Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

”Jūsu glābšana tuvojas!”

”Jūsu glābšana tuvojas!”

”Izslejieties un paceliet galvu, jo jūsu glābšana tuvojas.” (LŪK. 21:28.)

DZIESMAS: 133., 43.

1. Kādi notikumi risinājās mūsu ēras 66. gadā? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

IZTĒLOSIMIES sevi to kristiešu vietā, kuri dzīvoja Jeruzālemē mūsu ēras 66. gadā. Pēdējā laikā ir risinājušies trauksmaini notikumi. Vispirms romiešu vietvaldis Flors paņēma 17 talentus monētu no svētās tempļa mantnīcas. Tūlīt pat jūdi sacēlās, sāka slepkavot romiešu karavīrus Jeruzālemē un pasludināja neatkarību no Romas. Taču Romas atbilde nebija ilgi jāgaida. Jau trīs mēnešus vēlāk pilsētai tuvojās karaspēks, kurā bija 30 tūkstoši kareivju, ar romiešu iecelto Sīrijas vietvaldi Cestiju Gallu priekšgalā. Karavīri strauji iegāja Jeruzālemes priekšpilsētās, un jūdu nemiernieki meklēja patvērumu aiz tempļa mūriem. Tad romieši sāka graut mūri, kas ieskāva templi. Pilsētu ir pārņēmusi panika. Kā jūs jūtaties, to visu redzot?

2. Kas kristiešiem bija jādara mūsu ēras 66. gadā, un kā tas kļuva iespējams?

2 Jūs noteikti atceraties Jēzus vārdus, ko savā evaņģēlijā ir minējis Lūka: ”Kad jūs ieraudzīsiet ap Jeruzālemi karaspēka  nometnes, tad ziniet, ka tās iznīcība ir tuvu.” (Lūk. 21:20.) Taču jūs nodarbina jautājums: ”Kā lai es sekoju norādījumiem, ko Jēzus deva līdz ar šo brīdinājumu?” Jēzus ir teicis arī šādus vārdus: ”Tad lai tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos, tie, kas ir pilsētā, lai to atstāj un tie, kas ir laukos, lai neieiet pilsētā.” (Lūk. 21:21.) Kā lai atstāj Jeruzālemi, ja to ir aplencis liels karaspēks? Tad notiek kaut kas pārsteidzošs. Tieši jūsu acu priekšā romieši sāk atkāpties! Kā jau bija paredzēts, viņu uzbrukums ”tiek saīsināts”. (Mat. 24:22.) Tagad jūs varat rīkoties tā, kā ir teicis Jēzus. Tāpat kā visi pārējie uzticīgie kristieši, kas ir pilsētā un tās apkārtnē, jūs tūlīt pat steigšus dodaties uz kalniem otrpus Jordānai. * Vēlāk, 70. gadā, Jeruzālemei tuvojas cits romiešu karaspēks un izposta pilsētu. Taču jūsu dzīvība ir glābta, jo jūs paklausījāt Jēzus norādījumiem.

3. Kādā situācijā kristieši drīz nonāks, un par ko stāstīts šajā rakstā?

3 Drīz — pavisam drīz — mēs visi būsim līdzīgā situācijā. Jēzus ne tikai brīdināja kristiešus par Jeruzālemes iznīcināšanu, bet arī norādīja, kādas paralēles pastāv starp šiem pirmā gadsimta notikumiem un laiku, kad pēkšņi sāksies ”lielais posts”. (Mat. 24:3, 21, 29.) Labā ziņa ir tā, ka ”liels pulks” ļaužu paliks dzīvi, kad šī katastrofa skars visu pasauli. (Nolasīt Atklāsmes 7:9, 13, 14.) Kas Bībelē teikts par gaidāmajiem notikumiem? Ir ļoti svarīgi zināt atbildi uz šo jautājumu, jo tā ir saistīta ar mūsu glābšanu. Tagad pievērsīsim sīkāku uzmanību tam, kā šie notikumi ietekmēs mūs personiski.

LIELĀ POSTA SĀKUMS

4. Ar ko iesāksies lielais posts, un kā risināsies notikumi?

4 Kā sāksies lielais posts? Par to runāts Atklāsmes grāmatā, kur aprakstīta ”lielās Babilonas” iznīcināšana. (Atkl. 17:5—7.) Ļoti piemērots ir visas viltus reliģijas salīdzinājums ar netiklu sievieti. Garīdzniecības attiecības ar šīs ļaunās pasaules līderiem var nosaukt par netiklību. Reliģiskie vadītāji atbalsta nevis Jēzu un viņa valstību, bet cilvēkus, kam pieder vara, un ir atkāpušies no Dievam tīkamiem principiem, lai iegūtu politisku ietekmi. Pilnīgs pretstats ir Dieva svaidītie, kas ir tīri un līdzinās tikumīgai jaunavai. (2. Kor. 11:2; Jēk. 1:27; Atkl. 14:4.) Bet kas iznīcinās ”netikli” — viltus reliģiju? Dievs Jehova ieliks ”koši sarkanā zvēra” ”desmit ragu” sirdī vēlēšanos īstenot ”viņa nodomu”. Šie ragi attēlo politiskos spēkus, kas atbalsta Apvienoto Nāciju Organizāciju, kuru simbolizē ”koši sarkanais zvērs”. (Nolasīt Atklāsmes 17:3, 16—18.)

5., 6. Kas ļauj secināt, ka tad, kad tiks iznīcināta lielā Babilona, neies bojā visi reliģiozie cilvēki?

5 Bet vai būtu jāsecina, ka tad, kad tiks iznīcinātas lielās Babilonas reliģijas, bojāeja gaida arī visus šo reliģiju agrākos piekritējus? Pēc visa spriežot, tā nav. Pravietis Cakarija, Dieva iedvesmots, rakstīja par to laiku. Viņš norādīja, ka cilvēks, kas iepriekš ir piederējis pie viltus reliģijas, sacīs: ””Es neesmu pravietis, nē, es esmu laukstrādnieks, jo mani kāds ir pircis  kā kalpu jau no manām jaunības dienām.” Un ja viņam tad jautās: ”Kas tās tev par rētām uz tavām krūtīm?” — tad viņš atbildēs: ”Tā mani sasita kādā kautiņā manu draugu namā.”” (Cak. 13:4—6.) Tātad acīmredzot pat daļa garīdznieku atmetīs savu reliģiozitāti un noliegs, ka viņi jebkad būtu piederējuši pie viltus reliģijām.

6 Kas tajā laikā notiks ar Dieva tautu? Jēzus paskaidroja: ”Ja tās dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ tās dienas tiks saīsinātas.” (Mat. 24:22.) Kā jau minējām, 66. gadā posts tika ”saīsināts”. Līdz ar to ”izredzētajiem”, tas ir, svaidītajiem kristiešiem, pavērās iespēja bēgt no pilsētas un tās tuvākās apkārtnes. Tieši tāpat lielā posta sākotnējā daļa nākotnē tiks ”saīsināta” ”izredzēto” dēļ. ”Desmit ragiem” — politiskajiem spēkiem — netiks ļauts iznīcināt Dieva tautu. Tad iestāsies neilgs miera periods.

PĀRBAUDĪJUMU UN TIESAS LAIKS

7., 8. Kāda iespēja mums būs pēc viltus reliģijas organizāciju iznīcināšanas, un ar ko Dieva kalpi tajā laikā atšķirsies no visiem pārējiem cilvēkiem?

7 Kas notiks pēc viltus reliģijas organizāciju bojāejas? Tad kļūs redzams, kas īsti ir cilvēku sirdī. Lielākā daļa ļaužu meklēs patvērumu cilvēku veidotās organizācijās, kas ir salīdzinātas ar ”kalnu klintīm”. (Atkl. 6:15—17.) Turpretī Dieva tauta simboliskā nozīmē bēgs uz patvērumu, ko viņš tai sagādās. Pirmajā gadsimtā pēc romiešu atkāpšanās nebija vērojama jūdu masveida pievēršanās kristietībai. Tas bija laiks, kad visiem, kas jau bija kristieši, bija jābūt gataviem rīkoties un paklausīt norādījumiem. Arī mums nav pamata gaidīt, ka lielā posta starpposmā sāksies jaunu mācekļu pieplūdums. Tajā laikā visiem patiesajiem kristiešiem būs iespēja apliecināt savu mīlestību pret Jehovu un atbalstīt Kristus brāļus. (Mat. 25:34—40.)

8 Lai gan mums nav līdz galam skaidrs, kas notiks tajā pārbaudījumu pilnajā laikā, ir pamats domāt, ka mums no kaut kā būs jāatsakās. Pirmajā gadsimtā kristiešiem, lai paliktu dzīviem, bija jāatstāj sava iedzīve un jāpacieš grūtības. (Marka 13:15—18.) Vai mēs būsim gatavi kaut ko zaudēt materiālā ziņā, ja tas būtu nepieciešams, lai paklausītu Dievam? Vai mēs darīsim visu, kas no mums tiek prasīts, lai pierādītu savu uzticību Jehovam? Tajā laikā mēs būsim vienīgie, kas, sekojot seno laiku pravieša Daniēla piemēram, nepārstās kalpot Dievam, lai kas arī notiktu. (Dan. 6:10, 11.)

9., 10. a) Kādu vēsti Dieva tauta pasludinās tajā laikā? b) Kā to uztvers Dieva tautas ienaidnieki?

9 Tad vairs nebūs jāsludina ”labā vēsts par valstību”. Laiks, kad tas bija jādara, būs pagājis. Gals būs pavisam tuvu! (Mat. 24:14.) Tajā laikā Dieva tauta drosmīgi pasludinās nesaudzīgu vēsti par sprieduma izpildi. Šī vēsts, iespējams, ietvers paziņojumu par to, ka Sātana ļaunā pasaule tūlīt tiks pilnīgi iznīcināta. Bībelē šī vēsts ir salīdzināta ar krusas graudiem. Tajā teikts: ”No debesīm uz cilvēkiem krita milzu krusas graudi, katrs ap talentu smags, un cilvēki zaimoja Dievu tās nelaimes dēļ,  ko izraisīja krusa, jo nelaime bija ārkārtīgi liela.” (Atkl. 16:21.)

10 Nekas no tā nepaslīdēs garām mūsu ienaidnieku uzmanībai. Dieva iedvesmots, pravietis Ecēhiēls aprakstīja, ko darīs Gogs no Magoga jeb tautu apvienotie spēki: ”Tā saka Dievs tas Kungs: Tanī laikā tavā sirdī modīsies dažādas ļaunas domas, un tu izprātosi kādu peļamu pasākumu; tu domāsi: Es došos uzbrukumā pret ne ar ko nenocietinātu zemi, kurā vienīgi tikai zemnieku sētas, kas dzīvo mierā un drošībā, pret ļaudīm, kas dzīvo bez mūriem, bez aizšaujamiem un bez vārtiem. Pret tiem tu gribi celties, lai bez žēlastības postītu un laupītu, lai paceltu savu roku pret nupat atjaunotām izpostītām vietām un pret tautu, kas sapulcināta, izvācot to no pagānu tautu vidus, kas jau ieguvusi lopus un mantu un dzīvo pašā zemes vidū.” (Ecēh. 38:10—12.) Garīgā ziņā Dieva tautas stāvoklis būs īpašs — tā it kā atradīsies ”pašā zemes vidū”. Tautas vairs nevarēs mierīgi uz to noskatīties un uzbruks Jehovas svaidītajiem un to līdzgaitniekiem.

11. a) Kas mums jāatceras, domājot par notikumu secību lielā posta laikā? b) Kā cilvēkus ietekmēs zīmes, kas parādīsies debesīs?

11 Kad domājam par to, kas notiks tālāk, mums jāpatur prātā, ka Dieva Rakstos nav atklāta precīza notikumu secība. Visticamāk, daļa notikumu risināsies vienlaicīgi. Savā pravietojumā par laikmeta nobeigumu Jēzus norādīja: ”Būs arī zīmes uz saules, mēness un zvaigznēm, bet tautas uz zemes būs izmisumā, nezinot, ko iesākt, jo jūra krāks un bangos. Ļaudis pamirs aiz bailēm, gaidīdami, kas notiks pasaulē, jo debesu spēki tiks satricināti, un tad varēs redzēt Cilvēka dēlu nākam mākonī ar spēku un lielu godu.” (Lūk. 21:25—27; nolasīt Marka 13:24—26.) Vai, piepildoties šim pravietojumam, debesīs būs redzamas biedējošas zīmes? To rādīs laiks. Jebkurā gadījumā Dieva ienaidniekus, kas redzēs šīs zīmes, pārņems šausmas un bailes.

Mūsu skatījums uz nākotni būs pozitīvs, jo mēs būsim pārliecināti par glābšanu (Sk. 12., 13. rindkopu)

12., 13. a) Kas notiks, kad Jēzus nāks ”ar spēku un lielu godu”? b) Ko tajā laikā darīs Dieva kalpi?

12 Kas notiks, kad Jēzus nāks ”ar spēku un lielu godu”? Tad tiks atalgoti tie, kas būs uzticīgi Dievam, un sodīti tie, kas tādi nebūs. (Mat. 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28—30.) Kā var redzēt no Mateja rakstītā, Jēzus pabeidza stāstījumu par laikmeta nobeiguma zīmi šādi: ”Kad Cilvēka dēls ieradīsies savā godā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdīsies savā diženajā tronī. Un visas tautas tiks sapulcinātas viņa priekšā, un viņš šķirs cilvēkus, tāpat kā gans šķir avis no āžiem. Avis viņš nostādīs sev pa labo roku, bet āžus — pa kreiso.” (Mat. 25:31—33.) Kādu spriedumu avis un āži dzirdēs? Līdzība beidzas ar vārdiem: ”Tie [āži] tiks iznīcināti uz mūžīgiem laikiem, bet taisnie saņems mūžīgu dzīvi.” (Mat. 25:46.)

13 Ko āži darīs, kad sapratīs, ka viņi tiks ”iznīcināti uz mūžīgiem laikiem”? Viņi ”vaimanājot dauzīs sev pa krūtīm”. (Mat. 24:30.) Bet ko tajā laikā darīs Kristus brāļi un viņu uzticīgie līdzgaitnieki? Ar nelokāmu ticību Dievam Jehovam un viņa Dēlam Jēzum Kristum viņi rīkosies saskaņā ar Jēzus vārdiem: ”Kad tas sāk notikt, izslejieties  un paceliet galvu, jo jūsu glābšana tuvojas.” (Lūk. 21:28.) Jā, mūsu skatījums uz nākotni būs pozitīvs, jo mēs būsim pārliecināti par glābšanu.

VIŅI SPOŽI SPĪDĒS VALSTĪBĀ

14., 15. Kāda sapulcēšana notiks pēc tam, kad uzbrukumā būs devies Gogs no Magoga, un kā tā norisināsies?

14 Kas notiks pēc tam, kad Gogs no Magoga sāks uzbrukumu Dieva tautai? Gan Mateja, gan Marka evaņģēlijā ir stāstīts par vienu un to pašu notikumu: ”Viņš [Cilvēka dēls] izsūtīs eņģeļus un sapulcēs savus izredzētos no četriem vējiem — no zemes malas līdz debesu malai.” (Marka 13:27; Mat. 24:31.) Runa nav par svaidīto sākotnējo pulcēšanu, un tāpat šie vārdi neattiecas uz atlikušo svaidīto beidzamo apzīmogošanu. (Mat. 13:37, 38.) Šī apzīmogošana notiks pirms lielā posta sākuma. (Atkl. 7:1—4.) Par kādu sapulcēšanu tad runāja Jēzus? Tā risināsies, kad atlikušie no 144 tūkstošiem saņems savu debesu balvu. (1. Tes. 4:15—17; Atkl. 14:1.) Tas notiks kādu laiku pēc tam, kad uzbrukumā būs devies Gogs no Magoga. (Ecēh. 38:11.) Tad piepildīsies Jēzus vārdi: ”Taisnie spīdēs tik spoži kā saule sava Tēva valstībā.” (Mat. 13:43.) *

15 Daudzi kristīgo reliģiju piekritēji uzskata, ka kristieši savā miesīgajā ķermenī tiks uzņemti debesīs, saskaņā ar baznīcas mācību par tā saucamo ”paraušanu”. Viņi tic, ka Jēzus pēc tam atgriezīsies redzamā veidā un valdīs  pār zemi. Taču Bībelē ir skaidri teikts, ka ”Cilvēka dēla zīme” parādīsies debesīs un Jēzus nāks ”debesu mākoņos”. (Mat. 24:30.) Abi šie izteicieni ietver domu par kaut ko neredzamu. Turklāt ”miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību”. Tātad tie, kas tiks uzņemti debesīs, vispirms tiks ”pārvērsti vienā brīdī, vienā acumirklī, skanot pēdējai taurei”. * (Nolasīt 1. Korintiešiem 15:50—53.) Dievam uzticīgie svaidītie, kas vēl būs palikuši uz zemes, tiks sapulcēti acumirklī.

16., 17. Kam vēl jānotiek, pirms debesīs varēs risināties Jēra kāzas?

16 Kad visi 144 tūkstoši būs debesīs, varēs sākties beidzamie priekšdarbi Jēra kāzām. (Atkl. 19:9.) Bet pirms šī priecīgā notikuma ir gaidāms vēl kaut kas. Kā atceramies, neilgi pirms tam, kad atlikušie no 144 tūkstošiem tiek uzņemti debesīs, Dieva tautai uzbruks Gogs. (Ecēh. 38:16.) Vai viņa uzbrukumam tiks dots pretspars? Šķitīs, ka Dieva kalpi uz zemes ir neaizsargāti. Viņi paklausīs norādījumiem, kas tika doti ķēniņa Jošafata dzīves laikā: ”Šinī kaujā jums pašiem nebūs jākaujas: esiet tikai klāt, ieņemiet vietas un vērojiet, kā tas Kungs jūs — Jūda, un tevi, Jeruzāleme, izglābs! Nebīstieties un neesiet apmulsuši!” (2. Laiku 20:17.) Taču pavisam cita reakcija uz Goga uzbrukumu būs debesīs. Atklāsmes grāmatas 17. nodaļas 14. pantā, runājot par laiku, kad visi svaidītie ir debesīs, par Dieva tautas ienaidniekiem ir teikts: ”Tie karos ar Jēru, bet Jērs tos uzvarēs, jo viņš ir kungu Kungs un ķēniņu Ķēniņš. Uzvaru gūs arī tie, kas ir kopā ar viņu, — aicinātie, izredzētie un uzticīgie.” Kopā ar 144 tūkstošiem savu līdzvaldnieku debesīs Jēzus aizstāvēs Dieva tautu uz zemes.

17 Armagedona karā, kas tad sāksies, tiks pagodināts Jehovas svētais vārds. (Atkl. 16:16.) Visi tie, kas līdzinās āžiem, ”tiks iznīcināti uz mūžīgiem laikiem”. Zeme beidzot tiks attīrīta no visa ļaunuma, un lielais pulks izies cauri lielā posta beigu daļai. Visi priekšdarbi būs pabeigti, un varēs sākties Jēra kāzas — Atklāsmes grāmatā aprakstīto notikumu kulminācija. (Atkl. 21:1—4.) * Visi, kas tad dzīvos uz zemes, izjutīs Dieva labvēlību un pieredzēs bagātīgas viņa mīlestības izpausmes. Cik gan tās būs lieliskas kāzas! Mēs nevaram vien sagaidīt pienākam šo dienu. (Nolasīt 2. Pētera 3:13.)

18. Kā mums jāapņemas rīkoties, ņemot vērā, kādi aizraujoši notikumi ir gaidāmi?

18 Kas mums tagad jādara, ņemot vērā, kādi aizraujoši notikumi ir gaidāmi? Apustulis Pēteris, Dieva iedvesmots, rakstīja: ”Ja reiz viss tā izjuks, cik gan svēti un dievbijīgi jums jādzīvo, gaidot un turot acu priekšā Jehovas dienu! [..] Tāpēc, mani mīļie, to gaidīdami, dariet visu iespējamo, lai beigu beigās jūs viņa acīs būtu bez traipiem, bez vainām un miera pilni.” (2. Pēt. 3:11, 12, 14.) Apņemsimies palikt garīgā ziņā tīri un atbalstīt miera valdnieku!

^ 2. rk. Sk. 2012. gada 15. aprīļa Sargtorni, 25., 26. lpp.

^ 15. rk. Tajā laikā svaidīto miesīgais ķermenis netiks paņemts debesīs. (1. Kor. 15:48, 49.) Viņu ķermeņi acīmredzot vairs nebūs atrodami, tāpat kā tas notika ar Jēzus miesu.

^ 17. rk. Arī 45. psalms sniedz priekšstatu par notikumu secību. Vispirms ķēniņš dodas karot, un pēc tam notiek kāzas.