Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Septembris 2014

Kas jūs pārliecina, ka jūs zināt patiesību?

Kas jūs pārliecina, ka jūs zināt patiesību?

”Pārliecinieties, kāda ir Dieva griba — kas ir labs, viņam patīkams un pilnīgs.” (ROM. 12:2.)

1. Kā kristīgo konfesiju garīdznieki ir rīkojušies karu laikā?

VAI Dieva griba ir tāda, ka patiesie kristieši piedalās karos un nogalina citas tautības cilvēkus? Pēdējo 100 gadu laikā tā bieži ir rīkojušies daudzi, kas sevi ir saukuši par kristiešiem. Katoļu kapelāni ir svētījuši karaspēkus un to ieročus karos ar citu valstu katoļiem, un to pašu var teikt par luterāņu un citu kristīgo konfesiju kapelāniem. Spilgts piemērs šādai asinsizliešanai ir Otrais pasaules karš.

2., 3. Kāda ir bijusi Jehovas liecinieku nostāja Otrā pasaules kara laikā un vēlāk, un kāpēc?

2 Kā šī kara laikā rīkojās Jehovas liecinieki? Vēstures fakti liecina, ka viņi saglabāja kristīgu neitralitāti. Kas bija viņu nostājas pamatā? Galvenokārt tas bija Jēzus piemērs un viņa mācības. Jēzus sacīja: ”Pēc tā visi sapratīs, ka jūs esat mani mācekļi — ja jūsu starpā būs mīlestība.” (Jāņa 13:35.) Jehovas liecinieki ņēma vērā arī principus, kas izriet no apustuļa Pāvila vārdiem, kurus viņš rakstīja kristiešiem Korintā. (Nolasīt 2. Korintiešiem 10:3, 4.)

3 Tāpēc patiesie kristieši, kuru sirdsapziņa ir mācīta pēc Bībeles, nemācās karot un nepiedalās karos. Šādas  nostājas dēļ tūkstošiem Jehovas liecinieku — gan jaunu, gan vecu, gan vīriešu, gan sieviešu — ir pieredzējuši vajāšanas. Daudzi ir pārcietuši ieslodzījumu darba nometnēs un cietumos. Nacistu valdīšanas laikā Vācijā Jehovas liecinieki tika pat nogalināti. Lai cik nežēlīgas vajāšanas lieciniekiem bija jāpieredz Eiropā, viņi ne uz brīdi neaizmirsa, ka viņiem ir uzdots sludināt labo vēsti par Jehovas valstību. To viņi neatlaidīgi darīja pat cietumos, koncentrācijas nometnēs un trimdā. * Jehovas liecinieki nepiedalījās etniskajā tīrīšanā, kas 1994. gadā notika Ruandā. Viņi palika neitrāli arī asiņainajos konfliktos, kas Dienvidslāvijas sabrukuma laikā plosījās Balkānos.

4. Kā Jehovas liecinieku neitralitāte ir ietekmējusi citus?

4 Jehovas liecinieku stingrā neitralitāte ir pārliecinājusi tūkstošiem cilvēku visā pasaulē, ka liecinieki patiešām mīl Dievu un savu tuvāko. Viņi dzīvo tā, kā jādzīvo patiesajiem kristiešiem. Taču ir arī citi fakti, kas daudzus ir pārliecinājuši, ka Jehovas lieciniekus var saukt par patiesajiem kristiešiem.

VĒRIENĪGĀKAIS IZGLĪTOJOŠAIS DARBS VĒSTURĒ

5. Kāda pārmaiņa gaidīja Kristus agrīnos sekotājus?

5 Jau no savas kalpošanas sākuma Jēzus uzsvēra, cik svarīgi ir sludināt labo vēsti par Dieva valstību. Viņš izraudzījās divpadsmit mācekļus, likdams pamatus sludināšanai visā pasaulē, un vēlāk viņš apmācīja vēl septiņdesmit mācekļus. (Lūk. 6:13; 10:1.) Šie mācekļi tika sagatavoti stāstīt labo vēsti citiem, vispirms ebrejiem. Pēc tam notika kaut kas negaidīts: Jēzus mācekļiem bija jāsludina neapgraizītiem cittautiešiem. Dedzīgajiem ebreju tautības mācekļiem tā bija milzīga pārmaiņa. (Ap. d. 1:8.)

6. Kāpēc Pēteris atzina, ka Jehova neņem vērā cilvēka stāvokli?

6 Apustulis Pēteris tika sūtīts uz mājām pie Kornēlija, neapgraizīta cittautieša. Tur Pēteris atzina, ka Dievs neņem vērā cilvēka stāvokli. Kornēlijs un viņa saime tika kristīti. Kristietība bija sākusi vērsties plašumā — patiesību varēja uzklausīt un pieņemt cilvēki no visām tautām. (Ap. d. 10:9—48.) Tagad tīrums bija visa pasaule.

7., 8. Ko Jehovas liecinieki dara, lai cilvēki uzzinātu labo vēsti? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

7 Jehovas liecinieku mūsdienu vēsturē tie, kam ir uzticēta vadība, ir daudz ko darījuši, lai labā vēsts tiktu sludināta un mācīta visā pasaulē. Pašreiz gandrīz astoņi miljoni dedzīgu liecinieku dara visu, kas ir viņu spēkos, lai izplatītu Kristus sludināto vēsti krietni vairāk nekā 600 valodās, kuru skaits turpina pieaugt. Jehovas lieciniekus citi pazīst pēc tā, ka viņi sludina pa mājām un ielās, reizēm izmantojot literatūras galdus un stendus.

8 Vairāk nekā 2900 tulkotāju ir saņēmuši īpašu apmācību, lai tulkotu Bībeli un uz to balstītu literatūru. Tulkošana netiek veikta tikai pasaules lielākajās valodās. Mūsu publikācijas iznāk arī simtiem tādu valodu, kas nav plaši pazīstamas, bet kurās tik un tā runā miljoniem cilvēku. Piemēram, Spānijā vairāki miljoni kataloniešu ikdienā runā savā dzimtajā katalāņu valodā. Pēdējā laikā šī valoda un tās paveidi  arvien plašāk tiek lietoti Andorā, Alikantē, Baleāru salās un Valensijā. Tagad katalāņi var lasīt Jehovas liecinieku izdoto Bībeles literatūru savā dzimtajā valodā un apmeklēt kristiešu sapulces, kas notiek šajā valodā.

9., 10. Kas liecina, ka Dieva organizācija rūpējas par visu cilvēku garīgajām vajadzībām?

9 Tieši tāpat Jehovas liecinieki rīkojas daudzās zemēs: Bībeles literatūra tiek tulkota un cilvēki tiek mācīti vietējās valodās. Meksikā cilvēki galvenokārt runā spāņu valodā, taču tur dzīvo arī lielas cilvēku grupas, kuriem ir cita dzimtā valoda. Viena šāda tauta ir maiji. Filiāle Meksikā parūpējās, lai maiju tulkotāju grupa dzīvotu tādā valsts daļā, kur ikdienā var runāt maiju valodā un dzirdēt citus tajā runājam. Vēl viens piemērs ir nepāliešu valoda — viena no valodām, kurā cilvēki runā Nepālā. Šīs valsts iedzīvotāju skaits pārsniedz 29 miljonus, viņi runā kādās 120 valodās, bet vairāk nekā 10 miljoni runā nepāliešu valodā, un daudziem citiem tā ir otrā valoda. Arī šajā valodā tiek izdota mūsu literatūra.

10 Jehovas organizācija ļoti nopietni uztver uzdevumu visā pasaulē sludināt labo vēsti par valstību, un daudzo tulkošanas grupu darbība to skaidri apliecina. Jehovas liecinieki bez maksas ir izplatījuši miljoniem bukletu, brošūru un žurnālu. Izdevumi tiek segti ar viņu brīvprātīgajiem ziedojumiem, jo viņi paklausa Jēzus norādījumam: ”Jūs esat dabūjuši bez maksas, tāpēc dodiet bez maksas.” (Mat. 10:8.)

Tulkotāju grupa tulko literatūru lejasvācu valodā (Sk. 10. rindkopu)

Publikācijas lejasvācu valodā tiek izmantotas Paragvajā (Sk. arī attēlu raksta sākumā)

11., 12. Kā sludināšana, ko Jehovas liecinieki veic visā pasaulē, ir ietekmējusi citus?

11 Jehovas liecinieki ir pilnīgi pārliecināti, ka viņi ir atraduši patiesību, tāpēc viņi ir gatavi daudz ko upurēt, lai darītu zināmu labo vēsti citu zemju un tautību cilvēkiem. Ar mērķi piedalīties šajā svarīgajā darbā daudzi ir nolēmuši dzīvot pieticīgāk, apguvuši kādu svešvalodu un pielāgojušies citai kultūrai. Sludināšana un cilvēku mācīšana, kas notiek visā pasaulē, ir vēl viens faktors, kas daudzus pārliecina, ka Jehovas liecinieki ir patiesie Jēzus Kristus sekotāji.

12 Jehovas liecinieki to visu dara tāpēc, ka ir pārliecināti: viņi ir atraduši  patiesību. Bet kas vēl miljoniem cilvēku pārliecina, ka Jehovas liecinieki zina patiesību? (Nolasīt Romiešiem 14:17, 18.)

KĀPĒC VIŅI TIC

13. Kā Jehovas liecinieki uztur organizācijas tīrību?

13 Pievērsīsim uzmanību, kas dažus mūsu brāļus un māsas ir pārliecinājis par to, ka viņi ir atraduši patiesību. Kāds brālis, kas jau ilgus gadus kalpo Jehovam, norāda: ”Tiek darīts viss, lai Jehovas organizācija paliktu tīra un neaptraipīta, vienalga, kam ir nepieciešams aizrādījums vai pārmācība.” Kā tiek panākta tik augstu morāles normu ievērošana? Tas ir iespējams, sekojot Dieva Rakstos minētajiem principiem un paraugam, ko rādīja Jēzus un viņa mācekļi. Tāpēc Jehovas liecinieku mūsdienu vēsturē nav bijis daudz to, kas ir izslēgti no kristīgās brāļu saimes, jo nav gribējuši dzīvot pēc Dieva principiem. Lielum lielais vairākums dzīvo tīru un nevainojamu dzīvi, un starp viņiem ir arī tādi, pret kuriem Dievs viņu agrākā dzīvesveida dēļ nebija labvēlīgs, bet kuri ir mainījušies. (Nolasīt 1. Korintiešiem 6:9—11.)

14. Kā ir rīkojušies daudzi, kas ir izslēgti no draudzes, un kāds ir bijis iznākums?

14 Ko var teikt par tiem, kas atbilstoši Bībeles norādījumiem ir izslēgti no draudzes? Tūkstošiem šādu cilvēku ir nožēlojuši savu rīcību un atgriezušies draudzē. (Nolasīt 2. Korintiešiem 2:6—8.) Tā kā Jehovas liecinieki ievēro Bībeles augstās morāles normas, kristiešu draudzē tiek uzturēta tīrība, un tas vairo paļāvību uz draudzi. Daudzi cilvēki redz, ka baznīcās bieži valda visatļautības gaisotne, turpretī Jehovas liecinieki vadās pēc Dieva principiem, un tas viņus ir pārliecinājis, ka liecinieki dzīvo saskaņā ar patiesību.

15. Kas kādu brāli ir pārliecinājis, ka viņš zina patiesību?

15 Kāpēc citi pieredzējuši Jehovas liecinieki uzskata, ka viņi ir atraduši patiesību? Kāds brālis, kam ir pāri 50 gadiem, stāsta: ”Kopš pusaudža gadiem mana ticība balstās uz trim pamatiem: pirmkārt, Dievs pastāv; otrkārt, viņš ir iedvesmojis Bībeli; treškārt, mūsdienās viņš izmanto un svētī Jehovas liecinieku draudzi. Gadu gaitā, iedziļinoties Bībelē, es vienmēr esmu centies pārbaudīt šīs pamatatziņas un esmu jautājis sev, vai tās ir stingri pamatotas. Ar katru gadu pierādījumu, kas apstiprina šīs atziņas, ir kļuvis arvien vairāk, mana ticība ir nostiprinājusies un mana pārliecība, ka mēs patiešām zinām patiesību, ir vairojusies.”

16. Kāpēc rindkopā minētā māsa augstu vērtē patiesību?

 16 Kāda precēta māsa, kas kalpo galvenajā pārvaldē Ņujorkā, par Jehovas organizāciju izteicās: ”Tā ir vienīgā organizācija, kas neatlaidīgi sludina Jehovas vārdu. Tā tam arī būtu jābūt, ņemot vērā, ka Dieva vārds Bībelē ir minēts aptuveni 7000 reižu. Man ir dārgi uzmundrinošie vārdi no 2. Laiku grāmatas 16. nodaļas 9. panta: ”Tā Kunga acis pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa turas.”” Viņa turpina: ”Zinot patiesību, es saprotu, kā iegūt skaidru sirdi, lai Jehova varētu mani stiprināt. Attiecības ar Jehovu ir dārgākais, kas man ir, un es augstu vērtēju arī to, ko Jēzus dara, sniedzot zināšanas par Dievu, kurš mani atbalsta.”

17. Par ko ir pārliecināts kāds brālis, kas agrāk bija ateists, un kāpēc?

17 Kāds brālis, kas agrāk bija ateists, atzīst: ”Radītā pasaule mani pārliecina, ka Dievs vēlas, lai cilvēkiem dzīve sagādātu prieku, tāpēc viņš neļaus ciešanām turpināties mūžīgi. Turklāt, kaut arī pasaule arvien dziļāk grimst bezdievībā, Jehovas tauta aug ticībā, dedzībā un mīlestībā. Tas ir īsts brīnums, ko var izskaidrot vienīgi ar Jehovas gara darbību.” (Nolasīt 1. Pētera 4:1—4.)

18. Ko jūs domājat par to, ko stāsta divi minētie brāļi?

18 Cits brālis, kas jau ilgi ir Jehovas liecinieks, min iemeslus, kāpēc viņš tic, ka mēs sludinām patiesību: ”Tas, ko esmu izpētījis gadu gaitā, mani pārliecina, ka liecinieki ļoti nopietni ir centušies atgriezties pie pirmā gadsimta kristietības parauga. Apceļojot pasauli, es visur esmu redzējis, cik vienoti ir Jehovas liecinieki. Bībelē atrodamā patiesība man ir devusi gandarījuma un laimes sajūtu.” Kāds brālis, kam ir vairāk nekā 60 gadi, atbildot uz jautājumu, kas viņu ir pārliecinājis, ka viņš ir atradis patiesību, minēja Jēzus Kristus nozīmi: ”Mēs esam rūpīgi pētījuši Jēzus dzīvi un kalpošanu un esam sapratuši, cik daudz no viņa var mācīties. Mēs esam mainījuši kaut ko savā dzīvē, lai ar Jēzus Kristus starpniecību tuvotos Dievam. Mēs esam atzinuši, ka Kristus izpirkuma upuris ir mūsu glābšanas pamatā. Tāpat mēs zinām, ka viņš tika piecelts no mirušajiem. To ir apliecinājuši uzticami aculiecinieki.” (Nolasīt 1. Korintiešiem 15:3—8.)

KĀ JĀRĪKOJAS TIEM, KAS ZINA PATIESĪBU

19., 20. a) Kādu pienākumu Pāvils minēja savā vēstulē draudzei Romā? b) Kā būtu jārīkojas visiem kristiešiem?

19 Kristieši mīl savu tuvāko, tāpēc viņi nevar paturēt vērtīgās zināšanas par patiesību pie sevis. Pāvils brāļiem Romā rakstīja: ”Ja tu atklāti vēstīsi šo ”vārdu, kas ir tavā mutē”, ka Jēzus ir Kungs, un sirdī ticēsi, ka Dievs viņu ir piecēlis no mirušajiem, tu tiksi izglābts. Jo ticība, kas ir sirdī, dod taisnību, bet vēsts, ko atklāti pauž ar muti, — glābšanu.” (Rom. 10:9, 10.)

20 Mēs, Jehovas liecinieki, esam pārliecināti, ka zinām patiesību, un apzināmies, ka mūsu pienākums ir sludināt citiem labo vēsti par Dieva valstību. Pildīsim savu uzdevumu sludināt tā, lai citus iespaidotu ne tikai Bībeles mācības, ko viņiem paskaidrojam, bet arī mūsu stingrā pārliecība!

^ 3. rk. Sk. 2001. gada 15. marta Sargtorni, 8., 9. lpp.