Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Vai jūs atceraties?

Vai jūs atceraties?

Vai jūs uzmanīgi lasījāt pēdējos Sargtorņa numurus? Pārbaudiet, vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem.

Kurā brīdī 14. nīsānā bija jānokauj Pashas jērs?

Dažos Bībeles tulkojumos 2. Mozus 12:6 ir teikts, ka tam bija jānotiek ”starp diviem vakariem”, proti, mijkrēslī, — jērs bija jānokauj pēc saules rieta, taču tajā laikā, kamēr vēl nebija pavisam satumsis. (15. decembris, 18., 19. lappuse.)

Kādi Bībeles principi jauniešiem ļaus pieņemt pareizus lēmumus?

Trīs principi ir šādi: 1) tiecieties vispirms pēc Dieva valstības un viņa taisnības. (Mat. 6:19—34.) 2) Rodiet laimi, kalpojot citiem. (Ap. d. 20:35.) 3) Ar prieku kalpojiet Dievam jaunībā. (Sal. Māc. 12:1.) (15. janvāris, 19., 20. lappuse.)

Kad notiks ”Jēra kāzas”? (Atkl. 19:7.)

”Jēra kāzas” notiks pēc tam, kad ķēniņš Jēzus Kristus būs guvis galīgu uzvaru, tas ir, pēc tam, kad būs iznīcināta lielā Babilona un būs izcīnīta cīņa Armagedona karā. (15. februāris, 10. lappuse.)

Kāpēc ebreji Jēzus laikā ”bija gaidās”, kad parādīsies Mesija? (Lūk. 3:15.)

Nav iespējams apstiprināt, ka pirmajā gadsimtā Daniēla pravietojumu par Mesiju ebreji būtu sapratuši tā, kā mēs to skaidrojam tagad. (Dan. 9:24—27.) Taču viņi varbūt bija dzirdējuši, ko ganiem bija paziņojuši eņģeļi un ko praviete Anna bija sacījusi, kad ieraudzīja templī jaundzimušo Jēzu. Turklāt astrologi bija atnākuši meklēt ”piedzimušo jūdu ķēniņu”. (Mat. 2:1, 2.) Vēlāk Jānis Kristītājs norādīja, ka drīz ir jāparādās Kristum. (15. februāris, 26., 27. lappuse.)

Kā panākt, lai mūsu ”jā” nenozīmētu ”nē”? (2. Kor. 1:18.)

Jāatzīst, ka reizēm no mums neatkarīgu apstākļu dēļ ir neiespējami izpildīt to, ko esam apsolījuši. Tomēr tad, ja mēs esam devuši kādu solījumu vai uzņēmušies kādas saistības, mums jādara viss iespējamais, lai turētu vārdu. (15. marts, 32. lappuse.)

Kādi četri jātnieki ir izjājuši kopš 1914. gada?

Jēzus, kas ir izjājis baltā zirgā, ir attīrījis debesis no Sātana un viņa dēmoniem. Jātnieks ugunssarkanā zirgā simbolizē karus, no kuriem cieš cilvēce. Jātnieks melnā zirgā attēlo badu. Savukārt jātnieks bālganā zirgā sēj nāvi, ko izraisa slimības, no kurām aiziet bojā miljoniem cilvēku. (Atkl. 6:2—8.) (Aprīlis—jūnijs, 6., 7. lappuse.)

Kādas neparedzētas sekas var būt tam, ja kristietis aizbrauc projām no ģimenes, lai pelnītu naudu ārzemēs?

Ja vecāki ir izlēmuši, ka viens no viņiem nedzīvos kopā ar ģimeni, bieži bērniem tiek nodarītas emocionālas sāpes un viņi tiek pakļauti morālām briesmām. Bērni nereti sāk dusmoties uz vecākiem. Savukārt vīri un sievas, kas nedzīvo kopā ar dzīvesbiedru, var saskarties ar kārdinājumu pārkāpt laulību. (15. aprīlis, 19., 20. lappuse.)

Kādus četrus jautājumus ir svarīgi paturēt prātā, kad dodamies sludināt?

Kādiem cilvēkiem es sludinu? Kur es viņiem sludinu? Kad vislabāk viņiem sludināt? Kā man viņiem sludināt? (15. maijs, 12.—15. lappuse.)