Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Oktobris 2013

Radītais liecina par dzīvo Dievu

Radītais liecina par dzīvo Dievu

”Jehova, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu.., jo tu esi radījis visu!” (ATKL. 4:11.)

1. Kā mēs varam panākt, ka mūsu ticība paliek stipra?

DAUDZI apgalvo, ka viņi ticot tikai tam, ko var redzēt paši savām acīm. Kā palīdzēt šādiem cilvēkiem veidot ticību Jehovam? Bībelē taču ir teikts, ka ”Dievu neviens cilvēks nekad nav redzējis”. (Jāņa 1:18.) Un kā panākt, ka mūsu pašu ticība ”neredzamajam Dievam”, Jehovam, paliek stipra? (Kol. 1:15.) Vispirms mums ir jāsaprot, kādas mācības aizplīvuro patiesību par Jehovu. Pēc tam, prasmīgi lietojot Bībeli, mēs varam apgāzt jebkādus spriedumus, kas ”paceļas pret zināšanām par Dievu”. (2. Kor. 10:4, 5.)

2., 3. Kādas ir divas mācības, kas cilvēkiem neļauj saskatīt patiesību par Dievu?

2 Viena plaši izplatīta viltus mācība, kas cilvēkiem traucē saskatīt patiesību par Dievu, ir evolūcijas teorija. Šī cilvēku izdomātā mācība ir pretrunā ar Bībeli un laupa cerību. Tās pamatā ir priekšstats, ka dzīvība ir radusies pati no sevis, un no šīs atziņas izriet secinājums, ka cilvēka dzīvei nav jēgas.

3 Savukārt kristīgie fundamentālisti māca, ka Visums, arī zeme un dzīvība uz tās, ir tikai nedaudzus tūkstošus gadu vecs. Šīs mācības, kreacionisma, piekritēji augstu vērtē Bībeli, taču viņi apgalvo, ka Dievs visu ir radījis sešu diennakšu laikā pirms dažiem tūkstošiem gadu. Viņi noraida uzticamus zinātniskus pierādījumus, kas nesaskan ar viņu viedokli. Iznākums ir tāds, ka kreacionisms faktiski diskreditē Bībeli, radot iespaidu, ka tā satur nesaprātīgu un neprecīzu informāciju. Cilvēki, kas aizstāv šādus uzskatus, līdzinās tiem, kam pirmajā gadsimtā bija ”dedzība par Dievu, bet [nebija] pareizas izpratnes”. (Rom. 10:2.) Kā mēs ar Dieva vārdu palīdzību varam sagraut tādus ”cietokšņus” kā evolūcijas teoriju un kreacionismu? * Mēs to spēsim tikai  tad, ja paši centīsimies iegūt pēc iespējas dziļākas zināšanas par Bībeles mācībām.

TICĪBAS PAMATĀ IR PIERĀDĪJUMI UN LOĢISKI SECINĀJUMI

4. Uz ko jābalstās mūsu ticībai?

4 Bībele māca ”glabāt zināšanas”. (Sal. Pam. 10:14, LB-2012.) Jehova vēlas, lai mūsu ticība būtu balstīta uz pierādījumiem un loģiskiem secinājumiem, nevis uz cilvēku filozofiju vai reliģiskām tradīcijām. (Nolasīt Ebrejiem 11:1.) Lai mums rastos stipra ticība Dievam, mums vispirms ir jābūt pārliecinātiem, ka viņš pastāv. (Nolasīt Ebrejiem 11:6.) Šādu secinājumu mēs izdarām nevis tāpēc, ka mums tā gribas, bet gan tāpēc, ka esam pārbaudījuši faktus un ”liekam lietā savas prāta spējas”. (Rom. 12:1.)

5. Kāds ir viens iemesls, kāpēc mēs varam būt pārliecināti par Dieva esamību?

5 Apustulis Pāvils min vienu iemeslu, kāpēc mēs varam būt pārliecināti par Dieva esamību, kaut arī nevaram viņu redzēt. Pāvils par Jehovu rakstīja: ”Viņa neredzamās īpašības — viņa mūžīgais spēks un dievišķība — ir skaidri redzamas jau kopš pasaules radīšanas, jo tās ir saskatāmas radītajā.” (Rom. 1:20.) Kā palīdzēt cilvēkam, kas šaubās par Dieva esamību, saskatīt Pāvila vārdu patiesumu? Iespējams, var noderēt daži no tālāk minētajiem faktiem par radīto pasauli, kas atklāj Radītāja spēku un gudrību.

RADĪTAJĀ ATKLĀJAS DIEVA SPĒKS

6., 7. Kā par Jehovas spēku liecina divi ”vairogi”, kas mūs sargā?

6 Par Jehovas spēku liecina divi ”vairogi”, kas mūs sargā, — zemes atmosfēra un tās magnētiskais lauks. Atmosfēra mūs ne tikai nodrošina ar gaisu, ko elpot, bet arī pasargā no nelieliem objektiem, kas riņķo izplatījumā. Akmens atlūzas, kas varētu nodarīt lielus postījumus, parasti sadeg pēc nonākšanas zemes atmosfērā, atstādamas tikai skaistas gaismas strēles naksnīgajās debesīs.

7 Aizsardzību sniedz arī zemes magnētiskais lauks, kas rodas dziļi tās dzīlēs. Zemes ārējais kodols sastāv galvenokārt no šķidras dzelzs, un tajā veidojas spēcīgs magnētiskais lauks, kas ir jūtams visapkārt zemeslodei un sniedzas tālu kosmosā. Šis lauks aiztur radiāciju, kas izdalās Saules uzliesmojumos un izvirdumos, kuri notiek tās ārējos slāņos. Pateicoties zemes magnētiskajam laukam, šajos procesos atbrīvotā enerģija nav iznīcinājusi visu dzīvību uz zemes — solārās daļiņas tiek absorbētas un atstarotas. Par zemes magnētiskā lauka darbību liecina krāšņās, daudzkrāsainās polārblāzmas, ko var vērot debesīs ziemeļpola un dienvidpola apvidū. Nav nekādu šaubu, ka Jehovam piemīt milzīgs spēks. (Nolasīt Jesajas 40:26.)

DABĀ PARĀDĀS DIEVA GUDRĪBA

8., 9. Kā par Jehovas gudrību liecina vielu aprites cikli, kas ir vajadzīgi dzīvības uzturēšanai?

8 Par Jehovas gudrību liecina vielu aprites cikli, kas uztur dzīvību uz zemes. Iztēlosimies, ka mēs mitināmies biezi apdzīvotā, mūru ieskautā pilsētā, kurā nav iespējams ievest dzeramo ūdeni un no kuras nevar izvest atkritumus. Pavisam drīz šāda pilsēta piesārņojuma dēļ kļūtu dzīvošanai nepiemērota. Savā ziņā zeme līdzinās šādai nocietinātai pilsētai. Ūdens krājumi uz tās ir ierobežoti, un arī atkritumi netiek nogādāti projām kosmosā. Un tomēr šī ”nocietinātā pilsēta” spēj paaudzi no paaudzes uzturēt  miljardiem cilvēku un citu dzīvu būtņu. Kā tas ir iespējams? To paveic mūsu planētas apbrīnojamās otrreizējās pārstrādes sistēmas, kas mūs nodrošina ar dzīvībai nepieciešamajām vielām.

9 Viens piemērs ir skābekļa aprites cikls. Miljardiem dzīvu būtņu ieelpo skābekli un izelpo ogļskābo gāzi, taču skābekļa krājumi neapsīkst un atmosfērā neuzkrājas pārāk liels ogļskābās gāzes daudzums. Kāpēc tā nenotiek? Tas ir izskaidrojams ar pārsteidzošu procesu, ko sauc par fotosintēzi. Tajā zaļie augi uzņem ogļskābo gāzi, ūdeni, saules gaismas enerģiju un barības vielas un ražo ogļhidrātus un skābekli. Kad mēs elpojot uzņemam skābekli, aprite ir noslēgusies. Patiešām var sacīt, ka Jehova izmanto augu valsti, ko pats ir radījis, lai ”visiem dotu dzīvību [un] elpu”. (Ap. d. 17:25.) Tā izpaužas viņa nepārspējamā gudrība.

10., 11. Kā monarhtauriņš un spāre liecina par Jehovas izcilo meistarību?

10 Par Jehovas izcilo meistarību var pārliecināties, arī domājot par neskaitāmajām dzīvajām būtnēm uz mūsu planētas. Aprēķini par sugu skaitu uz zemes svārstās no 2 līdz 100 miljoniem. (Nolasīt Psalmu 104:24.) Pievērsīsim uzmanību tikai dažām būtnēm, kuras atspoguļo sava Radītāja gudrību.

Dieva gudrību var redzēt tajā, kā veidota spāres acs; priekšplānā tā attēlota palielinājumā (Sk. 11. rindkopu)

11 Monarhtauriņa smadzenes nav lielākas par magoņu sēkliņu, tomēr tas spēj migrēt gandrīz 3000 kilometru no Kanādas uz kādu mežu Meksikā, orientējoties pēc Saules. Kā tauriņš nosaka ceļu, kad Saule maina savu vietu pie debesīm? Jehova ir veidojis šī tauriņa sīkās smadzenes tā, ka tas spēj koriģēt kursu, ņemot vērā Saules kustību pie debesjuma. Vēl viens unikāls veidojums ir spāres acs. Spārei ir divas saliktās acis, un katrai no tām ir ap 30 tūkstošiem lēcu. Spāres sīciņās smadzenes spēj atšifrēt signālus, kas pienāk no visām šīm lēcām, un pamanīt visniecīgāko kustību kaut kur tuvumā.

12., 13. Kādi fakti par to, kā Jehova ir radījis mūsu ķermeņa šūnas, jums liekas iespaidīgi?

12 Vēl iespaidīgāk ir pētīt, kā Jehova ir radījis šūnas, no kurām sastāv dzīvie organismi. Piemēram, cilvēka ķermenī ir aptuveni 100 triljoni šūnu. Katrā no šīm šūnām ir mikroskopiska virvei līdzīga struktūra, kas pazīstama kā DNS (dezoksiribonukleīnskābe). Tajā glabājas lielākā daļa informācijas, kas nepieciešama, veidojoties mūsu organismam.

13 Cik daudz informācijas satur DNS? Salīdzināsim informācijas apjomu, kas ietilpst vienā gramā DNS un vienā kompaktdiskā. Diskā var ierakstīt visu informāciju, kas atrodama kādā vārdnīcā, un tas ir visai iespaidīgi, ja ņem vērā, ka šis datu nesējs ir tikai plāns plastmasas  disks. Taču viens grams DNS var saturēt tikpat daudz informācijas, cik satilptu triljons kompaktdiskos! Citiem vārdiem sakot, ar vienu tējkaroti DNS pietiktu, lai uzglabātu ģenētisko informāciju par cilvēkiem, kuru skaits 350 reizes pārsniedz pašreiz uz zemes dzīvojošo skaitu.

14. Kādas jūtas pret Jehovu mūsos raisa zinātnieku izdarītie atklājumi?

14 Ķēniņš Dāvids minēja simbolisku grāmatu, kurā pierakstīta informācija, pēc kuras veidojas cilvēka ķermenis. Uzrunādams Dievu Jehovu, viņš sacīja: ”Tavas acis mani redzēja kā vēl bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas [”daļas”, NW], jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.” (Ps. 139:16.) Kad Dāvids domāja par to, kā ir veidots viņa ķermenis, viņš izjuta vēlēšanos cildināt Jehovu. Atklājumi, ko zinātnieki ir izdarījuši pēdējos gados, ir tikai vairojuši iemeslus izjust bijību, kad pārdomājam, kā Jehova mūs ir veidojis. Šie atklājumi mums liek vēl dedzīgāk pievienoties vārdiem, ko par Jehovu rakstīja psalmu sacerētājs: ”Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.” (Ps. 139:14.) Kā gan vispār ir iespējams nesaskatīt, ka radītais liecina par dzīva Dieva esamību?

PALĪDZĒSIM CITIEM GODĀT DZĪVO DIEVU

15., 16. a) Kā mūsu publikācijas vairo apbrīnu par Jehovas radīto? b) Kurš raksts no sērijas ”Radies nejauši vai radīts?” jums ir licies sevišķi interesants?

15 Žurnāls Atmostieties! jau gadu desmitiem palīdz miljoniem cilvēku saprast, ko radītā pasaule atklāj par dzīvo Dievu. Piemēram, 2006. gada septembra žurnāla tēma bija ”Vai pastāv Radītājs?”. Šis žurnāla numurs pilnībā bija veltīts tam, lai atspēkotu evolūcijas teoriju un kreacionisma mācības. Par šo speciālizlaidumu kāda māsa rakstīja ASV filiālei: ”Izplatīt šo žurnālu bija ļoti viegli. Kāda sieviete man palūdza 20 eksemplārus. Viņa ir bioloģijas skolotāja un vēlējās iedot pa numuram saviem skolēniem.” Savukārt kāds brālis rakstīja: ”Esmu sludinājis kopš pagājušā gadsimta četrdesmito gadu beigām, un man drīz būs jau 75 gadi, bet man nekad vēl nav bijis tik patīkami sludināt kā šajā mēnesī, kad piedāvāju cilvēkiem Atmostieties! speciālizlaidumu.”

16 Pēdējos gados daudzos Atmostieties! numuros ir atrodama rubrika ”Radies nejauši vai radīts?”. Šajos īsajos rakstos ir pievērsta uzmanība apbrīnojamajām konstrukcijām, kas sastopamas radītajā pasaulē, un stāstīts, kā cilvēki ir mēģinājuši atdarināt Radītāja paveikto. Vēl plašāku materiālu, kas palīdz godāt Dievu, mēs saņēmām 2012. gadā, kad iznāca brošūra Vai dzīvība ir radīta?. Tajā ir daudz skaistu un pamācošu attēlu, kuru mērķis ir vairot mūsu apbrīnu par to, cik lieliski Jehova visu ir radījis. Katras nodaļas beigās ir jautājumi, kas lasītāju rosina pārdomāt tikko apskatīto materiālu. Vai jūs jau esat izmantojuši šo brošūru, sludinot pa mājām, sabiedriskās vietās un neformāli?

17., 18. a) Kā vecāki var vairot savos bērnos pārliecību, ka viņi spēj aizstāvēt savu ticību? b) Kā jūs esat izmantojuši brošūru par radīšanu un citus materiālus ģimenes vakarā Jehovas pielūgsmei?

17 Vecāki, vai jūs esat apskatījuši šo krāsaino brošūru ar saviem bērniem ģimenes vakarā Jehovas pielūgsmei? Tā jūs varat ieaudzināt bērnos pateicības jūtas pret dzīvo Dievu. Varbūt jūsu bērni ir pusaudža vecumā un iet vidusskolā. Tieši viņus visvairāk var ietekmēt viltus mācība par evolūciju. Zinātnieki,  skolotāji, dokumentālās filmas par dabu un pat izklaides pasaule — televīzijas pārraides un filmas — veicina priekšstatu, ka evolūcija ir fakts. Palīdziet pusaudžiem nepakļauties šādai propagandai, izmantojot rakstus no žurnāliem Sargtornis un Atmostieties!. Daudzos no šiem rakstiem jaunieši tiek mudināti būt ”prātīgi un apdomīgi”. (Sal. Pam. 1:4.) Ir svarīgi, lai viņi mācītos pārbaudīt, cik loģisks ir tas, ko viņiem stāsta skolā.

Vecāki, māciet bērnus aizstāvēt savu ticību (Sk. 17. rindkopu)

18 Dažkārt jaunieši ziņās dzird sensacionālus apgalvojumus, ka zinātnieki esot atraduši ”trūkstošo ķēdes posmu” fosilijas. Palīdziet viņiem pašiem izdarīt secinājumus, vai šādi paziņojumi patiešām pierāda, ka cilvēks ir cēlies no dzīvniekiem. Māciet viņiem arī atspēkot apgalvojumus, ka zinātnieki savās laboratorijās esot pierādījuši dzīvības spontānas rašanās iespēju. Brošūra Vai dzīvība ir radīta? un mūsu žurnālos publicētie raksti ir lieliski materiāli, ar kuru palīdzību vecāki var vairot savos bērnos pārliecību, ka viņi spēj atbildēt tiem, kas viņiem prasa pamatot viņu ticību Radītājam. (Nolasīt 1. Pētera 3:15.)

19. Kāda īpaša iespēja mums visiem ir?

19 Materiāli, ko pēc rūpīgas izpētes publicē Jehovas organizācija, mums ļauj apkārtējā pasaulē saskatīt Jehovas brīnišķīgās īpašības. Tie ir neapstrīdami pierādījumi, kas mums liek cildināt savu Dievu. (Ps. 19:2, 3.) Mēs esam ārkārtīgi priecīgi par iespēju paust Jehovam, visa Radītājam, godu un slavu, ko viņš neapšaubāmi ir pelnījis. (1. Tim. 1:17.)

^ 3. rk. Informāciju par to, kā sarunāties ar cilvēkiem, kas aizstāv kreacionismu, var atrast brošūrā Vai dzīvība ir radīta?, 24.—28. lappusē.