Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Janvāris 2015

Vai ir iespējama mīlestība, kas nezūd?

Vai ir iespējama mīlestība, kas nezūd?

”[Mīlestības] versme ir ugunīga, un tās liesmas ir kā Dieva liesmas.” (AUGSTĀ DZ. 8:6.)

1., 2. Kam ir noderīgi pētīt Salamana Augsto Dziesmu, un kāpēc? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

”CIK jūsmīgi viņi skatās viens uz otru un cik maigi viņi ir sadevušies rokās! Var skaidri redzēt, cik ļoti viņi mīl viens otru,” domā draudzes vecākais, kas tikko ir teicis kāzu runu. Vēlāk, kad viņš kāzās redz jaunlaulātos dejojam, viņam nāk prātā jautājumi: vai šī laulība izturēs laika pārbaudījumu? Vai, gadiem ejot, šī pāra mīlestība kļūs stiprāka vai izzudīs? Vīrieša un sievietes mīlestība, kas ir noturīga un ilgstoša, var būt ļoti skaista. Taču, ņemot vērā, cik daudz laulību mūsdienās izjūk, var rasties jautājums, vai nezūdoša mīlestība tiešām ir iespējama.

2 Īsta mīlestība bija retums arī senās Izraēlas ķēniņa Salamana laikā. Lūk, kā Salamans aprakstīja toreizējās sabiedrības morālo stāvokli: ”Starp tūkstošiem es esmu atradis vismaz vienu īstu vīru, bet tādu pat sievu starp viņiem visiem es neesmu atradis nevienu. Bet redzi, vienu lietu gan es esmu atradis, proti, ka Dievs cilvēku ir radījis taisnīgu, bet viņi paši ieslīgst daudzējādā neattaisnojamā gudrošanā.” (Sal. Māc. 7:26—29, LB-65r.) Svešzemnieces, kas pielūdza  Baalu, nelabvēlīgi ietekmēja izraēliešu morāli, un morāles normas bija pazeminājušās tik ļoti, ka Salamanam bija grūti atrast kaut vienu augsti tikumīgu vīrieti vai sievieti. * Tomēr Augstā Dziesma, ko Salamans sacerēja kādus 20 gadus iepriekš, liecina, ka starp vīrieti un sievieti var pastāvēt noturīga mīlestība. Šajā dziesmā ir spilgti attēlota šāda mīlestība un aprakstīts, kā tā izpaužas. Pētot šo Bībeles grāmatu, gan precēti, gan neprecēti Jehovas kalpi var daudz uzzināt par īstu mīlestību.

PATIESA MĪLESTĪBA IR IESPĒJAMA

3. Kāpēc starp vīrieti un sievieti ir iespējama īsta mīlestība?

3 Nolasīt Augsto Dziesmu 8:6. Vārdi ”Dieva liesmas”, ar kuriem ir aprakstīta mīlestība, ir ļoti izteiksmīgi. Patiesa mīlestība ir ”Dieva liesmas”, jo Jehova ir šādas mīlestības avots. Viņš radīja cilvēkus pēc sava tēla un apveltīja tos ar spēju mīlēt. (1. Moz. 1:26, 27.) Kad pirmais vīrietis, Ādams, ieraudzīja pirmo sievieti, Ievu, ko bija radījis Dievs, viņš bija sajūsmināts. Ieva noteikti jutās ļoti tuva Ādamam, no kura viņa bija ”ņemta”. (1. Moz. 2:21—23.) Tā kā Jehova cilvēkiem ir piešķīris spēju mīlēt, starp vīrieti un sievieti var pastāvēt noturīga un nezūdoša mīlestība.

4., 5. Īsi pārstāstiet Augstās Dziesmas saturu!

4 Mīlestība starp pretējo dzimumu pārstāvjiem var būt stabila un ilgstoša, bet tai ir arī citas iezīmes. Dažas no tām ir tēlaini aprakstītas Augstajā Dziesmā. Šī dziesma ir veidota līdzīgi operas libretam — tas ir stāsts par mīlestību starp jaunu sievieti, Sulamīti *, un viņas mīļoto ganu. Sulamīte sargā vīna dārzus netālu no vietas, kur ir apmeties Salamans ar saviem karavīriem, un Salamans liek atvest meiteni uz savu nometni, jo viņu piesaista tās skaistums. Taču jau no paša sākuma ir skaidrs, ka Sulamīte mīl ganu. Salamans mēģina iekarot viņas sirdi, bet viņa pauž karstu vēlēšanos būt kopā ar savu mīļoto. (Augstā Dz. 1:4—14.) Tad gans ierodas nometnē un apmainās ar savu iemīļoto maigiem jūtu apliecinājumiem. (Augstā Dz. 1:15—17.)

5 Salamans atgriežas Jeruzālemē, paņemdams jauno sievieti sev līdzi, bet gans viņai seko. (Augstā Dz. 4:1—5, 8, 9.) Visas Salamana pūles iegūt meitenes mīlestību izrādās veltīgas. (Augstā Dz. 6:4—7; 7:2—11.) Beidzot ķēniņš viņai ļauj atgriezties mājās. Dziesmas nobeigumā Sulamīte pauž vēlēšanos, kaut viņas mīļotais steigtos pie viņas, ”līdzīgs gazelei”. (Augstā Dz. 8:14, LB-2012.)

6. Kāpēc Augstajā Dziesmā nav viegli noteikt, kurš ko saka?

6 Lai cik skaisti sarakstīta un dziļas jēgas pilna būtu Salamana ”dziesmu dziesma”, ne vienmēr ir viegli noteikt, kurš ir runātājs dziesmas dialogos, monologos un tajā aprakstītajos sapņos. (Augstā Dz. 1:1, LB-2012.) Saskaņā ar kādu Bībeles vārdnīcu, ”sižets, tā attīstība, stāstījums un personāži te nav galvenais” (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible). Runātāji, iespējams, nav saukti vārdā tāpēc, lai nenovērstu uzmanību no teksta liriskā un poētiskā skanējuma. Tomēr, pārdomājot, ko kurš saka un kas viņam tiek sacīts, ir iespējams saprast, kam pieder attiecīgie vārdi.

 ”TAVA MĪLESTĪBA IR TĪKAMĀKA PAR VĪNU!”

7., 8. Ko var teikt par Augstajā Dziesmā atrodamajiem mīlestības apliecinājumiem? Miniet piemērus.

7 Augstajā Dziesmā ir atrodami daudzi mīlestības apliecinājumi jaunās sievietes un gana starpā. Kaut arī šīs jūtu izpausmes atspoguļo to, kas bija pieņemts austrumnieku kultūrā pirms 3000 gadiem, un var likties neparastas mūsdienu lasītājam, tām ir dziļa nozīme, un tādas pašas jūtas ir pazīstamas arī mums. Piemēram, gans cildina jaunavas daiļās un maiguma pilnās acis, norādīdams, ka tās ir ”tādas kā baložiem”. (Augstā Dz. 1:15.) Viņa salīdzina sava mīļotā acis nevis ar baložu acīm, bet ar pašiem baložiem jeb ”dūjām”. (Nolasīt Augsto Dziesmu 5:12, LB-2012.) * Tumšās acu zīlītes, kas izcēlās uz acu baltumu fona, viņai atgādināja baložus, kas peras pienā.

8 Ne visas jūtu izpausmes Augstajā Dziesmā ir saistītas ar ārējo skaistumu. Pievērsīsim uzmanību tam, ko gans saka par jaunās sievietes runas veidu. (Nolasīt Augsto Dziesmu 4:7, 11.) Viņas lūpas ir aprakstītas kā ”pāri plūstošas medus kāres”. Kāpēc tās ir šādi raksturotas? Medus no kārēm ir saldāks un smaržīgāks nekā medus, kas ir bijis saskarsmē ar gaisu. ”Piens un medus ir zem [viņas] mēles” — proti, viņas runa ir tikpat patīkama un jauka kā piens un medus. Ir skaidrs, ka vārdi: ”Lai no kurienes tevi uzskatītu, tu arvienu esi skaista.., un tev nekur nav nekādas vainas!” raksturo ne tikai meitenes ārējo skaistumu.

9. a) Ko sevī ietver mīlestība dzīvesbiedru starpā? b) Kāpēc ir svarīgi, lai laulātie draugi apliecinātu viens otram savu mīlestību?

9 Laulība nav tikai sauss līgums vai formāla vienošanās bez mīlestības un siltām jūtām. Kristīgas laulības pamatiezīme ir mīlestība. Bet par kādu mīlestību ir runa? Vai tā ir mīlestība, kuras pamatā ir Bībeles principi? (1. Jāņa 4:8.) Vai tā ir saistīta ar dabisku pieķeršanos, kāda parasti vieno ģimenes locekļus? Vai šī mīlestība izpaužas kā sirsnīgas attiecības starp īstiem draugiem? (Jāņa 11:3.) Vai tā ir romantiska mīlestība? (Sal. Pam. 5:15—20.) Patiesa, noturīga mīlestība laulāto draugu starpā sevī ietver visu minēto. Mīlestību vislabāk var sajust tad, ja tā tiek izpausta. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai precēti pāri ikdienas rūpju dēļ neaizmirstu apliecināt viens otram savas jūtas. Mīlestības izpausmes var ievērojami vairot drošības sajūtu un laimi, ko var sniegt laulība. Kultūrās, kur laulības bieži tiek slēgtas pēc vecāku norunas un vīrs un sieva pirms kāzām viens otru tikpat kā nepazīst, viņiem jācenšas vārdos apliecināt dzīvesbiedram savu mīlestību, jo tas palīdzēs mīlestībai augt un veicinās laimi laulībā.

10. Kā cilvēku var ietekmēt atmiņas par to, kā otrs ir apliecinājis savas jūtas?

10 Mīlestības apliecinājumiem dzīvesbiedru starpā ir vēl kāda pozitīva ietekme. Ķēniņš Salamans piedāvāja darināt Sulamītei ”zelta rotu sloksnītes ar sīkiem sudraba ielaidumiem”. Viņš apbēra jauno sievieti ar glaimojošiem vārdiem, teikdams, ka viņa ir ”skaista kā mēness, starojoša kā saule”. (Augstā Dz. 1:9—11; 6:10.) Taču viņa palika uzticīga savam mīļotajam ganam. Kas viņu stiprināja un mierināja, kamēr abi nebija  kopā? Viņa pati atbild uz šo jautājumu. (Nolasīt Augsto Dziesmu 1:2, 3.) Sulamīte labi atcerējās, kā gans bija paudis viņai savu mīlestību. Šīs jūtu izpausmes viņai bija ”tīkamākas par vīnu”, kas iepriecina sirdi, un viņa vārds remdēja sāpes kā pār galvu izlieta ”dzidra ziedes eļļa”. (Ps. 23:5; 104:15.) Patīkamas atmiņas par to, kā otrs cilvēks ir apliecinājis savas jūtas, var vairot mīlestības noturīgumu. Cik gan svarīgi ir tas, lai dzīvesbiedri bieži paustu viens otram savu mīlestību!

NEMODINIET MĪLESTĪBU, ”PIRMS TAI LABPATĪK PAŠAI”

11. Ko neprecēti kristieši var mācīties no Sulamītes lūguma nemodināt viņā mīlestību?

11 Augstā Dziesma ir noderīga arī neprecētiem kristiešiem, it sevišķi tiem, kas meklē sev dzīvesbiedru. Jaunā sieviete nemīlēja Salamanu. Viņa lika Jeruzālemes meitām zvērēt, teikdama: ”Nemodiniet, neatmodiniet mīlestību, pirms tai labpatīk pašai!” (Augstā Dz. 2:7; 3:5; LB-2012.) Kāpēc viņa izteica šādu lūgumu? Tāpēc, ka nav pareizi veidot romantiskas attiecības ar jebkuru cilvēku. Kristietim, kas vēlas apprecēties, būtu pacietīgi jāgaida, līdz viņš atradīs cilvēku, ko varēs patiesi mīlēt.

12. Kāpēc Sulamīte mīlēja ganu?

12 Kāpēc Sulamīte mīlēja ganu? Protams, viņš bija izskatīgs; kā var lasīt Bībeles 2012. gada izdevumā, viņš bija līdzīgs ”gazelei”, viņa rokas bija spēcīgas kā ”zelta stieņi”, bet kājas — skaistas un stipras kā ”marmora stabi”. Taču viņš bija ne tikai spēcīgs un izskatīgs. Sulamītes ”draugs starp tautas dēliem” izcēlās ”kā ābele starp meža kokiem”. Lai Jehovam uzticīga meitene tā domātu par vīrieti, viņam bija jābūt garīgi noskaņotam. (Augstā Dz. 2:3, 9; 5:14, 15.)

13. Kāpēc gans mīlēja jauno sievieti?

13 Bet ko var teikt par Sulamīti? Kaut gan viņa bija pietiekami skaista, lai iepatiktos ķēniņam, kuram tolaik jau bija ”sešdesmit.. ķēniņieņu, astoņdesmit blakus sievu, un jaunavu daudzums [bija] neizskaitāms”, viņa sevi uzskatīja par ”Šaronas narcisi” — vienkāršu puķi. Šī meitene bija ļoti pazemīga un pieticīga. Nav brīnums, ka gana acīs viņa bija ”kā lilija starp ērkšķiem” — kaut kas īpašs! Viņa bija uzticīga Jehovam. (Augstā Dz. 2:1, 2; 6:8.)

14. Ko neprecēti kristieši, kas vēlas nodibināt ģimeni, var mācīties no mīlestības apraksta Augstajā Dziesmā?

 14 Bībelē kristiešiem ir dots skaidrs norādījums precēties ”tikai Kungā”. (1. Kor. 7:39.) Neprecētam cilvēkam, kas vēlas nodibināt ģimeni, jāatturas no romantisku attiecību veidošanas ar neticīgajiem un jāmeklē dzīvesbiedrs tikai uzticīgu Jehovas kalpu vidū. Turklāt, lai tiktu galā ar dzīves raizēm un saglabātu mieru un garīgu vienotību laulībā, ir vajadzīga ticība un paļāvība uz Dievu, un tieši šīs īpašības būtu jāmeklē nākamajā dzīvesbiedrā. Tās bija īpašības, ko gans un Sulamīte saskatīja viens otrā.

Kristieši atturas no romantisku attiecību veidošanas ar neticīgajiem (Sk. 14. rindkopu)

MANA LĪGAVA IR ”AIZSLĒGTS DĀRZS”

15. Ko no Sulamītes var mācīties neprecēti kristieši un kristietes?

15 Nolasīt Augsto Dziesmu 4:12 (LB-2012). * Kāpēc gans savu mīļoto apraksta kā ”aizslēgtu dārzu”? Dārzs, kam apkārt ir mūris vai žogs, nav visiem pieejams. Tajā var iekļūt tikai pa vārtiem, kas vispirms jāatslēdz. Sulamīte līdzinājās šādam dārzam, jo viņas mīlestība bija paredzēta tikai viņas nākamajam vīram — ganam. Noraidīdama ķēniņa uzmanības apliecinājumus, viņa pierādīja, ka viņa ir kā ”mūris”, nevis kā ”durvis”, kas plaši atveras. (Augstā Dz. 8:8—10.) Arī mūsdienās neprecēti kristieši un kristietes, kas plāno stāties laulībā, atturas paust maigas jūtas kādam, kas nav viņu nākamais dzīvesbiedrs.

16. Ko no Augstās Dziesmas var mācīties par to, kā veidot attiecības draudzēšanās laikā?

16 Kad gans kādā pavasara dienā aicināja Sulamīti doties ar viņu pastaigā, meitenes brāļi neļāva viņai iet, bet uzdeva viņai sargāt vīna dārzus. Kāpēc viņi tā rīkojās? Vai viņi neuzticējās savai māsai? Vai viņiem šķita, ka Sulamītei ir netikumīgi nodomi? Patiesībā viņi rīkojās apdomīgi un parūpējās, lai māsa nenokļūtu situācijā, kurā varētu rasties kārdinājums. (Augstā Dz. 1:6; 2:10—15.) Tas ir labs piemērs neprecētiem kristiešiem, kuriem jāatceras, ka draudzēšanās laikā ir jārīkojas apdomīgi, lai attiecības paliktu tīras. Viņiem būtu jāizvairās no vietām, kur citi viņus neredz. Lai arī piedienīgas jūtu izpausmes ir pieļaujamas, ir jāuzmanās, lai nerastos kārdinājums rīkoties nepareizi.

17., 18. Ko jums ir devis Salamana Augstās Dziesmas apskats?

17 Kad kristieši apprecas, parasti viņu starpā valda mīlestība. Tā kā laulība, ko ir iedibinājis Jehova, ir ilgstoša savienība, dzīvesbiedriem jācenšas nepieļaut, ka viņu mīlestība atdzistu, un jāuztur ģimenē gaisotne, kurā mīlestība var augt. (Marka 10:6—9.)

18 Tiem, kas meklē dzīvesbiedru, būtu jācenšas atrast tādu cilvēku, ko viņi varētu patiesi iemīlēt, un pēc tam jāpūlas padarīt šo mīlestību stipru un neizdzēšamu — tādu, kāda aprakstīta Augstajā Dziesmā. Gan tie, kas cer nodibināt ģimeni, gan tie, kas jau ir precēti, var pieredzēt īstu mīlestību, kas ir kā ”Dieva liesmas”. (Augstā Dz. 8:6.)

^ 2. rk. Sk. 2007. gada 15. janvāra Sargtorni, 31. lpp.

^ 4. rk. Sulamīte nav personvārds; tas norāda, ka jaunā sieviete ir no Sunemas (Sulamas) ciema.

^ 7. rk. ”Viņa acis kā dūjas pie ūdens upēm, pienā peras, pilnībā sēdēdamas.”

^ 15. rk. ”Aizslēgts dārzs, tu māsa mana, līgava, — aizslēgts avots, aizzieģelēta aka.”