”Mudini viņus darīt labu.., lai [viņi] cieši satvertu īsto dzīvi.” (1. TIM. 6:18, 19.)

DZIESMAS: 125., 40.

1., 2. a) Ko jūs visvairāk vēlaties pieredzēt paradīzē uz zemes? (Sk. attēlu raksta sākumā.) b) Kādas svētības jaunajā pasaulē mūs gaida garīgā ziņā?

”ĪSTĀ DZĪVE”. Lielākajai daļai no mums šie vārdi liek domāt par izredzēm mūžīgi dzīvot paradīzē uz zemes. Apustulis Pāvils lietoja vārdus ”mūžīgā dzīve” un ”īstā dzīve”, runājot par vienu un to pašu. (Nolasīt 1. Timotejam 6:12, 19.) Mēs gaidām dzīvi, kas turpināsies bezgalīgi un kas mums sagādās nebeidzamu gandarījumu un prieku. Ir grūti pat iztēloties, kā mēs katru rītu modīsimies, būdami lieliskā fiziskā, garīgā un emocionālā stāvoklī. (Jes. 35:5, 6.) Būs ļoti patīkami pavadīt laiku kopā ar mūsu tuviniekiem un draugiem, arī tiem, kas būs piecelti no mirušajiem. (Jāņa 5:28, 29; Ap. d. 24:15.) Tāpat mēs varēsim izkopt savas spējas, nodarbojoties ar zinātni, mūziku, arhitektūru vai kaut ko citu.

2 Mēs ļoti ilgojamies pieredzēt to visu, tomēr vislielākās svētības jaunajā pasaulē būs garīgas. Dziļu gandarījumu mums sagādās apziņa, ka ir svētīts Jehovas vārds un apstiprinātas viņa tiesības uz augstāko varu. (Mat. 6:9, 10.) Mēs ar sajūsmu vērosim, kā piepildās Jehovas sākotnējais nodoms,  kas saistīts ar cilvēkiem un zemi. Turklāt tajā laikā mēs virzīsimies pretī pilnībai un beidzot to sasniegsim, tāpēc mums būs daudz vieglāk tuvoties Jehovam. (Ps. 73:28; Jēk. 4:8.)

3. Kam mums tagad jāgatavojas?

3 Mēs varam pieredzēt šīs svētības, jo Jēzus apliecināja, ka ”Dievam viss ir iespējams”. (Mat. 19:25, 26.) Taču, ja vēlamies dzīvot jaunajā pasaulē — un dzīvot arī pēc Kristus tūkstoš gadu valdīšanas beigām —, mums jau tagad jācenšas ”cieši satvert” mūžīgo dzīvi. Mums ar paļāvību jāgaida pašreizējās ļaunās pasaules gals un jāgatavojas dzīvei jaunajā pasaulē. Kā mēs varam to darīt, kamēr vēl pastāv šī ļaunā pasaule?

KĀ SAGATAVOTIES

4. Ar piemēru paskaidrojiet, kā mēs varam sagatavoties dzīvei jaunajā pasaulē!

4 Kā mēs varam gatavoties dzīvei Dieva jaunajā pasaulē? Iedomāsimies, ka mēs plānojam pārcelties uz dzīvi citā zemē. Kā mēs varētu sagatavoties šādām pārmaiņām? Varbūt mēs sāktu mācīties valodu, kādā cilvēki tur runā. Būtu noderīgi kaut ko uzzināt par to, kas ir un kas nav pieņemts viņu sabiedrībā. Iespējams, mēs nogaršotu kādu no viņu ēdieniem. Kaut kādā mērā mēs sāktu dzīvot tā, it kā mēs jau būtu tās zemes iedzīvotāji, jo mēs zinātu, ka tieši tā mums būs jādzīvo pēc pārcelšanās. Arī dzīvei jaunajā pasaulē mēs varam sagatavoties, ja jau tagad tik lielā mērā, cik iespējams, dzīvojam tā, kā domājam dzīvot tad. Apskatīsim dažus piemērus.

5., 6. Kā tas, ka mācāmies pakļauties teokrātiskajai kārtībai, mūs sagatavo dzīvei jaunajā pasaulē?

5 Jaunajā pasaulē visi atbalstīs Dieva augstāko varu. Tas būs pilnīgs pretstats pašreizējai situācijai, kad cilvēki pūlas valdīt paši un pasaules valdnieks ir Sātans. Mūsdienās daudzi augstu vērtē neatkarību un ir pieraduši uzstāt, ka visam jānotiek pēc viņu prāta. Bet kāds tam ir iznākums? Nevēlēšanās pieņemt Dieva vadību ir nesusi ciešanas, bēdas un nelaimes. (Jer. 10:23.) Kā gan mēs gaidām laiku, kad visa cilvēce pakļausies varai, ko ar mīlestību īstenos Jehova!

6 Jaunajā pasaulē mēs ar prieku pakļausimies Jehovas norādījumiem, lai padarītu zemi skaistāku un mācītu augšā celtos, it visā pildot Jehovas gribu. Bet ja nu mums uzdos darīt kaut ko tādu, kas mums ne sevišķi patīk? Vai mēs pakļausimies šim norādījumam, centīsimies pēc iespējas labāk izpildīt uzdevumu un pat gūt no tā prieku? Lielākā daļa no mums noteikti atbildēs apstiprinoši. Bet vai mēs jau tagad pakļaujamies teokrātiskiem norādījumiem? Ja mēs to darām, mēs gatavojamies mūžīgai dzīvei Jehovas valdīšanas laikā.

7., 8. a) Kāpēc mums jāmācās sadarboties ar citiem? b) Kādas pārmaiņas daudzi kristieši ir pieredzējuši? c) Par ko mēs varam būt pārliecināti, domājot par dzīvi uz zemes jaunajā pasaulē?

7 Mēs varam gatavoties dzīvei jaunajā pasaulē ne tikai ar to, ka pakļaujamies kārtībai, kāda mūsdienās pastāv Jehovas organizācijā, bet arī ar to, ka mācāmies būt apmierināti ar to, kas mums ir, un sadarboties ar citiem. Ja tagad esam ”paklausīgi saviem vadītājiem”, piemēram, esam gatavi pildīt jaunus uzdevumus kalpošanā un darām to ar prieku un gandarījumu, tad jaunajā pasaulē mums, visticamāk, būs tāda pati attieksme. (Nolasīt Ebrejiem 13:17.) Apsolītajā zemē īpašums izraēliešiem tika iedalīts, metot lozes. (4. Moz. 26:52—56; Joz. 14: 1, 2.) Šobrīd mēs, protams, nezinām, kur mums tiks piešķirta dzīvesvieta jaunajā pasaulē. Taču, ja būsim gatavi sadarboties ar citiem, mēs jutīsimies apmierināti un priecīgi, pildot Jehovas gribu, lai kur uz zemes mēs tajā laikā dzīvotu.

8 Iespēja dzīvot laikā, kad valdīs Dieva valstība, ir tā vērta, lai mēs pūlētos sadarboties ar Jehovas organizāciju un pildīt teokrātiskos uzdevumus. Protams, ar laiku apstākļi mūsu dzīvē var mainīties. Piemēram, daudzi brāļi un māsas, kas kalpoja Bētelē Amerikas Savienotajās Valstīs, saņēma jaunu norīkojumu un tagad darbojas citās pilnas slodzes kalpošanas jomās, kurās Jehova viņus bagātīgi svētī. Citi, kas agrāk bija ceļojošie pārraugi, sava vecuma vai citu faktoru dēļ ir saņēmuši uzdevumu kalpot par speciālajiem pionieriem. Ja mācāmies būt gandarīti, lūdzam Dieva palīdzību un darām kalpošanā visu, kas ir mūsu spēkos, mēs izjutīsim prieku un saņemsim daudzas svētības pat grūtajās pēdējās dienās. (Nolasīt Maleahija 3:10.) Kāda nākotne mūs gaida? Iespējams, mums ir savas domas par to, kur mēs vēlētos dzīvot jaunajā pasaulē, bet var gadīties, ka mūs palūgs apmesties kaut kur citur. Lai kur mēs tajā laikā kalpotu un lai ko darītu, mēs varam būt pārliecināti, ka mēs jutīsimies pateicīgi, apmierināti un priecīgi. (Neh. 8:10.)

9., 10. a) Kādās jomās jaunajā pasaulē varbūt būs nepieciešama pacietība? b) Kā mēs varam apliecināt, ka esam pacietīgi?

9 Jaunajā pasaulē mums būs vajadzīga arī pacietība. Varbūt mēs dzirdēsim, ka citu cilvēku radinieki un draugi, viņiem par milzu prieku, ir piecelti no mirušajiem, bet mums pašiem vēl būs jāgaida savu tuvinieku augšāmcelšana. Vai mēs priecāsimies kopā ar citiem un būsim pacietīgi, ja tā notiks? (Rom. 12:15.) Ja tagad mācīsimies pacietīgi gaidīt Jehovas solījumu piepildīšanos, mums būs vieglāk būt pacietīgiem tajā laikā. (Sal. Māc. 7:8.)

10 Pacietība mums ir vajadzīga arī tāpēc, ka patiesība tiek atklāta pakāpeniski. Attīstot šo īpašību, mēs gatavojamies dzīvei jaunajā pasaulē. Vai mēs rūpīgi iedziļināmies jaunos Bībeles patiesības skaidrojumos un esam pacietīgi, ja kaut ko nesaprotam? Tādā gadījumā mums droši vien nebūs grūti būt pacietīgiem jaunajā pasaulē, kad Jehova cilvēkiem darīs zināmas savas prasības. (Sal. Pam. 4:18; Jāņa 16:12.)

11. Kā Jehova mums tagad māca veidot attiecības ar cilvēkiem, un kā tas mums nāks par labu jaunajā pasaulē?

11 Vēl viens veids, kā gatavoties dzīvei jaunajā pasaulē, ir mācīties piedot citiem. Kristus tūkstoš gadu valdīšanas laikā taisnie un netaisnie neatbrīvosies no savām nepilnībām acumirklī. (Ap. d. 24:15.) Vai mēs tajā laikā izturēsimies pret citiem ar mīlestību? Mums būs vieglāk to darīt, ja jau tagad mācāmies augstsirdīgi piedot citiem un tiecamies pēc tā, lai mūsu attiecības ne ar vienu nebūtu saspringtas. (Nolasīt Kolosiešiem 3:12—14.)

12. Kā tas, ko gaidām no nākotnes, ir saistīts ar to, kā dzīvojam pašlaik?

12 Dzīve jaunajā pasaulē nenozīmēs, ka mēs vienmēr varēsim iegūt to, ko vēlēsimies, tad, kad to vēlēsimies. Pakļaujoties mīlestības pilnajai Jehovas valdīšanai, mums būs jābūt pateicīgiem un apmierinātiem jebkurā situācijā. Tad mums būs vajadzīgas tās īpašības, ko Jehova mums pašreiz māca attīstīt. Ja mācāmies jau tagad dzīvot tā, kā domājam dzīvot nākotnē, mēs veidojam sevī  īpašības, kas mums būs nepieciešamas visu mūžību. Mēs stiprinām savu ticību tam, cik reāla ir ”nākamā pasaule”. (Ebr. 2:5; 11:1.) Turklāt tā mēs apliecinām, cik ļoti mēs ilgojamies pēc nevainojamajiem apstākļiem, kādi tad pastāvēs uz zemes. Līdz ar to mēs gatavojamies mūžīgai dzīvei Dieva jaunajā pasaulē.

PIEVĒRSĪSIM GALVENO UZMANĪBU GARĪGIEM JAUTĀJUMIEM

Aktīvi sludināsim

13. Kam jaunajā pasaulē būs svarīgākā vieta cilvēku dzīvē?

13 Lai sagatavotos īstajai dzīvei nākotnē, ir jāņem vērā vēl kaut kas. Kaut arī mums ir apsolīts, ka jaunajā pasaulē uz zemes pārpilnībā būs pieejama pārtika un citas nepieciešamās lietas, vislielāko gandarījumu mums sagādās tas, ka tiks apmierinātas mūsu garīgās vajadzības. (Mat. 5:3.) Svarīgākās mūsu dzīvē būs garīgās nodarbes, un mēs ”meklēsim savu prieku savā Kungā”. (Ps. 37:4.) Ja mūsu dzīvē tagad galvenā vieta ir garīgiem jautājumiem, tad var teikt, ka mēs gatavojamies īstajai dzīvei nākotnē. (Nolasīt Mateja 6:19—21.)

14. Kādi garīgi mērķi jauniešiem palīdzēs tiekties pēc mūžīgas dzīves?

14 Kā mēs varam vairot savu prieku, kalpojot Dievam? Ļoti būtiski ir izvirzīt garīgus mērķus. Tie, kas ir gados jauni un nopietni apsver, kādas iespējas paveras kalpošanā Jehovam, varētu rūpīgi izpētīt materiālu, kas ir publicēts par dažādām pilnas slodzes kalpošanas jomām, un izvirzīt sev mērķi darboties kādā no tām. Būtu ieteicams aprunāties ar kādu, kas ir pavadījis pilnas slodzes kalpošanā daudzus gadus. Ja kalpošana kļūs par jūsu dzīves ceļu, jūs labi sagatavosieties kalpot Dievam jaunajā pasaulē, kur jūsu teokrātiskajai izglītībai un pieredzei būs liela vērtība.

Piedalīsimies teokrātiskā darbībā

15. Pēc kādiem garīgiem mērķiem var tiekties valstības sludinātāji?

15 Kādus garīgus mērķus var izvirzīt citi valstības sludinātāji? Piemēram, mēs varam uzlabot savas iemaņas kādā konkrētā kalpošanas jomā. Tāpat mēs varam censties dziļāk izprast Bībeles principus un to praktisko nozīmi. Varbūt mēs varētu pilnveidot savu prasmi lasīt citu priekšā, kļūt par labākiem oratoriem vai mācīties dot saturīgākus komentārus sapulcēs? Noteikti jums nāk prātā arī citas iespējas. Galvenais ir tas, ka garīgu mērķu izvirzīšana vairos mūsu vēlēšanos iesaistīties teokrātiskā darbībā, savukārt  tas mūs sagatavos dzīvei jaunajā pasaulē.

SVĒTĪBAS, KO PIEREDZAM JAU TAGAD

Augstu vērtēsim garīgo uzturu

16. Kāpēc kalpošana Jehovam ir labākais dzīves ceļš?

16 Vai gatavoties dzīvei Dieva jaunajā pasaulē nozīmē atteikties no pilnvērtīgas dzīves tagad? Tā nebūtu jādomā. Kalpošana Jehovam ir dzīves ceļš, kas sagādā vislielāko gandarījumu. Tā nav kalpība, kuras vienīgais mērķis ir palikt dzīviem lielajā postā. Tas ir dzīves veids, kādam mēs esam radīti, un tas mums dod neizsakāmu prieku. Izjust Jehovas vadību un žēlastību ir daudz labāk nekā dzīvot bez viņa draudzības. (Nolasīt Psalmu 63:2—4.) Protams, lai pieredzētu svētības, ko dod kalpošana Jehovam no visas sirds, nav jāgaida jaunā pasaule — tas ir iespējams jau tagad! Daži no mums saņem šādas svētības jau desmitiem gadu, un mēs no pieredzes zinām, ka nav cita dzīves ceļa, kas sniegtu tikpat lielu piepildījuma sajūtu. (Ps. 1:1—3; Jes. 58:13, 14.)

Meklēsim vadību, kas balstīta uz Bībeli

17. Kāda vieta paradīzē būs personiskām interesēm un izklaidei?

17 Dieva jaunajā pasaulē mēs varēsim arī vienkārši darīt to, kas mums patīk, un izklaidēties. Vai gan Jehova mūs būtu radījis ar vēlmi kaut ko sasniegt un patīkami pavadīt laiku, ja viņš nebūtu paredzējis iespēju apmierināt šīs vajadzības? (Sal. Māc. 2:24.) Tā Jehova vienmēr ”gādās ik dzīvajam, ko tas kāro”. (Ps. 145:16, LB-2012.) Atpūtai un izklaidei ir sava vieta, bet gandarījums, ko tā sagādā, pieaug, ja galvenais mūsu dzīvē ir attiecības ar Jehovu. Tā tas būs arī paradīzē uz zemes. Tāpēc ir saprātīgi ierādīt personiskām interesēm pienācīgu vietu, tiekties vispirms pēc valstības un pievērst galveno uzmanību svētībām, kas Jehovas tautai jau tagad ir pieejamas garīgā ziņā. (Mat. 6:33.)

18. Kā mēs varam apliecināt, ka gatavojamies mūžīgai dzīvei paradīzē?

18 Paradīzē, kas drīz tiks izveidota, mēs būsim tik laimīgi, kā vēl nekad neesam bijuši. Apliecināsim, ka vēlamies iegūt īsto dzīvi, jau tagad tai gatavojoties! Attīstīsim Dievam tīkamas īpašības un dedzīgi pildīsim mums uzticēto darbu, kas var dot dziļu gandarījumu, — sludināsim vēsti par valstību. Meklēsim prieku savā Kungā, tiecoties pēc garīgiem mērķiem. Ar nesatricināmu ticību Jehovas solījumiem gaidīsim jauno pasauli!