Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Aprīlis 2015

Šajā numurā iekļauti raksti, kas jāstudē no 2015. gada 1. līdz 28. jūnijam.

Draudžu vecākie, vai jūs mācāt citus uzņemties atbildību?

Septiņi ieteikumi no vecākajiem, kas sekmīgi māca citus.

Kā vecākie sagatavo citus pienākumiem draudzē

Vecākie var mācīties no tā, kā citus mācīja Jēzus, savukārt mācekļi var sekot Elīsas piemēram.

DZĪVESSTĀSTS

Svētības ”gan labvēlīgā, gan nelabvēlīgā laikā”

Trofima Nsombas dzīvesstāsts, kurš Malāvijā pieredzēja nežēlīgas vajāšanas ticības dēļ, stiprinās jūsu apņēmību saglabāt uzticību Dievam.

Cik ciešas ir mūsu attiecības ar Jehovu?

Sarunas stiprina jebkuras attiecības. Kā šo principu var izmantot, ja runa ir par attiecībām ar Dievu?

Vienmēr paļausimies uz Jehovu!

Jūs varat sekmīgi pārvarēt vienu no lielākajiem šķēršļiem, kas traucē veidot attiecības ar Dievu.

Kāpēc izslēgšana no draudzes liecina par mīlestību

Kā izslēgšana, kas rada tik daudz sāpju, var visiem nākt par labu?

Vai nocirsts koks var atkal zaļot?

No atbildes ir atkarīga jūsu cerība uz nākotni.