Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Priecājieties par Jēra kāzām!

Priecājieties par Jēra kāzām!

”Priecāsimies, līksmosim.., jo ir pienākušas Jēra kāzas.” (ATKL. 19:7.)

1., 2. a) Kādas kāzas izraisīs lielu prieku debesīs? b) Kādi jautājumi rodas?

LAI sagatavotos kāzām, vienmēr ir vajadzīgs laiks. Bet mēs pievērsīsim uzmanību īpašām kāzām — ķēnišķīgām kāzām. Ir grūti pat aptvert, cik ilgi tās tiek gatavotas — aptuveni 2000 gadus! Patlaban strauji tuvojas laiks, kad līgavaiņa un līgavas savienība tiks noslēgta. Drīz ķēniņa pili piepildīs līksma mūzika un debesu pulki dziedās: ”Slavējiet Jah, jo Jehova, mūsu Dievs, Visvarenais, ir sācis valdīt! Priecāsimies, līksmosim un dosim viņam godu, jo ir pienākušas Jēra kāzas un viņa līgava ir sagatavojusies.” (Atkl. 19:6, 7.)

2 ”Jērs”, kura kāzas izraisīs prieku debesīs, ir Jēzus Kristus. (Jāņa 1:29.) Kā viņš ir tērpies kāzām? Kas ir viņa līgava? Kā viņa ir sagatavota kāzām? Kad kāzas notiek? Prieks par kāzām būs debesīs, bet vai tāds pats prieks būs arī tiem, kas cer mūžīgi dzīvot uz zemes? Turpinot apskatīt 45. psalmu, būs ļoti interesanti rast atbildes uz šiem jautājumiem.

 ”TAVAS DRĀNAS SMARŽO”

3., 4. a) Kā ir aprakstītas Līgavaiņa kāzu drēbes, un kas vairo viņa prieku? b) Kas ir ”ķēniņu meitas” un ”kundze”, kuras priecājas līdz ar Līgavaini?

3 Nolasīt Psalmu 45:9, 10. Līgavainis, Jēzus Kristus, tērpjas savās izsmalcinātajās ķēnišķīgajās kāzu drānās. Viņa drēbes smaržo tik patīkami kā ”labākās smaržvielas” (LB-2012), piemēram, mirres, kas Izraēlā ietilpa svētās svaidāmās eļļas sastāvā. (2. Moz. 30:23—25.)

4 Debesu mūzika, kas pilda Līgavaiņa pili, vairo viņa prieku, kāzām tuvojoties. Kopā ar viņu priecājas arī ”kundze” (LB-2012) — Dieva organizācijas debesu daļa, pie kuras pieder ”ķēniņu meitas”, tas ir, svētie eņģeļi. Cik saviļņojoši ir dzirdēt, kā balsis debesīs paziņo: ”Priecāsimies, līksmosim.., jo ir pienākušas Jēra kāzas”!

LĪGAVA TIEK SAGATAVOTA KĀZĀM

5. Kas ir ”Jēra sieva”?

5 Nolasīt Psalmu 45:11, 12. Mēs esam noskaidrojuši, kas ir Līgavainis, bet kas ir viņa līgava? Viņa attēlo visus, kas pieder pie svaidīto draudzes, kuras galva ir Jēzus Kristus. (Nolasīt Efesiešiem 5:23, 24.) Viņi kļūs par daļu no Kristus mesiāniskās valstības. (Lūk. 12:32.) Šie 144 tūkstoši ar garu svaidīto kristiešu ”seko Jēram, lai kurp tas ietu”. (Atkl. 14:1—4.) Viņi kļūst par ”Jēra sievu” un kopā ar to mājo tā debesu mājoklī. (Atkl. 21:9; Jāņa 14:2, 3.)

6. Kāpēc svaidītie ir saukti par ”ķēniņa meitu”, un kāpēc viņi tiek aicināti ”aizmirst savu tautu”?

6 Līgava tiek uzrunāta ne tikai ar vārdu ”meita”, bet tiek saukta arī par ”ķēniņa meitu”. (Ps. 45:14.) Kas ir šis ”ķēniņš”? Svaidītie kristieši ir pieņemti par Jehovas ”bērniem”. (Rom. 8:15—17.) Tā kā svaidītajiem jākļūst par līgavu debesīs, viņiem tiek dots norādījums ”aizmirst savu tautu un sava [miesīgā] tēva namu”. Viņu domām jābūt ”vērstām uz to, kas augšā, nevis uz to, kas ir uz zemes”. (Kol. 3:1—4.)

7. a) Kā Kristus ir gatavojis savu nākamo līgavu? b) Kāda ir līgavas attieksme pret savu Līgavaini?

7 Gadsimtu gaitā Kristus ir gatavojis savu nākamo līgavu kāzām debesīs. Apustulis Pāvils paskaidroja, ka Kristus ”ir mīlējis draudzi un atdevis sevi par to, lai to darītu svētu un attīrītu, mazgājot ūdenī, Dieva vārdos, lai vestu draudzi savā priekšā visā tās krāšņumā, bez traipa, grumbas vai kaut kā tamlīdzīga, bet svētu un bez vainas”. (Efes. 5:25—27.) Svaidītajiem kristiešiem senajā Korintā Pāvils rakstīja: ”Es degu par jums Dievam tīkamā dedzībā, jo es jūs esmu apsolījis vienam vīram, Kristum, lai jūs vestu viņa priekšā kā tikumīgu jaunavu.” (2. Kor. 11:2.) Līgavainim un ķēniņam, Jēzum Kristum, ir dārgs viņa līgavas garīgais ”skaistums”. Savukārt līgava atzīst viņu par savu ”kungu” un ”pakļaujas viņam” — savam nākamajam vīram.

LĪGAVA TIEK ”VESTA PIE ĶĒNIŅA”

8. Kāpēc nav pārsteidzoši, ka līgava sagaida kāzas ”košā skaistumā”?

8 Nolasīt Psalmu 45:14, 15. Līgava sagaida ķēniņa kāzas ”košā skaistumā”. Atklāsmes grāmatas 21. nodaļas 2. pantā līgava ir salīdzināta ar pilsētu, jauno Jeruzālemi, un viņa ir  ”greznojusies savam vīram”. Šai debesu pilsētai ir ”dievišķs spožums”, un tā mirdz ”kā ļoti dārgs akmens, kā kristāldzidrs jašmas akmens”. (Atkl. 21:10, 11.) Jaunās Jeruzālemes krāšņums ir spilgti aprakstīts Atklāsmes grāmatā. (Atkl. 21:18—21.) Nav brīnums, ka psalmu sacerētājs runā par līgavas ”košo skaistumu”! Notikums ir īpašs — debesīs notiek ķēniņa kāzas.

9. Kas ir ”ķēniņš”, pie kā tiek vesta līgava, un kā viņa ir tērpusies?

9 Līgava tiek vesta pie Līgavaiņa — mesiāniskā ķēniņa. Viņš to ir sagatavojis un ”attīrījis, mazgājot ūdenī, Dieva vārdos”. Līgava ir ”svēta un bez vainas”. (Efes. 5:26, 27.) Viņai jābūt arī ģērbtai atbilstoši notikuma svarīgumam — un tā patiešām ir! ”Ar zeltu un pērlēm ir rotāts viņas apģērbs”, un ”izrakstītās drānās viņa tiek vesta pie ķēniņa”. Jēra kāzām ”viņai ir ļauts tērpties spožā, tīrā, smalkā linā. Smalkais lins attēlo svēto taisnīgos darbus.” (Atkl. 19:8.)

”IR PIENĀKUŠAS.. KĀZAS”

10. Kad jānotiek Jēra kāzām?

10 Nolasīt Atklāsmes 19:7. Kad jānotiek Jēra kāzām? Kaut gan ”viņa līgava ir sagatavojusies” kāzām, turpmākajos pantos nav runāts par pašām kāzām. Tajos spilgti aprakstīta lielā posta beigu daļa. (Atkl. 19:11—21.) Vai tas nozīmē, ka kāzas notiek, pirms ķēnišķīgais Līgavainis gūst pilnīgu uzvaru? Nē, tā nebūtu jādomā. Redzējumi Atklāsmes grāmatā nav aprakstīti hronoloģiskā secībā. 45. psalmā ķēniņa kāzas ir minētas pēc tam, kad ķēniņš, Jēzus Kristus, apjož zobenu un dodas cīņā, gūdams uzvaru pār saviem ienaidniekiem. (Ps. 45:4, 5.)

11. Kādā secībā risināsies notikumi, līdz Kristus gūs galīgu uzvaru?

11 Tātad notikumu secība būs šāda: vispirms tiks izpildīts sods ”lielajai netiklei” — lielajai Babilonai, visām pasaules viltus reliģijām. (Atkl. 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2.) Tad Kristus dosies izpildīt Dieva spriedumu pārējai Sātana ļaunajai pasaulei un iznīcinās to Armagedonā — ”Visvarenā Dieva lielās dienas karā”. (Atkl. 16:14—16; 19:19—21.) Visbeidzot, ķēniņš karotājs gūs galīgu uzvaru, kad iemetīs Sātanu un dēmonus bezdibenī, kur tie atradīsies nāvei līdzīgā bezdarbības stāvoklī. (Atkl. 20:1—3.)

12., 13. a) Kad notiks Jēra kāzas? b) Kas debesīs priecāsies par Jēra kāzām?

12 Kristus klātbūtnes laikā svaidītie kristieši, kas beidz savas gaitas uz zemes, tiek piecelti dzīvei debesīs. Kaut kad pēc lielās Babilonas iznīcināšanas Jēzus sapulcēs pie sevis visus atlikušos līgavas grupas locekļus. (1. Tes. 4:16, 17.) Tātad pirms Armagedona kara sākuma visi, kas pieder pie ”līgavas”, jau būs debesīs. Pēc šī kara varēs notikt Jēra kāzas. Cik gan tas būs priecīgs notikums! ”Laimīgi ir tie, kas ielūgti Jēra kāzu mielastā,” teikts Atklāsmes grāmatas 19. nodaļas 9. pantā. Par laimīgiem tiešām var saukt visus 144 tūkstošus, kas veido ”līgavu”. Līksmot varēs arī ķēnišķīgais Līgavainis, kad visi viņa līdzvaldnieki kopā ar viņu simboliski ”ēdīs un dzers” pie galda viņa valstībā. (Lūk. 22:18, 28—30.) Taču prieks par Jēra kāzām būs ne tikai Līgavainim un līgavai.

 13 Kā jau bija minēts iepriekš, debesu pulki vienoti dzied: ”Priecāsimies, līksmosim un dosim viņam [Jehovam] godu, jo ir pienākušas Jēra kāzas un viņa līgava ir sagatavojusies.” (Atkl. 19:6, 7.) Bet ko var teikt par Jehovas kalpiem uz zemes? Vai arī viņi varēs līksmot?

”LĪKSMI SAUCIENI UN GAVILES PAVADA VIŅAS”

14. Kas ir 45. psalmā minētās ”jaunavas” — līgavas ”rotaļu biedrenes”?

14 Nolasīt Psalmu 45:13, 15, 16. Pravietis Cakarija paredzēja, ka beigu laikā cilvēki no dažādām tautām labprāt sadarbosies ar garīgā Izraēla atlikumu. Viņš rakstīja: ”Tanīs dienās desmit vīru no dažādām tautām un valodām satvers vienu jūdu vīru aiz svārku stērbeles un teiks: Mēs iesim ar jums kopā, jo mēs dzirdējām, ka Dievs ir ar jums.” (Cak. 8:23.) 45. psalma 13. pantā šie simboliskie ”desmit vīri” ir saukti par ”Tiras pilsētas iedzīvotāju meitām” un ”tautas bagātākajiem”. Viņi nāk pie svaidīto atlikuma ar dāvanām, ”cenzdamies iegūt [to] labvēlību” un garīgu palīdzību. Kopš 1935. gada miljoniem cilvēku ir ļāvuši, lai atlikums viņus ”ved pie taisnības”. (Dan. 12:3.) Šie uzticīgie svaidīto kristiešu līdzgaitnieki ir attīrījuši savu dzīvi un garīgā ziņā kļuvuši par ”jaunavām”. ”Jaunavas”, kas ir līgavas ”rotaļu biedrenes”, ir devušas solījumu kalpot Jehovam un apliecinājušas, ka uzticīgi pakļaujas ķēnišķīgajam Līgavainim.

15. Kā ”jaunavas” sadarbojas ar tiem no ”līgavas”, kuri vēl ir uz zemes?

 15 Atlikušie ”līgavas” grupas locekļi ir sevišķi pateicīgi šīm ”jaunavām” par palīdzību, ko tās sniedz, dedzīgi sludinot ”labo vēsti par valstību” pa visu apdzīvoto zemi. (Mat. 24:14.) Ne tikai ”Gars un līgava saka: ”Nāc!”” — arī visi, kas to dzird, saka: ”Nāc!” (Atkl. 22:17.) ”Citas avis” ir dzirdējušas svaidītos, kas pieder pie ”līgavas”, sakām: ”Nāc!” un tagad kopā ar līgavu vēršas ar šo aicinājumu pie zemes iedzīvotājiem. (Jāņa 10:16.)

16. Kādu iespēju Jehova ir devis citām avīm?

16 Svaidīto atlikums mīl tos, kas darbojas kopā ar viņiem, un priecājas, ka Līgavaiņa Tēvs, Jehova, arī citām avīm, kas ir uz zemes, ir devis iespēju līksmot par Jēra kāzām debesīs. Bija paredzēts, ka ”līksmi saucieni un gaviles pavadīs” ”jaunavas”, kas ir līgavas ”rotaļu biedrenes”. Citas avis, kas cer mūžīgi dzīvot uz zemes, gavilēs līdz ar pārējiem, kad debesīs norisināsies Jēra kāzas. Atklāsmes grāmatā ”lielā pulka” locekļi ir attēloti ”stāvam troņa un Jēra priekšā”. Viņi kalpo Jehovam garīgā tempļa pagalmā uz zemes. (Atkl. 7:9, 15.)

Jēra kāzas sagādā prieku ”jaunavām”, līgavas ”rotaļu biedrenēm” (Sk. 16. rindkopu)

”TAVI DĒLI LAI STĀJAS TĒVU VIETĀ”

17., 18. Kādu labumu dos Jēra kāzas, un kam Kristus kļūs par tēvu savas tūkstoš gadu valdīšanas laikā?

17 Nolasīt Psalmu 45:17. ”Jaunavām”, kas ir Kristus debesu līgavas ”rotaļu biedrenes”, būs papildu iemesls priecāties, kad viņas redzēs, kādu labumu Jēra kāzas dos jaunajā pasaulē. Ķēnišķīgais Līgavainis tad pievērsīs uzmanību zemei un cels augšā tos, kas kādreiz uz zemes bija viņa ”tēvi”, bet tagad kļūs par viņa ”dēliem”. (Jāņa 5:25—29; Ebr. 11:35.) No viņu vidus ķēniņš izraudzīsies ”valdniekus pār visu zemi”. Starp tiem, ko Kristus iecels īstenot vadību jaunajā pasaulē, bez šaubām, būs arī brāļi, kas mūsdienās uzticīgi pilda vecāko pienākumus. (Jes. 32:1.)

18 Savas tūkstoš gadu valdīšanas laikā Kristus kļūs par tēvu arī citiem. Visi zemes iedzīvotāji, kas saņems mūžīgu dzīvi, to iemantos tāpēc, ka viņi tic Jēzus izpirkuma upurim. (Jāņa 3:16.) Tā Jēzus viņiem kļūs par ”Mūžīgo tēvu”. (Jes. 9:5, 6.)

”RADĪT NEZŪDAMU PIEMIŅU” VIŅA VĀRDAM

19., 20. Kāpēc aizraujošie notikumi, par kuriem stāstīts 45. psalmā, skar visus patiesos kristiešus mūsdienās?

19 Nolasīt Psalmu 45:2, 18. Notikumi, kas aprakstīti 45. psalmā, skar visus kristiešus. Uz zemes atlikušos svaidītos saviļņo iespēja drīzumā būt kopā debesīs ar saviem brāļiem un ar savu Līgavaini. Citas avis izjūt vēlēšanos arvien lielākā mērā pakļauties savam diženajam ķēniņam un ir pateicīgas, ka var sadarboties ar viņa līgavas atlikušajiem locekļiem uz zemes. Kad būs notikušas kāzas, Kristus un viņa līdzvaldnieki valstībā sagādās zemes iedzīvotājiem neaprakstāmas svētības. (Atkl. 7:17; 21:1—4.)

20 Kad domājam par nākotnē gaidāmajiem notikumiem, kas saistīti ar mesiānisko ķēniņu un kas lika psalmu sacerētāja sirdij ”izplūst košos vārdos”, mēs izjūtam vēlēšanos ”radīt nezūdamu piemiņu” viņa vārdam. Būsim starp tiem, kas ”teiks [ķēniņa] slavu vienumēr un mūžīgi”!