Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Septembris 2013

Mācīsimies no pretstatiem!

Mācīsimies no pretstatiem!

Droši vien jūs piekritīsiet, ka Jēzus ir visizcilākais skolotājs, kāds jebkad ir dzīvojis uz zemes. Iespējams, jūs esat mēģinājuši izmantot tādus viņam raksturīgus mācīšanas paņēmienus kā jautājumus, piemērus un salīdzinājumus. Bet vai jūs esat pievērsuši uzmanību, ka Jēzus, mācīdams cilvēkus, bieži minēja dažādus pretstatus?

Runāt pretstatos ir paraduši daudzi, un tas var notikt pat bez īpašas domāšanas. Arī jūs varbūt sakāt: ”Man teica, ka visi augļi esot gatavi, taču šie vēl ir diezgan zaļi.” Vai arī: ”Kādreiz viņa bija kautrīgs bērns, bet tagad viņa ir kļuvusi ļoti sabiedriska.”

Šādi izteicieni tiek veidoti pēc noteikta parauga: vispirms tiek minēts kāds fakts vai apgalvojums, tad tiek ievadīts pretstats, uz ko norāda tādi vārdi kā bet, taču, tomēr vai turpretī, un pēc tam pretstats tiek uzsvērts, minot jaunu informāciju. Ja cilvēks tā runā, tas skan dabiski un citiem ir viegli uztvert viņa domu.

Ne visās valodās un kultūrās pretstati tiek izmantoti vienlīdz bieži, taču mums ir svarīgi saprast to vērtību. Īpaši būtiski tas ir tāpēc, ka daudzus pretstatus var atrast Dieva iedvesmotajos Rakstos. Bieži tos lietoja Jēzus. Atcerēsimies dažus piemērus: ”Iedegtu gaismekli neviens neliek zem mērāmā trauka, bet gan redzamā vietā.” ”Es esmu atnācis [bauslību] nevis atcelt, bet piepildīt.” ”Jūs esat dzirdējuši, ka ir teikts: ”Tu nedrīksti pārkāpt laulību!” Bet es jums saku, ka ikviens, kas ļauj skatienam kavēties pie sievietes...” ”Ir teikts: ”Aci pret aci un zobu pret zobu.” Bet es jums saku: nestājieties pretī ļaunam cilvēkam, un, ja kāds tev sit pa labo vaigu, pagriez pret viņu arī otru.” (Mat. 5:15, 17, 27, 28, 38, 39.)

Līdzīgi pretstati ir sastopami arī citās Bībeles grāmatās. Tie palīdz saprast kādu domu vai uzsver, kā būtu labāk kaut ko darīt. Ja jums ir bērni, pārdomājiet šādu pretstatu: ”Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet gādājiet par tiem, tos audzinot un pamācot tā, kā grib Jehova.” (Efes. 6:4.) Ja apustulis Pāvils būtu vienkārši uzrakstījis, ka tēvam un mātei jāaudzina bērni tā, kā grib Dievs, tas būtu gudrs un pareizs padoms. Taču tagad doma ir vēl skaidrāka, jo to uzsver pretstats: nekaitiniet bērnus, bet audziniet tos tā, kā vēlas Jehova.

Tālāk šajā pašā nodaļā Pāvils rakstīja: ”Mūsu cīņa ir nevis pret miesu un asinīm, bet pret.. ļaunajiem garīgajiem spēkiem debesīs.” (Efes. 6:12.) Šis pretstats palīdz apzināties, ka mēs esam iesaistīti ļoti nopietnā cīņā. Tā ir cīņa nevis pret cilvēkiem, bet pret ļaunajiem garīgajiem spēkiem.

 KĀ PRETSTATI MUMS VAR PALĪDZĒT

Tajā pašā Bībeles grāmatā, Vēstulē efesiešiem, ir lasāmi daudzi citi panti, kuros Pāvils ir izmantojis pretstatus. Pārdomājot tos, var labāk saprast, ko Pāvils ir gribējis teikt un kā mums būtu jārīkojas.

Mēs iesakām uzmanīgi izpētīt šim rakstam pievienoto tabulu, kurā iekļauti daži no pretstatiem, kas atrodami Pāvila vēstulē efesiešiem, 4. un 5. nodaļā. Apskatot katru pretstatu, domājiet par savu dzīvi. Lūk, daži jautājumi, ko varētu pārdomāt: ”Ko godīga pašpārbaude atklāj par manu attieksmi? Kā es rīkojos šādā vai līdzīgā situācijā? Kura no pretstata daļām, pēc citu domām, vairāk atbilst man?” Ja, analizējot kādu no tabulā iekļautajiem pretstatiem, jūs pamanāt, ka tas izceļ kādu jomu, kurā jums kaut kas jāuzlabo, tad dariet to! Ļaujiet, lai šis pretstats jums palīdz.

Šo tabulu var izmantot arī ģimenes vakarā Jehovas pielūgsmei. Vispirms visi ģimenes locekļi varētu izlasīt Bībeles pantus ar pretstatiem. Pēc tam kāds varētu pieminēt pretstata pirmo daļu, bet citi var mēģināt atcerēties, kas bija uzsvērts tā turpinājumā. Tā varētu raisīties patīkama saruna par to, kā būtu iespējams vēl lielākā mērā rīkoties saskaņā ar to, kas sacīts attiecīgā pretstata otrajā daļā. Šādi pētot pretstatus, kā bērni, tā pieaugušie mācīsies gan ģimenē, gan ārpus tās vadīties pēc kristīgajiem principiem.

Vai varat atcerēties pretstata otro daļu?

Arvien dziļāk izprotot pretstatu vērtību, jūs droši vien sāksiet biežāk tos pamanīt Bībelē un konstatēsiet, ka tie ir ļoti noderīgi kristīgajā kalpošanā. Piemēram, jūs varētu sacīt mājas iedzīvotājam: ”Daudzi apgalvo, ka visiem cilvēkiem esot nemirstīga dvēsele, taču paskatieties, kas ir rakstīts Bībelē.” Vadot Bībeles nodarbību, jūs varētu pavaicāt: ”Vairākums cilvēku tic, ka Dievs un Jēzus ir viena un tā pati persona, bet kas par to ir teikts Bībelē? Un kam jūs pats ticat?”

Dieva Rakstos ir atrodami daudzi pamācoši pretstati, kas mums palīdz staigāt pa Dievam tīkamiem ceļiem. Turklāt pretstatus var izmantot, lai palīdzētu citiem iepazīt Bībeles patiesību.