vai nav tā: ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt.. Bet tev būs valdīt pār [grēku]!” (1. Moz. 4:6, 7.) Tā Jehova brīdināja Kainu, kad kļuva redzams, ka Kains ir nostājies uz bīstama ceļa. Šajos vārdos bija ietverts vērtīgs padoms un nepārprotams norādījums,  kā rīkoties. Diemžēl Kains neņēma vērā šo brīdinājumu, un iznākums bija bēdīgs. (1. Moz. 4:11—13.) Kad Jeremijas sekretārs Baruhs jutās noguris un nomākts, Jehova viņam deva padomu, lai palīdzētu saprast, kāpēc tā bija noticis. Atšķirībā no Kaina Baruhs pieņēma Jehovas padomu, un tas viņam izglāba dzīvību. (Jer. 45:2—5.)

13. Kāpēc Jehova pieļāva, ka viņa uzticamie kalpi pieredz pārbaudījumus?

13 ”Ko Jehova mīl, to viņš pārmāca, un viņš soda katru, ko atzīst par dēlu,” rakstīja Pāvils. (Ebr. 12:6.) Taču pārmācība sevī ietver ne tikai sodu. Tai var būt dažādas formas. Bībelē ir stāstīts par daudziem uzticamiem Jehovas kalpiem, kas pieredzēja nopietnus pārbaudījumus, kuri dažkārt bija saistīti ar pārmācību un kuros viņi daudz ko iemācījās. Piemēram, ir vērts domāt par Jāzepu, Mozu un Dāvidu. Par šiem cilvēkiem Bībelē ir atrodami sīki un spilgti apraksti. Kad lasām, ka Jehova bija kopā ar viņiem visos pārbaudījumos un ar viņu palīdzību īstenoja savus nodomus, mēs vēl skaidrāk saskatām, cik ļoti Jehova gādā par saviem kalpiem un tos mīl. (Nolasīt Salamana Pamācības 3:11, 12.)

14. Kā Jehovas mīlestība izpaužas, kad viņš mūs pārmāca?

14 Pārmācība, ko Jehova īsteno, palīdz saskatīt vēl kādu viņa mīlestības šķautni. Ja tie, kas ir rīkojušies nepareizi un saņēmuši pārmācību, uz to atsaucas un nožēlo izdarīto, ”viņa piedošana ir plaša”. (Jes. 55:7, LB-2012.) Ko tas  nozīmē? Dāvids aizkustinoši aprakstīja, kā Jehova piedod: ”Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. [..] Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu Viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums.” (Ps. 103:3, 4, 12.) Vienmēr uzklausīsim Jehovas padomus, pieņemsim pārmācību, kas nāk no viņa, un labprāt mācīsimies no tās, paturot prātā, ka tā izpaužas viņa lielā mīlestība pret mums. (Ps. 30:6.)

JEHOVA MŪS SARGĀ

15. Kas liecina, ka Jehovam ir dārgi viņa kalpi?

15 Mīlošs tēvs darīs visu, lai pasargātu savu ģimeni no draudošām briesmām, un tieši tāpat rīkojas mūsu debesu Tēvs Jehova. Psalmu sacerētājs par Jehovu teica: ”Viņš pasargā savu svēto dvēseles, Viņš tās izglābj no bezdievju rokas.” (Ps. 97:10.) Jehovam viņa kalpi ir tikpat dārgi, cik dārgas mums ir savas acis. (Nolasīt Cakarijas 2:12.) Dievs savus kalpus uzskata par ļoti vērtīgiem.

16., 17. Pastāstiet, kā Jehova ir sargājis un joprojām sargā savu tautu!

16 Jehova pasargā savus kalpus, piemēram, ar eņģeļu starpniecību. (Ps. 91:11.) Kāds eņģelis izglāba Jeruzālemi no asīriešu iebrukuma, vienā naktī nogalinādams 185 tūkstošus ienaidnieka karavīru. (2. Ķēn. 19:35.) Apustuļus Pēteri, Pāvilu, kā arī citus eņģeļi atbrīvoja no cietuma. (Ap. d. 5:18—20; 12:6—11.) Arī mūsdienās Jehovas roka nav par īsu. Galvenās pārvaldes pārstāvis, kas apmeklēja kādu filiāli Āfrikā, pastāstīja, ka valsti plosa politiski un reliģiski konflikti. Visapkārt risinājās karadarbība, laupīšana, izvarošanas un slepkavības, un valsti bija pārņēmis haoss un anarhija. Tomēr neviens no mūsu brāļiem un māsām tur nebija gājis bojā, kaut arī daudzi no viņiem zaudēja visu savu īpašumu un iztikas līdzekļus. Uz jautājumu par to, kā viņiem klājas, visi atbildēja ar platu smaidu: ”Viss ir kārtībā, pateicoties Jehovam!” Viņi izjuta Dieva mīlestību.

17 Reizēm Jehova ir pieļāvis, ka ienaidnieki nogalina kādu no viņa uzticamajiem kalpiem, piemēram, Stefanu. Taču Dievs pasargā savu tautu kopumā, laikus izteikdams brīdinājumus par Sātana viltībām. (Efes. 6:10—12.) Ja lasām Bībeli un uz to balstītās publikācijas, ko izdod Dieva organizācija, mēs spējam saskatīt patiesību par maldinošo bagātību, netikumīgu un vardarbīgu izklaidi, nepareizu interneta lietošanu un citām briesmām. Būdams mīlošs Tēvs, Jehova rūpējas, lai viņa kalpi būtu drošībā un tiem klātos labi.

ĪPAŠA IESPĒJA

18. Kādas jūtas jūsos raisa pārdomas par Jehovas mīlestību?

18 Mēs esam apskatījuši tikai dažas no daudzajām Jehovas mīlestības izpausmēm, un mēs jūtamies tāpat, kā jutās Mozus. Atskatīdamies uz savu ilgo mūžu, kas bija pavadīts kalpošanā Jehovam, Mozus sacīja: ”Piešķir mums rītos agri pilnā mērā savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu!” (Ps. 90:14.) Iespēja izprast un pašiem izjust Jehovas mīlestību ir kaut kas īpašs, tā ir viena no izcilākajām svētībām, kāda vien var būt. Mēs pievienojamies apustulim Jānim, kurš teica: ”Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis.” (1. Jāņa 3:1.)