Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Jūnijs 2015

Mēs varam saglabāt morālu tīrību

Mēs varam saglabāt morālu tīrību

”Mazgājiet rokas.. un dariet skaidras savas sirdis!” (JĒK. 4:8.)

1. Kāds viedoklis par tikumību ir populārs?

TIKUMĪBA nav populāra īpašība, un it sevišķi to var teikt mūsdienās. Daudzās zemēs par normālu tiek uzskatīts homoseksuālisms un dzimumattiecības ārpus laulības. Šādu dzīvesveidu pozitīvā gaismā attēlo reklāmas un izklaides industrija. (Ps. 12:9.) Netikumība ir kļuvusi tik ļoti izplatīta, ka varētu rasties jautājums: vai dzīvot tikumīgi vispār ir iespējams? Mēs ar pārliecību atbildam: jā, ar Jehovas palīdzību patiesie kristieši var palikt morāli tīri! (Nolasīt 1. Tesalonikiešiem 4:3—5.)

2., 3. a) Kāpēc ir jāpretojas netīrām tieksmēm? b) Kas tiks apskatīts šajā rakstā?

2 Taču vispirms mums jāsaprot, ka dzīvot tīri ir iespējams tikai tad, ja noraidām netikumīgas vēlmes. Tāpat kā uz āķa uzsprausta ēsma pievilina zivi, amorālas domas un neķītras vēlmes, ja no tām nekavējoties neatbrīvojas, var vilināt un kārdināt kristieti. Tās ir patīkamas mūsu nepilnīgajai miesai un var kļūt par iemeslu netikumīgai rīcībai. Ar laiku grēka vilinājums var izrādīties tik spēcīgs, ka iekāre kļūst auglīga. Tādā gadījumā pat Jehovas kalps var padoties savai iekārei, ja rodas tāda izdevība. Tā ”iekāre.. dzemdē grēku”. (Nolasīt Jēkaba 1:14, 15.)

 3 Doma par to, ka acumirklīga iekāre var pārvērsties nopietnā grēkā, liek būt ļoti uzmanīgiem. Toties ir patīkami apzināties, ka tad, ja neļausim netīrām tieksmēm iesakņoties, būs iespējams nepadoties kārdinājumam rīkoties netikumīgi un mums nebūs jāpieredz šādas rīcības bēdīgās sekas. (Gal. 5:16.) Apskatīsim trīs faktorus, kas mums palīdzēs pretoties amorālām vēlmēm: mūsu attiecības ar Jehovu, viņa Rakstos atrodamos padomus un nobriedušu kristiešu palīdzību.

”TUVOJIETIES DIEVAM”

4. Kāpēc ir svarīgi tuvoties Jehovam?

4 Bībelē dots norādījums tiem, kas vēlas ”tuvoties Dievam”: ”Mazgājiet rokas.. un dariet skaidras savas sirdis!” (Jēk. 4:8.) Ja mums ir dārgas attiecības ar Jehovu, mēs cenšamies viņu iepriecināt ar visu savu dzīvi, arī ar savām domām. Mēs vēlamies, lai mums būtu ”skaidra sirds”, un vēršam savas domas uz to, kas ir tīrs, tikumīgs un slavējams. (Ps. 24:3, 4; 51:8; Filip. 4:8.) Protams, Jehova ņem vērā mūsu nepilnību. Viņš zina, ka mums viegli var rasties nosodāmas vēlmes. Bet mēs saprotam, ka viņš ir apbēdināts, ja ļaujamies nepareizām domām un visiem spēkiem nepūlamies no tām atbrīvoties. (1. Moz. 6:5, 6.) Ja paturēsim to prātā, vairosies mūsu apņēmība saglabāt savas domas neaptraipītas.

5., 6. Kā lūgšanas palīdz cīņā ar netikumīgām vēlmēm?

5 Mēs apliecinām pilnīgu paļāvību uz Jehovu, ja lūdzam viņa palīdzību cīņā ar netīrām domām. Kad tuvojamies Jehovam lūgšanās, viņš tuvojas mums. Viņš dāsni piešķir mums svēto garu, stiprinādams mūsu apņēmību pretoties netikumīgām domām un palikt morāli tīriem. Darīsim Dievam zināmu savu dedzīgo vēlēšanos iepriecināt viņu ar savas sirds domām. (Ps. 19:15.) Vai mēs viņu pazemīgi lūdzam mūs pārbaudīt, vai neesam uz ”ļauna ceļa” — vai mums nav kādu nepareizu vēlmju vai noslieču, kuru iznākums varētu būt grēks? (Ps. 139:23, 24.) Vai mēs regulāri vēršamies pie viņa ar lūgumiem pēc palīdzības, lai spētu saglabāt uzticību viņam arī tad, kad sastopamies ar kārdinājumiem? (Mat. 6:13.)

6 Iespējams, savas pēdas ir atstājis tas, kādā vidē esam auguši un ko esam darījuši pagātnē, — varbūt mums ir izveidojusies patika pret kaut ko tādu, ko Jehova nosoda. Tomēr arī tādā gadījumā ar Jehovas palīdzību mēs varam veikt nepieciešamās izmaiņas, lai mūsu kalpošana arī turpmāk būtu viņam pieņemama. To saprata ķēniņš Dāvids. Kad viņš bija pārkāpis laulību ar Batsebu, viņš lūdza Jehovu: ”Radi manī.. šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu!” (Ps. 51:12, 14.) Mūsu nepilnības dēļ grēcīga rīcība var likties kārdinoša, bet Jehova mūsos var modināt labprātīgu garu — vēlēšanos viņam paklausīt. Pat ja nepareizas tieksmes ir dziļi iesakņojušās un draud izstumt tīrās domas, Jehova var stiprināt mūsu soļus, lai mēs paklausītu viņa norādījumiem un spētu dzīvot pēc tiem. Viņš neļaus nekam ļaunam valdīt pār mums. (Ps. 119:133.)

Ja acumirklīga iekāre kļūst stiprāka un iesakņojas, mums tā jāizravē (Sk. 6. rindkopu)

”KĻŪSTIET PAR VĀRDA DARĪTĀJIEM”

7. Kā Dieva Raksti mūs var pasargāt no netīrām domām?

7 Jehova var atbildēt uz mūsu lūgšanām pēc palīdzības, izmantojot savus Rakstus — Bībeli. Dieva vārdos ietvertā gudrība ”pirmām kārtām ir tīra”. (Jēk. 3:17.) Ja katru dienu lasām Bībeli un pārdomājam lasīto, mums būs vieglāk pasargāt  savu prātu no netikumīgām domām. (Ps. 19:8, 12; 119:9, 11.) Turklāt Bībelē ir atrodami piemēri un konkrēti padomi, kas palīdz nepadoties netīrām vēlmēm.

8., 9. a) Kāpēc kāds jauneklis iesaistījās attiecībās ar netikumīgu sievieti? b) Uz kādām situācijām mūsdienās var attiecināt brīdinošo piemēru no Salamana Pamācību grāmatas 7. nodaļas?

8 Salamana Pamācību grāmatas 5. nodaļas 8. pantā ir teikts: ”Lai tavi ceļi būtu tālu projām no viņas [netikumīgas sievietes] un netuvojas viņas nama durvīm.” To, cik bīstami ir atstāt bez ievērības šo padomu, var redzēt tās pašas grāmatas 7. nodaļā, kur stāstīts par kādu jaunekli, kas dodas pastaigāties netikles nama tuvumā. Iestājas vakars. Uz ielas stūra šī sieviete, droši vien izaicinoši ģērbusies, pieiet klāt jauneklim. Viņa to satver un noskūpsta. Sievietes pavedinošie vārdi rada jauneklī iekāri, ko viņš nespēj apslāpēt, un viņi nododas netiklībai. Pēc visa spriežot, jaunekļa nodoms nebija rīkoties amorāli. Viņš ir nepieredzējis un neapdomīgs. Taču viņam būs jāizjūt savas rīcības bēdīgās sekas. Kaut tikai viņš būtu turējies pa gabalu no šīs sievietes! (Sal. Pam. 7:6—27.)

9 Vai nevarētu gadīties, ka mēs reizēm rīkojamies tikpat neapdomīgi un nonākam bīstamās situācijās, kurās var rasties nepareizas tieksmes? Piemēram,  vēlās nakts stundās televīzijas kanāli varbūt pārraida materiālu, kādu nav atļauts rādīt dienā. Kas varētu notikt, ja mēs šajā laikā mēdzam spaidīt pulti, pārslēdzot kanālus? Vai varbūt mēs bezmērķīgi klikšķinām saites internetā vai bieži apmeklējam tērzētavas un vietnes, kur redzami uzaicinājumi skatīties pornogrāfiju vai piedāvāti citi seksuāli pakalpojumi. Vai nevarētu notikt, ka tādā situācijā mēs saskartos ar kaut ko tādu, kas pamodinātu nepareizas tieksmes un apgrūtinātu mūsu cīņu par morālas tīrības saglabāšanu?

10. Kāpēc ir bīstami flirtēt? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

10 Bībelē var atrast arī noderīgus padomus par to, kā jāizturas pret pretējo dzimumu. (Nolasīt 1. Timotejam 5:2.) Šie padomi skaidri liecina, ka nav pieļaujams flirtēt. Daži varbūt uzskata ķermeņa valodu, žestus un skatienus, ar kuriem tiek pievērsta uzmanība kādam pretējā dzimuma pārstāvim, par nekaitīgiem, jo tie nav saistīti ar fizisku kontaktu. Taču flirtēšana vai atsaukšanās uz to var ierosināt netīras domas, kuru iznākums varētu būt nopietns pārkāpums. Tādi gadījumi jau ir bijuši — un tie var atkārtoties.

11. Ko var mācīties no Jāzepa?

11 Šajā ziņā ļoti gudri rīkojās Jāzeps. Kad Jāzepa kunga Potifara sieva mēģināja viņu pavedināt, Jāzeps viņu atraidīja. Tomēr šī sieviete nepadevās. Dienu no dienas viņa centās pierunāt Jāzepu palikt kopā ar viņu. (1. Moz. 39:7, 8, 10.) Kā norāda kāds Bībeles pētnieks, Potifara sieva būtībā sacīja: ”Būsim tikai uz īsu brīdi kopā divi vien,” — jo ”viņa cerēja, ka Jāzeps spers pirmo soli”. Taču Jāzeps bija apņēmies neatsaukties uz viņas pavedinošo uzvedību un nebija noskaņots to paciest. Viņš nereaģēja uz sava kunga sievas mēģinājumiem flirtēt un nesāka pats flirtēt ar to, tāpēc viņa sirdī neiesakņojās aplamas tieksmes. Kad šī sieviete gribēja piespiest Jāzepu stāties intīmās attiecībās, viņš rīkojās izlēmīgi. ”Viņš atstāja savas drēbes tās rokās, bēga un izskrēja ārā.” (1. Moz. 39:12.)

12. Kas liecina, ka tas, uz ko skatāmies, var ietekmēt sirdi?

12 Bībelē ir lasāms brīdinājums arī par to, cik bīstami būtu pieļaut, ka mūsu sirdi nelabvēlīgi ietekmē tas, ko redzam. Ja nekontrolējam to, pie kā kavējas mūsu skatiens, var rasties vai pastiprināties amorālas seksuālas tieksmes. Jēzus brīdināja, ka ”ikviens, kas ļauj skatienam kavēties pie sievietes un viņu iekāro, savā sirdī jau ir pārkāpis laulību”. (Mat. 5:28.) Tieši tā notika ar ķēniņu Dāvidu, kurš ”ieraudzīja no nama jumta zemāk lejā kādu sievu mazgājamies”. (2. Sam. 11:2.) Dāvids nenovērsa skatienu no viņas un nesāka domāt par kaut ko citu. Iznākumā viņš iekāroja sievieti, kas bija cita vīrieša sieva, un pārkāpa laulību ar viņu.

13. Kāpēc mums ir nepieciešams ”ar savām acīm.. slēgt ciešu norunu”, un ko tas sevī ietver?

13 Lai neļautos amorālām fantāzijām, ir nepieciešams ”ar savām acīm.. slēgt ciešu norunu”, kā to bija darījis dievbijīgais Ījabs. (Īj. 31:1, 7, 9.) Mums jāpieņem nopietns lēmums valdīt pār savām acīm un neļaut tām ar amorālu iekāri raudzīties uz citu cilvēku. Tas nozīmē, ka mums jānovēršas no seksuāla rakstura attēliem, vienalga, vai tie parādās datora ekrānā, uz reklāmas plakāta, žurnāla vāka vai kaut kur citur.

14. Kādi padomi mums jāņem vērā, lai saglabātu morālu tīrību?

14 Ja kaut kas no tā, kas līdz šim apskatīts  šajā rakstā, jums liek domāt par jomām, kurās jūs varētu labāk pretoties nepareizām tieksmēm, rīkojieties nekavējoties! Labprāt lieciet lietā Dieva Rakstos atrodamos padomus, kas jums var palīdzēt izvairīties no pārkāpuma izdarīšanas un līdz ar to palikt morāli tīriem. (Nolasīt Jēkaba 1:21—25.)

”LAI VIŅŠ ATAICINA DRAUDZES VECĀKOS”

15. Kāpēc tiem, kas cīnās ar netikumīgām vēlmēm, ir svarīgi vērsties pēc palīdzības?

15 Tiem, kam jācīnās ar nepareizām seksuālām vēlmēm, vērtīgu palīdzību var sniegt arī citi kristieši. Protams, apspriest ar citiem tik personiskas dabas problēmas nav viegli. Tomēr, ja ļaujam kādam nobriedušam kristietim laipni izvērtēt mūsu situāciju, mēs izvairīsimies no tā, ka sāktu attaisnot nosodāmas tieksmes. (Sal. Pam. 18:1; Ebr. 3:12, 13.) Runājot par savu vājību ar garīgā ziņā nobriedušu kristieti, mēs, visticamāk, pamanīsim kaut ko tādu, kam paši nebijām pievērsuši uzmanību. Tad mēs varēsim mainīt to, kas nepieciešams, lai paliktu Jehovas mīlestībā.

16., 17. a) Kā vecākie var palīdzēt tiem, kas cīnās ar netikumīgām tieksmēm? Miniet piemēru. b) Kāpēc tiem, kas skatās pornogrāfiju, nekavējoties jāmeklē palīdzība?

16 Sevišķi labi mums var palīdzēt kristiešu draudzes vecākie. (Nolasīt Jēkaba 5:13—15.) Kāds jauns vīrietis Brazīlijā ilgus gadus cīnījās ar nepareizām vēlmēm. Viņš stāsta: ”Es zināju, ka manas domas nav patīkamas Jehovam, bet man bija kauns atklāt citiem, kā es jūtos.” Par laimi, kāds iejūtīgs vecākais no viņa draudzes pievērsa viņam uzmanību un pamudināja viņu vērsties pēc palīdzības. Jaunais vīrietis atceras: ”Es biju pārsteigts, cik laipni vecākie pret mani izturējās. Viņi bija daudz laipnāki un saprotošāki, nekā es, pēc paša domām, biju pelnījis. Viņi uzmanīgi uzklausīja, kas man bija uz sirds. Šie brāļi ar Bībeles palīdzību paskaidroja, ka Jehova mani joprojām mīl, un kopā ar mani lūdza viņu. Tāpēc man bija vieglāk pieņemt Bībeles padomus, ko viņi deva.” Kopš tā laika ir pagājuši gadi, šis brālis ir garīgi nostiprinājies, un viņš saka: ”Tagad es saprotu, cik svarīgi ir vērsties pēc palīdzības, nevis mēģināt nest savas nastas vienatnē.”

17 Palīdzība noteikti ir jāmeklē, ja netikumīgu tieksmju pamatā ir nosodāmais paradums skatīties pornogrāfiju. Jo ilgāk cilvēks vilcinās lūgt palīdzību, jo lielāks ir risks, ka netīrās vēlmes ”kļūs auglīgas” un ”dzemdēs grēku”, kas nodarīs sāpes citiem un sagādās negodu Jehovas vārdam. Vēlēšanās iepriecināt Jehovu un palikt kristiešu draudzē daudzus viņa kalpus ir pamudinājusi pieņemt ar mīlestību sniegtu palīdzību. (Jēk. 1:15; Ps. 141:5; Ebr. 12:5, 6.)

BŪSIM APŅĒMĪBAS PILNI SAGLABĀT MORĀLU TĪRĪBU!

18. Kāda apņēmība jums ir?

18 Sātana pasaules morālajai lejupslīdei turpinoties, Jehova noteikti ir lepns, kad viņš redz, ka viņa uzticamie kalpi no visas sirds pūlas paturēt tīras savas domas un dzīvot pēc viņa augstajām morāles normām. Tāpēc būsim apņēmības pilni palikt tuvu Jehovam un sekot vadībai, ko viņš piedāvā ar savu Rakstu un kristiešu draudzes starpniecību. Ja saglabājam morālu tīrību, mēs jau tagad iegūstam gandarījumu un sirdsmieru. (Ps. 119:5, 6.) Nākotnē, kad vairs nebūs Sātana, mēs varēsim mūžīgi dzīvot pasaulē, kas būs attīrīta no viņa kaitīgās ietekmes.