”Viņš ir cēlies augšā.” (MAT. 28:6.)

1., 2. a) Ko gribēja zināt reliģiskie vadītāji, un ko Pēteris viņiem atbildēja? (Sk. attēlu raksta sākumā.) b) Ar ko bija izskaidrojama Pētera drosme?

BIJA pagājis pavisam neilgs laiks kopš Jēzus nāves, un apustulis Pēteris stāvēja bargu un naidīgi noskaņotu cilvēku priekšā. Tie bija ietekmīgi jūdu reliģiskie vadītāji — tie paši, kas bija panākuši Jēzus nāvi. Viņi pieprasīja paskaidrojumu. Pēteris bija izdziedinājis kādu vīru, kas no dzimšanas nespēja staigāt, un reliģiskie vadītāji gribēja zināt, ar kādu spēku un kā vārdā Pēteris to ir paveicis. Apustulis drosmīgi atbildēja: ”Nācarieša Jēzus Kristus vārdā, ko jūs esat piesituši pie staba, bet ko Dievs ir piecēlis no mirušajiem, jā, pateicoties viņam, šis cilvēks te stāv vesels jūsu priekšā.” (Ap. d. 4:5—10.)

2 Iepriekš Pēteris baiļu dēļ trīs reizes bija atteicies no Jēzus. (Marka 14:66—72.) Ar ko bija izskaidrojama viņa drosme tagad, kad viņš bija reliģisko vadītāju priekšā? Svarīga nozīme bija svētajam garam, taču tikpat būtiska bija Pētera pārliecība, ka Jēzus ir cēlies augšā. Kāpēc šis apustulis nešaubījās, ka Jēzus ir dzīvs? Un kāpēc arī mums var būt tāda pati pārliecība?

3., 4. a) Kas bija piecelti no nāves jau pirms Jēzus apustuļu dzimšanas? b) Ko Jēzus piecēla no nāves?

3 Doma par to, ka mirušie var atkal dzīvot, Jēzus  apustuļiem nebija jauna; jau pirms viņu dzimšanas cilvēki bija piecelti no nāves. Viņi zināja, ka Dieva spēkā šādus brīnumus ir paveikuši pravieši Elija un Elīsa. (1. Ķēn. 17:17—24; 2. Ķēn. 4:32—37.) Kāds nomirušais pat bija atdzīvojies pēc tam, kad bija iemests kapā un pieskāries Elīsas kauliem. (2. Ķēn. 13:20, 21.) Agrīnie kristieši ticēja šiem notikumiem, par kuriem stāstīts Rakstos, tāpat kā mēs ticam Dieva vārdu patiesumam.

4 Mēs visi noteikti ar dziļu aizkustinājumu Bībelē esam lasījuši, kā Jēzus piecēla cilvēkus no nāves. Kad viņš atdzīvināja kādas atraitnes vienīgo dēlu, atraitnes pārsteigumam laikam gan nebija gala. (Lūk. 7:11—15.) Citā reizē Jēzus piecēla no nāves divpadsmitgadīgu meiteni. Cik gan priecīgi un izbrīnīti bija viņas vecāki, kuru meita atkal bija dzīva, kaut gan tikko viņi vēl bija bēdu sagrauzti! (Lūk. 8:49—56.) Un cik saviļņoti bija visi, kas redzēja Lācaru sveiku un veselu iznākam no kapa! (Jāņa 11:38—44.)

KĀPĒC JĒZUS AUGŠĀMCELŠANA BIJA ĪPAŠA

5. Ar ko Jēzus augšāmcelšana atšķīrās no citu cilvēku augšāmcelšanas pirms tam?

5 Apustuļi zināja, ka Jēzus augšāmcelšana nelīdzinājās citu cilvēku augšāmcelšanai pirms viņa. Visiem, kas tika atdzīvināti iepriekš, joprojām bija tāds pats ķermenis, un pēc kāda laika viņi atkal nomira. Turpretī Jēzus tika piecelts garīgā ķermenī, kas bija neiznīcīgs. (Nolasīt Apustuļu darbus 13:34.) Pēteris rakstīja, ka Jēzus tika ”nonāvēts miesā, bet atdzīvināts garā”. Turklāt ”viņš, nonācis debesīs, ir pie Dieva labās rokas, un viņam ir pakļauti eņģeļi, varas un spēki”. (1. Pēt. 3:18—22.) Arī pirms tam cilvēku piecelšana no nāves bija kaut kas brīnumains un neparasts, tomēr Jēzus augšāmcelšana bija ne ar ko nesalīdzināms brīnums.

6. Kā Jēzus augšāmcelšana ietekmēja viņa mācekļus?

6 Jēzus augšāmcelšana ļoti dziļi ietekmēja viņa mācekļus. Jēzus vairs nebija miris, kā uzskatīja viņa ienaidnieki. Viņš bija dzīvs un bija kļuvis par varenu garīgu būtni, kurai neviens cilvēks neko nevarēja padarīt. Jēzus augšāmcelšana pierādīja, ka viņš ir Dieva Dēls, un šī apziņa kliedēja mācekļu nomāktību — viņu dziļās bēdas aizstāja liels prieks. Izgaisa arī mācekļu bailes, un to vietā nāca drosme. Jēzus augšāmcelšanai bija milzīga nozīme Jehovas nodoma īstenošanā, un tā bija svarīga daļa no labās vēsts, ko mācekļi bezbailīgi sludināja tuvu un tālu.

7. Ko Jēzus dara tagad, un kādi jautājumi rodas?

7 Mēs, Jehovas kalpi, labi saprotam, ka Jēzus nebija tikai izcils cilvēks. Viņš tagad ir dzīvs un vada darbu, kas skar visus zemes iedzīvotājus. Jēzus Kristus ir Dieva debesu valstības ķēniņš, un drīz viņš atbrīvos zemi no ļaunuma un pārvērtīs to par paradīzi, kur cilvēki dzīvos mūžīgi. (Lūk. 23:43.) Nekas no tā nevarētu notikt, ja Jēzus nebūtu piecelts no nāves. Kādi pierādījumi ļauj ticēt, ka viņš patiešām ir piecelts no mirušajiem? Ko viņa augšāmcelšana nozīmē mums?

JEHOVA APLIECINA, KA VIŅAM IR VARA PĀR NĀVI

8., 9. a) Kāpēc jūdu reliģiskie vadītāji gribēja, lai Jēzus kaps tiktu apsargāts? b) Kas notika, kad sievietes ieradās pie kapa?

8 Kad Jēzus bija sodīts ar nāvi, virspriesteri un farizeji ieradās pie Pilāta  un teica: ”Kungs, mēs atcerējāmies, ka šis viltvārdis, vēl dzīvs būdams, ir sacījis: ”Pēc trijām dienām es celšos augšā.” Tāpēc pavēli apsargāt kapu līdz trešajai dienai, lai viņa mācekļi neatnāktu, viņu neizzagtu un neteiktu ļaudīm: ”Viņš ir piecēlies no mirušajiem!” Pēdējā krāpšana tad būtu vēl lielāka nekā pirmā.” Pilāts viņiem atbildēja: ”Te jums būs sargi. Ejiet un sargājiet, kā mākat.” Viņi tieši tā arī izdarīja. (Mat. 27:62—66.)

9 Jēzus ķermenis bija ievietots kapā, kas bija izcirsts klintī un noslēgts ar lielu akmeni. Jūdu reliģiskie vadītāji gribēja, lai Jēzus paliktu miris šajā kapā uz visiem laikiem. Taču Jehovam bija padomā kaut kas pilnīgi cits. Kad Marija Magdalēna un otra Marija trešajā dienā ieradās pie kapa, viņas ieraudzīja akmeni noveltu un eņģeli sēžam uz tā. Eņģelis aicināja sievietes ieskatīties kapā un pārliecināties, ka tas ir tukšs. ”Viņa te nav, jo viņš ir cēlies augšā,” sacīja eņģelis. (Mat. 28:1—6.) Jēzus bija dzīvs!

10. Kādus Jēzus augšāmcelšanas pierādījumus minēja Pāvils?

10 Nākamo 40 dienu notikumi izgaisināja visas šaubas par to, ka Jēzus ir piecelts no nāves. Apkopodams pierādījumus, apustulis Pāvils rakstīja korintiešiem: ”Pirmām kārtām es jums nodevu to, ko pats saņēmu: ka Kristus ir nomiris par mūsu grēkiem, kā teikts Rakstos, ka viņš tika apglabāts, ka trešajā dienā viņš tika celts augšā, kā teikts Rakstos, ka viņš parādījās Kēfam un pēc tam tiem divpadsmit. Vēlāk viņš vienā reizē parādījās vairāk nekā piecsimt brāļiem, no kuriem vairākums joprojām ir dzīvi, bet citi ir aizmiguši nāves miegā. Pēc tam viņš parādījās Jēkabam, tad visiem apustuļiem, bet pašam pēdējam viņš parādījās man kā tādam priekšlaikus dzimušam.” (1. Kor. 15:3—8.)

KĀ MĒS ZINĀM, KA JĒZUS TIKA PIECELTS NO NĀVES

11. Kāpēc var apgalvot, ka Jēzus augšāmcelšana notika tā, ”kā teikts Rakstos”?

11 Viens iemesls, kā mēs zinām, ka Jēzus ir celts augšā, ir tas, ka viņš tika piecelts, ”kā teikts Rakstos”. Viņa augšāmcelšana bija paredzēta Dieva Rakstos. Piemēram, Dāvids rakstīja, ka Dieva izcilākais ”Svētais” netiks pamests nāves varā. (Nolasīt Psalmu 16:10.) 33. gada Vasarsvētku dienā apustulis Pēteris attiecināja šo pravietisko pantu uz Jēzu, sacīdams: ”Dāvids ir paredzējis Kristus augšāmcelšanu un runājis par to, proti — ka viņš netika atstāts nāves valstībā un viņa miesa nepieredzēja satrūdēšanu.” (Ap. d. 2:23—27, 31.)

12. Kas redzēja augšāmcelto Jēzu?

12 Otrs iemesls, kā mēs zinām, ka Jēzus tika piecelts no nāves, ir daudzu liecinieku liecības. 40 dienu laikā augšāmceltais Jēzus parādījās saviem mācekļiem dārzā, kur atradās kaps, uz ceļa, kas veda uz Emmausu, kā arī citur. (Lūk. 24:13—15.) Šajās reizēs viņš runāja ar atsevišķiem cilvēkiem, piemēram, ar Pēteri, vai ar daudziem kopā. Bija pat gadījums, kad augšāmceltais Jēzus parādījās ļaužu pūlim, kurā bija vairāk nekā 500 cilvēki. Tik daudzu aculiecinieku liecības nevar neņemt vērā.

13. Kā mācekļu dedzība apliecināja, ka viņi ir pārliecināti par Jēzus augšāmcelšanu?

13 Trešais iemesls, kā mēs zinām, ka Jēzus augšāmcelšana tiešām notika, ir dedzība, ar kādu viņa mācekļi par to sludināja. Dedzīga sludināšana par Kristus augšāmcelšanu kļuva par  iemeslu tam, ka viņi tika vajāti, pieredzēja ciešanas un pat tika nonāvēti. Ja Jēzus nebūtu piecelts no nāves — ja tas viss būtu tikai izdomājums —, kāpēc gan Pēteris riskētu ar dzīvību un sludinātu par viņa augšāmcelšanu reliģiskajiem vadītājiem, kas ienīda Jēzu un bija panākuši viņa nogalināšanu? Taču Pēteris un pārējie mācekļi bija pārliecināti, ka Jēzus ir dzīvs un vada darbu, kas jāveic pēc Dieva gribas. Turklāt Jēzus augšāmcelšana viņa sekotājiem apliecināja, ka arī viņi tiks piecelti no nāves. Piemēram, Stefans nomira ar pārliecību, ka būs mirušo augšāmcelšana. (Ap. d. 7:55—60.)

14. Kāpēc jūs ticat, ka Jēzus ir dzīvs?

14 Ceturtais iemesls, kā mēs zinām, ka Jēzus tika piecelts no nāves, ir fakti, kas liecina, ka pašreiz viņš ir ķēniņš un kristiešu draudzes galva. Tāpēc patiesā kristietība pieredz uzplaukumu. Vai tas būtu iespējams, ja Jēzus nebūtu piecelts no mirušajiem? Tādā gadījumā mēs, visticamāk, vispār nebūtu dzirdējuši par viņu. Bet mums ir nopietni iemesli ticēt, ka Jēzus ir dzīvs un vada mūsu darbību labās vēsts sludināšanā tuvu un tālu.

KO JĒZUS AUGŠĀMCELŠANA NOZĪMĒ MUMS

15. Kāpēc Jēzus augšāmcelšana mūs pilda ar drosmi sludināt?

15 Kristus augšāmcelšana mūs pilda ar drosmi sludināt. Jau 2000 gadus Dieva ienaidnieki izmanto visdažādākos ieročus, lai pārstātu skanēt labā vēsts, — viņi veicina atkrišanu, liek lietā izsmieklu, pūļa uzbrukumus, mūsu darbības aizliegumus, spīdzināšanu un nāvessodus. Tomēr itin nekas — ”neviens ierocis, kas vērsts pret” mums, — nav apstādinājis valstības sludināšanu un mācekļu gatavošanu. (Jes. 54:17.) Mēs nebīstamies no Sātana sabiedrotajiem. Ar mums ir Jēzus, kurš mūs atbalsta, kā ir solījis. (Mat. 28:20.) Mums ir pamatots iemesls būt bezbailīgiem, jo mūsu ienaidniekiem nekad neizdosies mūs apklusināt, lai kā viņi pūlētos!

Jēzus augšāmcelšana mūs pilda ar drosmi sludināt (Sk. 15. rindkopu)

16., 17. a) Kā augšāmcelšana apstiprina to, ko Jēzus mācīja? b) Kādu varu Dievs ir piešķīris Jēzum, kā redzams no Jāņa 11:25?

16 Jēzus augšāmcelšana apstiprina visu, ko viņš mācīja. Pāvils rakstīja, ka tad, ja Kristus nebūtu piecelts no mirušajiem, kristiešu ticība un sludināšana būtu veltīga. Kāds Bībeles speciālists atzīmēja: ”Ja Kristus nav piecelts.., kristieši ir bezcerīgi piemuļķoti, kļuvuši par neiedomājamas krāpšanas upuriem.” Bez Jēzus augšāmcelšanas evaņģēlijos teikto var uztvert tikai kā skumju stāstu par labu un gudru cilvēku, ko nogalināja viņa ienaidnieki. Taču Kristus tika piecelts no nāves, un līdz ar to tika apstiprināts, ka viss, ko viņš mācīja, ir patiesība, arī tas, ko viņš teica par nākotni. (Nolasīt 1. Korintiešiem 15:14, 15, 20.)

17 Jēzus sacīja: ”Es esmu augšāmcelšana un dzīvība. Kas man tic, dzīvos atkal, pat ja viņš nomirs.” (Jāņa 11:25.) Šie pārsteidzošie vārdi katrā ziņā piepildīsies. Jehova ir piešķīris Jēzum varu atjaunot dzīvību ne tikai tiem, kas tiek piecelti garā debesu dzīvei, bet arī miljardiem cilvēku, kas tiks atmodināti mūžīgai dzīvei uz zemes. Jēzus izpirkuma upuris un viņa augšāmcelšana ļauj iznīcināt nāvi. Vai gan zināšanas par to jums nedod spēku izturēt jebkādus pārbaudījumus un nezaudēt drosmi pat nāves briesmās?

18. Ko apliecina Jēzus augšāmcelšana?

18 Jēzus augšāmcelšana apliecina, ka  zemes iedzīvotāji tiks tiesāti pēc Jehovas normām, kurās izpaužas mīlestība. Uzrunādams vīriešus un sievietes senajās Atēnās, Pāvils teica: ”[Dievs] taisnīgi tiesās apdzīvoto zemi ar viņa izraudzīta vīra starpniecību, un ir devis apstiprinājumu visiem cilvēkiem, pieceldams to no mirušajiem.” (Ap. d. 17:31.) Jēzus ir Dieva iecelts tiesnesis, un mēs varam nešaubīties, ka viņa spriedums būs taisnīgs un tajā atspoguļosies mīlestība. (Nolasīt Jesajas 11:2—4.)

19. Kā mūs ietekmē ticība Kristus augšāmcelšanai?

19 Ticība Jēzus augšāmcelšanai mūs mudina pildīt Dieva gribu. Ja Jēzus nebūtu miris upura nāvē un pēc tam piecelts no mirušajiem, mēs nevarētu tikt atbrīvoti no grēka un nāves varas. (Rom. 5:12; 6:23.) Ja Jēzus nebūtu piecelts no nāves, mēs varētu teikt: ”Ēdīsim un dzersim, jo rīt mums jāmirst.” (1. Kor. 15:32.) Taču mūsu dzīvē galvenais nav izpriecas. Mēs augstu vērtējam cerību uz augšāmcelšanu un visā pakļaujamies Jehovas norādījumiem.

20. Kā Jēzus augšāmcelšana liecina par Dieva diženumu?

20 Kristus augšāmcelšana bez vārdiem daiļrunīgi liecina par to, cik dižens ir Jehova, kurš ”atalgo tos, kas viņu cītīgi meklē”. (Ebr. 11:6.) Kāds spēks un gudrība izpaudās, kad Jehova piecēla Jēzu dzīvei debesīs un piešķīra viņam nemirstību! Turklāt šādi Dievs apliecināja, ka viņš spēj izpildīt visus savus solījumus. Starp tiem ir Dieva pravietiskais solījums par ”dzimumu”, kam būs īpaša nozīme tajā, kā tiks atrisināts jautājums par augstāko varu. Lai tiktu izpildīts šis solījums, Jēzum bija jāmirst un jātiek atdzīvinātam. (1. Moz. 3:15.)

21. Ko jums nozīmē cerība uz augšāmcelšanu?

21 Vai jūs neesat pateicīgi Jehovam, kas mums ir devis drošu cerību uz augšāmcelšanu? Bībelē ir lasāms apliecinājums: ”Lūk, Dieva mājoklis ir ar cilvēkiem, viņš dzīvos kopā ar tiem, un tie būs viņa tauta. Dievs pats būs ar tiem, viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais ir pagājis.” Šī lieliskā aina tika atklāta dievbijīgajam apustulim Jānim, kuram tika teikts: ”Raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi.” No kā Jānis saņēma šo Dieva iedvesmoto atklāsmi? To viņam deva augšāmceltais Jēzus Kristus. (Atkl. 1:1; 21:3—5.)