”Es tad ilgi pārdomāju Tavus darbus.” (PS. 77:13.)

DZIESMAS: 18., 61.

1., 2. a) Kāpēc jūs esat pārliecināti, ka Jehova mīl savus kalpus? b) Ar kādu vajadzību ir radīti visi cilvēki?

KĀPĒC jūs esat pārliecināti, ka Jehova mīl savus kalpus? Pirms jūs atbildat uz šo jautājumu, pārdomājiet vārdus, ko ir teikuši daži kristieši. Vairākus gadus ticības biedri laipni mudināja kādu māsu, vārdā Teilīna, būt līdzsvarotai un neprasīt no sevis pārāk daudz. Viņa saka: ”Ja Jehova mani nemīlētu, viņa padomi nebūtu izskanējuši tik bieži.” Bridžita, kas pēc vīra nāves viena ir uzaudzinājusi divus bērnus, stāsta: ”Audzināt bērnus Sātana pasaulē ir ļoti grūts uzdevums, it sevišķi vientuļai mātei. Tomēr es esmu pārliecināta par Jehovas mīlestību, jo pat asarās un sirdssāpēs es esmu izjutusi viņa vadību, un viņš man nekad nav ļāvis pieredzēt kaut ko tādu, ko es nespētu izturēt.” (1. Kor. 10:13.) Sandrai ir nedziedināma slimība. Reiz kongresa laikā ar viņu sirsnīgi aprunājās kāda labi pazīstama brāļa sieva. ”Lai gan mēs personiski nepazinām šo māsu,” atceras Sandras vīrs, ”viņas neviltotā vēlme palīdzēt mūs patiesi iepriecināja. Pat nelielas brāļu un māsu mīlestības izpausmes liecina, cik ļoti Jehova mūs mīl.”

 2 Cilvēki tika radīti ar vajadzību mīlēt un tikt mīlētiem. Ir viegli ļauties nomāktībai, ja šī vajadzība netiek apmierināta, jo notiek kaut kas negaidīts, mēs pieredzam vilšanos, pasliktinās mūsu veselība, mēs nokļūstam naudas grūtībās vai negūstam panākumus sludināšanā. Ja mums sāk likties, ka Jehova mūs vairs nemīl, mums jāatceras, ka mēs esam dārgi viņa acīs, ka viņš ”dara stipru [mūsu] labo roku” un mums palīdz. Ja paliksim viņam uzticīgi, viņš mūs nekad neaizmirsīs. (Jes. 41:13; 49:15.)

3. Kā mēs varam stiprināt savu pārliecību, ka Jehovas mīlestība pret mums nekad neatslābst?

3 Kristieši, kuru teiktie vārdi bija minēti iepriekš, nešaubījās, ka grūtos laikos Dievs bija ar viņiem. Arī mēs varam būt pārliecināti, ka Dievs ir ar mums. (Ps. 118:6, 7.) Šajā rakstā pievērsta uzmanība, kā Dieva mīlestība ir saskatāma 1) viņa radītajā, 2) viņa iedvesmotajos Rakstos, 3) tajā, ka mēs varam viņu lūgt, un 4) tajā, ka viņš ir sagādājis izpirkumu. Ja pārdomāsim visu labo, ko Jehova ir paveicis, mūsu pateicība par viņa neizsīkstošo mīlestību noteikti pieaugs. (Nolasīt Psalmu 77:12, 13.)

PĀRDOMĀSIM JEHOVAS RADĪTO

4. Ko atklāj pārdomas par Jehovas radīto?

4 Vai Jehovas nebeidzamā mīlestība pret mums atspoguļojas tajā, ko viņš ir radījis? Jā, tā var teikt — jau pati radīšana bija Dieva mīlestības izpausme. (Rom. 1:20.) Viņš ir izveidojis mūsu planētas ekosistēmu tā, lai cilvēki varētu dzīvot mierīgi un droši. Taču viņš vēlas, lai mēs ne tikai eksistētu. Dzīvot mēs varam tikai tad, ja ēdam. Jehova ir parūpējies par šķietami bezgalīgu augu valsts dažādību, un daudz ko no tā, kas uz zemes izaug, mēs varam lietot uzturā. Viņš pat ir padomājis, lai ēdiens mums sagādātu prieku. (Sal. Māc. 9:7.) Katrīnai, kas dzīvo Kanādā, ļoti patīk vērot radīto pasauli, it sevišķi pavasarī, kad viss dabā mostas. Viņa saka: ”Ir patiešām apbrīnojami, kā viss kļūst dzīvības rosmes pilns: no zemes sāk spraukties laukā puķes, un no saviem tālajiem ceļiem atgriežas gājputni, arī sīkais kolibri, kas atlido uz putnu barotavu pie manas virtuves loga. Ja jau Jehova mums dod tik daudz iemeslu priecāties, viņš noteikti mūs mīl.” Mūsu mīlošajam debesu Tēvam ir prieks par to, ko viņš ir radījis, un viņš vēlas, lai radītais ielīksmotu arī mūs. (Ap. d. 14:16, 17.)

5. Kā Jehovas mīlestība izpaužas tajā, kā ir radīti cilvēki?

5 Jehova mūs ir radījis ar spēju veikt ražīgu un lietderīgu darbu, kas vairo prieku par dzīvi. (Sal. Māc. 2:24.) Viņa nodoms bija tāds, lai cilvēki piepildītu zemi, to pakļautu un valdītu pār zivīm, putniem un citiem dzīvniekiem. (1. Moz. 1:26—28.) Par Jehovas mīlestību liecina arī tas, ka viņš mūs ir apveltījis ar tādām īpašībām, kas ļauj līdzināties viņam. (Efes. 5:1.)

AUGSTU VĒRTĒSIM DIEVA IEDVESMOTOS RAKSTUS

6. Kāpēc mums jābūt pateicīgiem par Dieva Rakstiem?

6 Spilgts Dieva mīlestības apliecinājums ir tas, ka mums ir pieejami viņa iedvesmotie Raksti. Tajos var lasīt visu, kas mums jāzina par viņu un viņa attiecībām ar cilvēkiem. Piemēram, Rakstos stāstīts, kā Dievs izturējās pret izraēliešiem, kas bieži viņam neklausīja.  78. psalma 38. pantā teikts: ”Viņš bija žēlsirdīgs, piedeva noziegumu un viņus neizdeldēja, bet daudzkārt novērsa savas dusmas un nelika pamosties visai savai bardzībai.” Pārdomas par šo pantu jums palīdzēs iegūt stipru pārliecību, ka Jehova jūs mīl un gādā par jums. Nešaubieties — Jehovam jūs neesat vienaldzīgi! (Nolasīt 1. Pētera 5:6, 7.)

7. Kāpēc mums ar cieņu jāizturas pret Bībeli?

7 Mums augstu jāvērtē Bībele, jo Dievs ar mums sazinās galvenokārt tieši ar tās starpniecību. Lai vecāku un bērnu starpā veidotos uzticēšanās un bērni justos mīlēti, ir vajadzīga saturīga un sirsnīga domu apmaiņa. Ko mēs varam gaidīt no Jehovas? Kaut arī mēs viņu nekad neesam redzējuši un neesam dzirdējuši viņa balsi, viņš ar mums ”runā” savu iedvesmoto Rakstu lappusēs, un mums viņš jāuzklausa. (Jes. 30:20, 21.) Jehova vēlas vadīt savu tautu un pasargāt mūs no ļaunuma. Tāpat viņš grib, lai mēs viņu pazītu un paļautos uz viņu. (Nolasīt Psalmu 19:8—12; Salamana Pamācības 1:33.)

Lai gan ķēniņš Jošafats saņēma aizrādījumu no Jehus, Jehova viņā atrada ”labus darbus” (Sk. 8., 9. rindkopu)

8., 9. Ko Jehova vēlas, lai mēs zinātu? Paskaidrojiet to ar piemēru no Bībeles.

8 Jehova vēlas, lai mēs zinātu, ka viņš mūs mīl un saskata ne tikai mūsu nepilnību. Viņš meklē mūsos labo. (2. Laiku 16:9.) Tieši tā viņš raudzījās uz Jūdejas ķēniņu Jošafatu. Reiz Jošafats pieņēma nesaprātīgu lēmumu — līdz ar Izraēlas ķēniņu Ahabu doties kaujā ar sīriešiem,  lai atņemtu tiem Ramotu Gileādā. 400 viltus pravieši solīja ļaunajam Ahabam uzvaru, taču patiesais Jehovas pravietis Miha paredzēja neizbēgamu sakāvi. Ahabs kaujā gāja bojā, bet Jošafats tik tikko izglābās. Atgriezies Jeruzālemē, viņš saņēma nosodījumu par to, ka bija slēdzis savienību ar Ahabu. Tomēr ”pareģis Jehus, Hananija dēls,” sacīja Jošafatam: ”Tevī ir vēl atrodami arī labi darbi.” (2. Laiku 18:4, 5, 18—22, 33, 34; 19:1—3.)

9 Savas valdīšanas sākumā Jošafats bija pavēlējis pārvaldniekiem, levītiem un priesteriem apstaigāt pilsētas visā Jūdejā un mācīt saviem pavalstniekiem Jehovas bauslību. Viņu pūlēm bija tik labs iznākums, ka apkārtējās tautas sāka bīties Jehovu. (2. Laiku 17:3—10.) Tiesa, Jošafats bija rīkojies nesaprātīgi, taču Jehova nebija aizmirsis labo, ko viņš bija darījis pirms tam. Šie notikumi, par kuriem stāstīts Bībelē, atgādina, ka, par spīti mūsu nepilnībām, Jehovas mīlestība pret mums nebeigsies, ja no visas sirds centīsimies viņu iepriecināt.

NOPIETNI IZTURĒSIMIES PRET IESPĒJU LŪGT DIEVU

10., 11. a) Kāpēc lūgšanas ir īpaša Jehovas dāvana? b) Kā Dievs var atbildēt uz mūsu lūgšanām? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

10 Mīlošs tēvs atrod laiku uzklausīt savus bērnus, kad tie vēlas ar viņu runāt. Viņš grib zināt, par ko tie domā un kas tos uztrauc, jo viņam ir svarīgi, kas ir bērnu sirdī. Debesu Tēvs Jehova uzklausa mūsu lūgšanas, un iespēja viņu lūgt ir vērtīga dāvana.

11 Mēs varam tuvoties Jehovam lūgšanā jebkurā laikā. Šajā ziņā mums nav nekādu ierobežojumu. Viņš ir mūsu Draugs, kas vienmēr ir gatavs mūs uzklausīt. Sākumā minētā Teilīna ir pārliecinājusies: ”Ar viņu var runāt par jebko, un tu vari teikt pilnīgi visu.” Kad lūgšanā esam dalījušies ar Dievu savās apslēptākajās domās, viņš mums var atbildēt ar kāda Bībeles panta palīdzību, ar rakstu mūsu žurnālā vai ar uzmundrinošiem vārdiem, ko dzirdam no kāda ticības biedra. Jehova dzird mūsu lūgumus un mūs saprot pat tad, kad neviens cits to nespēj. Viņa atbildes uz mūsu lūgšanām ir brīnišķīga viņa nebeidzamās mīlestības izpausme.

12. Kāpēc ir noderīgi pievērst uzmanību Bībelē iekļautajām lūgšanām? Miniet piemēru.

12 Ļoti daudz var mācīties no Dieva Rakstos iekļautajām lūgšanām. Reizēm ir noderīgi apspriest šādas lūgšanas ģimenes vakarā Jehovas pielūgsmei. Ja pārdomāsim, kā Jehovas kalpi senatnē pauda Dievam savas dziļākās domas, mēs spēsim bagātināt savas lūgšanas. Piemēram, pievērsiet uzmanību Jonas pazemīgajai lūgšanai, ko viņš teica, atrazdamies lielas zivs vēderā. (Jon. 2:1—11.) Pārlasiet Salamana izjusto lūgšanu, ar ko viņš vērsās pie Jehovas tempļa iesvētīšanas dienā. (1. Ķēn. 8:22—53.) Pārdomājiet lūgšanu, ko mācīja Jēzus. (Mat. 6:9—13.) Galvenais, regulāri ”dariet savus lūgumus zināmus Dievam”. Tad ”Dieva miers, kas pārspēj visu sapratni, sargās jūsu sirdi un prātu” un augs jūsu pateicība par Jehovas lielo mīlestību. (Filip. 4:6, 7.)

BŪSIM PATEICĪGI PAR IZPIRKUMU

13. Kāda iespēja cilvēkiem ir pavērusies tāpēc, ka ir sagādāts izpirkums?

13 Jēzus izpirkums ir dāvana, kas mums augstsirdīgi ir dota, lai mēs ”iegūtu  dzīvību”. (1. Jāņa 4:9.) Apustulis Pāvils par šo nepārspējamo Dieva mīlestības izpausmi rakstīja: ”Noteiktajā laikā Kristus ir miris par bezdievīgajiem.. Diez vai kāds mirtu par taisno — drīzāk kāds būtu gatavs mirt par labu cilvēku. Bet Dievs savu mīlestību mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomira, kad vēl bijām grēcinieki.” (Rom. 5:6—8.) Tā bija izcilākā Dieva mīlestības izpausme, kas cilvēkiem pavēra iespēju iegūt viņa labvēlību.

14., 15. Ko izpirkums nozīmē a) svaidītajiem kristiešiem; b) tiem, kas cer dzīvot uz zemes?

14 Nedaudzi izjūt Jehovas nebeidzamo mīlestību īpašā veidā. (Jāņa 1:12, 13; 3:5—7.) Viņi ir svaidīti ar svēto garu un kļuvuši par ”Dieva bērniem”. (Rom. 8:15, 16.) Pāvils par svaidītajiem kristiešiem rakstīja, ka viņi ir ”celti augšā un nosēdināti debesīs”, jo viņi ir ”vienoti ar Kristu Jēzu”. (Efes. 2:6.) Viņiem ir piešķirts šāds stāvoklis, jo viņi ir ”apzīmogoti ar apsolīto svēto garu, kas ir [viņu] mantojuma ķīla”, un šis mantojums ir ”cerība.., kas [viņiem] tiek glabāta debesīs”. (Efes. 1:13, 14; Kol. 1:5.)

15 Lielākajai daļai cilvēku, kas tic izpirkumam, ir iespēja būt Jehovas draugiem un nākotnē tikt pieņemtiem par Dieva bērniem un dzīvot mūžīgi apsolītajā paradīzē uz zemes. Tātad ar izpirkumu Jehova apliecina savu mīlestību pret ”pasauli”, tas ir, visiem cilvēkiem. (Jāņa 3:16.) Ja mums ir cerība mūžīgi dzīvot uz zemes un mēs uzticīgi kalpojam Jehovam, mēs varam būt pārliecināti, ka viņš parūpēsies, lai dzīve jaunajā pasaulē būtu patīkama. Mums ir pamats uzskatīt izpirkumu par pašu spilgtāko Dieva nemainīgās mīlestības pierādījumu.

ATSAUKSIMIES UZ JEHOVAS MĪLESTĪBU

16. Ko mēs varam panākt, ja pārdomājam, cik dažādos veidos izpaužas Jehovas mīlestība?

16 Mēs pat nespējam saskaitīt, cik dažādos veidos izpaužas Jehovas neizsīkstošā mīlestība pret mums. Dāvids kādā psalmā dziedāja: ”Cik dārgas man ir Tavas domas, ak Dievs, un cik liels ir to daudzums! Ja tās gribētu saskaitīt, tad to būtu vairāk nekā smiltis.” (Ps. 139:17, 18.) Mums jāļauj, lai šīs domas modina mūsos dziļu mīlestību pret Jehovu, jo tā mēs varam atbildēt uz viņa mīlestību un gādību. Būsim gatavi darīt Jehovas labā visu, kas ir mūsu spēkos!

17., 18. Kādas ir dažas iespējas apliecināt, ka mīlam Dievu?

17 Ir daudz iespēju apliecināt Jehovam savu mīlestību. Piemēram, mīlestība pret Dievu un tuvāko izpaužas, kad dedzīgi sludinām valstību. (Mat. 24:14; 28:19, 20.) Patiesa mīlestība pret Jehovu kļūst redzama, ja izturam ticības pārbaudījumus un paliekam uzticīgi viņam. (Nolasīt Psalmu 84:12; Jēkaba 1:2—5.) Ja pārbaudījumi ir smagi, mēs varam nešaubīties, ka Dievs redz mūsu ciešanas un noteikti palīdzēs, jo mēs viņam esam dārgi. (Ps. 56:9.)

18 Mīlestība pret Jehovu mūs rosina pārdomāt to, ko viņš ir radījis, un citus viņa brīnumainos darbus. Ja mīlam Dievu un augstu vērtējam viņa Rakstus, mēs nopietni iedziļināmies Bībelē. Mīlestības izpausme ir arī tā, ka tuvojamies Jehovam lūgšanās. Turklāt mūsu mīlestība pret Dievu aug, ja pārdomājam izpirkumu, ko viņš ir sagādājis par mūsu grēkiem. (1. Jāņa 2:1, 2.) Tās ir tikai dažas no daudzajām iespējām apliecināt, ka mīlam Jehovu, atbildot uz viņa bezgalīgo mīlestību.