Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Septembris 2014

Lasītāju jautājumi

Lasītāju jautājumi

Vai Dāvida vārdi, kas lasāmi 37. psalma 25. pantā, un Jēzus solījums, kas atrodams Mateja evaņģēlija 6. nodaļas 33. pantā, liecina, ka Jehova nekad nepieļaus situāciju, kad kristietis paliek neēdis?

Dāvids rakstīja: ”Nekad es neredzēju taisno atstātu nedz arī viņa bērnus lūdzam maizi.” Tas bija vispārīgs secinājums, kas bija balstīts uz Dāvida personisko pieredzi. Viņš labi zināja, ka Dievs nemitīgi gādā par saviem kalpiem. (Ps. 37:25.) Tomēr Dāvids negribēja teikt, ka neviens Dieva kalps nekad nav cietis un necietīs trūkumu.

Dāvids pats bija pieredzējis smagus brīžus. Piemēram, viņam klājās ļoti grūti tajā laikā, kad viņš bēga no Saula. Reiz Dāvidam un viņa biedriem pat nebija, ko ēst, un bija jālūdz maize. (1. Sam. 21:1—6.) Toreiz Dāvidam vārda tiešā nozīmē nācās ”lūgt maizi”. Taču arī šajos sarežģītajos apstākļos Dāvids apzinājās, ka Jehova nav viņu atstājis. Nekur Bībelē nav teikts, ka Dāvidam būtu bijis jāubago, lai izdzīvotu.

Mateja 6. nodaļas 33. pantā mēs lasām Jēzus apliecinājumu, ka Dievs gādās par saviem uzticamajiem kalpiem, kas vispirms tiecas pēc valstības. ”Tiecieties vispirms pēc valstības un pēc Dieva taisnības,” aicināja Jēzus, ”un tas viss [arī tas, ko ēst, dzert un vilkt mugurā] jums tiks dots.” Tomēr Jēzus arī norādīja, ka vajāšanu dēļ viņa ”brāļi” var ciest izsalkumu. (Mat. 25:35, 37, 40.) Apustulim Pāvilam nebija svešas šādas grūtības. Reizēm viņš cieta izsalkumu un slāpes. (2. Kor. 11:27.)

Jehova mūs brīdina, ka mums var nākties pieredzēt dažāda veida vajāšanas. Viņš var pieļaut grūtības mūsu dzīvē, lai mēs varētu ieguldīt savu artavu tajā, ka tiek atspēkotas Sātana izvirzītās apsūdzības. (Īj. 2:3—5.) Daudzi mūsu ticības biedri, piemēram, tie, kas nonāca nacistu koncentrācijas nometnēs, vajāšanu laikā ir saskārušies ar briesmīgiem pārbaudījumiem. Viens no paņēmieniem, ar kuriem pretinieki centās salauzt šo Jehovas liecinieku uzticību Dievam, bija tāds, ka viņi nesaņēma pienācīgu uzturu. Šie liecinieki saglabāja uzticību un paklausību Jehovam, un viņš tos neatstāja. Dievs pieļāva šos pārbaudījumus, tāpat kā viņš pieļauj dažādas grūtības arī visu pārējo kristiešu dzīvē. Tomēr Jehova nenoliedzami atbalsta visus, kas ir gatavi ciest viņa vārda dēļ. (1. Kor. 10:13.) Neaizmirsīsim, kas ir teikts Vēstulē filipiešiem, 1. nodaļas 29. pantā: ”Jums Kristus labā ir dāvāts gods ne vien ticēt viņam, bet arī ciest viņa dēļ.”

Jehova ir apsolījis atbalstīt savus kalpus. Piemēram, Jesajas grāmatas 54. nodaļas 17. pantā mēs lasām: ”Nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt.” Ņemot vērā šo un citus līdzīgus solījumus, mēs varam būt pilnīgi droši, ka Dieva tauta kopumā tiks pasargāta. Tomēr katram kristietim atsevišķi var nākties pieredzēt smagus pārbaudījumus un varbūt pat zaudēt dzīvību.