Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Marts 2015

Vai jūs ”esat modri”?

Vai jūs ”esat modri”?

”Esiet modri, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu.” (MAT. 25:13.)

1., 2. a) Ko Jēzus pastāstīja par pēdējām dienām? b) Kādus jautājumus mēs apskatīsim?

TAM bija jābūt kaut kam īpašam — sēdēt Eļļas kalnā, no kurienes pavērās skats uz Jeruzālemes templi, un klausīties, kā Jēzus izsaka vienu no saviem aizraujošākajiem pravietojumiem. Pēteris, Andrejs, Jēkabs un Jānis ar neatslābstošu uzmanību sekoja tam, kā Jēzus pravietiski ielūkojas tāltālā nākotnē. Viņš tiem daudz pastāstīja par šīs ļaunās pasaules pēdējām dienām, par laiku, kad viņš valdīs Dieva valstībā. Jēzus saviem mācekļiem sacīja, ka tajā nozīmīgajā laikā viņu uz zemes pārstāvēs viņa ”uzticamais un gudrais kalps”, kas viņa sekotājiem īstajā laikā sagādās vajadzīgo garīgo stiprinājumu. (Mat. 24:45—47.)

2 Tā paša pravietojuma turpinājumā Jēzus pastāstīja līdzību par desmit jaunavām. (Nolasīt Mateja 25:1—13.) Apskatīsim vairākus ar to saistītus jautājumus. Pirmkārt, kāda ir šīs līdzības galvenā doma? Otrkārt, kā Dievam uzticīgie svaidītie ir likuši lietā līdzībā dotos padomus, un kāds ir bijis  iznākums? Treškārt, kādu labumu Jēzus līdzība var dot mums?

KĀDA IR LĪDZĪBAS GALVENĀ DOMA?

3. Kam mūsu literatūrā agrāk tika pievērsta uzmanība, skaidrojot līdzību par desmit jaunavām, un kas tāpēc varēja notikt?

3 Iepriekšējā rakstā bija atzīmēts, ka pēdējos gadu desmitos uzticamais kalps, skaidrojot Bībeli, pamazām ir sācis arvien mazāk uzsvērt simboliskos pravietiskos tēlus, bet arvien vairāk — pantu praktisko nozīmi. Agrāk mūsu literatūrā simboliska nozīme reizēm tika piešķirta pat sīkām detaļām Jēzus līdzībā par desmit jaunavām, piemēram, gaismekļiem, eļļai, traukiem un tā tālāk. Vai varētu būt, ka līdz ar to mēs sākām pievērst mazāku uzmanību līdzības vienkāršajai un aktuālajai vēstij? Kā redzēsim, atbilde uz šo jautājumu ir ļoti svarīga.

4. Kā var noteikt, ko līdzībā attēlo a) līgavainis, b) jaunavas?

4 Padomāsim, ko Jēzus vēlējās pateikt ar šo līdzību. Vispirms pievērsīsim uzmanību līdzības tēliem. Kas tajā ir līgavainis? Nav nekādu šaubu, ka Jēzus runāja par sevi. Kādā citā reizē viņš sevi pat nosauca par līgavaini. (Lūk. 5:34, 35.) Kas ir jaunavas? Līdzībā Jēzus norādīja, ka jaunavu pienākums bija ar iedegtiem gaismekļiem būt gatavībā, kad ierodas līgavainis. Līdzīgu norādījumu Jēzus deva savu svaidīto sekotāju ”mazajam ganāmpulciņam”: ”Lai jūsu viduklis ir apjozts un gaismekļi — iedegti! Esiet kā cilvēki, kas gaida savu kungu atgriežamies no kāzām.” (Lūk. 12:32, 35, 36.) Turklāt arī apustulis Pāvils, Dieva iedvesmots, svaidītos Kristus sekotājus salīdzināja ar tikumīgu jaunavu. (2. Kor. 11:2.) Ir skaidrs, ka līdzību, ko var lasīt Mateja evaņģēlija 25. nodaļas pirmajos trīspadsmit pantos, Jēzus stāstīja, lai dotu padomu un izteiktu brīdinājumu saviem svaidītajiem sekotājiem.

5. Kādu norādi Jēzus deva par to, kad risinās līdzībā minētie notikumi?

5 Nākamais, ko ir svarīgi saprast, ir tas, uz kādu laiku attiecas Jēzus padoms. Līdzības beigās Jēzus deva nepārprotamu norādi, kad risinās notikumi, teikdams: ”Ieradās līgavainis.” (Mat. 25:10.) Kā bija minēts šī žurnāla 2013. gada 15. jūlija numurā, savā pravietojumā, kas lasāms Mateja evaņģēlija 24. un 25. nodaļā, Jēzus astoņas reizes atsaucās uz savu nākšanu vai ierašanos, izmantojot viena un tā paša grieķu valodas vārda formu. Visos gadījumos Jēzus runāja par to brīdi lielā posta laikā, kad viņš ieradīsies, lai tiesātu un pēc tam iznīcinātu šīs pasaules kārtību. No tā var secināt, ka šī līdzība attiecas uz pēdējām dienām, bet tās kulminācija pienāk lielā posta laikā.

6. Kāda ir līdzības galvenā doma, ņemot vērā kontekstu?

6 Kāda ir līdzības galvenā doma? Atcerēsimies tās kontekstu. Jēzus tikko bija stāstījis par ”uzticamo un gudro kalpu”. Kā noskaidrojās vēlāk, par šo kalpu kļuva neliela grupa svaidīto, kas organizē Kristus sekotāju darbību pēdējās dienās. Jēzus šos kristiešus brīdināja, ka tiem jāpaliek uzticīgiem. Pēc tam viņš izvērsa savu domu un izstāstīja līdzību par desmit jaunavām, mudinādams visus savus svaidītos sekotājus pēdējās dienās būt modriem, lai tie nezaudētu savu dārgo balvu. (Mat. 25:13.) Tagad pievērsīsim sīkāku uzmanību šai Jēzus līdzībai un  noskaidrosim, kā svaidītie ir ņēmuši vērā tajā ietvertos padomus.

KĀ SVAIDĪTIE IR ŅĒMUŠI VĒRĀ LĪDZĪBĀ IETVERTOS PADOMUS?

7., 8. a) Kā bija iespējams, ka prātīgās jaunavas bija gatavas līgavaiņa atnākšanai? b) Kā svaidītie ir apliecinājuši, ka viņi ir gatavi pildīt savus pienākumus?

7 Jēzus līdzībā ir uzsvērts, ka prātīgās jaunavas atšķirībā no nesaprātīgajām bija gatavas līgavaiņa atnākšanai. Tas bija iespējams tāpēc, ka viņas bija sagatavojušās un saglabāja modrību. Jaunavām bija uzdots naktī palikt nomodā un gaidīt ierodamies līgavaini, tāpēc viņām bija jārūpējas, lai viņu gaismekļi būtu iedegti, un jāpaliek modrām garās stundas līdz brīdim, kad līgavainis būs klāt. Piecas no viņām, pretēji nesaprātīgajām jaunavām, patiešām sagatavojās un kopā ar gaismekļiem paņēma traukos līdzi papildu eļļu. Vai arī uzticīgie svaidītie ir apliecinājuši tādu pašu gatavību?

8 Tā noteikti ir! Pēdējo dienu gaitā svaidītie kristieši ir rīkojušies kā prātīgās jaunavas — viņi ir gatavi uzticīgi pildīt savus pienākumus līdz pat galam. Svaidītie patur prātā, kādus upurus prasa uzticīga kalpošana, un jau no sākuma apzinās, ka viņu uzdevums būs saistīts ar atteikšanos no daudzām iespējām, kādas tiek piedāvātas Sātana pasaulē. Viņi sevi atdod vienīgi Jehovam, kuram viņi uzticīgi kalpo nevis ar domu par kādu konkrētu dienu vai datumu, bet aiz mīlestības pret pašu Jehovu un viņa Dēlu. Viņi cenšas palikt nevainojami un nepakļaujas šīs ļaunās pasaules garam un tajā izplatītajai domāšanai, kurai raksturīgs materiālisms, netikumība un savtīgums. Svaidītie saglabā modrību un pastāvīgi spīd kā gaismekļi, nepieļaujot, ka viņus nelabvēlīgi ietekmētu līgavaiņa šķietamā kavēšanās. (Filip. 2:15.)

9. a) Kā Jēzus norādīja uz dabisko noslieci ļauties miegainumam? b) Kā svaidītie ir atsaukušies uz saucienu ”Līgavainis ir klāt!”? (Sk. arī zemsvītras piezīmi.)

9 Lai prātīgās jaunavas būtu gatavas līgavaiņa atnākšanai, tām bija jāsaglabā modrība. Vai kāds svaidītais kristietis varētu kļūt miegains ilgas nakts sardzes laikā? Jā, tā varētu notikt. Jēzus par desmit jaunavām teica, ka, līgavainim šķietami kavējoties, ”viņām visām sāka nākt miegs un viņas aizmiga”. Jēzus labi zināja, ka pat labprātīgu, dedzīgu garu var apslāpēt cilvēciskā vājība. Dievam uzticīgie svaidītie ir ņēmuši vērā Jēzus līdzībā ietverto brīdinājumu un neatlaidīgi ir centušies palikt modri un vērīgi. Līdzībā visas jaunavas atsaucās uz saucienu, kas atskanēja nakts vidū: ”Līgavainis ir klāt!” Taču tikai tās, kas bija modras, spēja izturēt līdz galam. (Mat. 25:5, 6; 26:41.) Ko var teikt par uzticīgajiem svaidītajiem mūsdienās? Ritot pēdējām dienām, viņi ir ņēmuši vērā pārliecinošos pierādījumus, kas liek saukt, ka ”līgavainis ir klāt” un pavisam drīz nāks. Svaidītie ir bijuši izturīgi un ir gatavi sagaidīt līgavaini ierodamies. * Tomēr līdzības kulminācija satur norādi uz konkrētāku laiku. Par ko ir runa?

 ATALGOJUMS PRĀTĪGAJĀM UN SODS NESAPRĀTĪGAJĀM JAUNAVĀM

10. Kādu mulsinošu jautājumu rada saruna starp prātīgajām un nesaprātīgajām jaunavām?

10 Iespējams, vismulsinošākā līdzības daļa ir tās beigās, kad notiek saruna starp nesaprātīgajām un prātīgajām jaunavām. (Nolasīt Mateja 25:8, 9.) Šī saruna rada jautājumu: kad Dieva tautas vēsturē uzticīgie Dieva kalpi būtu atteikuši palīdzību kādam, kas to lūdz? Atbildi var rast, vēlreiz pārdomājot, kurā laikā risinās šie notikumi. Atcerēsimies precizēto skaidrojumu par to, ka Jēzus — līgavainis — ierodas spriest tiesu neilgi pirms lielā posta beigām. Vai tāpēc nebūtu loģiski secināt, ka šajā līdzības daļā ir runa par to, kas notiek tieši pirms tam, kad Jēzus pasludina izšķirīgo spriedumu? Jā, tādu secinājumu var izdarīt, jo tajā laikā svaidītie jau būs saņēmuši beidzamo zīmogu.

11. a) Kas notiks tieši pirms lielā posta sākuma? b) Kāpēc prātīgās jaunavas ieteica nesaprātīgajām doties pie eļļas tirgotājiem?

11 Tātad jau pirms lielā posta sākuma visiem Dievam uzticīgajiem svaidītajiem uz zemes būs uzspiests beidzamais zīmogs. (Atkl. 7:1—4.) Kopš tā brīža viņu aicinājums ir pilnīgi drošs. Bet vai to pašu var teikt par gadiem pirms lielā posta? Kas notiek ar svaidītajiem, kuri nesaglabā modrību un nepaliek uzticīgi Dievam? Viņi zaudē savu debesu balvu. Protams, pirms posta sākuma viņi nesaņems beidzamo zīmogu, jo viņu vietā būs svaidīti citi uzticīgi Dieva kalpi. Sākoties lielajam postam, šie nesaprātīgie cilvēki varbūt būs satriekti, redzot, ka tiek iznīcināta lielā Babilona. Iespējams, tikai tad viņi aptvers, ka nav gatavi līgavaiņa atnākšanai. Kas notiks, ja viņi tajā laikā izmisumā lūgs palīdzību? Jēzus līdzībā tas ir paskaidrots. Prātīgās jaunavas nebija ar mieru atdot savu eļļu nesaprātīgajām, bet gan ieteica tām doties pie eļļas tirgotājiem. Jāatceras, ka tas notika ”nakts vidū”. Vai tādā stundā bija kādas cerības atrast kādu, kas tirgojas ar eļļu? Nē, bija jau par vēlu.

12. a) Ko lielā posta laikā pieredzēs tie, kas kādreiz bija svaidīti, bet pirms beidzamās apzīmogošanas atkāpās no Dieva? b) Kas sagaida tos, kuri līdzinās nesaprātīgajām jaunavām?

12 Tieši tāpat lielā posta laikā Dievam uzticīgie svaidītie nevarēs palīdzēt nevienam, kas būs kļuvis neuzticīgs. Palīdzība tad vairs nebūs pieejama — būs jau nokavēts. Kas notiks ar tiem, kuri būs rīkojušies neapdomīgi? Jēzus stāstīja, kas notika, kad nesaprātīgās jaunavas bija aizgājušas eļļas meklējumos: ”Ieradās līgavainis, un jaunavas, kas bija gatavas, kopā ar viņu iegāja kāzu namā, un durvis tika aizvērtas.” Kad Kristus neilgi pirms lielā posta beigām nāks savā godā, viņš sapulcēs uzticīgos svaidītos debesīs. (Mat. 24:31; 25:10; Jāņa 14:1—3; 1. Tes. 4:17.) Neuzticīgajiem, kas līdzinās nesaprātīgajām jaunavām, durvis patiešām tiks aizvērtas. Pat ja viņi, tēlaini runājot, sauks: ”Kungs, kungs, atver mums!”, viņi dzirdēs atbildi, kādu tajā sprieduma izpildes stundā saņems daudzi āžiem līdzīgi cilvēki: ”Patiesi, es jums saku: es jūs nepazīstu.” Cik skumji! (Mat. 7:21—23; 25:11, 12.)

13. a) Kāpēc nebūtu jādomā, ka daudzi Kristus svaidītie sekotāji kļūs neuzticīgi? b) Kāpēc Jēzus brīdinošos vārdus var uztvert arī kā viņa paļāvības izpausmi? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

13 Ko var secināt, ņemot vērā visu iepriekšminēto? Vai Jēzus gribēja teikt, ka daudzi viņa svaidītie sekotāji  nesaglabās uzticību Dievam un to vietā būs jāizraugās citi? Nē, tā nebūtu jādomā. Atcerēsimies, ka viņš tikko bija brīdinājis savu ”uzticamo un gudro kalpu” nekad nekļūt par ļaunu kalpu. Tas nenozīmē, ka viņš būtu gaidījis šādu iznākumu. Arī līdzībā par jaunavām ir ietverts nopietns brīdinājums. Piecas jaunavas bija nesaprātīgas, bet piecas — saprātīgas, un tāpat ikviens svaidītais pats var izvēlēties — būt gatavs un modrs vai nesaprātīgs un neuzticīgs. Līdzīgu domu, vērsdamies pie svaidītajiem kristiešiem, izteica apustulis Pāvils. (Nolasīt Ebrejiem 6:4—9; salīdzināt 5. Mozus 30:19.) Kā redzams, Pāvila brīdinājums bija ļoti stingrs, taču tūlīt pēc tam viņš ar mīlestību pauda pārliecību, ka viņa kristīgos brāļus un māsas gaida ”kaut kas labāks”. Arī brīdinājums, kas atrodams Jēzus līdzībā, ir dots ar mīlestību un paļāvību. Kristus zina, ka visi viņa svaidītie sekotāji var palikt uzticīgi un saņemt lielisku balvu.

KO VAR MĀCĪTIES KRISTUS ”CITAS AVIS”?

14. Kāpēc ”citas avis” arī var mācīties no līdzības par desmit jaunavām?

14 Līdzību par desmit jaunavām Jēzus stāstīja saviem svaidītajiem sekotājiem. Vai tāpēc būtu jādomā, ka Kristus ”citas avis” no tās neko nevar mācīties? (Jāņa 10:16.) Protams, tā nav! Kā atceramies, līdzības galvenā doma ir vienkārša: ”Esiet modri.” Vai šis padoms attiecas tikai uz svaidītajiem? Jēzus reiz sacīja: ”To, ko es saku jums, es saku visiem: esiet modri!” (Marka 13:37.) Jēzus vēlas, lai visu viņa sekotāju sirds būtu gatava uzticīgai kalpošanai un lai viņi visi būtu vienlīdz modri. Tāpēc visi kristieši seko labajam piemēram, ko šajā ziņā rāda svaidītie, un ierāda kalpošanai svarīgāko vietu dzīvē. Tāpat mums visiem jāpatur prātā, ka nesaprātīgās jaunavas lūdza, lai prātīgās tām atdotu kādu daļu savas eļļas. Viņu veltīgais lūgums atgādina, ka neviens nevar būt uzticīgs mūsu vietā, nevar palikt patiesībā mūsu vietā un nevar saglabāt modrību mūsu vietā. Mēs ikviens atbildēsim taisnīgajam tiesnesim, ko ir izraudzījies Jehova. Mums jābūt gataviem — viņš ieradīsies pavisam drīz!

Lūgums dalīties ar eļļu atgādina, ka neviens nevar būt uzticīgs un palikt modrs mūsu vietā

15. Kāpēc visi patiesie kristieši ar saviļņojumu gaida Kristus kāzas ar savu līgavu?

15 Visiem kristiešiem ir noderīgi pārdomāt galveno notikumu, kas minēts Jēzus līdzībā. Kurš gan no mums ar saviļņojumu negaida šīs kāzas? Svaidītie būs debesīs, un pēc Armagedona kara viņi kļūs par Kristus līgavu. (Atkl. 19:7—9.) Ikviens, kas tajā laikā dzīvos uz zemes, gūs labumu no šīm kāzām debesīs, jo tās ļaus nodibināt nevainojamu valdību visiem. Vienalga, vai mums ir izredzes nākotnē dzīvot debesīs vai uz zemes, apņemsimies ņemt vērā to, ko var mācīties no līdzības par desmit jaunavām. Būsim gatavi gaidāmajiem notikumiem — sagatavosim savu sirdi, paliksim nelokāmi un modri, lai pieredzētu brīnišķīgo nākotni, kādu Jehova mums ir paredzējis!

^ 9. rk. Līdzībā paiet noteikts laiks no brīža, kad atskan sauciens ”Līgavainis ir klāt!” (6. pants), līdz brīdim, kad līgavainis tiešām ierodas (10. pants). Visu pēdējo dienu laikā svaidītie, kas saglabā modrību, ir vērojuši Jēzus klātbūtnes zīmi. Tā viņi zina, ka Jēzus ir ”klāt” — ka viņš valda Dieva valstībā. Viņu uzdevums ir izturēt līdz laikam, kad Jēzus nāks jeb ieradīsies.