Cik bieži, atverot kādu no jaunajiem žurnāliem, jūs esat nodomājuši kaut ko līdzīgu vai teikuši šādus vārdus kādam citam? Skaistie zīmējumi un fotogrāfijas, kuru sagatavošanā ir ieguldīts liels darbs, ir izraudzīti ar noteiktu mērķi. Tie ir domāti, lai mēs kaut ko varētu mācīties, lai rosinātu mūs uz pārdomām un aizkustinātu mūsu sirdi. Īpaši tie mums var nākt par labu, kad mēs gatavojamies Sargtorņa sapulcei un piedalāmies tajā.

Piemēram, ir vērtīgi pārdomāt, kāpēc studējamā raksta sākumā ir izraudzīta konkrētā ilustrācija. Kas tajā ir attēlots? Kā šī ilustrācija ir saistīta ar raksta nosaukumu un tēmas pantu? Arī aplūkojot pārējos attēlus, ir labi pārdomāt, kā tie ir saistīti ar raksta tēmu un kā tos attiecināt uz savu dzīvi.

Sargtorņa sapulces vadītājam būtu jāaicina draudzes locekļi izteikties par katru ilustrāciju, pastāstīt, kā tajā attēlotais attiecas uz tēmu vai kā tas viņus iespaido personiski. Dažreiz pie attēla ir norādīts, ar kuru rindkopu tas ir saistīts. Ja šādas norādes nav, Sargtorņa sapulces vadītājs var pats izlemt, kurā brīdī ir vispiemērotāk pārrunāt attēlu. Tā visi gūs labumu no tā, kas ir paveikts, lai palīdzētu mūsu žurnālu lasītājiem spilgti iztēloties Bībelē aprakstītos notikumus un smelties no tiem pamācību.

Kāds brālis par attēliem mūsu žurnālos izteicās šādi: ”Kad esmu izlasījis brīnišķīgu rakstu, ilustrācijas man ir kā saldais ēdiens.”