Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Oktobris 2014

Šajā numurā iekļauti raksti, kas tiks studēti no 2014. gada 1. līdz 28. decembrim.

Jehovas tauta ir labprātīga Taivānā

Vairāk nekā 100 Jehovas liecinieku ir pārcēlušies uz Taivānu, kur ir liela vajadzība pēc sludinātajiem. Ko viņi ir pieredzējuši, un kas viņiem ir palīdzējis tikt galā ar saviem uzdevumiem?

Lai jums ir nesatricināma ticība Dieva valstībai

Jehova ar sešu līgumu palīdzību garantē, ka valstība īstenos viņa nodomu. Kā šie līgumi var stiprināt mūsu ticību?

Jūs būsiet ”priesteru un ķēniņu valsts”

Pēdējie trīs no sešiem līgumiem mūs rosina paļauties uz Dieva valstību un sludināt citiem labo vēsti par to.

DZĪVESSTĀSTS

Kalpošanā pavadīts mūžs

Mildreda Olsone jau 75 gadus kalpo Jehovam, un nepilnus 29 gadus viņa ir bijusi misionāre Salvadorā. Kas viņai ļauj sirdī justies jaunai?

Augstu vērtēsim iespēju darboties kopā ar Jehovu!

Kas tos, kas pielūdz Jehovu, mudina atlikt tiekšanos pēc personiskiem mērķiem?

”Jūsu domas lai vienmēr ir vērstas uz to, kas augšā”

Kāpēc tiem, kas cer dzīvot mūžīgi uz zemes, ir jāvērš savas domas uz to, kas augšā? Kā to var darīt?