”Ko tu esi dzirdējis no manis.., to nodod tālāk uzticamiem cilvēkiem.” (2. TIM. 2:2.)

1. a) Ko Dieva kalpi jau kopš seniem laikiem ir zinājuši par apmācības nozīmi, un kāpēc tas ir aktuāli mūsdienās? b) Par ko būs runa šajā rakstā?

DIEVA kalpi jau kopš seniem laikiem ir zinājuši, ka apmācība ļauj gūt panākumus. Lai izglābtu Latu, patriarhs Ābrāms ”sapulcināja savus vīrus, kas bija mācīti karot” (NW), un viņiem izdevās paveikt iecerēto. (1. Moz. 14:14—16.) Ķēniņa Dāvida laikā dziedātājiem Dieva namā ”bija iemācītas dziesmas, kā dziedāt tam Kungam,” un tā viņi pauda slavu Dievam. (1. Laiku 25:7.) Mēs esam iesaistīti garīgā karā ar Sātanu un viņa sekotājiem. (Efes. 6:11—13.) Turklāt mēs cenšamies daudz ko darīt, lai slavētu Jehovu. (Ebr. 13:15, 16.) Tāpēc mums, tāpat kā Dieva kalpiem senatnē, ir jātiek mācītiem, lai mūsu pūles būtu sekmīgas. Draudzē Jehova pienākumu mācīt citus ir uzticējis vecākajiem. (2. Tim. 2:2.) Kādus paņēmienus pieredzējuši vecākie izmanto, mācot brāļus, lai tie būtu gatavi uzņemties rūpes par ganāmpulku?

STIPRINIET MĀCEKĻU GARĪGUMU

2. Ko vecākie varētu darīt, pirms viņi brālim kaut ko māca, un kāpēc?

2 Jūs, vecākie, var salīdzināt ar dārzniekiem. Pirms dārznieks  kaut ko iesēj, viņš varbūt saskata vajadzību bagātināt augsni ar barības vielām, lai padarītu to auglīgāku. Tieši tāpat, pirms jūs kaut ko mācāt mazāk pieredzējušam brālim, jūs, iespējams, pamanīsiet, ka būtu noderīgi dalīties ar viņu spēcinošās domās no Bībeles, lai viņa sirds kļūtu atsaucīgāka apmācībai. (1. Tim. 4:6.)

3. a) Kā sarunā ar brāli varētu izmantot Jēzus vārdus no Marka 12:29, 30? b) Kā brāli var ietekmēt lūgšana, ko saka draudzes vecākais?

3 Lai saprastu, cik lielā mērā mācekļa domas un rīcību ietekmē patiesība par Dieva valstību, jūs viņam varētu pajautāt: ”Kā tava dzīve ir mainījusies kopš tā laika, kad tu atdevi sevi Jehovam?” Šis jautājums var kļūt par sākumu saturīgai sarunai par to, ko nozīmē kalpot Dievam ar visu savu dvēseli. (Nolasīt Marka 12:29, 30.) Sarunas beigās jūs varētu pateikt lūgšanu, kurā var pieminēt, lai Jehova piešķir brālim svēto garu, kas viņam palīdzētu pieņemt apmācību. Brālim noteikti būs ļoti uzmundrinoši dzirdēt jūsu izjusto lūgšanu par viņu.

4. a) Miniet Bībeles fragmentus, ar kuru palīdzību var veicināt mācekļa garīgo izaugsmi! b) Kādu mērķi vecākie patur prātā, mācot citus?

4 Apmācības sākumposmā pārrunājiet Bībeles fragmentus, kas māceklim ļautu saprast, cik vērtīgi ir būt atsaucīgam, uzticamam un pazemīgam. (1. Ķēn. 19:19—21; Neh. 7:2; 13:13; Ap. d. 18:24—26.) Šīs īpašības māceklim ir tikpat svarīgas kā barības vielas augsnei. Tās paātrina viņa garīgo izaugsmi. Lūk, ko stāsta Žans Klods, draudzes vecākais no Francijas: ”Mans galvenais mērķis, kad es kādu mācu, ir palīdzēt viņam domāt par garīgiem jautājumiem. Es meklēju iespējas kopīgi nolasīt kādu Bībeles pantu, lai māceklim ”atdarītu.. acis” un viņš saskatītu ”brīnuma darbus”, kas ietverti Dieva Rakstos.” (Ps. 119:18.) Kā vēl var stiprināt mācekļa garīgumu?

IESAKIET, KĀDUS MĒRĶUS IZVIRZĪT, UN MINIET IEMESLUS

5. a) Cik svarīgi ir runāt ar mācekli par garīgiem mērķiem? b) Kāpēc vecākajiem jāpievērš uzmanība tiem, kas vēl ir pavisam jauni? (Sk. zemsvītras piezīmi.)

5 Pavaicājiet māceklim: ”Kādi ir tavi garīgie mērķi?” Ja viņam nav skaidru mērķu, palīdziet viņam tādus izvirzīt, raugoties, lai tie būtu reālistiski un sasniedzami. Pieminiet kādu konkrētu garīgu mērķi, ko jūs kādreiz izvirzījāt sev, un ar iedvesmu pastāstiet, kādu prieku jums sagādāja šī mērķa sasniegšana. Šis paņēmiens izklausās ļoti vienkāršs, taču tas ir iedarbīgs. Viktors, kas ir draudzes vecākais un pionieris kādā Āfrikas zemē, atceras: ”Kad es biju jauns, kāds vecākais man uzdeva vairākus jautājumus par maniem mērķiem. Šie jautājumi mani pamudināja nopietni pārdomāt savu attieksmi pret kalpošanu.” Pieredzējuši vecākie uzsver, ka ir svarīgi sākt brāļu mācīšanu jau tad, kad viņi vēl ir pavisam jauni, pusaudža gados, uzticot viņiem draudzē uzdevumus, kas ir piemēroti viņu vecumam. Laikus uzsākta apmācība šiem brāļiem palīdzēs paturēt prātā garīgus mērķus arī tad, kad viņi sasniegs jauniešu vecumu un viņu dzīvē parādīsies daudz kas tāds, kas var novērst no tiem uzmanību. (Nolasīt Psalmu 71:5, 17.) *

Paskaidrojiet brālim, kāpēc kaut kas ir jādara, un uzslavējiet viņu par ieguldītajām pūlēm (Sk. 5.—8. rindkopu)

6. Ko Jēzus bieži darīja, mācot citus?

 6 Lai veicinātu mācekļa vēlmi pildīt pienākumus draudzē, paskaidrojiet viņam ne tikai to, kas ir darāms, bet arī to, kāpēc tas jādara. Minot iemeslus, jūs rīkojaties tāpat kā Izcilais Skolotājs — Jēzus. Piemēram, pirms Jēzus saviem apustuļiem deva uzdevumu gatavot mācekļus, viņš pamatoja, kāpēc tiem būtu jāklausa šim norādījumam. Jēzus teica: ”Man ir dota visa vara debesīs un uz zemes.” Pēc tam viņš turpināja: ”Tāpēc ejiet un gatavojiet par mācekļiem visu tautu cilvēkus.” (Mat. 28:18, 19.) Kā jūs varat līdzināties Jēzum, mācot citus?

7., 8. a) Kā vecākie var līdzināties Jēzum, mācot citus? b) Cik svarīgi ir uzslavēt mācekli? c) Kādi ieteikumi vecākajiem var palīdzēt mācīt citus? (Sk. ” Kā mācīt citus”.)

7 Paskaidrojiet māceklim, kāds pamatojums Bībelē ir tam, kas no viņa tiek prasīts. Tā jūs viņu mācāt domāt par Bībeles principiem. Iedomāsimies, ka jūs uzdodat brālim parūpēties, lai ieeja valstības zālē būtu tīra, kārtīga un droša. Jūs varētu ar viņu pārrunāt 2. nodaļas 10. pantu no Vēstules Titam un pieminēt, ka viņa pūles valstības zāles uzkopšanā ”rotās mūsu Glābēja, Dieva, mācību”. Mudiniet mācekli padomāt par gados vecākiem draudzes locekļiem un par to, kādu labumu tiem dos darbs, ko viņš paveiks. Šādas sarunas ar brāli viņa apmācības gaitā viņam palīdzēs pievērst galveno uzmanību cilvēkiem, nevis likumiem. Viņš izjutīs prieku, redzot, ka brāļiem un māsām draudzē ir vajadzīgs tas, ko viņš dara.

8 Neaizmirstiet arī uzslavēt mācekli par pūlēm, ko viņš iegulda, lai liktu lietā jūsu ieteikumus. Cik svarīgi tas ir? Neliekuļota uzslava māceklim ir tas pats, kas augam ūdens, — tā viņam liek atplaukt. (Salīdzināt Mateja 3:17.)

FAKTORS, KAS APGRŪTINA MĀCĪŠANU

9. a) Ar kādu situāciju vecākie mēdz sastapties pārtikušās zemēs? b) Kāpēc patiesība daļai jaunu brāļu nekļūst par galveno dzīvē?

9 Draudzes vecākie, kas dzīvo pārtikušās zemēs, mēdz saskarties ar vēl kādu faktoru, kas apgrūtina mācīšanu: viņiem jādomā, kā motivēt iesaistīties draudzes darbībā brāļus, kas jau ir pārsnieguši 20 vai pat 30 gadu vecumu. Pieredzējuši vecākie aptuveni 20 Rietumu zemēs tika lūgti izteikties, kāpēc, pēc viņu domām, gados jauni brāļi bieži vien nevēlas uzņemties nekādus pienākumus draudzē. Saņemtās atbildes bija dažādas, bet to starpā izcēlās viena: daļa no viņiem augot nav rosināti  tiekties pēc garīgiem mērķiem. Dažos gadījumos bija pat otrādi — jauniešus, kas vēlējās izvirzīt šādus mērķus, vecāki mudināja to nedarīt un tiekties pēc kaut kā tāda, ko piedāvā pasaule! Patiesība šiem jauniešiem nekad nekļuva par galveno dzīvē. (Mat. 10:24.)

10., 11. a) Kā vecākais var pakāpeniski palīdzēt brālim, kas šķietami nav ieinteresēts darboties draudzē, mainīt savu domāšanu? b) Kādas domas no Bībeles vecākais varētu pārrunāt ar šādu brāli, un kāpēc? (Sk. zemsvītras piezīmi.)

10 Ja brālis šķietami nav ieinteresēts darboties draudzē, ir vajadzīgas neatlaidīgas pūles un pacietība, lai mainītu viņa domāšanu, taču tas ir iespējams. Tāpat kā dārznieks var ietekmēt dažu augu augšanu, pakāpeniski tos iztaisnojot, jūs pamazām varat palīdzēt daļai brāļu saskatīt, ka viņiem jāmaina sava attieksme pret uzdevumiem draudzē. Bet kā lai to izdara?

11 Atvēliet laiku, lai izveidotu ar brāli draudzīgas attiecības. Aplieciniet, ka viņš ir vajadzīgs draudzē. Laiku pa laikam pārrunājiet ar viņu dažus Bībeles pantus un palīdziet viņam pārdomāt savu solījumu kalpot Jehovam. (Sal. Māc. 5:3; Jes. 6:8; Mat. 6:24, 33; Lūk. 9:57—62; 1. Kor. 15:58; 2. Kor. 5:15; 13:5.) Pavaicājiet: ”Ko tu apsolīji Jehovam, kad atdevi sevi viņam?” Pamēģiniet piekļūt viņa sirdij ar jautājumiem: ”Kā tev šķiet, kā Jehova jutās, kad tu kristījies?” (Sal. Pam. 27:11.) ”Kā jutās Sātans?” (1. Pēt. 5:8.) Nekad nenovērtējiet par zemu to, cik dziļi brāli var ietekmēt rūpīgi izraudzītu Bībeles pantu nolasīšana. (Nolasīt Ebrejiem 4:12.) *

MĀCEKĻI, ESIET UZTICAMI

12., 13. a) Kāda bija Elīsas attieksme, kamēr viņš bija māceklis? b) Kā Jehova atalgoja Elīsu par viņa uzticību?

12 Bet tagad pievērsīsim uzmanību jums, jaunie brāļi, jo draudzei ir vajadzīga jūsu palīdzība. Kāda attieksme jums ļaus gūt panākumus? Atbildi uz šo jautājumu var uzzināt, pārdomājot notikumus ar kādu mācekli senatnē.

13 Gandrīz pirms 3000 gadiem pravietis Elija uzaicināja jauno Elīsu kļūt par savu palīgu. Elīsa nekavējoties atsaucās uz šo aicinājumu un uzticīgi kalpoja gados vecākajam pravietim, veikdams dažādus vienkāršus darbus. (2. Ķēn. 3:11.) Kad Elīsa bija mācījies sešus gadus, viņš uzzināja, ka Elijas darbam Izraēlā drīz pienāks gals. Elija savam māceklim teica, lai tas pārstāj viņam sekot, bet Elīsa trīs reizes paziņoja Elijam: ”Es tevi neatstāšu!” Viņš bija apņēmies palikt kopā ar savu skolotāju, cik vien ilgi iespējams. Jehova atalgoja Elīsu par viņa uzticību, ļaudams viņam skatīt Elijas iespaidīgo aizbraukšanu. (2. Ķēn. 2:1—12.)

14. a) Kā mācekļi mūsdienās var līdzināties Elīsam? b) Kāpēc ir būtiski, lai uz mācekli varētu paļauties?

14 Kā jūs varat līdzināties Elīsam? Labprāt piekrītiet pildīt to, kas jums tiek uzdots, arī veikt vienkāršus darbus. Raugieties uz savu skolotāju kā uz draugu un sakiet viņam, cik pateicīgi esat par pūlēm, ko viņš iegulda jūsu labā. Ar savu attieksmi jūs viņam varat it kā sacīt: ”Es tevi neatstāšu!” Galvenais, uzticīgi dariet visu, ko jums lūdz. Kāpēc tas ir tik būtiski? Tāpēc, ka tikai pēc tam, kad būs kļuvis skaidrs, ka uz jums tiešām var paļauties, vecākie varēs  būt pārliecināti, ka Jehova vēlas, lai jums tiktu piešķirti jauni pienākumi draudzē. (Ps. 101:6; nolasīt 2. Timotejam 2:2.)

APLIECINIET CIEŅU

15., 16. a) Kā Elīsa pauda cieņu pret savu skolotāju? (Sk. attēlu raksta sākumā.) b) Kāda Elīsas rīcība viesa citos praviešos paļāvību uz viņu?

15 Bībelē aprakstītie notikumi ar Elijas pēcteci Elīsu parāda arī to, kā brāļi mūsdienās var apliecināt cieņu pieredzējušiem vecākajiem. Kad Elija un Elīsa bija apmeklējuši praviešus Jērikā, viņi aizgāja līdz Jordānas upei. Tur ”Elija ņēma savu mēteli, satina to un sita ar to ūdeni, un ūdens pašķīrās”. Šķērsojuši sauso upes gultni, abi vīri iedami turpināja sarunāties. Kā redzams, Elīsa neuzskatīja, ka viņš visu jau zina. Līdz brīdim, kad Elija devās prom, Elīsa uzmanīgi uzklausīja katru vārdu, ko teica viņa skolotājs. Tad Elija vētrā pacēlās gaisā. Vēlāk, kad Elīsa atkal bija pie Jordānas, viņš sita ūdeņus ar Elijas mēteli un iesaucās: ”Kur ir tas Kungs, Elijas Dievs?” Tajā mirklī ūdeņi atkal pašķīrās. (2. Ķēn. 2:8—14.)

16 Vai pamanījāt, ka pirmais brīnums, ko paveica Elīsa, bija tieši tāds pats kā pēdējais Elijas brīnums? Kāpēc tam ir vērts pievērst uzmanību? Acīmredzot Elīsa nedomāja, ka tagad, kad viņš ir kļuvis par noteicēju, viņam tūlīt pat jāsāk ieviest izmaiņas. Gluži pretēji — Elīsa veica kalpošanu tāpat, kā to bija darījis Elija, tā pauzdams cieņu pret savu skolotāju, un šāda rīcība viesa citos praviešos paļāvību uz Elīsu. (2. Ķēn. 2:15.) Vēlāk, Elīsas 60 gadu ilgās pravieša kalpošanas laikā, Jehova viņam ļāva paveikt daudz vairāk brīnumu, nekā to bija darījis Elija. Ko no tā var mācīties mūsdienās?

17. a) Kā mācekļi mūsdienās var paust tādu pašu attieksmi kā Elīsa? b) Ko Jehova ar laiku varbūt ļaus paveikt uzticīgiem mācekļiem?

17 Ja jums tiek uzticēti kādi pienākumi draudzē, nebūtu pareizi domāt, ka jums tūlīt kaut kas jāmaina — jāsāk kaut ko darīt pilnīgi citādi, nekā tas tika darīts līdz šim. Izmaiņu nepieciešamību nosaka nevis jūsu vēlēšanās kaut ko mainīt, bet gan draudzes vajadzības un norādījumi, ko mēs saņemam no Jehovas organizācijas. Tāpat kā Elīsa, pārņemdams Elijas pieredzi, viesa citos praviešos paļāvību uz viņu un apliecināja cieņu pret savu priekšteci, jūs varat stiprināt ticības biedru paļāvību uz jums un apliecināt cieņu pieredzējušiem vecākajiem, darbojoties pēc tiem pašiem uz Bībeli balstītajiem principiem kā viņi. (Nolasīt 1. Korintiešiem 4:17.) Pamazām jūs noteikti uzkrāsiet pieredzi un piedalīsieties tādu izmaiņu ieviešanā, kuras palīdzēs draudzei palikt vienotai ar Jehovas organizāciju, kas nemitīgi virzās uz priekšu. Ar laiku Jehova jums, uzticīgie mācekļi, tāpat kā Elīsam, varbūt ļaus paveikt vēl lielākus darbus par tiem, ko ir darījuši jūsu skolotāji. (Jāņa 14:12.)

18. Kāpēc pašreiz ir ārkārtīgi svarīgi mācīt brāļus draudzēs?

18 Mēs ceram, ka šajā un iepriekšējā rakstā minētie ieteikumi vēl daudzus vecākos pamudinās atvēlēt laiku citu mācīšanai. Brāļi, labprāt pieņemiet apmācību, kas jums tiek piedāvāta, un pēc tam lieciet to lietā, rūpējoties par Jehovas avīm! Tā jūs varat stiprināt draudzes un palīdzēt mums visiem palikt uzticīgiem Dievam gaidāmo nozīmīgo notikumu laikā.

^ 5. rk. Ja jauna cilvēka rīcībā izpaužas kristīgs briedums, viņš ir pazemīgs un atbilst citām Bībeles prasībām, vecākie viņu var ieteikt iecelšanai par draudzes kalpotāju, kaut arī viņam vēl nav 20 gadu. (1. Tim. 3:8—10, 12.) Sk. Sargtorņa 1989. gada 1. jūlija numuru, 29. lpp. (angļu val.), un 1990. gada 1. februāra numuru, 23. lpp. (krievu val.).

^ 11. rk. Jūs varat izmantot domas no 2012. gada 15. aprīļa Sargtorņa, 14.—16. lappuses, 8.—13. rindkopas, un no grāmatas ”Pasargiet sevi Dieva mīlestībā”, 16. nodaļas, 1.—3. rindkopas.