Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Aprīlis 2013

Šajā numurā ir paskaidrots, kā pētīt Bībeli, lai mēs varētu vadīties pēc Dieva gudrības kalpošanā un personiskajā dzīvē.

Jehovas tauta ir labprātīga Meksikā

Noskaidrojiet, kāpēc daudzi gados jauni kristieši ir bijuši gatavi pārvarēt grūtības, lai paplašinātu kristīgo kalpošanu.

Gūsim svētības, ko sniedz Bībeles lasīšana

Bībeles lasīšana mums nāks par labu vienīgi tad, ja mēs tajā iedziļināsimies un izmantosim uzzināto dzīvē. Pārdomāsim, kā mēs varam rīkoties, lai gūtu lielāku labumu no Bībeles lasīšanas.

Palīdzēsim sev un citiem, izmantojot Dieva Rakstus

Vai jūs augstu vērtējat Bībeli? Rūpīgi izpētot vārdus no 2. Timotejam 3:16, mēs spēsim vēl vairāk paļauties uz šo Jehovas sagādāto dāvanu.

DZĪVESSTĀSTS

Piecdesmit gadi pilnas slodzes kalpošanā pie Ziemeļu polārā loka

Lasiet, ko par savu dzīvi stāsta Aili and Anniki Matilas, kuras, kalpodamas par speciālajām pionierēm Somijas ziemeļos, mācījās paļauties uz Jehovu.

Pārliecinieties, kas ir svarīgākais

Mums ir gods piederēt pie Dieva lielās organizācijas. Kā mēs varam atbalstīt darbu, ko tā mūsdienās veic?

Nepagursim, darot labu

Kas mums palīdz iet kopsolī ar Jehovas organizāciju un saglabāt dedzību kalpošanā Dievam?

Vai jūs zināt?

Jēzus paredzēja, ka Jehovas templis tiks pilnībā nopostīts. Vai Jeruzālemes templis pēc mūsu ēras 70. gada tika atjaunots?