””Jūs esat mani liecinieki,” — tā saka tas Kungs.” (JES. 43:10.)

1., 2. a) Ko nozīmē būt lieciniekam, un ko nav izdarījuši šīs pasaules plašsaziņas līdzekļi? b) Kāpēc Jehova nav atkarīgs no plašsaziņas līdzekļiem?

KO NOZĪMĒ būt lieciniekam? Kādā vārdnīcā šis vārds ir skaidrots šādi: ”Cilvēks, kas ir klāt kādā notikumā; cilvēks, kas dod vai var dot liecību.” Dienvidāfrikas Republikas pilsētā Pītermaricbērhā jau vairāk nekā 160 gadus iznāk laikraksts, kura tagadējais nosaukums ir The Witness (Liecinieks). Šāds nosaukums ir piemērots, jo laikrakstu mērķis ir precīzi atspoguļot notikumus pasaulē. Laikraksta The Witness pirmais redaktors deva solījumu, ka izdevums publicēs ”patiesību, visu patiesību un neko citu kā patiesību”.

2 Diemžēl pasaules plašsaziņas līdzekļi ir atstājuši bez ievērības un izkropļojuši vissvarīgākos cilvēces vēstures faktus. Tas noteikti attiecas uz Visvarenā Dieva paziņojumu, ko viņš senatnē izteica ar sava pravieša Ecēhiēla starpniecību: ”Lai pagānu tautas atzīst, ka Es esmu tas Kungs.” (Ecēh. 39:7.) Taču Visuma Augstākais valdnieks nav atkarīgs no šīs pasaules plašsaziņas līdzekļiem. Viņam ir astoņi miljoni liecinieku, kas visu tautu cilvēkiem stāsta par viņu un par to, kā viņš pagātnē un mūsdienās ir izturējies pret cilvēci. Šis lielais liecinieku pulks dara zināmu arī to, ko Dievs nākotnē ir apsolījis paveikt cilvēku labā. Ja šim darbam ir svarīgākā vieta mūsu dzīvē, tad mēs pierādām, ka dzīvojam saskaņā ar  nosaukumu, ko mums ir devis Dievs, kā sacīts Jesajas grāmatas 43. nodaļas 10. pantā: ””Jūs esat mani liecinieki,” — tā saka tas Kungs, — ”un jūs esat mans kalps, ko Es esmu izredzējis.””

3., 4. a) Kad Bībeles pētnieki pieņēma jaunu nosaukumu, un kāda bija viņu attieksme pret to? (Sk. attēlu raksta sākumā.) b) Kādi jautājumi tālāk tiks apskatīti?

3 Iespēja būt nosauktiem Jehovas vārdā ir kaut kas īpašs, jo viņš ir ”mūžības Ķēniņš”, kas saka: ”Tas ir mans vārds mūžīgi, to atcerieties uz cilšu ciltīm.” (1. Tim. 1:17; 2. Moz. 3:15; salīdzināt Sal. Māc. 2:16.) 1931. gadā Bībeles pētnieki pieņēma nosaukumu Jehovas liecinieki. Pēc tam šajā žurnālā bija publicētas daudzas pateicības vēstules. ”Labā vēsts, ka mēs esam ”Jehovas liecinieki”, mūs ir saviļņojusi un piepildījusi ar apņēmību būt jaunā nosaukuma cienīgiem,” rakstīja kāda draudze no Kanādas.

4 Kā mēs varam apliecināt savu pateicību par godpilno iespēju saukties Dieva vārdā? Vai mēs mākam paskaidrot, kādā kontekstā Bībelē ir lietots apzīmējums Jehovas liecinieki, kas ir kļuvis par mūsu nosaukumu?

DIEVA LIECINIEKI SENATNĒ

5., 6. a) Kā izraēlieši, kam bija bērni, varēja liecināt par Jehovu? b) Kas vēl vecākiem Izraēlā bija jādara, un kā tas attiecas uz vecākiem mūsdienās?

5 Laikā, kad dzīvoja Jesaja, izraēlieši bija Jehovas ”liecinieki”, bet visa tauta kopumā bija Dieva ”kalps”. (Jes. 43:10.) Viens veids, kā izraēlieši varēja liecināt par Jehovu, bija mācīt saviem bērniem, ko Dievs ir darījis viņu senču labā. Piemēram, lūk, kāds norādījums bija dots saistībā ar ikgadējo Pashas atzīmēšanu: ”Kad jūsu bērni jums prasīs: ”Kas jums tā par kalpošanu?” Tad atbildiet: ”Tas ir Pasā upuris tam Kungam, kas Israēla  bērnus saudzēja Ēģiptē, kad Viņš sodīja Ēģiptes zemi, bet saudzēja mūsu namus.”” (2. Moz. 12:26, 27.) Vecāki droši vien arī stāstīja saviem bērniem, ka tad, kad Mozus pirmo reizi lūdza Ēģiptes valdniekam, lai tas atļauj izraēliešiem pielūgt Jehovu tuksnesī, faraons atbildēja: ”Kas ir ”Tas Kungs,” ka man būtu viņam jāklausa un jāatlaiž Israēls?” (2. Moz. 5:2.) Viņi varēja stāstīt arī par turpmākajiem notikumiem — kad Ēģiptes zemi bija izpostījušas desmit mocības un izraēlieši pie Sarkanās jūras bija izglābušies no ēģiptiešu karaspēka, atbilde uz faraona jautājumu kļuva skaidri redzama visiem. Jehova bija — un joprojām ir — Visvarenais. Izraēliešu tauta pati savām acīm redzēja, ka Jehova ir patiesais Dievs, kas piepilda savus solījumus.

6 Izraēlieši, kas augstu vērtēja iespēju saukties Jehovas vārdā, noteikti stāstīja par to visu ne tikai saviem bērniem, bet arī svešzemniekiem, kas kļuva par vergiem viņu namos. Tikpat svarīgs bija izraēliešiem dotais norādījums mācīt saviem bērniem ievērot Dieva svētuma normas. Jehova teica: ”Topiet svēti, tāpēc, ka Es tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts!” (3. Moz. 19:2; 5. Moz. 6:6, 7.) Tas ir lielisks piemērs kristīgiem vecākiem mūsdienās — arī viņiem jāmāca saviem bērniem, kas ir svētums, lai tiem palīdzētu godāt Dieva cildeno vārdu. (Nolasīt Salamana Pamācības 1:8; Efesiešiem 6:4.)

Mācot savus bērnus par Jehovu, mēs godājam viņa vārdu (Sk. 5., 6. rindkopu)

7. a) Kā apkārtējās tautas ietekmēja tas, ka izraēlieši bija uzticīgi Jehovam? b) Kāds pienākums ir visiem, kas ir nosaukti Dieva vārdā?

7 Tātad, kad izraēlieši bija uzticīgi Dievam, viņi varēja liecināt par Dieva vārdu. Viņiem bija teikts: ”Visas zemes tautas redzēs, ka tu esi nosaukts pēc tā Kunga vārda, un bīsies no tevis.” (5. Moz. 28:10.) Diemžēl izraēliešu vēsture lielākoties bija viņu neuzticības vēsture. Atkal un atkal viņi atgriezās pie kalpošanas cilvēku izveidotiem elkiem. Turklāt viņi arī paši sāka līdzināties kanaāniešu dieviem, ko viņi pielūdza, — kļuva nežēlīgi, upurēja savus bērnus un apspieda trūcīgos. Mums tas ir labs atgādinājums vienmēr tiekties pēc svētuma, līdzinoties Vissvētākajam, kura vārdā esam nosaukti.

”REDZIET, ES VEIKŠU KO JAUNU”

8. Kādu uzdevumu Jesaja saņēma no Jehovas, un kā Jesaja to uztvēra?

8 Jehova bija paredzējis, ka izraēliešu tauta pieredzēs brīnišķīgu atbrīvošanu no gūsta. (Jes. 43:19.) Jesajas grāmatas pirmās sešas nodaļas lielākoties satur brīdinājumus par nenovēršamo nelaimi, kurai bija jānāk pār Jeruzālemi un apkārtējām pilsētām. Jehova, kas redz cilvēku sirdi, deva Jesajam norādījumu, lai viņš turpina izteikt šo brīdinājumu, kaut arī ļaužu reakcija būs stūrgalvīga un noraidoša. Jesaja bija satriekts un vēlējās zināt, cik ilgi Dieva tauta nenožēlos grēkus. Dievs viņam atbildēja šādi: ”Kamēr pilsētas stāvēs pamestas un bez iedzīvotājiem, nami būs neapdzīvoti, un zeme, aizlaista un tukša, gulēs tuksnešainā atmatā.” (Nolasīt Jesajas 6:8—11.)

9. a) Kad piepildījās Jesajas pravietojumi par Jeruzālemi? b) Kāda ir situācija mūsdienās, un kāpēc mums ir jābūt modriem?

9 Jesaja saņēma savu uzdevumu ķēniņa Usijas pēdējā valdīšanas gadā, ap 778. gadu p.m.ē. Viņa pravieša kalpošana turpinājās 46 gadus vai ilgāk — līdz laikam pēc 732. gada p.m.ē., kad jau kādu laiku valdīja ķēniņš Hiskija. Līdz Jeruzālemes izpostīšanai 607. gadā p.m.ē. vēl bija 125 gadi. Tātad Dieva tautai jau laikus bija paziņots, kas ar to notiks nākotnē. Arī mūsdienās Jehova  savai tautai ir uzticējis darīt zināmu, kas ir gaidāms. Jau 135 gadus, kopš Sargtorņa pirmā numura iznākšanas, šī žurnāla lasītāji tiek mudināti apzināties faktu, ka Sātana ļaunajai valdīšanai drīz pienāks gals un sāksies Jēzus Kristus tūkstoš gadu valdīšana. (Atkl. 20:1—3, 6.)

10., 11. Kā izraēlieši, kas bija Babilonā, pieredzēja Jesajas pravietojuma piepildīšanos?

10 Daudzi paklausīgi ebreji, kas padevās babiloniešiem, palika dzīvi, kad tika izpostīta Jeruzāleme, un tika aizvesti gūstā uz Babilonu. (Jer. 27:11, 12.) Tur 70 gadus vēlāk Dieva tauta pieredzēja, kā piepildās apbrīnojams pravietojums: ”Tā sacīja tas Kungs, jūsu Glābējs, Israēla Svētais: ”Jūsu dēļ Es sūtīju uz Bābeli un gribu visus tās iedzīvotājus aizvest kā bēgļus.”” (Jes. 43:14.)

11 Saskaņā ar šo pravietojumu kādu nakti 539. gada oktobra sākumā p.m.ē. risinājās ārkārtīgi nozīmīgi notikumi. Kamēr Babilonas valdnieks un viņa dižciltīgie dzēra vīnu no Jeruzālemes templī nolaupītajiem svētajiem kausiem un cildināja savus pašizdomātos dievus, Mēdijas un Persijas karaspēks ieņēma Babilonu. 538. vai 537. gadā p.m.ē. Babilonas iekarotājs Kīrs pavēlēja ebrejiem atgriezties dzimtenē un atjaunot Dieva templi Jeruzālemē. Jesaja bija paredzējis to visu, arī Jehovas solījumu gādāt par savu tautu, kas būs nožēlojusi grēkus, un sargāt to ceļā uz Jeruzālemi. Dievs to sauca par ”tautu, ko Es esmu sev izredzējis, lai pauž manu slavu”. (Jes. 43:21; 44:26—28.) Kad agrākie trimdinieki bija atgriezušies un atjaunojuši Jehovas templi Jeruzālemē, viņi kļuva par lieciniekiem tam, ka Jehova, vienīgais patiesais Dievs, vienmēr tur doto vārdu.

12., 13. a) Kas vēl kopā ar izraēliešiem pieredzēja Jehovas pielūgsmes atjaunošanu? b) Kā jārīkojas ”citām avīm”, kas atbalsta ”Dieva Izraēlu”, un kādas izredzes tām ir?

12 Pie atjaunotās tautas piederēja tūkstošiem neizraēliešu, un vēlāk par prozelītiem kļuva vēl daudzi citi sveštautieši. (Ezr. 2:58, 64, 65; Est. 8:17.) Mūsdienās ”liels pulks” Jēzus ”citu avju” uzticīgi atbalsta svaidītos kristiešus, kas veido ”Dieva Izraēlu”. (Atkl. 7:9, 10; Jāņa 10:16; Gal. 6:16.) Uz lielo pulku, tāpat kā uz svaidītajiem, attiecas nosaukums, ko viņiem ir devis Dievs, — Jehovas liecinieki.

13 Kristus tūkstoš gadu valdīšanas laikā lielajam pulkam neaprakstāmu prieku sagādās iespēja pastāstīt augšā celtajiem, ko nozīmēja būt Jehovas lieciniekiem pašreizējās pasaules kārtības pēdējās dienās. Taču mēs to varēsim darīt  vienīgi tad, ja tagad dzīvosim saskaņā ar savu nosaukumu un centīsimies saglabāt svētumu. Turklāt, lai cik neatlaidīgi mēs pūlētos tā rīkoties, mums katru dienu jālūdz piedošana par savām kļūdām, atzīstot, ka esam grēcinieki un ka iespēja saukties Dieva svētajā vārdā ir neizsakāms gods. (Nolasīt 1. Jāņa 1:8, 9.)

KO NOZĪMĒ DIEVA VĀRDS

14. Ko nozīmē vārds Jehova?

14 Lai padziļinātu savu pateicību par godu saukties Dieva vārdā, mums būtu jāpārdomā tā nozīme. Dieva vārds, ko parasti tulko Jehova, ir atvasināts no senebreju valodas darbības vārda, ko var tulkot ”kļūt; tapt”. Līdz ar to vārda Jehova nozīme tiek skaidrota kā ”viņš liek tapt”. Šis skaidrojums labi atbilst gan tam, ka Jehova ir Visuma un saprātīgo būtņu Radītājs, gan tam, ka viņš piepilda savu nodomu. Notikumiem attīstoties, viņš pastāvīgi liek īstenoties savai gribai un nodomam, lai ko pretinieki, piemēram, Sātans, darītu, cenzdamies nepieļaut pakāpenisku Dieva gribas īstenošanos.

15. Kā Jehova atklāja kādu savas personības šķautni, ko atspoguļo viņa vārda nozīme? (Sk. ”Vārds ar dziļu nozīmi”.)

15 Kad Jehova uzdeva Mozum izvest savu tautu no Ēģiptes, viņš atklāja kādu savas personības šķautni, aprakstīdams sava vārda nozīmi ar radniecīgu darbības vārdu, kas šoreiz bija pirmajā personā. Bībelē teikts: ”Dievs atbildēja Mozum: ”Es Esmu, kas Es Esmu [”ES BŪŠU, KAS ES BŪŠU”, Bībeles 1825. gada izdevums]! Viņš sacīja: tā tev jārunā ar Israēla bērniem: ”ES ESMU” — tas mani sūtījis pie jums.”” (2. Moz. 3:14.) Jehova jebkuros apstākļos būs jeb taps par jebko, kas nepieciešams, lai īstenotu savu nodomu. Izraēliešiem, kas bija atradušies verdzībā, viņš kļuva par atbrīvotāju, aizstāvi, vadoni un gādnieku, kurš apmierināja visas viņu materiālās un garīgās vajadzības.

APLIECINĀSIM SAVU PATEICĪBU

16., 17. a) Kā mēs varam apliecināt pateicību par iespēju saukties Dieva vārdā? b) Par ko runāts nākamajā rakstā?

16 Mūsdienās Jehova joprojām rīkojas saskaņā ar sava vārda nozīmi, gādādams par visām mūsu garīgajām un materiālajām vajadzībām. Taču Dieva vārda nozīme neaprobežojas ar to, par ko viņš pats izvēlas kļūt. Tā sevī ietver arī to, kam viņš liek notikt saistībā ar savu liecinieku darbību viņa nodoma īstenošanā. Pārdomas par to mūs rosinās arī turpmāk dzīvot saskaņā ar viņa vārdu. 84 gadus vecais Kore, kas dzīvo Norvēģijā un jau 70 gadus ir dedzīgs Jehovas liecinieks, saka: ”Es uzskatu, ka ir liels gods kalpot Jehovam, mūžības Ķēniņam, un piederēt pie tautas, kas ir nosaukta viņa svētajā vārdā. Tas vienmēr ir kaut kas īpašs — paskaidrot cilvēkiem Bībeles patiesību un redzēt, ka viņu acīs atmirdz prieks un viņi sāk saprast labo vēsti. Piemēram, dziļu gandarījumu man sagādā tas, ka varu mācīt citiem, kā darbojas Kristus izpirkuma upuris un kā viņi ar tā palīdzību var iegūt mūžīgu dzīvi mierīgā un taisnīgā jaunā pasaulē.”

17 Tiesa, ir vietas, kur kļūst arvien grūtāk atrast cilvēkus, kas vēlas kaut ko uzzināt par Dievu. Taču mēs, tāpat kā Kore, noteikti izjūtam dziļu prieku, kad atrodam dzirdīgas ausis un varam kādam pastāstīt par Jehovas vārdu. Bet kā mēs varam būt Jehovas liecinieki un vienlaikus arī Jēzus liecinieki? Par to runāts nākamajā rakstā.