Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Vai jūs ejat uz priekšu kopā ar Jehovas organizāciju?

Vai jūs ejat uz priekšu kopā ar Jehovas organizāciju?

”Jehovas acis ir pievērstas taisnajiem.” (1. PĒT. 3:12.)

1. Kāda organizācija atkritušo izraēliešu vietā kļuva par tautu Jehovas vārdam? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

JEHOVAM pienākas gods par kristiešu draudzes izveidošanu pirmajā gadsimtā un par patiesās pielūgsmes atjaunošanu nesenā pagātnē. Kā bija minēts iepriekšējā rakstā, Jehova atteicās no izraēliešu tautas, kas no viņa bija atkritusi, un tās vietā par tautu Jehovas vārdam kļuva organizācija, ko veidoja Kristus agrīnie sekotāji. Jaunā organizācija, pret ko Dievs izturējās ar lielu labvēlību, negāja bojā mūsu ēras 70. gadā, kad tika izpostīta Jeruzāleme. (Lūk. 21:20, 21.) Šie pirmā gadsimta notikumi bija norāde uz to, ko Jehovas kalpi ir pieredzējuši mūsdienās. Sātana pasaulei drīz pienāks gals, bet Dieva organizācija pastāvēs arī tad, kad pēdējās dienas būs beigušās. (2. Tim. 3:1.) Kā mēs varam būt par to pārliecināti?

2. Ko Jēzus sacīja par ”lielo postu”, un kā tas sāksies?

2 Par savu neredzamo klātbūtni un laikmeta nobeigumu Jēzus sacīja: ”Būs tik liels posts, kāda nav bijis no pasaules sākuma līdz pat šim laikam un kāda arī vairs nebūs.” (Mat. 24:3, 21.) Šis posts, kāds vēl nav pieredzēts, sāksies, kad Jehova  ar politisko spēku rokām iznīcinās ”lielo Babilonu” — visas pasaules viltus reliģijas. (Atkl. 17:3—5, 16.) Kas notiks pēc tam?

SĀTANA UZBRUKUMS IEVADA ARMAGEDONU

3. Kāds uzbrukums Jehovas tautai notiks pēc viltus reliģijas iznīcināšanas?

3 Kad viltus reliģija būs iznīcināta, Sātans un viņa pasaules sastāvdaļas uzbruks Jehovas kalpiem. Piemēram, lūk, kas Rakstos ir paredzēts par ”Gogu Magoga zemē”: ”Tu tuvosies kā negaiss, kā vētras mākonis, kas pārklāj zemi, tu un visi tavi ļaužu bari, kā arī bezgalīgie tautu daudzumi kopā ar tevi.” Tā kā Jehovas lieciniekiem nav bruņoto spēku un viņi ir vismiermīlīgākie cilvēki uz zemes, šķitīs, ka viņus uzveikt būs vieglāk par vieglu. Tomēr uzbrukt viņiem izrādīsies milzīga kļūda. (Ecēh. 38:1, 2, 9—12.)

4., 5. Ko Jehova darīs, kad Sātans mēģinās iznīcināt viņa kalpus?

4 Ko darīs Dievs, redzot Sātana mēģinājumus iznīcināt viņa tautu? Jehova ar Visuma Augstākā valdnieka tiesībām iejauksies notikumos savas tautas labā. Vēršanos pret viņa kalpiem Jehova uzskata par uzbrukumu viņam pašam. (Nolasīt Cakarijas 2:12.) Tāpēc mūsu debesu Tēvs tūlīt pat rīkosies, lai mūs glābtu. Šīs glābšanas kulminācija būs Sātana pasaules iznīcināšana Armagedonā — ”Visvarenā Dieva lielās dienas karā”. (Atkl. 16:14, 16.)

5 Par Armagedonu Bībeles pravietojumā ir teikts: ””Tas Kungs tiesājas ar tautām, Viņš sauc pie atbildības visu cilvēci, bezdievjus Viņš nodod zobena varā!” — tā saka tas Kungs. Tā saka tas Kungs Cebaots: ”Redzi, nelaime soļo no tautas uz tautu, nesavaldāma vētra savelkas no zemes galiem!” Tā Kunga nokautie gulēs tanī dienā no viena zemes gala līdz otram neapraudāti, nepievākti un neaprakti, tie būs kā mēslojums atklātā laukā.” (Jer. 25:31—33.) Armagedonā pienāks gals pašreizējai ļaunajai pasaulei. Sātana pasaules vairs nebūs, bet Jehovas organizācijas zemes daļa joprojām pastāvēs.

KĀPĒC JEHOVAS ORGANIZĀCIJA MŪSDIENĀS PLAUKST

6., 7. a) Kas ir cilvēki, kuri veido ”lielo pulku”? b) Kāds pieaugums ir vērojams pēdējos gados?

6 Dieva organizācija uz zemes pastāv un plaukst, jo cilvēki, kas pie tās pieder, ir iemantojuši viņa labvēlību. Bībelē ir lasāms apliecinājums: ”Jehovas acis ir pievērstas taisnajiem un viņa ausis — to karstajām lūgšanām.” (1. Pēt. 3:12.) Pie taisnajiem pieder ”liels pulks” cilvēku, kas būs ”izgājuši cauri lielajam postam”. (Atkl. 7:9, 14.) Runa nav tikai par ļaužu pulciņu. Tas ir ”liels pulks” — ļoti daudz cilvēku. Vai jūs saskatāt sevi starp tiem, kas paliks dzīvi ”lielajā postā”?

7 Kas ir cilvēki, kuri veido lielo pulku? Viņu pulcēšana ir iespējama tāpēc, ka notiek sludināšana, kas, kā norādīja Jēzus, ir daļa no viņa klātbūtnes zīmes. Jēzus teica: ”Labā vēsts par valstību tiks sludināta pa visu apdzīvoto zemi par liecību visām tautām, un tad nāks gals.” (Mat. 24:14.) Pašreiz, pēdējās dienās, tas ir Dieva organizācijas galvenais darbs. Tā kā Jehovas liecinieki visā pasaulē sludina un māca cilvēkus, miljoniem ļaužu ir sākuši pielūgt Dievu ”garā un patiesībā”. (Jāņa 4:23, 24.) Piemēram, desmit  gadu laikā — no 2002. gada septembra līdz 2011. gada augustam — tika kristīti vairāk nekā 2707000 cilvēku, kas bija devuši solījumu kalpot Dievam. Patlaban pasaulē ir vairāk par 7,9 miljoniem Jehovas liecinieku, un vēl daudzi miljoni regulāri apmeklē mūsu pasākumus, it sevišķi gadskārtējo Atceres vakaru. Mēs nelielāmies ar skaitļiem, jo ”Dievs [ir tas], kas audzē”. (1. Kor. 3:5—7.) Tomēr ir skaidri redzams, ka lielais pulks turpina augt un kļūst lielāks ar katru gadu.

8. Ar ko ir izskaidrojams Jehovas mūsdienu organizācijas ievērojamais skaitliskais pieaugums?

8 Dieva kalpu skaits ir ievērojami pieaudzis tāpēc, ka viņš atbalsta savus lieciniekus. (Nolasīt Jesajas 43:10—12.) Šis pieaugums bija paredzēts pravietiskos vārdos: ”Mazākais kļūs par tūkstoti, un sīkākais par varenu tautu. Es tas Kungs to esmu solījis un savā laikā to steidzīgi izpildīšu.” (Jes. 60:22.) Bija laiks, kad svaidīto atlikums bija kā ”mazākais”, bet tad viņu skaits pieauga, jo Dieva organizācijai pievienojās citi garīgie izraēlieši. (Gal. 6:16.) Ar Jehovas svētību gadu gaitā pieaugums ir turpinājies — tiek pulcēts lielais pulks.

KO JEHOVA PRASA NO MUMS

9. Kas mums jādara, lai pieredzētu brīnišķīgo nākotni, kas apsolīta Dieva Rakstos?

9 Gan svaidītie kristieši, gan tie, kas pieder pie lielā pulka, var pieredzēt brīnišķīgo nākotni, kas apsolīta Dieva Rakstos. Bet, lai tas būtu iespējams, mums jāatbilst Jehovas prasībām. (Jes. 48:17, 18.) Tāpat tas bija ar izraēliešiem, kad bija spēkā Mozus bauslība. Viens no bauslības mērķiem bija aizsargāt izraēliešus, un tas tika panākts ar skaidriem norādījumiem par dzimumattiecībām, pirkšanu un pārdošanu, bērnu audzināšanu, izturēšanos pret apkārtējiem cilvēkiem un citiem jautājumiem. (2. Moz. 20:14; 3. Moz. 19:18, 35—37; 5. Moz. 6:6—9.) Arī mums nāk par labu Dieva prasību ievērošana, un pildīt viņa gribu nekādā ziņā nav apgrūtinoši. (Nolasīt 1. Jāņa 5:3.) Izraēliešus sargāja bauslība, savukārt mūsu paklausība Dieva Jehovas likumiem un principiem ne tikai mūs sargā, bet arī ļauj mums palikt ”veseliem ticībā”. (Tit. 1:13.)

10. Kāpēc ir jāatlicina laiks Bībeles pētīšanai un iknedēļas vakaram Jehovas pielūgsmei?

10 Jehovas organizācijas zemes daļa nestāv uz vietas. Piemēram, aizvien skaidrāka kļūst mūsu izpratne par Bībeles patiesību. Tā tam arī būtu jābūt, jo ”taisno teka mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas arvienu kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzaust diena”. (Sal. Pam. 4:18.) Bet vai mēs izsekojam visiem precizējumiem Bībeles patiesības sapratnē? Vai mums ir paradums katru dienu lasīt Bībeli? Vai mēs regulāri lasām mūsu publikācijas? Vai mūsu ģimenei katru nedēļu ir ieplānots vakars Jehovas pielūgsmei? Droši vien mēs piekritīsim, ka viss minētais neprasa no mums pārāk daudz. Bieži vien galvenais ir vienkārši atlicināt nepieciešamo laiku. Apgūt precīzas zināšanas no Bībeles, likt tās lietā un garīgi nostiprināties ir ārkārtīgi svarīgi, īpaši tagad, kad tik tuvu ir lielais posts.

11. Kādu labumu deva svētki, kas tika atzīmēti senatnē, un kā mūs stiprina draudzes sapulces un kongresi?

11 Jehovas organizācija rīkojas mūsu interesēs, mudinot ņemt vērā apustuļa  Pāvila padomu: ”Būsim vērīgi cits pret citu, lai pamudinātu uz mīlestību un labiem darbiem, un neatstāsim novārtā savas sapulces, kā daži paraduši, bet uzmundrināsim cits citu — un vēl jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.” (Ebr. 10:24, 25.) Ikgadējie svētki un citas sapulces, kurās tika pielūgts Dievs, garīgi stiprināja izraēliešus. Turklāt tādi pasākumi kā īpašie Lieveņu jeb Būdiņu svētki, kas tika sarīkoti Nehemijas laikā, bija ļoti priecīgi notikumi. (2. Moz. 23:15, 16; Neh. 8:9—18.) Mūsdienās līdzīgu uzmundrinājumu var gūt draudzes sapulcēs un kongresos. Izmantosim visu, kas mums tiek piedāvāts, — tad mēs paliksim ”veseli ticībā” un jutīsimies priecīgi. (Tit. 2:2.)

12. Kādai būtu jābūt mūsu attieksmei pret valstības sludināšanu?

12 Tā kā mēs piederam pie Dieva organizācijas, mēs ar prieku varam ”sludināt Dieva labo vēsti” — veikt ”svētu darbu”. (Rom. 15:16.) Piedaloties šajā ”svētajā darbā”, mēs kļūstam par Jehovas ”darbabiedriem”, un viņš ir saukts par ”Svēto”. (1. Kor. 3:9; 1. Pēt. 1:15.) Labās vēsts sludināšana veicina Jehovas vārda svētīšanu. Tas, ka mums ir uzticēta ”laimīgā Dieva cildenā labā vēsts”, patiešām ir milzīgs gods. (1. Tim. 1:11.)

13. No kā ir atkarīgs mūsu garīgums un pat dzīvība?

13 Dievs vēlas, lai mēs saglabātu stipru garīgumu, pieķeroties viņam un atbalstot viņa organizācijas darbību dažādās jomās. Mozus sacīja izraēliešiem: ”Es šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums; es esmu jūsu priekšā nolicis dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tāpēc izvēlies dzīvību, lai dzīvotu ir tu, ir tavi pēcnācēji. Un mīli to Kungu, savu Dievu, ka tu klausi Viņa balsij un cieši Viņam pieķeries, jo Viņš ir tava dzīvība un tavu dienu pagarinātājs, kuras tu paliec tanī zemē, ko tas Kungs ar zvērestu ir apsolījis dot taviem tēviem — Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam.” (5. Moz. 30:19, 20.) Mūsu dzīvība ir atkarīga no tā, vai mēs pildām Jehovas gribu, mīlam viņu, uzklausām viņa balsi un cieši viņam pieķeramies.

14. Kāds bija kāda brāļa viedoklis par iespēju piederēt pie Dieva organizācijas redzamās daļas?

14 Brālis Praiss Hjūss, kas bija nelokāmi uzticīgs Dievam un gāja kopsolī ar viņa organizāciju, reiz rakstīja: ”Mani pilda pateicība par to, ka esmu dzīvojis, zinot Jehovas nodomus, kopš tām tālajām dienām tieši pirms 1914. gada.. Pati svarīgākā man vienmēr ir bijusi ciešā saistība ar Jehovas redzamo organizāciju. No savas agrīnās pieredzes es iemācījos, cik maldīgi ir paļauties uz cilvēku spriedumiem. Kolīdz manā prātā radās skaidrība par to, es apņēmos turēties kopā ar Dievam uzticīgo organizāciju. Kā gan citādi cilvēks lai iegūtu Jehovas labvēlību un svētības?”

VIENMĒR TURIETIES KOPĀ AR DIEVA ORGANIZĀCIJU

15. Miniet piemēru no Rakstiem, kas parāda, kā mums jāuztver precizējumi Bībeles jautājumu skaidrojumos!

15 Ja vēlamies izjust Jehovas labvēlību un svētības, mums jāatbalsta viņa organizācija un jāpieņem izmaiņas Bībeles skaidrojumos. Pēc Jēzus nāves bija tūkstošiem ebreju tautības kristiešu, kas dedzīgi turējās pie bauslības un kam nebija viegli no tās atteikties.  (Ap. d. 21:17—20.) Taču Pāvila vēstule ebrejiem viņiem palīdzēja pieņemt faktu, ka viņi ir padarīti svēti nevis ar ”upuriem, ko nes pēc bauslības”, bet ”ar to, ka Jēzus Kristus ķermenis ir ziedots reizi par visām reizēm”. (Ebr. 10:5—10.) Lielākā daļa šo ebreju izcelsmes kristiešu noteikti mainīja savu domāšanu un garīgā ziņā virzījās uz priekšu. Arī mums nopietni jāiedziļinās Bībelē un jābūt gataviem pielāgoties, ja kaut kas mainās Dieva vārdu skaidrojumā vai tajā, kā tiek veikta sludināšana.

16. a) Kāpēc dzīve jaunajā pasaulē būs brīnišķīga? b) Ko jūs vēlaties pieredzēt jaunajā pasaulē?

16 Jehova svētīs visus, kas paliek uzticīgi viņam un viņa organizācijai. Uzticīgajiem svaidītajiem būs gods kļūt par Kristus līdzmantiniekiem debesīs. (Rom. 8:16, 17.) Ja mums ir cerība dzīvot uz zemes, mēs varam iztēloties, cik brīnišķīga būs dzīve paradīzē. Jau tagad, piederēdami pie Jehovas organizācijas, mēs ar prieku stāstām citiem par viņa apsolīto jauno pasauli. (2. Pēt. 3:13.) ”Lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam,” teikts 37. psalma 11. pantā. Cilvēki ”uzcels namus” un ”tur arī dzīvos”, un viņiem sagādās prieku ”tas, ko viņu rokas veikušas”. (Jes. 65:21, 22.) Vairs nebūs spaidu, nabadzības un bada. (Ps. 72:13—16.) Nevienu vairs nepievils lielā Babilona, jo tās vairs nebūs. (Atkl. 18:8, 21.) Mirušie tiks piecelti no nāves un iegūs iespēju dzīvot mūžīgi. (Jes. 25:8; Ap. d. 24:15.) Miljoniem cilvēku, kas ir devuši solījumu kalpot Jehovam, ir apbrīnojamas nākotnes izredzes. Lai mēs pieredzētu, kā šie Rakstos lasāmie solījumi kļūst par īstenību, mēs nedrīkstam apstāties savā garīgajā izaugsmē, mums jāvirzās uz priekšu kopā ar Dieva organizāciju un vienmēr jāiet kopsolī ar to.

Vai jūs spējat iztēloties sevi paradīzē? (Sk. 16. rindkopu)

17. Kādai jābūt mūsu attieksmei pret Jehovas pielūgsmi un pret viņa organizāciju?

17 Tā kā šīs pasaules gals ir pavisam tuvu, mums jāpaliek stipriem ticībā un jābūt pateicīgiem par iespēju pielūgt Dievu. Tāda attieksme bija Dāvidam, kurš kādā psalmā dziedāja: ”Vienu es izlūdzos no tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt tā Kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā vietā.” (Ps. 27:4.) Cieši pieķersimies Dievam, būsim kopā ar viņa tautu un iesim uz priekšu kopā ar viņa organizāciju!