Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Novembris 2013

Kā mēs varam palīdzēt?

Kā mēs varam palīdzēt?

”PĒC vēlēšanām, kuru rezultāti tika apšaubīti, valstī uzliesmoja vardarbības vilnis, tāpēc tūkstošiem Jehovas liecinieku bija spiesti atstāt mājas un doties bēgļu gaitās,” stāsta draudzes vecākais, vārdā Fransuā, kas dzīvo kādā attīstības valstī. ”Trūka pārtikas un medikamentu, un preces, kas vēl bija pieejamas, maksāja ļoti dārgi. Bankas tika slēgtas, bankomāti bija tukši vai pārstāja darboties.”

Brāļi no vietējās filiāles uzreiz sāka gādāt par to, lai Jehovas liecinieki, kas bija patvērušies valstības zālēs dažādās valsts malās, saņemtu iztikas līdzekļus un pirmās nepieciešamības preces. Karojošie grupējumi bija nobloķējuši ceļus, tomēr abu pušu kaujinieki zināja, ka liecinieki ievēro stingru neitralitāti, tāpēc visbiežāk mašīnas, kas brauca no filiāles, tika izlaistas cauri šiem kontrolpunktiem.

”Reiz, kad bijām ceļā uz kādu valstības zāli, snaiperi sāka šaut uz mūsu automobili,” stāsta Fransuā. ”Tomēr viņi mums netrāpīja. Redzot, ka mūsu virzienā skrien kareivis ar ieroci rokās, mēs strauji pagriezām mašīnu pretējā virzienā un steigšus braucām atpakaļ uz filiāli. Mēs esam pateicīgi Jehovam, ka palikām dzīvi. Nākamajā dienā 130 ticības biedri, kas bija uzturējušies valstības zālē, līdz kurai mēs netikām, patvērās drošākās vietās. Daži ieradās filiālē, kur mēs gādājām par viņu garīgo un fizisko labklājību, kamēr krīze valstī bija garām.”

”Vēlāk no visdažādākajām valsts malām filiāle saņēma neskaitāmas vēstules, kurās brāļi izteica dziļu pateicību,” stāsta Fransuā. ”Ticības biedru atbalsts bija vairojis šo brāļu paļāvību uz Jehovu.”

Kad brāļi un māsas cieš dabas katastrofu vai cilvēku izraisītu nelaimju dēļ, nepietiks ar to, ka mēs teiksim: ”Sildieties un labi paēdiet!” (Jēk. 2:15, 16.) Mums ir jāgādā par ticības biedru fiziskajām vajadzībām. Uzzinājuši par gaidāmo badu, pirmajā gadsimtā ”mācekļi apņēmās sūtīt palīdzību brāļiem, kas dzīvoja Jūdejā, — cik kurš varēja atļauties”. (Ap. d. 11:28—30.)

Jehovas kalpi no visas sirds vēlas materiāli atbalstīt grūtībās nonākušus ticības biedrus. Tomēr nedrīkst aizmirst arī par cilvēku garīgajām vajadzībām. (Mat. 5:3.) Lai palīdzētu citiem apzināties šīs vajadzības un tās apmierināt, Jēzus saviem mācekļiem deva norādījumu gatavot mācekļus. (Mat. 28:19, 20.) Mēs visi veltām daudz laika, spēku un līdzekļu, pildot šo uzdevumu. Mūsu organizācija daļu no ziedojumiem izmanto, lai sniegtu materiālu palīdzību tiem, kam tā nepieciešama, tomēr pirmām kārtām ziedojumi tiek izmantoti valstības darba atbalstīšanai un labās vēsts izplatīšanai. Tā mēs apliecinām savu mīlestību pret Dievu un savu tuvāko. (Mat. 22:37—39.)

Ikviens, kas ar ziedojumiem atbalsta darbu, ko Jehovas liecinieki veic visā pasaulē, var nešaubīties, ka tie tiks izmantoti pienācīgi. Vai jūs varat palīdzēt ticības biedriem, kas ir nonākuši trūkumā? Vai jūs vēlaties ieguldīt savus līdzekļus, lai mācekļu gatavošanas darbs virzītos uz priekšu? Ja tā ir, sekojiet padomam: ”Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu.” (Sal. Pam. 3:27.)