Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Janvāris 2013

Jehovas tauta ir labprātīga Norvēģijā

Kā negaidīts jautājums kādu ģimeni pamudināja pārcelties uz vietu, kur ir liela nepieciešamība pēc sludinātājiem?

Esiet drosmīgi — Jehova ir ar jums!

Ko var mācīties no Jozuas, Jojadas, Daniēla un citiem Dieva kalpiem, kas ir apliecinājuši ticību un rīkojušies drosmīgi?

Neļausim nekam mūs attālināt no Jehovas

Pārdomājiet, kā mēs varam izdarīt gudru izvēli jautājumos, kas skar darbu, atpūtu un attiecības ar ģimenes locekļiem.

Tuvosimies Jehovam

Kā līdzsvarota attieksme pret modernajām tehnoloģijām, veselību un naudu un sapratne par to, ar ko būtu labi lepoties un ar ko ne, mums palīdz tuvoties Dievam?

Kalpošana, kas nav jānožēlo

Savas dzīves laikā apustulis Pāvils pieļāva gan briesmīgas kļūdas, gan arī pieņēma gudrus lēmumus. Ko mēs varam mācīties no viņa piemēra?

Kristiešu draudzes vecākie — ”darbabiedri, kas vairo jūsu prieku”

Kā kristiešu draudzes vecākie var vairot ticības biedru prieku?

Labi izplānota sludināšana nes augļus

Izlasiet, kā kāda desmitgadīga meitene, kas dzīvo Čīlē, centās uz kādu īpašu pasākumu uzaicināt visus skolēnus, kas runā mapuču valodā.