Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Augusts 2014

Vai jūs saņemat ”uzturu īstajā laikā”?

Vai jūs saņemat ”uzturu īstajā laikā”?

MĒS dzīvojam visgrūtākajā cilvēces vēstures posmā. (2. Tim. 3:1—5.) Katru dienu tiek pārbaudīta mūsu mīlestība pret Jehovu un apņēmība dzīvot pēc viņa augstajām normām. Jēzus paredzēja, ka iestāsies šāds laikposms, un apliecināja, ka viņa sekotāji saņems nepieciešamo atbalstu, lai varētu izturēt līdz galam. (Mat. 24:3, 13; 28:20.) Viņu stiprināšanai Jēzus iecēla uzticamu kalpu un uzdeva tam sagādāt garīgo ”uzturu īstajā laikā”. (Mat. 24:45, 46.)

Kopš uzticamā kalpa iecelšanas 1919. gadā Dieva organizācijai no visām tautām ir piebiedrojušies vairāki miljoni ”saimes ļaužu”, un tie visi saņem garīgo uzturu. (Mat. 24:14; Atkl. 22:17.) Taču ne visās valodās ir pieejams pilns literatūras klāsts un ne visi var piekļūt materiāliem elektroniskā formātā. Piemēram, daudziem nav iespējas noskatīties videomateriālus un izlasīt rakstus, kas ir publicēti tikai interneta vietnē jw.org. Vai tas nozīmē, ka viņi nesaņem garīgo uzturu, kas ir vajadzīgs, lai saglabātu garīgumu? Lai to saprastu, apskatīsim četrus svarīgus jautājumus.

 1. Kas ir vissvarīgākā sastāvdaļa Jehovas sagādātajā garīgajā uzturā?

Kad Sātans kārdināja Jēzu, mudinādams viņu pārvērst akmeņus par maizi, Jēzus atbildēja: ”Cilvēkam jādzīvo ne no maizes vien, bet arī no katra vārda, kas nāk no Jehovas mutes.” (Mat. 4:3, 4.) Jehovas vārdi ir pierakstīti Bībelē. (2. Pēt. 1:20, 21.) Tāpēc tieši Bībele ir vissvarīgākā sastāvdaļa mūsu garīgajā uzturā. (2. Tim. 3:16, 17.)

Jehovas organizācija ir parūpējusies par to, lai Bībeles Jaunās pasaules tulkojums pilnībā vai daļēji būtu pieejams vairāk nekā 120 valodās, un katru gadu šis skaits palielinās. Turklāt tūkstošiem valodās ir pieejami citi Bībeles tulkojumi, un nodrukāto eksemplāru skaits ir mērāms miljardos. Šis unikālais fakts apliecina, ka Jehova vēlas, lai ”visdažādākie cilvēki tiktu izglābti un pilnībā iepazītu patiesību”. (1. Tim. 2:3, 4.) Un, tā kā ”nekas no radītā nav apslēpts viņa [Jehovas] skatienam”, mēs varam būt pārliecināti, ka Jehova ”vilks” pie savas organizācijas ”tos, kas apzinās savas garīgās vajadzības,” un nodrošinās viņiem garīgo uzturu. (Ebr. 4:13; Mat. 5:3, 6; Jāņa 6:44; 10:14.)

2. Kāda loma mūsu publikācijām ir garīgā uztura sagādāšanā?

Lai attīstītu stipru ticību, ar Bībeles lasīšanu vien nepietiek. Lasītais ir jāsaprot un jāliek lietā. (Jēk. 1:22—25.) Etiopiešu augstmanis, kas dzīvoja pirmajā gadsimtā, to skaidri apzinājās. Viņš lasīja Dieva Rakstus, kad sludinātājs Filips viņam vaicāja: ”Vai tu saproti, ko lasi?” Augstmanis atbildēja: ”Kā gan es to varētu, ja neviens man nepaskaidro?” (Ap. d. 8:26—31.) Filips augstmanim palīdzēja iegūt precīzas zināšanas par Dieva Rakstiem, un uzzinātais viņu tik dziļi iespaidoja, ka viņš kristījās. (Ap. d. 8:32—38.) Savukārt mēs esam ieguvuši zināšanas par patiesību, lasot uz Bībeli balstītu literatūru. Tajā atrodamā informācija mūs saviļņoja un pamudināja rīkoties saskaņā ar uzzināto. (Kol. 1:9, 10.)

Bagātīgais literatūras klāsts Jehovas kalpiem ļauj remdēt garīgo izsalkumu un slāpes. (Jes. 65:13.) Piemēram, žurnāls Sargtornis, kas iznāk vairāk nekā 210 valodās, tiek izdots, lai paskaidrotu Bībeles pravietojumus, palīdzētu mums izprast dziļas garīgas patiesības un mudinātu mūs dzīvot saskaņā ar Bībeles principiem. Žurnālā Atmostieties!, kas iznāk aptuveni 100 valodās, stāstīts par Jehovas radīto pasauli un paskaidrots, kā izmantot Bībeles padomus dzīvē. (Sal. Pam. 3:21—23; Rom. 1:20.) Uzticamais kalps publicē uz Bībeli balstītus materiālus vairāk nekā 680 valodās. Vai jūs katru dienu atvēlat laiku Bībeles lasīšanai? Vai jūs izlasāt visus jaunos žurnālus un jaunās publikācijas, kas katru gadu iznāk jūsu valodā?

Turklāt Jehovas organizācija sagatavo arī uz Bībeli balstītus uzmetumus runām, kas tiek teiktas sapulcēs un kongresos. Vai jūs augstu vērtējat runas, uzvedumus, demonstrējumus un intervijas, kas ir iekļautas mūsu sapulču programmā? Jehova mums ir sagādājis garīgu ”mielastu”. (Jes. 25:6.)

 3. Vai var teikt, ka kristietim trūkst garīgā uztura, ja viņa valodā visi materiāli nav pieejami?

Nē, tas tā nav. Mums nebūtu jābūt pārsteigtiem, ka dažiem Jehovas kalpiem reizēm ir pieejams plašāks garīgā uztura klāsts nekā citiem. Kāpēc tā var teikt? Līdzīgi bija arī pirmajā gadsimtā, kad apustuļi saņēma vairāk informācijas nekā daudzi citi mācekļi. (Marka 4:10; 9:35—37.) Tomēr garīgā uztura nevienam netrūka — visi saņēma to, kas viņiem bija vajadzīgs. (Efes. 4:20—24; 1. Pēt. 1:8.)

Jāpiemin arī, ka daudz kas no tā, ko Jēzus teica un darīja, būdams uz zemes, nav iekļauts evaņģēlijos. Apustulis Jānis rakstīja: ”Vēl ir daudz kas cits, ko Jēzus ir darījis, un, ja to visu sīki aprakstītu, es domāju, ka visā pasaulē nepietiktu vietas uzrakstītajiem ruļļiem.” (Jāņa 21:25) Pirmā gadsimta kristieši pazina pilnīgo cilvēku Jēzu labāk nekā mēs, taču arī mēs par viņu zinām pietiekami daudz. Jehova mums ir devis visas nepieciešamās zināšanas par Jēzu, lai mēs varētu staigāt viņa pēdās. (1. Pēt. 2:21.)

Vēl viens piemērs ir apustuļu vēstules pirmā gadsimta draudzēm. Vismaz viena no Pāvila vēstulēm netika iekļauta Bībelē. (Kol. 4:16.) Vai var uzskatīt, ka mūsu garīgais uzturs ir nepilnvērtīgs tāpēc, ka mums nav iespējas šo vēstuli lasīt? Tā nav. Jehova zina, kas mums ir vajadzīgs, un ir sagādājis visu nepieciešamo, lai mēs paliktu garīgi stipri. (Mat. 6:8.)

Jehova zina, kas mums ir vajadzīgs, un ir sagādājis visu nepieciešamo, lai mēs paliktu garīgi stipri

Mūsdienās daļai Jehovas kalpu ir pieejams vairāk garīgā uztura nekā citiem. Vai jūsu valodā ir iznākušas tikai nedaudzas publikācijas? Tas nenozīmē, ka Jehova par jums nerūpējas. Lasiet un pētiet materiālu, kas jums ir, un, ja iespējams, apmeklējiet sapulces jums saprotamā valodā. Jehova noteikti parūpēsies par to, lai jūs būtu garīgi stipri. (Ps. 1:2; Ebr. 10:24, 25.)

4. Vai kristieša garīgums var atslābt, ja viņam nav pieejami materiāli, kas ir atrodami vietnē jw.org?

Mūsu mājaslapā ir ievietoti žurnāli un citas publikācijas, kas ir paredzētas Bībeles pētīšanai. Vietnē ir arī materiāli, kas ir īpaši noderīgi laulātiem pāriem, pusaudžiem un vecākiem, kuri audzina bērnus. Šos materiālus var izmantot, pētot Bībeli ģimenes lokā. Mūsu vietnē tiek publicēta arī aktuāla informācija par tādiem īpašiem pasākumiem kā Gileādas skolas izlaidumi un Sargtorņa biedrības gada kopsapulces, un brāļu saimei tiek sniegtas ziņas par dabas katastrofām un juridiskajām lietām, kas skar Jehovas tautu. (1. Pēt. 5:8, 9.) Turklāt mūsu vietnei ir liela nozīme sludināšanā, jo ar tās starpniecību labā vēsts kļūst zināma arī valstīs, kur Jehovas liecinieku darbība ir aizliegta vai ierobežota.

Neatkarīgi no tā, vai jums ir iespēja lasīt materiālus mūsu vietnē vai ne, jūs varat palikt garīgi stipri. Uzticamais kalps ir sagādājis pietiekami daudz iespiestu publikāciju, lai nevienam no saimes ļaudīm netrūktu garīgā uztura. Tāpēc jums nav jājūtas tā, it kā jums būtu pienākums iegādāties kādu elektronisku ierīci tikai tādēļ, lai piekļūtu materiāliem vietnē jw.org. Daži sludinātāji izdrukā atsevišķus mūsu vietnē ievietotus materiālus un iedod tiem, kuriem nav interneta pieslēguma, bet draudzei tas nav jāorganizē.

Mēs esam pateicīgi Jēzum par to, ka viņš pilda savu solījumu gādāt par mūsu garīgajām vajadzībām. Grūtajās pēdējās dienās, kuru beigu daļā mēs dzīvojam, mēs varam būt pārliecināti, ka Jehova turpinās dot mums garīgo ”uzturu īstajā laikā”.