Vai jūs uzmanīgi lasījāt pēdējos Sargtorņa numurus? Pārbaudiet, vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem.

Vai kristiešiem ir jālūdz Jēzus Kristus?

Nē, kristiešiem tā nav jārīkojas. Jēzus mācīja, ka mums ir jālūdz Jehova, un pats rādīja priekšzīmi, vērsdamies lūgšanās pie sava Tēva. (Mat. 6:6—9; Jāņa 11:41; 16:23.) Arī Jēzus agrīnie sekotāji lūdza Dievu, nevis Jēzu. (Ap. d. 4:24, 30; Kol. 1:3.) (Janvāris—marts, 14. lappuse.)

Kā mēs katru gadu varam sagatavoties tam, lai pieminētu Jēzus nāvi?

Mēs varam lasīt Bībeli pēc grafika, kas ļauj izsekot notikumiem, kuri ir saistīti ar Jēzus nāvi. Tāpat pirms Atceres vakara mēs varētu censties palielināt savu līdzdalību kalpošanā. Turklāt būtu labi ar lūgšanām pārdomāt cerību, ko mums ir devis Dievs. (15. janvāris, 15., 16. lappuse.)

Kādu negaidītu dāvanu saņēma brāļi un māsas Japānā?

Viņi saņēma atsevišķi izdotu Mateja evaņģēliju, kas ir pārpublicēts no Bībeles Jaunās pasaules tulkojuma. Tas tiek izplatīts sludināšanā, un to labprāt lasa daudzi cilvēki, kam Bībele ir sveša. (15. februāris, 3., 4. lappuse.)

Kādi faktori pirmajā gadsimtā veicināja labās vēsts izplatību?

Stabilitāte, ko nodrošināja pax romana jeb ”Romas miers”, nozīmēja, ka mazinājās nopietnu konfliktu skaits. Bija ierīkots kvalitatīvs ceļu tīkls, kas agrīnajiem kristiešiem atviegloja ceļošanu. Tāpat sludināšanu sekmēja grieķu valodas izplatība; šajā valodā tika sludināts arī ebrejiem, kas dzīvoja izkaisīti visā Romas impērijas teritorijā. Turklāt romiešu likumi Jēzus mācekļiem ļāva aizstāvēt labo vēsti. (15. februāris, 20.—23. lappuse.)

Kāpēc pēdējos gados mūsu publikācijās reti ir stāstīts par pirmtēliem un to pravietisko piepildījumu?

Par dažiem cilvēkiem Bībelē ir norādīts, ka viņi attēloja kaut ko izcilāku. Šāds piemērs ir atrodams Vēstulē galatiešiem, 4. nodaļā, no 21. līdz 31. pantam. Tomēr mums ir jāuzmanās, lai mēs neizgudrotu un nepiedēvētu kādam Bībeles personāžam vai notikumam simbolisku nozīmi. Taču mēs varam daudz ko mācīties no Bībelē aprakstītajiem notikumiem un cilvēkiem. (Rom. 15:4.) (15. marts, 17., 18. lappuse.)

Kāpēc pārkāpēja izslēgšana no draudzes, ja viņš nenožēlo savu rīcību, ir mīlestības izpausme?

Bībelē ir runāts par pārkāpēja izslēgšanu no draudzes. Tas ir nopietns lēmums, bet tam var būt labs iznākums. (1. Kor. 5:11—13.) Ar izslēgšanu tiek panākts, ka tiek godāts Dieva vārds un pasargāta draudzes tīrība, turklāt izslēgšana pārkāpējam var likt atjēgties. (15. aprīlis, 29., 30. lappuse.)