2014. gada 18. martā 79 gadu vecumā savas zemes gaitas beidza Jehovas liecinieku Vadošās padomes loceklis Gajs Holiss Pīrss. Šis Kristus brālis ir sagaidījis augšāmcelšanu un saņēmis savu debesu balvu. (Ebr. 2:10—12; 1. Pēt. 3:18.)

Gajs Pīrss piedzima 1934. gada 6. novembrī Kalifornijas štata pilsētā Oburnā (ASV). 1955. gadā viņš kristījās. 1977. gadā G. Pīrss apprecējās ar Peniju, ar kuru viņi uzaudzināja vairākus bērnus. Brālis Pīrss bija pazīstams ar savu tēvišķīgo sirsnību, un tajā sava nozīme bija bērnu audzināšanā gūtajai pieredzei. Kopš 1982. gada G. Pīrss kopā ar savu mīļoto sievu Peniju kalpoja par pionieri, un 1986. gadā viņš kļuva par rajona pārraugu ASV. Šo uzdevumu viņš pildīja 11 gadus.

1997. gadā Gajs un Penija Pīrsi sāka kalpot ASV Bētelē. Brālis G. Pīrss strādāja kalpošanas nodaļā, un 1998. gadā viņš kļuva par Vadošās padomes personāla komitejas palīgu. 1999. gada 2. oktobrī ikgadējā Pensilvānijas Sargtorņa Bībeles un bukletu biedrības kopsapulcē tika paziņots, ka brālis Pīrss ir iecelts par Vadošās padomes locekli. Pēdējos gados viņš darbojās personāla, literatūras, izdevējdarbības un koordinatoru komitejās.

Brāļa Pīrsa siltais smaids un labā humora izjūta piesaistīja visdažādākos cilvēkus, lai arī kāda būtu viņu kultūra un pagātne. Īpaši dārgs ticības biedriem viņš bija tāpēc, ka viņa dzīvē spilgti izpaudās mīlestība, pazemība, dziļa cieņa pret taisnīgajiem Dieva likumiem un principiem, kā arī nesatricināma ticība Jehovam. G. Pīrss bija pārliecināts, ka drīzāk saule neuzlēks, nekā paliks nepiepildīts kāds no Jehovas solījumiem, un viņš vēlējās, lai to zinātu visa pasaule.

Brālis Pīrss nenogurstoši kalpoja Jehovam — bieži vien no agra rīta līdz pat vēlai vakara stundai. G. Pīrss devās ceļojumos pa visu pasauli, lai stiprinātu ticības biedrus, un viņš nekad nebija tik aizņemts, ka neatlicinātu laiku Bēteles darbiniekiem un citiem ticības biedriem, kas vēlējās pavadīt laiku viņa sabiedrībā un kas meklēja pie viņa padomu un atbalstu. Brāļi un māsas vēl joprojām atceras, cik viesmīlīgs un draudzīgs bija brālis Pīrss un kā viņš prata sniegt uzmundrinājumu no Bībeles, pat ja kopš tā laika ir pagājuši daudzi gadi.

Mūsu brāļa un dārgā drauga zaudējumu sāpīgi izjūt viņa sieva un seši bērni, kā arī mazbērni un mazmazbērni. Brālim Pīrsam bija arī neskaitāmi garīgie bērni. 2014. gada 22. martā Bruklinas Bētelē Marks Sandersons no Vadošās padomes teica brāļa Pīrsa piemiņai veltītu runu. Tajā viņš stāstīja par G. Pīrsa cerību dzīvot debesīs un nolasīja Jēzus vārdus: ”Mana Tēva namā ir daudz vietu, kur apmesties. [..] Kad es būšu aizgājis un sagatavojis jums vietu, es atkal atnākšu un ņemšu jūs pie sevis, lai jūs būtu tur, kur esmu es. Jūs zināt ceļu uz turieni, kur es aizeju.” (Jāņa 14:2—4.)

Mums, protams, ļoti pietrūks brāļa Pīrsa. Tomēr mēs priecājamies, ka viņš ”zināja ceļu” uz vietu, kur apmesties uz visiem laikiem.