Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Aprīlis 2013

Vai jūs zināt?

Vai jūs zināt?

Vai Jeruzālemes templis pēc mūsu ēras 70. gada tika atjaunots?

JĒZUS par Jehovas templi sacīja, ka ”pat akmens uz akmens te nepaliks”. Šis pravietojums piepildījās, kad mūsu ēras 70. gadā romiešu karaspēks Tita vadībā nopostīja Jeruzālemi. (Mat. 24:2.) Vēlāk imperators Juliāns plānoja atjaunot templi.

Juliāns ir saukts par pēdējo pagānu imperatoru Romas tronī. Viņš bija Konstantīna Lielā brāļadēls, kas tika apmācīts tā laika kristietisma teoloģijā. Tomēr pēc tam, kad 361. gadā viņš tika pasludināts par Romas imperatoru, Juliāns atklāti atteicās no šīs izglītības un sava laika izkropļotās kristietības un pievērsās pagānismam. Vēstures grāmatās viņš ir dēvēts par atkritēju.

Juliāns izjuta dziļu riebumu pret kristietību. Viens no iemesliem, iespējams, bija tas, ka sešu gadu vecumā viņš pieredzēja, kā tā sauktie kristieši nogalina viņa tēvu un citus radiniekus. Saskaņā ar baznīcas vēsturnieku teikto, Juliāns mudināja ebrejus atjaunot templi, jo tā viņš cerēja pierādīt, ka Jēzus ir bijis viltus pravietis. *

Nav šaubu, ka Juliāns bija plānojis atkal uzbūvēt templi. Vēsturnieki nav vienisprātis par to, vai viņš paspēja uzsākt tempļa atjaunošanas darbus un, ja paspēja, kas šo darbu apturēja. Tomēr viens ir skaidrs: Juliāns tika nogalināts nepilnus divus gadus pēc tam, kad bija nācis pie varas, un templis tā arī netika uzcelts no jauna.

Tempļa atrašanās vieta mūsdienās un tempļa zīmējums, kurā atspoguļots, kā tas varēja izskatīties Jēzus laikā

^ 5. rk. Jēzus neteica, ka templis nekad netiks atjaunots. Viņš pravietoja, ka tas tiks izpostīts, un mūsu ēras 70. gadā šie vārdi piepildījās.