Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Februāris 2013

 No mūsu arhīva

”Neaizmirstamais”, kas parādījās tieši laikā

”Neaizmirstamais”, kas parādījās tieši laikā

”NEAIZMIRSTAMI!” Tieši tā daudzi izteicās par ”Radīšanas drāmu”. Tā parādījās īstajā laikā un neizdzēšami iespiedās atmiņā visiem, kas to noskatījās. ”Radīšanas drāma” bija spilgta liecība par godu Jehovam neilgi pirms tam, kad Hitlera režīms izvērsa niknu Dieva tautas vajāšanu daudzviet Eiropā. Kas bija šī ”Radīšanas drāma”?

Grāmata Schöpfung (Radīšana), kas deva nosaukumu jaunajai fotodrāmai

1914. gadā Jehovas tautas galvenā pārvalde Bruklinā (Ņujorka, ASV) laida klajā fotodrāmu ”Radīšana”. Tās ilgums bija astoņas stundas, to veidoja diapozitīvi un kinofilmas elementi, un tajā bija izmantota krāsa un skaņa. Fotodrāmu noskatījās miljoniem cilvēku dažādās pasaules malās. 1914. gadā parādījās arī fotodrāmas saīsinātais variants ar nosaukumu ”Heirēka”. 20. gados diapozitīvi, filmlente un aparatūra jau bija jūtami nolietoti, taču joprojām pastāvēja pieprasījums pēc fotodrāmas seansiem. Piemēram, Vācijas pilsētas Ludvigsburgas iedzīvotāji vaicāja: ”Kad atkal tiks rādīta fotodrāma?” Ko bija iespējams darīt lietas labā?

Lai fotodrāmu atkal varētu izrādīt, 20. gados pārstāvji no Magdeburgas Bēteles Vācijā iegādājās kinofilmas no kādas ziņu aģentūras Parīzē (Francija) un diapozitīvus no firmām Leipcigā un Drēzdenē. Šie materiāli tika apvienoti ar dažiem vecās fotodrāmas diapozitīviem, kas vēl bija izmantojami.

Brālis Ērihs Frosts, kas bija apdāvināts mūziķis, sacerēja muzikālo pavadījumu filmai un diapozitīviem. Teicēja teksts daļēji bija ņemts no grāmatas Radīšana. Tāpēc fotodrāmas pārstrādātajam variantam tika dots jauns nosaukums — ”Radīšanas drāma”.

Jaunais variants bija tikpat garš kā sākotnējā fotodrāma — astoņas stundas — un tika demonstrēts pa daļām vairākus vakarus pēc kārtas. ”Radīšanas drāmā” bija sniegta aizraujoša informācija par radīšanas dienām, piedāvāts ieskats vēsturē gan no Bībeles, gan no laicīgā viedokļa, kā arī paskaidrots, ka viltus reliģija nav attaisnojusi cilvēku cerības. Seansi notika Austrijā, Luksemburgā, Šveicē, Vācijā un arī citās vietās, kur cilvēki runāja vāciski.

Ērihs Frosts un viņa nošu lapa ar mūziku ”Radīšanas drāmai”

Ērihs Frosts stāstīja: ”Kad tika izrādīta ”Radīšanas drāma”, es mudināju savus kolēģus, it sevišķi orķestra dalībniekus,  pārtraukuma laikā iet gar rindām un piedāvāt klātesošajiem mūsu brīnišķīgās grāmatas un bukletus. Šādi mēs izplatījām vairāk literatūras nekā pa mājām.” Johanness Raute, kas organizēja seansus Polijā un tagadējā Čehijā, atceras, ka daudzi skatītāji atstāja savas adreses, lai viņus vēlāk varētu apmeklēt. Šīs adreses kļuva par pamatu auglīgiem atkārtotiem apmeklējumiem.

Arī 30. gados ”Radīšanas drāmas” seansos zāles joprojām bija pilnas, un par Jehovas lieciniekiem runāja visa pilsēta. Līdz 1933. gadam Vācijas filiāles rīkotos seansus bija apmeklējuši gandrīz miljons cilvēku. ”Tikai tādēļ, lai redzētu drāmu, mēs visas piecas dienas kājām gājām desmit kilometrus turp un tikpat daudz atpakaļ cauri mežam, pāri pakalniem un lejām,” stāsta Kēte Krausa. ””Radīšanas drāma” lika pamatus manai mīlestībai pret patiesību,” atzīst Elze Bilharca.

Alfrēds Almendingers atceras, ka viņa māte, noskatījusies drāmu, ”bija tādā sajūsmā, ka nopirka Bībeli un mēģināja sameklēt tajā vārdu ”šķīstītava””. Tā kā Bībelē viņa šo vārdu neatrada, viņa pārstāja apmeklēt baznīcu un kristījās. ”Neskaitāmi cilvēki ienāca patiesībā, pateicoties ”Radīšanas drāmai”,” atzīmēja Ērihs Frosts. (3. Jāņa 1—3.)

”Radīšanas drāmas” seansi ritēja pilnā sparā, kad pāri Eiropai vēlās nacisma vilnis. 1933. gadā Jehovas liecinieku darbība Vācijā tika aizliegta. No tā laika līdz pat Otrā pasaules kara beigām 1945. gadā Jehovas kalpiem Eiropā bija jāpieredz nežēlīgas vajāšanas. Ērihs Frosts apmēram astoņus gadus pavadīja nebrīvē. Taču viņš izdzīvoja un vēlāk kalpoja Vācijas Bētelē Vīsbādenē. Cik labi, ka neaizmirstamā ”Radīšanas drāma” parādījās tieši īstajā brīdī un vairoja drosmi daudziem kristiešiem, ko drīzumā gaidīja ticības pārbaudījumi Otrā pasaules kara laikā! (No mūsu arhīva Vācijā.)