Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Aprīlis 2014

Šajā numurā stāstīts, kā mēs ticībā varam līdzināties Mozum. Kādus pienākumus Jehova ir uzticējis ģimenes locekļiem, un kā viņš tos palīdz pildīt?

Līdzināsimies Mozum ticībā

Kā ticība Mozu pamudināja noraidīt miesas vēlmes un augstu vērtēt pienākumus kalpošanā? Kāpēc Mozus ”cieši raudzījās uz atalgojumu”?

Vai jūs redzat ”to, kurš ir neredzams”?

Kā Mozus ticība Dievam viņu pasargāja no bailēm cilvēku priekšā un palīdzēja viņam ticēt Dieva solījumiem? Stipriniet savu ticību, lai jūs ”redzētu” Jehovu kā reālu personu, kas labprāt jums palīdz.

DZĪVESSTĀSTS

Iespējas, kādas man pavērās pilnas slodzes kalpošanā

Kāpēc R. Volens, atskatoties uz 65 gadiem pilnas slodzes kalpošanā, uzskata, ka nevar iedomāties saturīgāku un svētībām bagātāku dzīvi.

Neviens nevar kalpot diviem kungiem

Daži ir devušies peļņā uz ārzemēm. Kā dzīvošana prom no ģimenes ietekmē laulību, bērnus un attiecības ar Dievu?

Būsim paļāvības pilni — Jehova ir mūsu palīgs!

Kā kāds ģimenes galva stiprināja attiecības ģimenē pēc atgriešanās no peļņas ārzemēs? Kā Jehova viņam palīdzēja gādāt par ģimeni zemē, kur ekonomiskais stāvoklis nav spožs?

Jehova mūs vēro un gādā par mums

Apskatīsim piecas jomas, kurās izpaužas Dieva mīlestība un gādība, un to, kā mums nāk par labu viņa uzmanība.

Vai jūs zināt?

Ko Bībeles laikos nozīmēja savu drēbju saplēšana?