Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Februāris 2015

Šajā numurā iekļauti raksti, kas jāstudē no 2015. gada 6. aprīļa līdz 3. maijam.

Negaidīta dāvana japāņiem

Japāņu valodā tika izdota grāmata ”Bībele. Mateja evaņģēlijs”. Ar ko tā ir iezīmīga? Kāpēc tā tika izdota?

Līdzināsimies Jēzum pazemībā un sirsnībā

1. Pētera 2:21 teikts, ka mums vienmēr jāstaigā Jēzus pēdās. Kā mēs, lai arī esam nepilnīgi, varam līdzināties Jēzum pazemībā un sirsnībā?

Līdzināsimies Jēzum drosmē un spriestspējā

Lasot Bībeli, mēs varam uzzināt, kāds ir Jēzus. Apskatīsim, kā mēs varam vienmēr staigāt viņa pēdās, līdzinoties viņam drosmē un spriestspējā.

Kā saglabāt dedzību kalpošanā

Mēs saprotam, ka mūsdienās nav svarīgāka darba par labās vēsts sludināšanu. Kā mēs varam saglabāt un pat vairot dedzību kalpošanā?

Tautas tiek sagatavotas ”Jehovas mācībai”

Cik sekmīgi pirmā gadsimta kristiešiem izdevās sludināt labo vēsti? Kāpēc pirmajā gadsimtā sludināšanai bija labvēlīgāki apstākļi nekā jebkurā citā vēstures periodā?

Jehovas vadībā mācām cilvēkus visā pasaulē

Kādu apstākļu ietekmē Jehovas kalpiem nesenā pagātnē ir pavērusies izdevība efektīvāk sludināt labo vēsti visā pasaulē?

Lasītāju jautājumi

Kā atbalstīt brāļus un māsas, kuri cieš no smaržu nepanesības? Kādās situācijās kristietei ir jāapsedz galva?

NO MŪSU ARHĪVA

”Ļoti īpašs laiks”

Ciānas Sargtornī Kristus nāves atceres vakara laiks bija nosaukts par ”ļoti īpašu laiku”, un tajā izskanēja aicinājums pieminēt Kristus nāvi. Kā agrāk noritēja Atceres vakara svinības?