Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Decembris 2014

Vai jūs atceraties?

Vai jūs atceraties?

Vai jūs uzmanīgi lasījāt pēdējos Sargtorņa numurus? Pārbaudiet, vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem.

Vai kristiešiem ir pieņemama kremēšana?

Vai mirušo kremēt vai ne, ir personisks lēmums. Lai gan Bībelē nav konkrētu norādījumu par kremēšanu, ir vērts atzīmēt, ka ķēniņa Saula un viņa dēla Jonatāna mirstīgās atliekas pirms apbedīšanas tika sadedzinātas. (1. Sam. 31:2, 8—13.) (15. jūnijs, 7. lappuse.)

Kāpēc, sodot noziedzniekus ar nāvi pie moku staba, tiem salauza kājas?

Romieši dažus noziedzniekus sodīja ar nāvi, pakarot tos pie moku staba. Jūdi lūdza, lai noziedzniekiem, kas atradās blakus Jēzum, tiktu salauztas kājas. Tas apgrūtinātu viņu elpošanu, nāve iestātos ātrāk, un tad viņu līķi nebūtu jāatstāj karājamies pa nakti pie staba. (Jūlijs—septembris, 11. lappuse.)

Ar kādām grūtībām var saskarties tie, kas pārceļas uz citu zemi, kur ir liela vajadzība pēc sludinātājiem?

Trīs faktori, kas var radīt grūtības: 1) kā pielāgoties jaunajam dzīvesveidam, 2) kā pārvarēt ilgas pēc mājām un 3) kā iederēties vietējo brāļu un māsu sabiedrībā. Daudzi, kas šādas grūtības ir pārvarējuši, ir saņēmuši bagātīgas svētības. (15. jūlijs, 4., 5. lappuse.)

Kāpēc jaunie bukleti ir tik noderīgi, un kāpēc ar tiem ir viegli sludināt?

Visi jaunie bukleti ir veidoti pēc viena parauga. Tajos visos ir atrodami Bībeles panti, kurus mēs varam izlasīt cilvēkiem priekšā, un jautājumi, kurus varam uzdot. Neatkarīgi no tā, kuru no atbilžu variantiem cilvēks izvēlas, mēs varam atvērt nākamo lappusi un parādīt viņam, kas teikts Bībelē. Tāpat mēs varam vērst uzmanību uz jautājumu, ko apspriest nākamajā reizē. (15. augusts, 13., 14. lappuse.)

Kā vecāki var gādāt par saviem bērniem kā mīloši gani?

Ir svarīgi klausīties bērnos, lai labi viņus pazītu, rūpēties par viņu garīgumu un nodrošināt viņiem mīlestības pilnu vadību, piemēram, tādos gadījumos, kad viņus māc šaubas par kādu Bībeles mācību. (15. septembris, 18.—21. lappuse.)

Kā vairs nebūs, valdot Dieva valstībai?

Vairs nebūs nekādu veselības problēmu, nāves, bezdarba, karu, bada un nabadzības. (Oktobris—decembris, 6., 7. lappuse.)

Kāds Bībelē minēts līgums ļauj citiem valdīt kopā ar Kristu?

Pēc tam, kad Jēzus kopā ar apustuļiem pēdējo reizi bija svinējis Pashu, viņš ar saviem uzticīgajiem mācekļiem noslēdza līgumu, kas ir pazīstams kā līgums par valstību. (Lūk. 22:28—30.) Tas viņiem apliecināja, ka viņi kopā ar Jēzu valdīs debesīs. (15. oktobris, 16., 17. lappuse.)

Kas ir Apustuļu darbu 15. nodaļas 14. pantā minētā tauta Dieva vārdam, par ko runāja Jēkabs?

Tajā tika iekļauti gan ebreji, gan cittautieši, ko Dievs padarīja par ”izredzētu cilti”, lai viņi ”visur sludinātu, cik izcilas īpašības” piemīt tam, kas viņus ir aicinājis. (1. Pēt. 2:9, 10.) (15. novembris, 24., 25. lappuse.)