Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Jūlijs 2015

Kalpojiet Jehovam ”ļaunajās dienās”

Kalpojiet Jehovam ”ļaunajās dienās”

”MANU DZĪVI aizvien vairāk apgrūtina dažādas veselības problēmas,” nopūšas Ernsts *, kam ir pāri 70 gadiem. Vai tas izklausās pazīstami? Ja jūs jūtat, kā jums ar gadiem pasliktinās veselība un zūd spēki, varbūt jums prātā nāk vārdi, kas lasāmi Salamana Mācītāja grāmatas 12. nodaļā. Šīs nodaļas 1. pantā vecumdienas ir nosauktas par ”ļaunajām dienām”. Tomēr tas nenozīmē, ka jūsu dzīvei ir jābūt drūmai un nožēlojamai. Jūs joprojām varat dzīvot saturīgu dzīvi, ar prieku kalpojot Jehovam.

SAGLABĀJIET STIPRU TICĪBU

Padzīvojušie brāļi un māsas, savās raizēs jūs neesat vieni! Arī Bībeles laikos gados veci Jehovas kalpi pieredzēja dažādas grūtības. Piemēram, Īzāks, Jēkabs un Ahija vecumdienās bija zaudējuši acu gaismu. (1. Moz. 27:1; 48:10; 1. Ķēn. 14:4.) Ķēniņš Dāvids pastāvīgi sala un nevarēja sasildīties. (1. Ķēn. 1:1.) Bagātais Barsilajs mūža nogalē vairs nevarēja sajust ēdiena garšu un sadzirdēt mūziku. (2. Sam. 19:33—36.) Ābrahāms un Naomija pieredzēja dzīvesbiedra zaudējuma sāpes. (1. Moz. 23:1, 2; Rut. 1:3, 12.)

Kas šiem Jehovas kalpiem palīdzēja saglabāt uzticību Dievam un prieku dzīvē? Ābrahāms sirmā vecumā, paļaudamies uz Dieva solījumu, ”ticībā guva spēku”. (Rom. 4:19, 20.) Arī mums ir vajadzīga stipra ticība, un tā nav atkarīga no mūsu vecuma, spējām un apstākļiem. Piemēram, patriarhs Jēkabs pat tad, kad viņš bija vājš, akls un piesaistīts pie gultas, apliecināja stipru ticību Dieva solījumiem. (1. Moz. 48:1—4, 10; Ebr. 11:21.) 93 gadus vecā Inese cieš no muskuļu vājuma, bet viņa saka: ”Katru dienu es izjūtu, cik dāsns pret mani ir Jehova. Katru dienu es domāju par paradīzi, un tas man dod cerību.” No viņas gaišā, pozitīvā skatījuma uz dzīvi var daudz ko mācīties.

Mēs stiprinām savu ticību, lūdzot Dievu, iedziļinoties viņa Rakstos un apmeklējot kristiešu sapulces. Sirmais pravietis Daniēls lūdza Jehovu trīs reizes dienā un pastāvīgi pētīja Dieva vārdus. (Dan. 6:10; 9:2.) Padzīvojusī atraitne Anna ”nekad nepameta templi”. (Lūk. 2:36, 37.) Ja jūs apmeklējat sapulces, kad vien tas ir iespējams, un piedalāties tajās tik lielā mērā, cik jūs varat, jūs ne tikai paši gūstat spēkus, bet arī stiprināt visus klātesošos. Un Jehovam ir patīkamas jūsu lūgšanas, pat ja jūs nevarat darīt tik daudz, cik vēlētos. (Sal. Pam. 15:8.)

Uzmundriniet citus

Daudzi uzticīgi Jehovas kalpi vēlētos labāk redzēt, lai varētu lasīt, un justies pietiekami spēcīgi, lai apmeklētu sapulces, bet tas kļūst aizvien grūtāk, varbūt pat neiespējami. Ko jūs varētu darīt, ja arī jūs tā jūtaties? Izmantojiet tās iespējas, kas jums ir. Daudzi, kas nevar apmeklēt sapulces, klausās tās pa telefonu. Par spīti aizvien sliktākajai redzei, 79 gadus vecā Inge gatavojas sapulcēm, izmantojot izdrukas palielinātā rakstā, kuras viņai sagādā kāds brālis no viņas draudzes.

Varētu būt, ka jums ir kaut kas tāds, kā citiem trūkst, — brīvais laiks. Kāpēc gan to neizmantot, lai klausītos Bībeles, Bībeles literatūras, uzvedumu un runu audioierakstus? Varbūt jūs varat piezvanīt ticības biedriem, lai dalītos ar viņiem garīgās dāvanās un ”gūtu savstarpēju uzmundrinājumu”? (Rom. 1:11, 12.)

PALIECIET AKTĪVI KALPOŠANĀ

Sludiniet

”Ir briesmīgi, ja tu kalpošanā vairs nespēj būt tik aktīvs kā agrāk,” ar nožēlu atzīst Krista, kurai ir vairāk nekā 80 gadu. Kā padzīvojuši kristieši var nezaudēt prieku? ”Man palīdz tas, ka es saglabāju pozitīvu nostāju,” saka 75 gadus vecais Pēters. ”Es pastāvīgi nedomāju par to, ko vairs nevaru darīt, bet priecājos par to, ko vēl varu.”

 Pārdomājiet, kādas iespējas kalpošanā jums joprojām ir. Heidija vairs nespēj sludināt pa mājām, kā viņa bija radusi. Kaut arī viņai ir jau pāri 80 gadiem, viņa ir iemācījusies ar datora palīdzību rakstīt vēstules. Daudzi padzīvojuši sludinātāji uzsāk sarunas par Bībeles tēmām, sēdēdami uz soliņa parkā vai autobusa pieturā. Arī tad, ja jūs dzīvojat aprūpes namā, jums var būt sava sludināšanas ”teritorija” — varbūt jūs varat sludināt citiem aprūpes nama iemītniekiem un medicīnas personālam.

Esiet viesmīlīgi

Pat vecumdienās ķēniņš Dāvids dedzīgi atbalstīja tīro pielūgsmi. Viņš ziedoja līdzekļus un veica priekšdarbus tempļa celtniecībai. (1. Laiku 28:11—29:5.) Arī jūs varat aktīvi interesēties par to, kā rit valstības darbs visā pasaulē. Ko jūs domājat par iespēju atbalstīt savas draudzes pionierus un citus dedzīgus sludinātājus ar uzmundrinošiem vārdiem, nelielām dāvaniņām vai kādu vienkāršu uzkodu? Savās lūgšanās jūs varat pieminēt jauniešus un ģimenes, pilnas slodzes kalpotājus, tos, kas cīnās ar kādu slimību, un tos, kas veic atbildīgus pienākumus draudzē.

Jūs esat dārgi Jehovam, un ļoti vērtīgs ir arī jūsu veikums kalpošanā! Mūsu debesu Tēvs jūs nekad nepametīs. (Ps. 71:9.) Jehova jūs mīl un no sirds gādā par jums. Drīz mēs visi pieredzēsim, kā, mums kļūstot vecākiem, gadi nenesīs līdzi mokošas problēmas un raizes. Gluži pretēji — mēs spēka pilni un ar nevainojamu veselību kalposim mūsu mīlošajam Dievam Jehovam visu mūžību!

^ 2. rk. Daži vārdi ir mainīti.