Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Augusts 2013

Domāsim par to, kā mums jādzīvo

Domāsim par to, kā mums jādzīvo

”Cik gan svēti un dievbijīgi jums jādzīvo!” (2. PĒT. 3:11.)

1., 2. Kā mums jādzīvo, lai iegūtu Dieva labvēlību?

NAV nekas neparasts pievērst uzmanību tam, ko par mums domā citi. Taču kristiešiem pirmām kārtām būtu jādomā par to, kāds viedoklis par mums ir Jehovam. Viņš ir izcilākā persona Visumā, un pie viņa ir ”dzīvības avots”. (Ps. 36:10.)

2 Uzsvērdams, kādiem mums jābūt Jehovas acīs, apustulis Pēteris mūs aicina dzīvot ”svēti un dievbijīgi”. (Nolasīt 2. Pētera 3:11.) Lai mēs iegūtu Dieva labvēlību, mūsu rīcībai jābūt svētai jeb tīrai — mums jāsaglabā morāla, garīga, kā arī prāta tīrība. Turklāt mums ir jādzīvo dievbijīgi — jāizjūt dziļa godbijība pret Dievu, jābūt viņam uzticīgiem un stipri viņam jāpieķeras. Tātad Dieva labvēlības iegūšana ir saistīta ne tikai ar mūsu rīcību, bet arī ar mūsu iekšējo būtību. Tā kā Jehova ”pārbauda sirdi”, viņš zina, vai mūsu rīcība ir svēta un vai mēs esam pilnībā viņam uzticīgi vai ne. (1. Laiku 29:17.)

3. Kādi jautājumi, kas skar mūsu attiecības ar Dievu, mums būtu jāpārdomā?

3 Sātans negrib, lai mēs tiektos pēc Dieva labvēlības. Viņš dara visu iespējamo, lai panāktu, ka mēs novēršamies no Jehovas. Ar meliem un viltu Sātans mēģina mūs piekrāpt un attālināt no Dieva, ko mēs pielūdzam. (Jāņa 8:44; 2. Kor. 11:13—15.) Tāpēc mēs rīkojamies gudri, ja pārdomājam: kā Sātans pieviļ cilvēkus? Kā es varu saglabāt tuvas attiecības ar Jehovu?

KĀ SĀTANS PIEVIĻ CILVĒKUS?

4. Pret ko Sātans vērš savus uzbrukumus, cenzdamies sabojāt mūsu attiecības ar Dievu?

4 ”Ikviens tiek pārbaudīts ar to, ka viņu vilina  un kārdina viņa paša iekāre,” rakstīja māceklis Jēkabs. ”Kad iekāre ir kļuvusi auglīga, tā dzemdē grēku, savukārt grēks, kad tas ir izdarīts, ved nāvē.” (Jēk. 1:14, 15.) Cenzdamies sabojāt mūsu attiecības ar Dievu, Sātans vērš savus uzbrukumus pret mūsu sirdi, jo tieši tajā rodas vēlmes un iekāres.

5., 6. a) Kā Sātans mums uzbrūk? b) Kādus vilinājumus Sātans izmanto, lai modinātu mūsu sirdī nosodāmas iekāres, un kāda pieredze viņam šajā ziņā ir?

5 Kā Sātans uzbrūk sirdij? ”Pār visu pasauli valda ļaunais,” teikts Bībelē. (1. Jāņa 5:19.) Sātana rīcībā ir ”tas, kas ir pasaulē”. (Nolasīt 1. Jāņa 2:15, 16.) Tūkstošiem gadu viņš rūpīgi ir veidojis vidi, kurā mēs dzīvojam. Tā kā mēs atrodamies pasaulē, mums jābūt gataviem atvairīt viņa viltīgos uzbrukumus. (Jāņa 17:15.)

6 Sātana paņēmieni ir vērsti uz to, lai mūsu sirdī veidotos nosodāmas iekāres. Apustulis Jānis min trīs vilinājumus, ko Sātans izmanto: 1) ”miesas iekāri”, 2) ”acu iekāri” un 3) ”izrādīšanos ar savu mantu”. Šos vilinājumus Sātans lika lietā, kad tuksnesī kārdināja Jēzu. Viņam ir gadiem ilga pieredze to izmantošanā, un viņš to dara ļoti prasmīgi, pielāgodamies katra cilvēka vājībām. Pirms pievēršam uzmanību, kā pasargāt sevi no viņa uzbrukumiem, noskaidrosim, ar kādiem paņēmieniem Sātanam izdevās ievilināt savos slazdos Ievu, bet neizdevās to pašu izdarīt ar Dieva Dēlu.

”MIESAS IEKĀRE”

”Miesas iekāre” ieveda Ievu postā (Sk. 7. rindkopu)

7. Kā Sātans, kārdinādams Ievu, izmantoja ”miesas iekāri”?

7 Viena no cilvēku pamatvajadzībām ir vajadzība pēc ēdiena. Radītājs ir veidojis zemi tā, lai tās augļi mūs pārpilnībā nodrošinātu ar uzturu. Sātans var izmantot dabisko vēlmi pēc ēdiena, lai mēģinātu novērst mūs no Dieva gribas pildīšanas. Tā viņš rīkojās ar Ievu. (Nolasīt 1. Mozus 3:1—6.) Sātans pateica Ievai, ka viņa var ēst no ”laba un ļauna atzīšanas koka” augļiem un nemirt, turklāt apgalvoja, ka dienā, kad viņa ēdīs no šī koka, viņa kļūs kā Dievs. (1. Moz. 2:9.) Tā Sātans lika saprast, ka Ievas dzīvība nav atkarīga no paklausības Dievam. Cik tie bija nekaunīgi meli! Kad šī doma Ievai bija parādījusies, viņai bija divas iespējas: izmest to no prāta vai risināt to tālāk, ļaujot vēlmei pēc augļa kļūt stiprākai. Lai gan Ievai bija pieejami visi pārējie koki dārzā, viņa izvēlējās  domāt par to, ko Sātans bija teicis par koku dārza vidū, un ”viņa ņēma no koka, un ēda”. Sātans bija panācis, ka viņa iekāro kaut ko tādu, ko Radītājs bija aizliedzis.

Jēzus nekam neļāva novērst savu uzmanību no galvenā (Sk. 8. rindkopu)

8. Kā Sātans mēģināja modināt Jēzū ”miesas iekāri”, un kāpēc viņam tas neizdevās?

8 Līdzīgi Sātans rīkojās, kad viņš tuksnesī kārdināja Jēzu. Tā kā Jēzus bija gavējis 40 dienas un 40 naktis, Sātans zināja, ka Jēzum gribas ēst. ”Ja tu esi Dieva dēls,” Sātans sacīja, ”liec šim akmenim kļūt par maizi!” (Lūk. 4:1—3.) Jēzum bija divas iespējas: izmantot savas brīnumainās spējas, lai apmierinātu izsalkumu, vai to nedarīt. Jēzus zināja, ka šīs spējas nav domātas, lai tās lietotu savtīgos nolūkos. Kaut arī viņš bija izsalcis, remdēt izsalkumu viņam nebija svarīgāk kā saglabāt labas attiecības ar Jehovu. Jēzus atbildēja: ”Ir rakstīts: ”Cilvēkam jādzīvo ne no maizes vien, bet arī no katra vārda, kas nāk no Jehovas mutes.”” (Mat. 4:4.)

”ACU IEKĀRE”

9. Par ko liecina izteiciens ”acu iekāre”, un kā Sātans vilināja Ievu?

9 Jānis minēja arī tādu vilinājumu kā ”acu iekāre”. Šis izteiciens liecina, ka ir iespējams kaut ko iekārot, vienkārši skatoties uz to. Tieši tā notika ar Ievu, kurai Sātans apsolīja: ”Jūsu acis atvērsies.” Jo vairāk Ieva lūkojās uz aizliegto augli, jo iekārojamāks tas šķita. Ieva redzēja, ka koks ir ”acīm jo tīkams”.

10. Kā Sātans ar ”acu iekāri” mēģināja kārdināt Jēzu, un kā Jēzus viņam atbildēja?

10 Bet kā Sātans rīkojās, kārdinādams Jēzu? ”Vienā acumirklī parādījis viņam visas pasaules valstis, Velns viņam teica: ”Es tev došu visu šo varu un spožumu.”” (Lūk. 4:5, 6.) Jēzus pats nevarēja vienā acumirklī redzēt visas valstis, bet Sātans tās viņam parādīja redzējumā, cerēdams, ka Jēzu iekārdinās to spožums. Sātans nekaunīgi paziņoja: ”Ja tu nometīsies zemē manā priekšā un mani pielūgsi, tas viss būs tavs.” (Lūk. 4:7.) Taču Jēzum pat prātā nenāca rīkoties tā, kā vēlējās Sātans. Viņš tūlīt atbildēja: ”Ir rakstīts: ”Pielūdz tikai Jehovu, savu Dievu, un kalpo vienīgi viņam.”” (Lūk. 4:8.)

”IZRĀDĪŠANĀS AR SAVU MANTU”

11. Kā Sātans piemānīja Ievu?

11 Runādams par to, kas ir pasaulē, Jānis pieminēja arī ”izrādīšanos ar savu mantu”. Kad Ādams un Ieva bija vienīgie cilvēki uz zemes, viņi,  protams, nevarēja dižoties ar savu mantu citu priekšā. Tomēr viņu rīcībā izpaudās lepnums. Kārdinādams Ievu, Sātans lika saprast, ka Dievs no viņas slēpj kaut ko labu. Sātans Ievai pateica, ka tajā pašā dienā, kad viņa ēdīs no ”laba un ļauna atzīšanas koka”, viņa ”būs kā Dievs, zinādama, kas labs un kas ļauns”. (1. Moz. 2:17; 3:5.) Tā Sātans faktiski apgalvoja, ka Ieva var kļūt neatkarīga no Jehovas. Lepnums acīmredzot bija viens faktors, kura dēļ Ieva noticēja šiem meliem. Viņa ēda aizliegto augli, domādama, ka viņai nebūs jāmirst. Bet kā gan viņa maldījās!

12. Kā Sātans atkal mēģināja kārdināt Jēzu, un kā Jēzus atbildēja?

12 Jēzus, pretēji Ievai, rādīja lielisku pazemības piemēru. Sātans atkal mēģināja viņu kārdināt, bet Jēzus noraidīja pat domu, ka viņš varētu darīt kaut ko iespaidīgu, lai pārbaudītu Dievu, jo tas liecinātu par lepnumu. Jēzus atbilde Sātanam bija skaidra un tieša: ”Ir teikts: ”Tu nedrīksti pārbaudīt Jehovu, savu Dievu!”” (Nolasīt Lūkas 4:9—12.)

KĀ MĒS VARAM SAGLABĀT LABAS ATTIECĪBAS AR JEHOVU?

13., 14. Kā Sātans vilina cilvēkus mūsdienās?

13 Mūsdienās Sātana vilinājumi līdzinās tiem, ar kādiem viņš vērsās pret Ievu un Jēzu. Tā kā daudziem piemīt ”miesas iekāre”, Sātans pasaulē veicina netikumību, kā arī pārmērīgu nodošanos ēšanai un dzeršanai. Vēl viens ierocis viņa rokās ir pornogrāfija, it īpaši tā, kas sastopama internetā, jo šādi viņš piesaista nepiesardzīgu skatītāju uzmanību, rosinot ”acu iekāri”. Savukārt materiālisms, vara un slava ir spēcīgi kārdinājumi tiem, kas ir lepni un kam ir nosliece uz ”izrādīšanos ar savu mantu”.

Kādi Bībeles principi būtu jāatceras šajās situācijās? (Sk. 13., 14. rindkopu)

14 ”To, kas ir pasaulē,” var salīdzināt ar ēsmu, ko izmanto makšķernieks. Ēsma pievilina zivis, taču tā ir uzsprausta uz āķa. Sātans izmanto ikdienišķas cilvēku vajadzības, lai viņiem rastos vēlēšanās darīt to, kas ir pret Dieva likumiem. Ar saviem kārdinājumiem viņš cenšas nemanāmi ietekmēt mūsu vēlmes un radīt sirdī nepareizas tieksmes. Kārdinājumu mērķis  ir mūs pārliecināt, ka rūpes par personiskajām vajadzībām un ērtībām ir svarīgākas nekā Dieva gribas pildīšana. Vai Sātanam izdosies par to pārliecināt mūs?

15. Kā mēs varam līdzināties Jēzum un pretoties Sātana kārdinājumiem?

15 Ieva pakļāvās Sātana kārdinājumiem, taču Jēzus sekmīgi tiem pretojās. Ik reizi viņš pamatoja savu atbildi uz Rakstiem, sacīdams: ”Ir rakstīts,” — un: ”Ir teikts.” Ja mums ir paradums nopietni pētīt Bībeli, mēs labi to pārzināsim un spēsim atsaukt atmiņā pantus, kas mums palīdzēs kārdinājumā saglabāt skaidru spriestspēju. (Ps. 1:1, 2.) Domājot par Bībelē minētiem cilvēkiem, kas bija uzticīgi Dievam, mēs stiprināsim savu apņēmību viņiem līdzināties. (Rom. 15:4.) Mūs pasargās patiesa bijība pret Jehovu, kā arī mīlestība pret to, ko viņš mīl, un naids pret to, ko viņš ienīst. (Ps. 97:10.)

16., 17. Kā mēs varam likt lietā savas ”prāta spējas”, lai ietekmētu to, kādi cilvēki mēs esam?

16 Apustulis Pāvils mūs aicina likt lietā savas ”prāta spējas”, lai kļūtu par cilvēkiem, kuru rīcību nosaka Dieva, nevis pasaules domāšana. (Rom. 12:1, 2.) Uzsvērdams, cik svarīgi ir sekot tam, par ko mēs ļaujam sev domāt, Pāvils norāda: ”Mēs apgāžam spriedumus un augstus prātojumus, kas paceļas pret zināšanām par Dievu, un sagūstām it visas domas, lai tās būtu paklausīgas Kristum.” (2. Kor. 10:5.) Mūsu domas būtiski ietekmē to, kādi cilvēki mēs esam, tāpēc mums vienmēr jādomā par to, kas stiprina. (Filip. 4:8.)

17 Mēs nevaram būt svēti, ja brīvi ļaujamies nepareizām domām un iekārēm. Mums jāmīl Jehova ar ”tīru sirdi”. (1. Tim. 1:5.) Taču sirds ir ļaunprātīgi lokana, un mēs varbūt pat neapzināmies, cik dziļi mūs ietekmē ”tas, kas ir pasaulē”. (Jer. 17:9.) Tāpēc mums jāveic godīga pašpārbaude Bībeles mācību gaismā, sekojot padomam: ”Pārbaudiet, vai esat ticībā, pārliecinieties, kādi jūs esat.” (2. Kor. 13:5.)

18., 19. Kāpēc mums jāapņemas dzīvot tā, kā to vēlas Jehova?

18 Vēl viens faktors, kas palīdz pretoties ”tam, kas ir pasaulē”, ir tāds, ka mums jāpatur prātā Dieva iedvesmotie Jāņa vārdi: ”Pasaule un tās iekāres ies bojā, bet tas, kas pilda Dieva gribu, paliks mūžīgi.” (1. Jāņa 2:17.) Varētu likties, ka Sātana izveidotā sistēma ir pastāvīga, tomēr reiz tai pienāks gals. Nekas no tā, ko Sātana pasaule piedāvā, nav paliekošs. Ja atcerēsimies šo faktu, mums būs vieglāk nepakļauties Sātana vilinājumiem.

19 Apustulis Pāvils rakstīja, ka mums jābūt tādiem cilvēkiem, kas ir patīkami Dievam, ”gaidot un turot acu priekšā Jehovas dienu, kurā debesis ies bojā liesmās un pamatelementi lielajā karstumā izkusīs”. (2. Pēt. 3:12.) Nu jau pavisam drīz šī diena būs klāt un Jehova iznīcinās visas Sātana pasaules daļas. Līdz tam laikam Sātans turpinās izmantot ”to, kas ir pasaulē”, lai mūs kārdinātu, tāpat kā viņš kārdināja Ievu un Jēzu. Mēs nedrīkstam būt tādi kā Ieva un domāt par savu iekāru apmierināšanu. Ja mēs tā rīkotos, mēs faktiski atzītu Sātanu par savu dievu. Mums jālīdzinās Jēzum un jāpretojas šādiem vilinājumiem, lai cik pievilcīgi un patīkami tie liktos. Dzīvosim tā, kā to vēlas Jehova!