Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Decembris 2012

Vai jūs atceraties?

Vai jūs atceraties?

Vai jūs uzmanīgi lasījāt pēdējos Sargtorņa numurus? Pārbaudiet, vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem.

Kā mēs varam apdzēst neapdomātu vārdu liesmas?

Mums jāpārbauda, kas ir mūsu sirdī. Ja esam sākuši kritiski raudzīties uz kādu ticības biedru, analizēsim, kāpēc mums pret viņu ir izveidojusies šāda attieksme. Varbūt tās pamatā ir vēlme izcelt pašiem sevi? Lai kādi būtu iemesli, kritiska attieksme attiecības var padarīt tikai saspringtākas. (15. augusts, 21. lappuse.)

Kādi ar Jehovas dienu saistīti notikumi ir gaidāmi?

Izskanēs paziņojums ”Miers un drošība!”. Valstis uzbruks ”lielajai Babilonai” un to iznīcinās. Būs uzbrukums Dieva tautai. Notiks Armagedona karš, un pēc tam Sātans un viņa dēmoni tiks iemesti bezdibenī. (15. septembris, 4. lappuse.)

Ko labu dod tas, ka mēs nezinām, kad nāks gals?

Tas, ka mēs nezinām precīzu dienu un stundu, kad nāks gals, mums ļauj parādīt, kas ir mūsu sirdī, un dod iespēju iepriecināt Dieva sirdi. Tas mūs rosina dzīvot pašaizliedzīgi un vairāk paļauties uz Dievu un viņa Rakstiem. Turklāt pašreizējās grūtības mūs norūda. (15. septembris, 24., 25. lappuse.)

Kā Dievs piedod un aizmirst nožēlas mākta cilvēka grēkus?

Par cilvēkiem, kas ir iemantojuši Jehovas labvēlību, viņš ir teicis: ”Es.. nepieminēšu vairs viņu grēku!” (Jer. 31:34.) Viņš var piedot grēkus uz izpirkuma upura pamata. Kad Dievs piedod grēkus, viņš tos aizmirst tādā ziņā, ka tos vairs neatgādina, lai atkal par tiem sodītu. (Oktobris—decembris, 11. lappuse.)

Ko attēlo ”septiņas zvaigznes” Jēzus labajā rokā, kas minētas Atklāsmes 1:16, 20?

”Zvaigznes” attēlo svaidītos pārraugus un plašākā nozīmē — visus pārraugus draudzēs. (15. oktobris, 14. lappuse.)

Kā katrs draudzes loceklis var vairot veselīgu garu draudzē?

Ja mēs centīsimies rīkoties saskaņā ar gudrību, kas nāk no augšas, nebūsim pārāk augstās domās par sevi, būsim gatavi piedot un pozitīvi domāsim par citiem, mums būs labas attiecības ar ticības biedriem un mēs spēsim vairot veselīgu garu draudzē. (15. oktobris, 16. lappuse.)

Cik reizes tiem, kas vēlas atsacīties no sevis un būt Jēzus mācekļi, ir iespēja atbildēt ”jā” uz jautājumiem par viņu apņemšanos?

Šāda iespēja ir trīs reizes. Kad divi draudzes vecākie runā ar cilvēku, kas grib kļūt par nekristītu sludinātāju, viņi tam jautā: ”Vai tu patiešām vēlies būt Jehovas liecinieks?” Vēlāk, kad viņš vēlas kristīties, vecākie, ar viņu tiekoties, jautā: ”Vai tu lūgšanā Jehovam esi devis solījumu kalpot viņam?” Visbeidzot kristīšanās dienā visiem, kas gatavojas kristīties, tiek jautāts: ”Vai uz Jēzus Kristus upura pamata jūs esat nožēlojuši savus grēkus, devuši solījumu kalpot Jehovam un apņēmušies pildīt viņa gribu?” Sakot ”jā”, viņi liecinieku priekšā apstiprina savu lēmumu kalpot Dievam mūžīgi. (15. oktobris, 30. lappuse.)

Kā izpaudās Jēzus pazemība, par ko var lasīt Jesajas 50:4, 5?

Šajos pantos runāts par to, kam ir ”gudra mēle” un kas ”neatteicās un neatkāpās”. Jēzus bija pazemīgs un uzmanīgi klausījās, ko viņa Tēvs viņam mācīja. Jēzus bija gatavs mācīties no Jehovas, viņš darīja to labprāt un vēroja, kā Jehova pazemīgi parāda žēlsirdību grēcīgajiem cilvēkiem. (15. novembris, 11. lappuse.)