Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Augusts 2013

Lasītāju jautājumi

Lasītāju jautājumi

Vai kristiešiem, kuru bērns ir izslēgts no draudzes, būtu pareizi sēdēt kopā ar viņu draudzes sapulcēs?

Nav iemeslu pārmērīgi raizēties par to, kur valstības zālē sēž no draudzes izslēgts cilvēks. Žurnālā Sargtornis kristīgi vecāki ir mudināti garīgā ziņā palīdzēt savam bērnam, kas ir izslēgts no draudzes, taču vēl aizvien dzīvo pie viņiem, ja to darīt būtu vietā. Kā var lasīt 2001. gada 1. oktobra Sargtorņa numurā, no 16. līdz 18. lappusei, vecākiem pat ir ieteicams studēt Bībeli ar izslēgtu nepilngadīgo, kas dzīvo kopā ar viņiem. Cerams, tā bērns saņems garīgu stiprinājumu un jutīs pamudinājumu mainīt savu rīcību.

Arī tad, ja izslēgts nepilngadīgais ir atnācis uz sapulci valstības zālē, nebūtu nekas iebilstams, ja viņš, netraucējot apkārtējos, sēž līdzās saviem vecākiem. Nav tādas prasības, ka izslēgtajiem cilvēkiem būtu jāsēž zāles aizmugurē, tāpēc nav nekas nepareizs tajā, ka izslēgtais jaunietis sēž blakus vecākiem, lai arī kur viņi būtu izraudzījušies sēdvietas. Tā kā vecākiem rūp bērna garīgā labklājība, viņi katrā ziņā centīsies gādāt par to, lai bērns gūtu pēc iespējas lielāku labumu no sapulces. Par to būs vieglāk parūpēties, ja izslēgtais jaunietis sēdēs kopā ar vecākiem, nevis kaut kur citur.

Bet kā rīkoties tad, ja izslēgtais jaunietis vairs nedzīvo pie vecākiem? Vai tādā gadījumā būtu jārīkojas citādi? Mūsu publikācijās ir lasāmi skaidri norādījumi par to, kādai ir jābūt kristiešu nostājai pret kontaktēšanos ar ģimenes locekli, kas ir izslēgts no draudzes un dzīvo atsevišķi. * Tomēr ir liela atšķirība starp to, ka izslēgtais cilvēks mierīgi sēž līdzās ģimenes locekļiem draudzes sapulcēs, un to, ka radinieki bez vajadzības meklē iespējas ar viņu kontaktēties. Ja Dievam uzticīgiem kristiešiem ir pareiza attieksme pret savu izslēgto ģimenes locekli un viņi ir stingri apņēmušies ievērot Bībeles norādījumu ar to nesaieties, tad, visticamāk, uztraukumam nav pamata. (1. Kor. 5:11, 13; 2. Jāņa 11.)

Par to, vai izslēgts cilvēks sēž blakus kādam savam radiniekam vai citam draudzes loceklim, nebūtu jāuztraucas, ja vien viņš netraucē sapulces norisi. Ja tiek izvirzīti noteikumi, kur drīkst un kur nedrīkst sēdēt izslēgti cilvēki, atkarībā no apstākļiem var rasties dažādas problēmas. Ja visi, arī tie draudzes locekļi, kas ir izslēgtā jaunieša tuvinieki, cenšas ievērot Bībeles principus, kas attiecas uz šo situāciju, un ja sēdvietu izvēle nekļūst brāļiem par klupšanas akmeni, nav iemesla raizēties par to, kur kurš sēž draudzes sapulcēs. *

^ 5. rk. Sk. grāmatu ”Pasargiet sevi Dieva mīlestībā”, 207.—209. lpp.

^ 6. rk. Ar šo tiek laboti norādījumi, kas bija doti 1953. gada 1. aprīļa Sargtornī, 223. lpp.