Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Jūnijs 2015

Šajā numurā iekļauti raksti, kas jāstudē no 2015. gada 27. jūlija līdz 30. augustam.

Kristus — Dieva spēks

Jēzus brīnumi ne tikai palīdzēja ļaudīm senajā Izraēlā, bet arī parādīja, ko viņš cilvēces labā paveiks netālā nākotnē.

Viņš mīlēja cilvēkus

Ko tas, kā Jēzus veica brīnumus, liecina par viņa jūtām?

Mēs varam saglabāt morālu tīrību

Bībelē minēti 3 faktori, kas palīdz pretoties netikumīgām vēlmēm.

”Ja Kingslijs to var, arī es to varu!”

Kingslijs Šrilankā pārvarēja nopietnus šķēršļus, gatavodamies uzdevumam, kas ilga tikai dažas minūtes.

Dzīvosim saskaņā ar Jēzus parauglūgšanu. 1. daļa

Kāpēc Jēzus sāka šo lūgšanu ar vārdiem ”mūsu Tēvs”, nevis ”mans Tēvs”?

Dzīvosim saskaņā ar Jēzus parauglūgšanu. 2. daļa

Kad lūdzam, lai Dievs mums piešķir dienišķo maizi, mēs patiesībā lūdzam kaut ko vairāk nekā tikai uzturu sev.

”Jums ir vajadzīga izturība”

Četri veidi, kā Jehova palīdz saglabāt izturību grūtībās.

Vai jūs atceraties?

Vai jūs lasījāt pēdējos Sargtorņa numurus? Pārbaudiet, ko jūs iegaumējāt.