Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Marts 2015

Šajā numurā iekļauti raksti, kas jāstudē no 2015. gada 4. līdz 31. maijam.

DZĪVESSTĀSTS

Mēs atradām labāku dzīves ceļu

Deivids un Gvena Kārtraiti bija partneri baletā, bet tagad viņi sadarbojas daudz svarīgākā jomā.

”Tev ir labpaticis tā darīt”

Kāpēc mūsu publikācijās pēdējos gados daži Bībelē aprakstītie notikumi bieži ir skaidroti vienkāršāk un saprotamāk?

Vai jūs ”esat modri”?

Lasiet precizētu skaidrojumu Jēzus līdzībai par desmit jaunavām, kurā galvenā uzmanība pievērsta līdzības vienkāršajai un aktuālajai vēstij.

Lasītāju jautājumi

Kāpēc agrāk mūsu publikācijās bieži bija stāstīts par pirmtēliem un to pravietisko piepildījumu, bet tagad tas notiek reti?

Ko mēs varam mācīties no līdzības par talentiem

Šis raksts palīdz labāk saprast līdzību par talentiem.

Uzticīgi atbalstīsim Kristus brāļus

Kā tie, ko Kristus atzīst par avīm, atbalsta viņa brāļus?

Precēties ”tikai Kungā” — vai tas joprojām ir reālistiski?

Apņēmība paklausīt šim padomam iepriecinās padoma devēju — Dievu — un sagādās garīgas svētības mums pašiem.