Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Janvāris 2014

Gudri lēmumi jaunībā

Gudri lēmumi jaunībā

”Jaunekļi un jaunavas..! Viņiem visiem būs teikt tā Kunga vārdu.” (PS. 148:12, 13.)

1. Kādas iespējas izmanto daudzi jauni kristieši?

MĒS dzīvojam nozīmīgā laikā. Miljoniem ļaužu no visām tautām pievēršas patiesā Dieva pielūgsmei, kā tas vēl nekad agrāk nav bijis. (Atkl. 7:9, 10.) Arī daudzi gados jauni cilvēki ir pieredzējuši, kādu prieku sagādā iespēja palīdzēt citiem saprast Bībeles patiesības, kas var glābt dzīvību. (Atkl. 22:17.) Ir jaunieši, kas vada Bībeles nodarbības, palīdzot cilvēkiem uzlabot savu dzīvi. Citi dedzīgi sludina labo vēsti svešvalodu teritorijā. (Ps. 110:3; Jes. 52:7.) Kā tu varētu lielākā mērā piedalīties darbā, ko veic Jehovas tauta?

2. Kā notikumi ar Timoteju apliecina, ka Jehova ir gatavs uzticēt dažādus pienākumus gados jauniem cilvēkiem? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

2 Jaunībā var pieņemt lēmumus, kas vēlāk var pavērt lieliskas iespējas kalpošanā Dievam. Piemēram, Timotejs, kas dzīvoja Listrā, acīmredzot pieņēma gudrus lēmumus, kas vēlāk viņam ļāva kļūt par misionāru. Šo uzdevumu viņš saņēma, kad viņam vēl nebija pat 20 gadu, vai arī viņš bija sasniedzis šo vecumu pavisam nesen. (Ap. d. 16:1—3.) Šķiet, tikai neilgu laiku vēlāk, kad niknas pretestības dēļ apustulis Pāvils bija spiests doties prom no nesen izveidotās draudzes Tesalonikā, Pāvils uzdeva jaunajam Timotejam atgriezties Tesalonikā un stiprināt brāļus. (Ap. d. 17:5—15; 1. Tes. 3:1, 2, 6.) Vai vari iedomāties, kā Timotejs jutās, saņēmis šo uzdevumu?

 TAVS VISSVARĪGĀKAIS LĒMUMS

3. Kāds ir vissvarīgākais lēmums dzīvē, un kad to var pieņemt?

3 Jaunība ir laiks, kad jāpieņem svarīgi lēmumi. Taču viens lēmums ir svarīgāks par visiem citiem — tas ir tavs lēmums kalpot Jehovam. Kad ir vislabāk pieņemt šo lēmumu? Jehova aicina: ”Piemini savu Radītāju savā jaunībā.” (Sal. Māc. 12:1.) Vienīgais pareizais veids, kā ”pieminēt” Jehovu, ir kalpot viņam pēc iespējas lielākā mērā. (5. Moz. 10:12.) Tavs lēmums kalpot Dievam ar visu sirdi ir vissvarīgākais lēmums, kādu tu jebkad pieņemsi. No tā būs atkarīga tava nākotne. (Ps. 71:5.)

4. Kādi lēmumi, kas dzīvē jāpieņem, var ietekmēt kalpošanu Dievam?

4 Protams, lēmums kalpot Jehovam nav vienīgais lēmums, kas ietekmēs tavu nākotni. Droši vien tu domā par to, vai tu apprecēsies, ar ko tu apprecēsies un kā tu pelnīsi sev iztiku. Tie ir nopietni lēmumi, tomēr vispirms būtu gudri izlemt, vai tu vēlies pēc iespējas lielākā mērā kalpot Jehovam. (5. Moz. 30:19, 20.) Kāpēc tā būtu jārīkojas? Tāpēc, ka šie lēmumi ir savstarpēji saistīti. Tava izvēle tādos jautājumos kā laulība un darbs ietekmēs tavu kalpošanu Dievam. (Salīdzināt Lūkas 14:16—20.) Un arī otrādi: tava vēlēšanās kalpot Dievam ietekmēs tavus lēmumus par laulību un darbu. Tātad vispirms būtu jāizlemj svarīgākie jautājumi. (Filip. 1:10.)

KO TU DARĪSI SAVĀ JAUNĪBĀ?

5., 6. Ar piemēru paskaidrojiet, kā pareizu lēmumu pieņemšana ļauj pieredzēt daudz ko uzmundrinošu! (Sk. arī rakstu ”Lēmums, ko pieņēmu bērnībā” šajā žurnāla numurā.)

5 Kad tu esi nolēmis kalpot Dievam, pārdomā, ko viņš no tevis vēlas un tu grasies viņam kalpot. Kāds brālis, kas ir dzimis Japānā, raksta: ”Reiz, kad man bija 14 gadi, es sludināju kopā ar kādu draudzes vecāko. Šis brālis pamanīja, ka man nav īpaša prieka par kalpošanu, un sirsnīgā balsī sacīja: ”Ej mājās, Juihiro! Apsēdies pie galda un uzmanīgi apdomā, ko Jehova ir darījis tavā labā.” Es paklausīju šim padomam un turpināju domāt par Jehovu un viņu lūgt vairākas dienas. Pakāpeniski mana attieksme mainījās. Drīz vien es sajutu, ka man ir prieks kalpot Jehovam. Man iepatikās lasīt par misionāriem, un es sāku domāt, kā varētu kalpot Dievam vairāk.”

6 Juihiro turpina: ”Es nolēmu dzīvot tā, lai kādu dienu varētu kalpot Jehovam citā zemē. Piemēram, es pieteicos angļu valodas kursos. Pabeidzis vidusskolu, es sāku strādāt nepilnu slodzi par angļu valodas skolotāju, lai varētu būt pionieris. 20 gadu vecumā es sāku mācīties mongoļu valodu, un man bija iespēja apmeklēt mongoļu sludinātāju grupu. Divus gadus vēlāk, 2007. gadā, es ciemojos Mongolijā. Kad es tur sludināju kopā ar pionieriem un redzēju, cik daudzi cilvēki meklē patiesību, manī auga vēlēšanās pārcelties uz turieni un viņiem palīdzēt. Es atgriezos Japānā, lai apdomātu savus plānus. Kopš 2008. gada aprīļa es sludinu Mongolijā. Dzīve te nav viegla, taču cilvēki atsaucas uz labo vēsti un es varu viņiem palīdzēt tuvoties Jehovam. Es esmu pārliecināts, ka esmu izvēlējies labāko ceļu dzīvē.”

7. Kas mums pašiem jāizvēlas, un kādu piemēru rādīja Mozus?

7 Katram, kas ir kļuvis par Jehovas liecinieku, pašam jāizvēlas, ko viņš dzīvē darīs. (Joz. 24:15.) Neviens no malas nevar pateikt priekšā, vai tev precēties, ar ko precēties un kādu darbu strādāt. Vai tu izvēlēsies tādu darbu, kas prasa  tikai nelielu apmācību? Gados jauni kristieši dzīvo gan trūcīgos ciematos, gan plaukstošās pilsētās, un viņiem ir ļoti dažādas personības, spējas, pieredze, intereses un garīgie mērķi. Viņi atšķiras cits no cita tikpat lielā mērā, kā ebreju jaunieši senajā Ēģiptē atšķīrās no jaunā Mozus. Valdnieka galmā Mozum pavērās visplašākās iespējas, bet citi ebreji bija vergi. (2. Moz. 1:13, 14; Ap. d. 7:21, 22.) Tāpat kā jaunieši mūsdienās, viņi dzīvoja īpašā laikā. (2. Moz. 19:4—6.) Ikvienam no viņiem bija jāizvēlas, vai viņi kalpos Jehovam no visas sirds. Mozus izdarīja pareizo izvēli. (Nolasīt Ebrejiem 11:24—27.)

8. Kādu palīdzību var saņemt jaunieši, kas domā, kādus lēmumus dzīvē pieņemt?

8 Jehova tev var palīdzēt jaunībā izdarīt pareizo izvēli. Viņš dara zināmus principus, pēc kuriem tu vari vadīties savos apstākļos. (Ps. 32:8.) Tavi vecāki, ja viņi ir ticīgi, un draudzes vecākie tev var palīdzēt saprast, kā šos principus izmantot. (Sal. Pam. 1:8, 9.) Apskatīsim trīs svarīgus Bībeles principus, kas ļaus pieņemt pareizus lēmumus, kuri labvēlīgi ietekmēs tavu nākotni.

TRĪS BĪBELES PRINCIPI, PĒC KURIEM VADĪTIES

9. a) Kā Jehova mūs pagodina ar izvēles brīvību? b) Kādas iespējas paveras tiem, kas tiecas vispirms pēc valstības?

9 Tiecies vispirms pēc Dieva valstības un viņa taisnības. (Nolasīt Mateja 6:19—21, 24—26, 31—34.) Jehova mūs pagodina ar izvēles brīvību. Viņš nenorāda, cik lielu daļu savas jaunības tev jāpavada, sludinot valstību. Taču Jēzus minēja vērtīgu principu: tiekties vispirms pēc valstības. Ja tu rīkosies saskaņā ar viņa vārdiem, tev pavērsies iespējas apliecināt savu mīlestību pret Dievu, rūpes par tuvākajiem un pateicību par cerību uz mūžīgu dzīvi. Domājot par laulību un maizes darbu, apsver, vai tavi lēmumi tev liks raizēties par materiālajām vajadzībām vai arī liecinās, ka tu dedzīgi tiecies pēc Dieva valstības un viņa taisnības.

10. Kas Jēzu darīja laimīgu, un kādi lēmumi tev ļaus dzīvē izjust gandarījumu?

10 Rodi laimi, kalpojot citiem. (Nolasīt Apustuļu darbus 20:20, 21, 24, 35.) Jēzus paskaidroja šo principu, kas ir viens no svarīgākajiem dzīvē. Viņš pats bija laimīgs cilvēks, jo pildīja Tēva gribu, nevis savējo. Jēzum bija prieks redzēt, kā lēnprātīgi cilvēki atsaucas uz labo vēsti. (Lūk. 10:21; Jāņa 4:34.) Varbūt arī tu jau esi izjutis, kādu gandarījumu sagādā iespēja palīdzēt citiem. Ja galvenos lēmumus dzīvē tu pieņemsi, vadoties pēc principiem, ko mācīja Jēzus, prieks būs gan tev, gan Jehovam. (Sal. Pam. 27:11.)

11. Kāpēc Baruhs zaudēja prieku, un kādu padomu viņam deva Jehova?

11 Vislielāko laimi var rast, kalpojot Jehovam. (Sal. Pam. 16:20.) Jeremijas sekretārs Baruhs to acīmredzot bija piemirsis. Viņa dzīvē bija posms, kad kalpošana Jehovam viņam vairs nesagādāja prieku. Jehova sacīja Baruham: ”Tu meklē sev vēl ko lielu? Nemeklē! Apdomā, Es sūtu postu pār visu miesu, ..pār visiem ļaudīm, bet tev Es ļaušu saglabāt savu dzīvību visur, kurp vien tu dosies!” (Jer. 45:3, 5.) Kā tev šķiet, kas Baruham ļautu justies laimīgākam — tas, ka viņš meklētu kaut ko lielu, vai tas, ka viņš, būdams uzticīgs Dieva kalps, paliktu dzīvs Jeruzālemes iznīcināšanas laikā? (Jēk. 1:12.)

12. Kāds lēmums ir palīdzējis Ramiro rast dzīvē laimi?

12 Ramiro ir brālis, kas gūst prieku,  kalpojot citiem. Viņš stāsta: ”Es esmu uzaudzis trūcīgā ģimenē, kas dzīvo kādā ciematā Andu kalnos. Tāpēc, kad vecākais brālis piedāvāja man apmaksāt mācības augstskolā, tā bija reta izdevība. Taču es nesen biju kristījies un kļuvis par Jehovas liecinieku, un man bija izteikts cits piedāvājums — kāds pionieris mani uzaicināja kopā ar viņu sludināt mazā pilsētiņā. Es devos uz turieni, iemācījos griezt matus un atvēru frizētavu, lai sevi uzturētu. Daudzi cilvēki labprāt pieņēma mūsu piedāvājumu mācīt viņiem Bībeli. Vēlāk es pievienojos nesen izveidotai draudzei, kuras sapulces notiek vienā no vietējām valodām. Nu jau ir pagājuši desmit gadi, kopš es kalpoju pilnu slodzi. Neviena profesija man nevarētu dot tādu prieku, kādu es izjūtu, palīdzēdams cilvēkiem iepazīt labo vēsti viņu dzimtajā valodā.”

Ramiro jau kopš jaunības ar prieku kalpo Jehovam (Sk. 12. rindkopu)

13. Kāpēc jaunība ir piemērots laiks, lai padarītu kalpošanu Jehovam par prioritāti?

13 Ar prieku kalpo Jehovam jaunībā. (Nolasīt Salamana Mācītāja 12:1.) Tev nebūtu jādomā, ka vispirms ir jāatrod labs darbs un tikai pēc tam tu varēsi kalpot Jehovam. Jaunība ir piemērots laiks, kad padarīt kalpošanu Jehovam par prioritāti. Jauniešiem parasti nav daudz ģimenes pienākumu, viņiem ir pietiekami laba veselība un pietiekami daudz enerģijas, lai veiksmīgi pildītu pat grūtus uzdevumus. Ko tu gribētu darīt Jehovas labā, kamēr esi jauns? Varbūt tavs mērķis ir būt pionierim. Iespējams, tu vēlētos sludināt svešvalodas teritorijā, vai arī tu plāno uzņemties vairāk pienākumu savā pašreizējā draudzē. Lai kādi būtu tavi mērķi kalpošanā Dievam, tev būs jāpelna arī iztika. Kāda apmācība tāpēc būs nepieciešama? Ko tu izvēlēsies?

 KĀ LIKT LIETĀ BĪBELES PRINCIPUS, LAI PIEŅEMTU GUDRUS LĒMUMUS

14. No kā ir jāuzmanās, plānojot nākotni?

14 Trīs Bībeles principi, ko esam apskatījuši, tev palīdzēs izvērtēt, kādu darbu meklēt. Skolu karjeras konsultanti, bez šaubām, pārzina situāciju vietējā darba tirgū. Varbūt ir arī kāda valsts iestāde, kur tev varēs pastāstīt, kādi darbi ir pieejami vietā, kur tu dzīvo vai kur tu domā kalpot. Informācija no šādiem avotiem var būt noderīga, tomēr tā uzmanīgi jāizvērtē. Cilvēki, kas nemīl Jehovu, var iedēstīt tavā sirdī mīlestību pret pasauli. (1. Jāņa 2:15—17.) Domājot par visu, ko pasaule piedāvā, tu viegli varētu pieļaut, ka sirds tevi pieviļ. (Nolasīt Salamana Pamācības 14:15; Jer. 17:9.)

15., 16. Kas var dot vislabākos padomus par darba izvēli?

15 Kad būs skaidrs, kādas ir darba izvēles iespējas, tev būs nepieciešami gudri padomi. (Sal. Pam. 1:5.) Kurš varētu tev palīdzēt izvērtēt šīs iespējas Bībeles principu gaismā? Uzklausi cilvēkus, kas mīl Jehovu, mīl tevi, kā arī labi pazīst tevi un zina tavus apstākļus. Viņi tev palīdzēs pārdomāt tavas spējas un motīvus. Iespējams, viņu teiktais tevi pamudinās mainīt izvirzītos mērķus. Ir brīnišķīgi, ja tavi vecāki mīl Jehovu. Arī draudzes vecākie ir garīgā ziņā nobrieduši kristieši, kas var dot vērtīgus ieteikumus. Parunā arī ar pionieriem un ceļojošajiem pārraugiem. Kāpēc viņi izlēma kalpot Dievam pilnu slodzi? Kā viņi uzsāka pionieru kalpošanu, un kā viņi sevi uztur? Kādu gandarījumu viņiem sniedz kalpošana? (Sal. Pam. 15:22.)

16 Tie, kas tevi labi pazīst, var dot pārdomātus padomus. Piemēram, varbūt tu gribi pārtraukt mācības vidusskolā un kalpot par pionieri tāpēc, ka tev nepatīk cītīgi mācīties, kā to prasa skolā. Cilvēks, kas tevi mīl, droši vien saskatīs tavus motīvus un palīdzēs tev saprast, ka skolā tu vari apgūt prasmi būt neatlaidīgam — un tā ir svarīga īpašība ikvienam, kas vēlas dedzīgi kalpot Jehovam. (Ps. 141:5; Sal. Pam. 6:6—10.)

17. No kādiem lēmumiem ir jāizvairās?

17 Visiem, kas kalpo Jehovam, ir jāsaskaras ar garīgām briesmām — ar kaut ko tādu, kas viņus var attālināt no Jehovas. (1. Kor. 15:33; Kol. 2:8.) Taču ir darbi, kas garīgā ziņā ir bīstamāki par citiem. Vai tu pazīsti kādu, kura ”ticības kuģis ir sadragāts” darba izvēles dēļ? (1. Tim. 1:19.) Būtu gudri nepieņemt lēmumus, kas apdraudētu tavas attiecības ar Dievu. (Sal. Pam. 22:3.)

RODI PRIEKU KALPOŠANĀ

18., 19. Ko varētu darīt cilvēks, kas neizjūt īstu vēlēšanos kalpot Jehovam?

18 Ja tavā sirdī ir vēlēšanās kalpot Jehovam, tad izmanto iespējas, kas paveras gados jaunam Dieva kalpam. Pieņem lēmumus, kas tev ļaus ar prieku kalpot Jehovam šajā aizraujošajā laikā. (Ps. 148:12, 13.)

19 Bet ko darīt, ja tev nav īstas vēlēšanās kalpot Jehovam? Nenolaid rokas un centies stiprināt savu ticību. Apustulis Pāvils, aprakstījis savas pūles dzīvot tā, lai Dievs viņu varētu svētīt, turpināja: ”Ja jūs par kaut ko esat citās domās, Dievs jums atklās, kā jādomā. Bet, lai cik daudz mēs būtu sasnieguši, iesim arī turpmāk to pašu ceļu!” (Filip. 3:15, 16.) Pārdomā Dieva mīlestību un viņa gudros padomus. Jehova labāk par jebkuru citu tev var palīdzēt pieņemt gudrus lēmums jaunībā.