Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

”Apsver savu kāju soļus” ceļā uz garīgiem mērķiem

”Apsver savu kāju soļus” ceļā uz garīgiem mērķiem

KAD izraēlieši 537. gadā p.m.ē. atstāja Babilonu, Jehova viņiem deva norādījumus, kas varēja atvieglot viņu ceļu uz Jeruzālemi. Jehova teica: ”Sataisiet ceļu tautai, dariet līdzenu, dariet līdzenu staigājamo ceļu! Novāciet akmeņus!” (Jes. 62:10.) Iztēlosimies, kā ebreji varēja atsaukties uz šo aicinājumu. Varbūt daži gāja pa priekšu un darīja ceļu līdzenu, aizberot bedres un izlīdzinot negludumus. Tā viņi ievērojami atviegloja mājupceļu saviem tautiešiem, kas nāca pēc viņiem.

Mūsdienās mums, tēlaini izsakoties, ir jānolīdzina šķēršļi ceļā uz garīgiem mērķiem. Jehova vēlas, lai visi viņa kalpi ietu pa šo ceļu, izvairoties no traucēkļiem. Viņa Rakstos ir teikts: ”Apsver savu kāju soļus, tad tu droši virzīsies uz priekšu!” (Sal. Pam. 4:26.) Gan jaunieši, gan citi kristieši var pārliecināties, kāda gudrība ir ietverta šajā Dieva padomā.

SAGATAVOJIET CEĻU AR LABIEM LĒMUMIEM

Dažreiz par jauniešiem saka: ”Viņai viss viegli padodas,” — un: ”Viņš dzīvē tālu tiks.” Jauniešiem parasti ir laba veselība, viņi ir apķērīgi un vēlas kaut ko sasniegt. Bībelē ir teikts: ”Jaunekļu gods ir viņu stiprums.” (Sal. Pam. 20:29.) Jaunieši, kas savas spējas un spēkus izmanto kalpošanā Jehovam, var sasniegt garīgus mērķus un izjust dziļu gandarījumu.

Protams, arī pasaulē jauniešu dotības nepaliek nepamanītas. Ja gados jauniem Jehovas lieciniekiem labi veicas mācībās, skolotāji, karjeras konsultanti un klasesbiedri varbūt mēģina viņus pierunāt iegūt augstāko izglītību, lai kaut ko dzīvē sasniegtu. Jauniešiem, kas tiek uzskatīti par perspektīviem, mēdz piedāvāt vilinošas karjeras iespējas sportā. Varbūt arī tev ir nācies būt šādā situācijā, vai arī tu pazīsti  kādu, kas ir pieredzējis kaut ko līdzīgu? Kas var palīdzēt pieņemt gudru lēmumu?

Bībeles mācības mūs sagatavo vislabākajam ceļam dzīvē. ”Piemini savu Radītāju savā jaunībā,” teikts Salamana Mācītāja grāmatas 12. nodaļas 1. pantā. Kā jaunieši un arī citi var ”pieminēt savu Radītāju”?

Lūk, kas notika ar Ēriku *, kurš dzīvo kādā Rietumāfrikas valstī. Viņam ļoti patika spēlēt futbolu. Kad Ērikam bija 15 gadi, viņu uzaicināja spēlēt sava vecuma valstsvienībā. Tas nozīmēja, ka drīz viņam varētu rasties iespēja braukt uz Eiropu trenēties augstā līmenī un varbūt pat kļūt par profesionālu futbolistu. Kā viņš varēja likt lietā padomu ”pieminēt savu Radītāju”? Ko no tā var mācīties citi?

Skolas gados Jehovas liecinieki Ērikam sāka mācīt Bībeli. Pamazām viņam kļuva skaidrs, ka Radītājs pilnībā atrisinās cilvēces problēmas. Ēriks saprata, cik svarīgi ir veltīt savu laiku un spējas Dieva gribas pildīšanai. Nācis pie šīs atziņas, viņš atteicās no sportista karjeras, kristījās un pievērsās garīgiem mērķiem. Ar laiku viņš kļuva par draudzes kalpotāju un tika uzaicināts mācīties Bībeles skolā neprecētiem brāļiem.

Ja Ēriks būtu turpinājis veidot sportista karjeru, viņš droši vien būtu ieguvis slavu un naudu. Viņš pārliecinājās, cik patiesi ir Bībeles vārdi: ”Bagāto mantība viņiem kā cietoksnis un kā augsts mūris — tā tie domā!” (Sal. Pam. 18:11, LB-2012.) Drošība, ko cilvēkam sagādā bagātība, ir tikai iedomāta. Turklāt tie, kas dzenas pēc bagātības, parasti ”nodara sev daudz sāpju”. (1. Tim. 6:9, 10.)

Turpretī daudzi jaunieši ir atraduši prieku un ieguvuši drošības sajūtu, uzsākot pilnas slodzes kalpošanu. Ēriks saka: ”Es esmu pievienojies lielai pilnas slodzes kalpotāju ”vienībai”. Labāku komandu es nevaru iedomāties, un es esmu pateicīgs Jehovam, ka viņš man ir parādījis vienīgo ceļu uz patiesu laimi un panākumiem.”

Kādu ceļu dzīvē izvēlēsies tu? Daudz labāk ir nevis tiekties pēc pasaulīgiem mērķiem, bet ”droši virzīties uz priekšu”, kalpojot par pionieri. (Sk. ”Ko augstskola nevar dot”.)

NOVĀCIET ŠĶĒRŠĻUS NO SAVA CEĻA

Kāds pāris, apmeklējot Jehovas liecinieku ASV filiāli, pamanīja, cik priecīgi ir Bēteles darbinieki. Sieva vēlāk rakstīja: ”Mēs sapratām, ka bijām pārāk daudz domājuši par savām ērtībām.” Viņi ar vīru nolēma iekārtot savu dzīvi tā, lai varētu vairāk kalpot Jehovam.

Vienubrīd šiem kristiešiem sāka likties, ka plānotās izmaiņas no viņiem prasīs pārāk daudz. Bet tad kādu dienu viņu uzmanību piesaistīja dienas pants, kurā bija lasāmi Jēzus vārdi: ”Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiešām esat mani mācekļi.” (Jāņa 8:31.) Viņi sprieda: ”No kaut kā atteikties, lai dzīvotu vienkāršāk, noteikti ir vērts.” Viņi pārdeva savu lielo māju, atbrīvojās no citām lietām, kas apgrūtināja viņu dzīvi, un pārcēlās uz vietu, kur draudzei bija vajadzīga palīdzība. Tagad viņi ir pionieri, piedalās valstības zāļu būvniecībā un pilda dažādus pienākumus apgabala kongresos. Viņi stāsta: ”Mēs nekad nebūtu domājuši, kādu prieku var gūt, dzīvojot vienkārši un atsaucoties uz Jehovas organizācijas ieteikumiem.”

PALIECIET UZ GARĪGĀS IZAUGSMES CEĻA

Salamans rakstīja: ”Lai tavas acis raugās taisni un tavs skatiens cieši uz priekšu.” (Sal. Pam. 4:25, LB-2012.) Kā autovadītājs, kura acis ir pievērstas ceļam, mēs nekam nedrīkstam ļaut novērst mūsu uzmanību no garīgiem mērķiem, ko esam izvirzījuši un cenšamies sasniegt.

Pēc kādiem garīgiem mērķiem jūs varētu tiekties? Labs mērķis ir pilnas slodzes kalpošana. Vēl viens mērķis ir kalpot kādā no tuvējām  draudzēm, kurai ir vajadzīgi pieredzējuši sludinātāji, lai izplatītu labo vēsti tās plašajā teritorijā. Kādā citā draudzē varbūt netrūkst sludinātāju, bet tajā nepietiek draudzes vecāko un kalpotāju. Vai jūs varētu palīdzēt? Parunājiet ar rajona pārraugu, lai to noskaidrotu. Arī tad, ja vēlaties pārcelties kaut kur tālāk, jūs varat lūgt informāciju, kurām draudzēm ir vajadzīga palīdzība. *

Atgriezīsimies pie ainas, kas aprakstīta Jesajas grāmatas 62. nodaļas 10. pantā. Starp ebrejiem noteikti bija tādi, kas bija ieguldījuši daudz pūļu, attīrot un līdzinot ceļu, lai Dieva tauta varētu atgriezties dzimtenē. Arī jums ir neatlaidīgi jāpūlas, lai sasniegtu savus mērķus kalpošanā, taču ar Dieva atbalstu to paveikt ir iespējams. Lūdziet Jehovam gudrību, kā pārvarēt šķēršļus jūsu ceļā. Ar laiku jūs redzēsiet, kā viņš jums palīdz padarīt jūsu ceļu līdzenu. (Sal. Pam. 4:26.)

^ 8. rk. Vārds ir mainīts.

^ 18. rk. Sk. 2007. gada marta Valstības Kalpošanas pielikumu, 1., 2. lpp.