Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Novembris 2013

Kā mēs varam apliecināt, ka augstu vērtējam Dieva pacietību, gaidot, kad Jehova vērsīsies pret šo ļauno pasauli? Kā Jehova un Jēzus mūsdienās gana savu ganāmpulku uz zemes?

”Nepametiet novārtā lūgšanas”

Kāpēc patiesajiem kristiešiem jābūt neatlaidīgiem lūgšanās? Kas gūst labumu, kad lūdzam par citiem?

Kā mēs varam palīdzēt?

Kā ziedojumi, kas tiek doti Jehovas liecinieku darbības atbalstīšanai, palīdz apmierināt cilvēku fiziskās un garīgās vajadzības.

Gaidīsim uz Jehovu!

Kādi notikumi liecinās, ka gaidīšana, kad Jehova vērsīsies pret šo ļauno pasauli, ir beigusies? Kā mēs varam apliecināt, ka augstu vērtējam Dieva pacietību?

DZĪVESSTĀSTS

Kalpošana Dievam ir viņa zāles!

Onesmam kopš dzimšanas ir nepilnīgā osteoģenēze — smaga kaulu trausluma forma. Kā viņu stiprināja Bībelē lasāmie Dieva solījumi?

Kas mūsdienās ir septiņi gani un astoņi dižvīri

Kā Hiskija, Jesaja, Miha un Jeruzālemes augstākie ierēdņi pierādīja, ka ir labi gani? Kas mūsdienās ir septiņi gani un astoņi dižvīri?

Paklausiet Jehovas ieceltajiem ganiem

Pārraugi ir svētā gara iecelti, lai ganītu Dieva draudzi. Kāpēc avīm jāklausa tam, ko viņi saka?

Gani, kas līdzinās izcilākajiem Ganiem

Ko vecākie var darīt, ja kādam draudzes loceklim ir vajadzīga garīga palīdzība? Kā vecākie var līdzināties izcilākajiem Ganiem — Jehovam un Jēzum Kristum?

NO MŪSU ARHĪVA

”Es biju kā bruņrupucis bruņās”

1929. gada beigās sākās ekonomiskā krīze, kas izraisīja ”lielo depresiju”. Kā pilnas slodzes sludinātāji izturēja krīzi?