Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Jūlijs 2013

Šajā numurā ir precizēta mūsu sapratne par to, kad risinās notikumi, kas minēti Jēzus pravietojumos, un par to, kas ir uzticamais un gudrais kalps.

”Saki mums: kad tas notiks?”

Kāda ir mūsu precizētā sapratne par to, kad risinās notikumi, par kuriem Jēzus pravietoja Mateja 24. un 25. nodaļā?

”Es būšu ar jums ik dienas”

Jēzus līdzībā par kviešiem un nezālēm stāstīts par sēju, augšanu un pļauju. Kā ir precizēta mūsu sapratne par pļaujas laiku?

Uzturs daudziem, ko sagādā nedaudzi

Kā Jēzus sagādāja garīgo uzturu draudzēm pirmajā gadsimtā? Vai kaut kas līdzīgs notiek mūsdienās?

”Kurš īsti ir uzticamais un gudrais kalps?”

Šajā rakstā precizēta mūsu sapratne par uzticamo un gudro kalpu. Noskaidrosim, kā mūsu garīgums ir atkarīgs no tā, vai saprotam, kā Jehova sagādā garīgo uzturu.

Jauns Vadošās padomes loceklis

2012. gada 1. septembrī Marks Sandersons sāka kalpot Jehovas liecinieku Vadošajā padomē.

DZĪVESSTĀSTS

Gatavi kalpot Jehovam jebkurā vietā

Izlasiet par laulātu pāri no Nīderlandes, kas mācījās pilnībā paļauties uz Jehovu, saskaroties ar apstākļu maiņu un pārbaudījumiem.

”Cik izteiksmīgs attēls!”

Attēli mūsu publikācijās ir domāti, lai mums kaut ko mācītu, rosinātu mūs uz pārdomām un aizkustinātu sirdi. Kā jārīkojas, lai šie skaistie attēli mums nāktu par labu?