”Ja tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā.” (PS. 127:1.)

1., 2. a) Kāpēc 24 tūkstoši izraēliešu zaudēja iespēju saņemt brīnišķīgas svētības? b) Kā šie senie notikumi attiecas uz mums?

NEILGI pirms tam, kad izraēliešu tauta iegāja Apsolītajā zemē, tūkstošiem vīru nodevās ”netiklībai ar moābiešu meitām”. Iznākums bija tāds, ka 24 tūkstoši gāja bojā, jo viņus sodīja Jehova. Zeme, ko izraēlieši tik ilgi bija cerējuši iemantot, bija pavisam tuvu, taču viņi zaudēja iespēju saņemt brīnišķīgas svētības, jo padevās kārdinājumam. (4. Moz. 25:1—5, 9.)

2 Šie bēdīgie notikumi Bībelē ir aprakstīti ”par brīdinājumu mums, kas dzīvojam laikmetu beigās”. (1. Kor. 10:6—11.) Tagad, ”pēdējo dienu” beigu daļā, Dieva kalpi ir uz taisnīgas jaunas pasaules sliekšņa. (2. Tim. 3:1; 2. Pēt. 3:13.) Diemžēl starp Jehovas kalpiem ir tādi, kas ir zaudējuši piesardzību, rīkojušies netikumīgi un pieredzējuši šādas rīcības nepatīkamās sekas. Viņi riskē zaudēt mūžīgas svētības.

3. Kāpēc laulātiem pāriem ir vajadzīga Jehovas vadība un aizsardzība? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

3 Tā kā mūsdienās plaši ir izplatīta netikumība, precētiem  kristiešiem ir vajadzīga Jehovas vadība un aizsardzība, lai viņu centieni pasargāt savu laulību nebūtu veltīgi. (Nolasīt Psalmu 127:1.) Raksta turpinājumā paskaidrots, kā dzīvesbiedri var stiprināt savu laulību, sargājot savu sirdi, tuvojoties Dievam, apvelkot jauno cilvēku, uzturot labu domu apmaiņu un pildot laulības pienākumu.

SARGIET SAVU SIRDI

4. Kas ir kļuvis par iemeslu tam, ka daži kristieši ir izdarījuši pārkāpumu?

4 Kā varētu notikt, ka kristietis rīkojas netikumīgi? Nepareizas rīcības sākums bieži vien ir tas, ko cilvēks redz ar savām acīm. Jēzus paskaidroja: ”Ikviens, kas ļauj skatienam kavēties pie sievietes un viņu iekāro, savā sirdī jau ir pārkāpis laulību.” (Mat. 5:27, 28; 2. Pēt. 2:14.) Daudzi kristieši, kas ir izdarījuši pārkāpumu, ir vājinājuši savu apņēmību saglabāt morālu tīrību, skatoties pornogrāfiju, lasot erotisku literatūru vai aplūkojot šokējošus materiālus internetā. Citi ir skatījušies filmas, teātra izrādes vai televīzijas pārraides ar atklātām seksuālām ainām. Daži ir apmeklējuši naktsklubus, striptīzšovus un salonus, kur tiek piedāvāta jutekliska masāža.

5. Kāpēc mums jāsarga sava sirds?

5 Daži padodas kārdinājumam tāpēc, ka, meklējot uzmanību, izvēlas nepareizos cilvēkus. Pasaulē augstas morāles normas ir retums un cilvēki nododas visdažādākā veida netikumībai, tāpēc sirdī, kas ir ļaunprātīga un viltīga, viegli var attīstīties romantiskas jūtas pret kādu, kas nav mūsu dzīvesbiedrs. (Nolasīt Jeremijas 17:9, 10.) Jēzus sacīja: ”No sirds nāk ļaunas domas, slepkavības, laulības pārkāpšana, netiklība.” (Mat. 15:19.)

6., 7. a) Uz kādu nepareizu rīcību cilvēku var pamudināt viņa ļaunprātīgā sirds? b) Kā var izvairīties no morālas katastrofas?

6 Divi cilvēki, kuriem ir izveidojušās savstarpējas simpātijas un kuru sirdī ir iesakņojušās nepareizas vēlmes, varbūt sāk pārrunāt jautājumus, ko būtu pareizi stāstīt tikai dzīvesbiedram. Drīz vien viņi meklē jaunas iespējas pavadīt laiku kopā, un šķietami nevainīgas un nejaušas tikšanās kļūst arvien biežākas. Jūtām kļūstot stiprākām, viņu apņēmība ievērot augstas morāles normas vājinās. Jo tālāk viņi iet pa nepareizu ceļu, jo grūtāk ir apstāties, kaut arī viņi zina, ka viņu rīcība ir nosodāma. (Sal. Pam. 7:21, 22.)

7 Šādu cilvēku apņēmība sargāt savu garīgumu pamazām izgaist, un nepareizas vēlmes, kā arī sarunas par tēmām, ko nebūtu vajadzējis skart, pāraug nopietnākā rīcībā — viņi sāk sadoties rokās, skūpstīties, kaislīgi pieskarties viens otram un ļauties intīmiem un uzbudinošiem glāstiem un citām maiguma izpausmēm, kas ir pieņemamas tikai laulāto draugu starpā. Viņus ”vilina un kārdina viņu pašu iekāre”, un, kad tā ir kļuvusi auglīga, tā ”dzemdē grēku” — šajā gadījumā netikumību. (Jēk. 1:14, 15.) Cik skumji! No katastrofas, ko šie cilvēki pieredz morālā ziņā, būtu bijis iespējams izvairīties, ja viņi abi būtu ļāvuši Jehovam stiprināt viņu cieņu pret laulības svētumu. Bet kā to var izdarīt?

PASTĀVĪGI TUVOJIETIES DIEVAM

8. Kā mūs morālā ziņā aizsargā draudzība ar Jehovu?

8 Nolasīt Psalmu 97:10. Būtisks faktors,  kas mūs sargā morālā ziņā, ir draudzība ar Jehovu. Kad padziļinām savas zināšanas par Dieva pievilcīgajām īpašībām un cenšamies ”līdzināties Dievam, būdami viņa mīļie bērni, un staigāt mīlestībā”, mēs stiprinām savu apņēmību nepadoties netiklībai un ”visādai netīrībai”. (Efes. 5:1—4.) Zinot, ka ”Dievs tiesās netiklos un laulības pārkāpējus”, laulātie pāri dara visu, lai godātu savu laulību un tā paliktu neaptraipīta. (Ebr. 13:4.)

9. a) Kā Jāzeps pretojās kārdinājumam rīkoties netikumīgi? b) Ko var mācīties no gadījuma ar Jāzepu?

9 Daži uzticīgi Dieva kalpi ir pieļāvuši, ka viņu vēlme saglabāt morālu tīrību mazinās, jo pēc darba ir sākuši pavadīt laiku kopā ar kolēģiem, kas nav Jehovas liecinieki. Kārdinājumi var rasties pat darba laikā. Tieši tā notika ar izskatīgo jauno Jāzepu: vietā, kur viņš strādāja, kļuva skaidrs, ka viņš ir ļoti iepaticies sava kunga sievai. Dienu no dienas šī sieviete centās viņu pavedināt. Visbeidzot ”viņa sagrāba to pie viņa drēbēm, sacīdama: ”Guli ar mani.”” Jāzepam tomēr izdevās aizbēgt no viņas. Kas Jāzepam kārdinājuma laikā palīdzēja saglabāt stingru apņēmību rīkoties pareizi? Viņam bija svarīgi nesabojāt savas attiecības ar Dievu, tāpēc viņš neatkāpās no augstām morāles normām. Savas stingrās nostājas dēļ Jāzeps zaudēja vietu sava kunga namā un tika netaisnīgi ieslodzīts cietumā, bet Jehova viņu svētīja. (1. Moz. 39:1—12; 41:38—43.) Ja kristietis darba vietā vai kaut kur citur ir kopā ar kādu, kas nav viņa dzīvesbiedrs, viņam jāraugās, lai neveidotos situācijas, kurās varētu rasties kārdinājums rīkoties nepareizi.

APVELCIET JAUNO CILVĒKU

10. Kā mūs morālā ziņā aizsargā tas, ka apvelkam jauno cilvēku?

10 Tā kā jaunais cilvēks ir ”radīts pēc Dieva gribas patiesā taisnībā un uzticībā”, laulātajiem pāriem ir ļoti svarīgi tajā tērpties, lai sevi aizsargātu garīgā ziņā. (Efes. 4:24.) Tie, kas apvelk jauno cilvēku, ”nonāvē” savos locekļos ”netiklību, netīrību, baudkāri, ļaunās tieksmes un alkatību”. (Nolasīt Kolosiešiem 3:5, 6.) Vārds ”nonāvēt” liecina, ka mums izlēmīgi jārīkojas, lai nepadotos netikumīgām miesas vēlmēm. Ir jāvairās no visa, kas varētu ierosināt vēlmi pēc tuvības ar kādu, kas nav mūsu dzīvesbiedrs. (Īj. 31:1.) Saskaņojot savu dzīvi ar Dieva gribu, mēs mācāmies ar riebumu izturēties pret to, kas ļauns, un ”pieķerties tam, kas labs”. (Rom. 12:2, 9.)

11. Kā tas, ka dzīvesbiedri apvelk jauno cilvēku, stiprina viņu laulību?

11 Jaunais cilvēks atspoguļo Jehovas īpašības, jo tas ”tiek atjaunots pēc sava Radītāja veidola”. (Kol. 3:10.) Laulību ļoti pozitīvi ietekmē tas, ka vīrs un sieva stiprina savu apņēmību ievērot augstas morāles normas un tērpjas ”sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā un pacietībā”. (Kol. 3:12.) Savukārt tad, ja viņi ļauj savās ”sirdīs valdīt Kristus mieram”, laulība kļūst saskanīgāka. (Kol. 3:15.) Ir svarīgi, lai vīrs un sieva būtu ”savstarpēji sirsnīgi” un censtos pirmie apliecināt cieņu dzīvesbiedram. (Rom. 12:10.)

12. Kādas īpašības, jūsuprāt, dzīvesbiedriem ir vajadzīgas, lai viņu laulība būtu laimīga?

12 Sids stāsta, kas ir padarījis laimīgu viņa laulību: ”Galvenais, par ko vienmēr esam domājuši, ir mīlestība.  Tāpat mēs esam sapratuši, cik svarīga ir lēnprātība.” Viņa sieva Sonja tam piekrīt, kā arī papildina: ”Ļoti liela nozīme ir arī laipnībai. Turklāt mēs cenšamies būt pazemīgi, kaut arī tas ne vienmēr ir viegli.”

UZTURIET LABU DOMU APMAIŅU

13. Kāds ir viens no stabilas laulības priekšnoteikumiem, un kāpēc tas tā ir?

13 Viens no stabilas laulības priekšnoteikumiem ir patīkama runa. Cik skumji būtu, ja dzīvesbiedri savā starpā runātu ar mazāku cieņu nekā ar nepazīstamiem cilvēkiem vai pat saviem mājdzīvniekiem! Ja vīrs un sieva vērstos viens pret otru ar ”rūgtumu, niknumu, dusmām, kliegšanu, apvainojumiem”, viņi apdraudētu savas laulības pamatus. (Efes. 4:31.) Nemitīga kritizēšana un dzēlīgs sarkasms grauj laulību, tāpēc precētiem pāriem jāstiprina savas attiecības ar laipniem, sirsnīgiem un iejūtīgiem vārdiem. (Efes. 4:32.)

14. Kā nebūtu saprātīgi rīkoties?

14 Bībelē norādīts, ka ir ”savs laiks klusēt”. (Sal. Māc. 3:7.) Tas nenozīmē, ka būtu pareizi slēpties aiz klusuma sienas, kas neļauj uzturēt domu apmaiņu. ”Šādos apstākļos klusēšana var sāpināt dzīvesbiedru,” atzīst kāda precēta sieviete no Vācijas. ”Saglabāt mieru saspringtā situācijā nepavisam nav viegli, tomēr ļaut vaļu dusmām nav pareizi. Tad nedomājot ir iespējams pateikt kaut ko tādu, kas sāpina dzīvesbiedru, un situācija tikai pasliktinās.” Kliedzot viens uz otru vai pārstājot sarunāties, vīrs un sieva patiesībā nevar atrisināt savas problēmas. Laulību var stiprināt, ja viņi nepieļauj, ka nesaskaņas kļūst par kaut ko ierastu vai pāraug ilgstošos strīdos.

15. Kā laulību stiprina laba domu apmaiņa?

15 Laulības saites nostiprinās, ja dzīvesbiedri stāsta viens otram par savām jūtām un domām. Tikpat svarīgi kā tas, ko mēs sakām, ir tas, mēs  to sakām. Tāpēc pat grūtās situācijās būtu jātiecas pēc tā, lai mūsu runa būtu patīkama, un tas attiecas gan uz balss toni, gan uz vārdiem, ko izvēlamies. Tādā gadījumā dzīvesbiedram būs vieglāk mūs uzklausīt. (Nolasīt Kolosiešiem 4:6.) Vīrs un sieva var stiprināt laulību, ja viņu starpā ir laba domu apmaiņa un viņi ”runā tikai to, kas der stiprināšanai, ja ir tāda vajadzība”, jo tad dzīvesbiedram ”būs labums”. (Efes. 4:29.)

Vīrs un sieva var stiprināt savu laulību, ja viņu starpā pastāv laba domu apmaiņa (Sk. 15. rindkopu)

PILDIET LAULĪBAS PIENĀKUMU

16., 17. Kāpēc precētiem cilvēkiem jāņem vērā otra emocionālās un seksuālās vajadzības?

16 Precēti pāri var stiprināt savu laulību arī ar to, ka rūpējas par dzīvesbiedra labumu, uzskatot viņa intereses par svarīgākām nekā savējās. (Filip. 2:3, 4.) Kā vīram, tā sievai jādomā par otra emocionālajām un seksuālajām vajadzībām. (Nolasīt 1. Korintiešiem 7:3, 4.)

17 Diemžēl ir precēti cilvēki, kas atturas no maiguma izpausmēm un tuvības, un ir vīrieši, kuru acīs maigums liecina par vīrišķības trūkumu. Bībelē teikts: ”Vīri, kopdzīvē ar sievām esiet saprotoši.” (1. Pēt. 3:7.) Vīram jāsaprot, ka laulības pienākums nav saistīts tikai ar fizisku tuvību. Maiguma izpausmes laulībā sievai sagādās lielāku prieku, ja vīrs pret viņu izturēsies ar sirsnīgu mīlestību ne tikai tad, kad viņiem ir dzimumattiecības. Ja abi laulātie apliecinās viens otram mīlestību un iejūtību, viņiem būs vieglāk apmierināt otra emocionālās un fiziskās vajadzības.

18. Kā vīrs un sieva var stiprināt savas laulības saites?

18 Lai gan neuzticībai laulībā nav attaisnojuma, maiguma trūkums var veicināt to, ka dzīvesbiedrs meklē sirsnību un tuvas attiecības kaut kur citur. (Sal. Pam. 5:18; Sal. Māc. 9:9.) Taču Bībelē precēti cilvēki tiek mudināti: ”Neatsakiet viens otram, ja nu vienīgi pēc abpusējas vienošanās uz noteiktu laiku.” Tālāk ir paskaidrots, kāpēc tas ir svarīgi: ”Lai Sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ.” (1. Kor. 7:5.) Cik bēdīgi būtu, ja dzīvesbiedri ļautu Sātanam izmantot viņu savaldības trūkumu un kāds no viņiem padotos kārdinājumam un pārkāptu laulību! Turpretī tad, ja abi dzīvesbiedri ”meklē nevis savu, bet [otra] labumu” un pilda laulības pienākumu aiz mīlestības, maiguma pilnas intīmās attiecības var nostiprināt viņu laulības saites. (1. Kor. 10:24.)

NEMITĪGI SARGĀJIET SAVU LAULĪBU

19. Kāda apņēmība mums ir vajadzīga, un kāpēc?

19 Mēs atrodamies uz taisnīgās jaunās zemes sliekšņa. Ja mēs padotos miesas vēlmēm, mēs varētu pieredzēt tikpat bēdīgas sekas kā savulaik 24 tūkstoši izraēliešu Moāba līdzenumā. Saistībā ar šiem kaunpilnajiem un traģiskajiem notikumiem Dieva Rakstos ir lasāms brīdinājums: ”Kas domā, ka viņš stāv, lai uzmanās, ka nekrīt!” (1. Kor. 10:12.) Ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt savu laulību, saglabājot uzticību mūsu debesu Tēvam un savam dzīvesbiedram. (Mat. 19:5, 6.) Pašlaik mums vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešams ”darīt visu iespējamo, lai beigu beigās [mēs] viņa acīs būtu bez traipiem, bez vainām un miera pilni”. (2. Pēt. 3:13, 14.)