Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Janvāris 2015

Veidojiet stipru un laimīgu ģimeni

Veidojiet stipru un laimīgu ģimeni

”Ja tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā.” (PS. 127:1.)

1.—3. Ar kādām grūtībām saskaras precēti pāri? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

”JA JŪS no visas sirds cenšaties panākt, lai jūsu laulība būtu stipra, Jehova jūs svētīs,” teica kāds vīrietis, kas jau 38 gadus dzīvo laimīgā laulībā. Laulības dzīvē vīrs un sieva tiešām var pieredzēt ļoti laimīgas dienas, kā arī atbalstīt viens otru grūtos brīžos. (Sal. Pam. 18:22.)

2 Tomēr precēti pāri mēdz pieredzēt arī ”jaunas grūtības dzīvē”. (1. Kor. 7:28.) Tas notiek tāpēc, ka ikdienas problēmas var radīt laulībā spriedzi. Pat vislabākajās laulībās nepilnības dēļ reizēm gadās pateikt kaut ko tādu, kas sāpina dzīvesbiedru vai rada pārpratumus. (Jēk. 3:2, 5, 8.) Daudz spēka var atņemt darbs, turklāt bieži precētiem cilvēkiem jārūpējas arī par bērnu audzināšanu. Daži izjūt tik lielu stresu un spēku izsīkumu, ka viņiem ir grūti izbrīvēt laiku, lai stiprinātu attiecības ar dzīvesbiedru. Mīlestību un cieņu vienam pret otru var mazināt finansiālas grūtības, veselības problēmas un citi sarežģījumi. Un pat šķietami stipras laulības var postoši ietekmēt tādi ”miesas  darbi” kā netiklība, nekautrīga rīcība, naidīgums, ķildas, greizsirdība, dusmu izvirdumi un nesaskaņas. (Gal. 5:19—21.)

3 Laulību grauj arī savtīgums un bezdievīgā prāta ievirze, kāda cilvēkiem raksturīga ”pēdējās dienās”. (2. Tim. 3:1—4.) Turklāt laulātajiem ir jāstājas pretī kāda ļauna ienaidnieka neatlaidīgiem uzbrukumiem. Apustulis Pāvils brīdināja: ”Jūsu pretinieks, Velns, staigā apkārt kā rēcošs lauva, meklēdams, ko varētu aprīt.” (1. Pēt. 5:8; Atkl. 12:12.)

4. Kā ir iespējams izveidot stipru un laimīgu laulību?

4 Kāds vīrietis no Japānas atzina: ”Es pieredzēju finansiālas grūtības. Un, tā kā es daudz nesarunājos ar savu sievu, arī viņa izjuta milzīgu stresu. Nesen viņai bija nopietnas problēmas ar veselību. Reizēm spriedze mūsu starpā izraisīja konfliktus.” Kaut arī dažkārt laulības dzīvē grūtības ir neizbēgamas, tas nenozīmē, ka tās ir nepārvaramas. Ar Jehovas palīdzību vīrs un sieva var izveidot stabilu un laimīgu ģimeni. (Nolasīt Psalmu 127:1.) Apskatīsim piecus stipras un noturīgas laulības priekšnosacījumus, ko var salīdzināt ar būvelementiem, kuri veido ēku. Pēc tam pārdomāsim, kā tos savā starpā saista mīlestība.

LAI JEHOVAM IR NOZĪMĪGA VIETA JŪSU LAULĪBĀ

5., 6. Ko vīrs un sieva var darīt, lai apliecinātu, ka viņu laulībā Jehovam ir nozīmīga vieta?

5 Ļoti būtiska stabilā laulībā ir uzticība un pakļaušanās tās iedibinātājam. (Nolasīt Salamana Mācītāja 4:12.) Vīrs un sieva var apliecināt, ka Jehovam viņu laulībā ir nozīmīga vieta, sekojot viņa mīlestības pilnajai vadībai. Bībelē lasāms aicinājums, kas tika izteikts Dieva tautai senatnē: ”Tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus: ”Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to!” kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi.” (Jes. 30:20, 21.) Mūsdienās precēti pāri var ”dzirdēt”, ko saka Jehova, kopā lasot Bībeli. (Ps. 1:1—3.) Arī patīkami un garīgi atspirdzinoši ģimenes vakari Jehovas pielūgsmei stiprinās laulības saites. Tāpat, lai izturētu Sātana pasaules spiedienu, laulātajiem ir ļoti svarīgi katru dienu kopā lūgt Dievu.

Ja vīrs un sieva atvēl laiku kopīgām garīgām nodarbēm, viņi stiprina vienotību ar Dievu un viņu savstarpējās attiecības kļūst vēl ciešākas (Sk. 5., 6. rindkopu)

6 ”Vienmēr, kad mūsu prieku aizēno kādas grūtības vai pārpratumi,” izteicās Gērhards no Vācijas, ”padomi, kas atrodami Dieva Rakstos, palīdz mums attīstīt pacietību un piedot viens otram. Bez šīm īpašībām sekmīga laulība nav iedomājama.” Ja vīrs un sieva atvēl laiku kopīgām garīgām nodarbēm, tā apliecinot, ka Dievam ir svarīga vieta viņu laulībā, viņi stiprina vienotību ar Dievu un viņu savstarpējās attiecības kļūst vēl ciešākas.

VĪRI, ĪSTENOJIET VADĪBU AR MĪLESTĪBU

7. Kā vīriem būtu jāīsteno vadība ģimenē?

7 Īstenojot vadību ģimenē, vīrs var daudz darīt, lai laulība būtu stipra un laimīga. Bībelē ir teikts: ”Ikviena vīrieša galva ir Kristus, bet sievietes galva ir vīrietis.” (1. Kor. 11:3.) Šo vārdu konteksts norāda, kā vīriem būtu jāīsteno vadība ģimenē — tas jādara tāpat, kā savu varu īsteno Kristus. Jēzus nekad nebija despotisks vai bargs, bet vienmēr bija mīlošs, laipns, saprātīgs, ”lēnprātīgs un sirdī pazemīgs”. (Mat. 11:28—30.)

8. Kā vīrs var iemantot savas sievas mīlestību un cieņu?

 8 Kristīgiem vīriem nebūtu atkal un atkal jāpieprasa, lai sievas viņiem parādītu cieņu. Vīriem jāņem vērā padoms: ”Kopdzīvē ar sievām esiet saprotoši [”vadieties pēc zināšanām”, zemsv. piez.],” — un jāgodā ”sievietes kā trauslāku trauku”. (1. Pēt. 3:7.) Vīrs var apliecināt, ka sieva viņam ir dārga, ja runā ar cieņu un izturas ar iejūtību gan tad, kad viņus redz citi, gan tad, kad viņi ir divatā. (Sal. Pam. 31:28.) Īstenodams vadību ar mīlestību, vīrs iemanto sievas mīlestību un cieņu un paver ceļu Dieva svētībām savā laulībā.

SIEVAS, PAZEMĪGI PAKĻAUJIETIES VĪRA VADĪBAI

9. Kā pazemība sievai palīdz pakļauties savam vīram?

9 Nesavtīga, uz principiem balstīta mīlestība pret Jehovu mums visiem palīdz ”kļūt pazemīgiem zem Dieva varenās rokas”. (1. Pēt. 5:6.) Viens svarīgs veids, kā pakļāvīga sieva parāda, ka viņa ar cieņu izturas pret Jehovas varu, ir viņas gatavība sadarboties un atbalstīt vīra lēmumus. Bībelē ir teikts: ”Sievas, pakļaujieties vīriem, jo tā pienākas Kungā.” (Kol. 3:18.) Taču realitāte ir tāda, ka ne visi vīra lēmumi sievai patiks. Tomēr, ja vīra lēmumi nav pretrunā ar Dieva likumiem, pakļāvīga sieva labprāt piekāpsies. (1. Pēt. 3:1.)

10. Kāpēc sievai ir svarīgi pakļauties vīram aiz mīlestības?

10 Ģimenē sievai ir godājama loma — viņa ir sava vīra ”līdzgaitniece”. (Mal. 2:14.) Viņa dod vērtīgu ieguldījumu ģimenes lēmumu pieņemšanā, ar cieņu izsakot savas domas un jūtas, tomēr pakļaujas vīra vadībai. Gudrs vīrs uzmanīgi klausās, ko saka viņa sieva. (Sal. Pam. 31:10—31.) Ja sieva pakļaujas vīram aiz mīlestības, tas veicina priecīgu, mierīgu un saskanīgu gaisotni ģimenē, un abi dzīvesbiedri jūt gandarījumu, apzinoties, ka viņu dzīve ir patīkama Dievam. (Efes. 5:22.)

 AUGSTSIRDĪGI PIEDODIET VIENS OTRAM

11. Kāpēc prasme piedot ir būtiska?

11 Lai laulība būtu stabila, ļoti būtisks priekšnosacījums ir prasme piedot. Laulības saites kļūst stiprākas, ja vīrs un sieva vienmēr ir ”iecietīgi.. un augstsirdīgi piedod”. (Kol. 3:13.) Bet, ja laulātie patur sevī aizvainojumu un to izmanto kā ieroci jauniem uzbrukumiem, attiecības ģimenē ir apdraudētas. Gluži tāpat kā plaisas ēkā padara to nedrošu, pārestības un aizvainojums, kas tiek krāts sirdī, mazina vēlēšanos piedot. Turpretī, ja vīrs un sieva piedod viens otram, kā Jehova piedod viņiem, dzīvesbiedru attiecības kļūst ļoti ciešas. (Mih. 7:18, 19.)

12. Kādā ziņā mīlestība apklāj ”daudz jo daudz grēku”?

12 Patiesa mīlestība ”neuzskaita pārestības”, tā ”apklāj daudz jo daudz grēku”. (1. Kor. 13:4, 5; nolasīt 1. Pētera 4:8.) Citiem vārdiem sakot, mīlestība nenosaka ierobežojumu, cik daudz pārestību mēs varam piedot. Kad apustulis Pēteris jautāja, cik reižu viņam vajadzētu kādam piedot, Jēzus viņam atbildēja: ”Līdz septiņdesmit septiņām reizēm.” (Mat. 18:21, 22.) Tā Jēzus paskaidroja, ka kristiešiem būtu jāpiedod citiem neskaitāmas reizes. * (Sal. Pam. 10:12.)

13. Kas ļauj pārvarēt nevēlēšanos piedot?

13 ”Ja dzīvesbiedri nevēlas piedot,” saka Anete, ”aizvainojums un neuzticēšanās tikai pieaug, un tas grauj laulību. Piedodot viens otram, precēti cilvēki stiprina savu laulību, un viņu attiecības kļūst ciešākas.” Mācieties būt pateicīgi un atzinīgi vērtēt citus, tas ļaus pārvarēt nevēlēšanos piedot. Bieži no sirds uzslavējiet savu dzīvesbiedru. (Kol. 3:15.) Tie, kas labprāt piedod, izjūt iekšēju mieru, ir vienoti un saņem Dieva svētības. (Rom. 14:19.)

VADIETIES PĒC ZELTA LIKUMA

14., 15. Kas ir zelta likums, un kā tas noder laulībā?

14 Jums noteikti patīk, ja pret jums izturas ar cieņu. Jūs atzinīgi novērtējat to, ka citi uzklausa jūsu domas un ņem vērā jūsu jūtas. Bet vai jūs kādreiz esat dzirdējis kādu sakām: ”Kā viņš man, tā es viņam!”? Kaut arī šādu reakciju reizēm varētu saprast, Bībelē ir teikts: ”Nesaki: ”Kā viņš man darījis, tā es gribu viņam atdarīt!”” (Sal. Pam. 24:29.) Jēzus ieteica daudz labāku veidu, kā risināt sarežģītas situācijas. Viņa padoms ir tik labi zināms, ka to bieži dēvē par zelta likumu: ”Kā jūs gribat, lai cilvēki dara jums, tāpat dariet arī viņiem.” (Lūk. 6:31.) Ar šiem vārdiem Jēzus gribēja teikt, ka mums jāizturas pret cilvēkiem tāpat, kā mēs gribētu, lai citi izturētos pret mums, un ka mēs nedrīkstam uz nelaipnību atbildēt ar nelaipnību. Tas nozīmē, ka ģimenes dzīvē mums jāiegulda savstarpējās attiecībās tas, ko mēs ceram saņemt pretī.

15 Laulātie stiprina attiecības savā starpā, ja viņi ņem vērā sava dzīvesbiedra jūtas. ”Mēs cenšamies izmantot dzīvē zelta likumu,” stāsta kāds vīrietis no Dienvidāfrikas. ”Reizēm mūsu starpā rodas nesaskaņas, tas tiesa, taču mēs ļoti strādājam pie tā, lai izturētos  pret otru tā, kā gribētu, lai otrs izturas pret mums, — ar cieņu.”

16. Kā laulātie nedrīkstētu izturēties viens pret otru?

16 Nestāstiet citiem par sava dzīvesbiedra vājībām un nenorādiet nemitīgi uz kādu rakstura iezīmi, kas jūs kaitina, pat ja tas ir domāts kā joks. Atcerieties, ka laulība nav sacensības, kurās jānoskaidro, kurš ir stiprāks, kurš prot skaļāk kliegt vai izteikt dzēlīgāku piezīmi. Protams, mums visiem ir savi trūkumi, un dažkārt mēs apbēdinām citus. Taču ne vīram, ne sievai nav nekāda attaisnojuma, ja viņi runā sarkastiskā vai pazemojošā tonī vai, vēl ļaunāk, atgrūž vai pat sit otru. (Nolasīt Salamana Pamācības 17:27; 31:26.)

17. Kā vīrs var izmantot savā dzīvē zelta likumu?

17 Kaut arī dažās kultūrās tiek uzskatīts, ka vīrietis, kas pazemo savu sievu vai sit viņu, ir vīrišķīgs, tomēr Bībelē ir teikts: ”Pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas.” (Sal. Pam. 16:32.) Lai līdzinātos izcilākajam cilvēkam, kāds jebkad ir dzīvojis, Jēzum Kristum, un valdītu pār sevi, ir vajadzīgs liels morāls spēks. Pazemojot sievu ar vārdiem vai fiziski darot viņai pāri, vīrs parāda savu vājumu un riskē zaudēt savas attiecības ar Jehovu. Psalmu sacerētājs Dāvids, kas pats bija stiprs un drosmīgs cilvēks, teica: ”Dusmojiet, bet negrēkojiet! Pārdomājiet klusībā savās sirdīs, kad esat jau savās guļas vietās, un klustiet!” (Ps. 4:5.)

”APVELCIET MĪLESTĪBU”

18. Kāpēc ir svarīgi vairot mīlestību?

18 Nolasīt 1. Korintiešiem 13:4—7. Vissvarīgākais laulībā ir mīlestība. ”Tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā un pacietībā. [..] Bez visa tā apvelciet mīlestību, jo tā visu saista pilnīgā saskaņā.” (Kol. 3:12, 14.) Pašaizliedzīga mīlestība, kādu varam mācīties no Kristus, saista kopā pārējos noturīgas laulības elementus, gluži kā cements saista kopā ēkas daļas. Laulību, kas balstās uz šādu mīlestību, nespēs satricināt ne kaitinošas dzīvesbiedra personības iezīmes, ne nopietnas veselības problēmas, ne finansiālas grūtības, ne sarežģītas situācijas, kas saistītas ar radiniekiem.

19., 20. a) Kā precēti pāri var veidot stipru un laimīgu laulību? b) Par ko būs runāts nākamajā rakstā?

19 Lai izveidotu sekmīgu laulību, ir no sirds jāpūlas un jāattīsta mīlestība un savstarpēja uzticība. Ja laulībā rodas grūtības, dzīvesbiedriem jācenšas stiprināt savas attiecības, nevis jāpiever acis uz problēmām vai vienkārši jāatmet laulībai ar roku. Precētiem kristiešiem, kas ir devuši solījumu būt uzticīgi Jehovam un viens otram, spēcīgs pamudinājums risināt sarežģītas situācijas ir viņu mīlestība pret Dievu un vienam pret otru, jo ”mīlestība nekad nepārstāj”. (1. Kor. 13:8; Mat. 19:5, 6; Ebr. 13:4.)

20 Mēs dzīvojam ”īpaši grūtos laikos”, tāpēc izveidot stipru un laimīgu laulību nepavisam nav viegli. (2. Tim. 3:1.) Taču ar Jehovas palīdzību tas ir iespējams, lai gan precētiem pāriem jāturas pretī straujam morāles pagrimumam pasaulē. Nākamajā rakstā tiks apskatīts, kā vīri un sievas var stiprināt savu garīgumu, kas pasargās viņu laulību.

^ 12. rk. Kaut arī laulātie cenšas piedot viens otram un risināt grūtas situācijas, tomēr, ja ir notikusi laulības pārkāpšana, Bībele nevainīgajam dzīvesbiedram dod tiesības izlemt — piedot neuzticīgajam dzīvesbiedram vai arī šķirt laulību. (Mat. 19:9.) Sk. rakstu ”Vai ir iespējams izlīgt?” žurnāla Atmostieties! 1999. gada 22. aprīļa numurā.