Norādīts žurnāla numurs, kurā raksts ievietots

BĪBELE

 • Bērniem un jauniešiem. 1.—3., 10.—12.

 • Kaverdeila angļu Bībele. 7.—9.

 • Kuri Grieķu rakstu rakstītāji bija klāt Vasarsvētkos? 1.—3.

 • Maina cilvēku dzīvi. 4.—6., 10.—12.

 • Māņticīga izmantošana. 15.12.

 • Vai Bībelē ir paredzēti nākotnes notikumi? 4.—6.

 • Unikāla grāmata. 7.—9.

 • Zamoras ieguldījums tulkošanā. 1.—3.

DAŽĀDI

 • Asfalta izmantošana par saistvielu. 10.—12.

 • Dabas katastrofas. Dieva sods? 1.—3.

 • Dieva kalps, kas nesavtīgi rūpējās par ģimeni (Jāzeps). 4.—6.

 • Dievam ”Viņa svēto nāve ir dārga”. 15.5.

 • Ebreju raduraksti. 7.—9.

 • Ja ir samazinājušies ienākumi. 7.—9.

 • ”Jūsu pūliņiem būs sava alga!” (Asa.) 15.8.

 • Kā mūs ietekmē garīgas būtnes? 10.—12.

 • Kad Lielbritānija un ASV kļuva par septīto pasaules mēroga lielvaru? 15.6.

 • Kad tika nopostīta Jeruzāleme? 7.—9., 10.—12.

 • Kāpēc Dieva kalpiem jāprecas tikai ar ticības biedriem? 10.—12.

 • Karmezīns. 1.—3.

 • Kas bija evaņģēlijos minētais Anna? 4.—6.

 • Kas notiks ar reliģijām? 7.—9.

 • Kas spēj izskaidrot pravietojumus? 1.—3.

 • Nātāns — uzticīgs Dieva kalps, kas aizstāvēja tīro pielūgsmi. 15.2.

 • ”Neiespējami!” Ko tas nozīmē? 7.—9.

 • Papīrs Bībeles laikos. 10.—12.

 • Sasaldēti cilvēku embriji. 15.12.

 • Skaudība. 15.2.

 • Tiek atklāti astoņi ķēniņi. 15.6.

 • Vai 2012. gadā Zeme ies bojā? 1.—3.

DZĪVESSTĀSTI

 • Draudzība, kas ilgst 60 gadus (L. Tērners, V. Kastens, R. Kelsijs, R. Templtons). 15.10.

 • Jehova ir atvēris man acis (P. Ojeka). 7.—9.

 • Jehova man ir mācījis pildīt viņa gribu (M. Loids). 15.7.

 • Līdzināties Jeftas meitai (Dž. Sonsa). 1.—3.

 • Mani atbalstīja gados vecākie un pieredzējušie (E. Jerde). 15.5.

 • Septiņdesmit gadus turos ”jūdu vīram” pie ”svārku stērbeles” (L. Smits). 15.4.

 • ”Svētības pilnas dāvanas pie Tavas labās rokas ir mūžīgi” (L. Didure). 15.3.

 • Vērtīga mācība, ko esam guvuši svētajā kalpošanā (O. Randriamora). 15.6.

JEHOVA

 • Tēvs. 10.—12.

 • Tuvosimies Dievam. 1.—3., 4.—6., 7.—9., 10.—12.

 • Uzklausa lūgšanas. 10.—12.

JEHOVAS LIECINIEKI

 • Dārgumi no mūsu pagātnes. 15.1.

 • Drosmīgi Dieva vārdu sludinātāji. 15.2.

 • Gada kopsapulce. 15.8.

 • Jehovas tauta ir labprātīga Brazīlijā. 15.10.

 • Jehovas tauta ir labprātīga Ekvadorā. 15.7.

 • ”Kā gan es spēšu sludināt?” (Paralizēta sieviete.) 15.1.

 • Kāpēc sludina pa mājām? 7.—9.

 • Kolportieri. 15.5.

 • Laipnība izgaisina rūgtumu. 15.6.

 • ”Mans sapnis ir piepildījies” (pionieres kalpošana). 15.7.

 • ”No bērnu.. mutes” (Krievija, Austrālija). 15.10.

 • Pārpalikums sedz trūkumu (ziedojumi). 15.11.

 • Piligrimi. 15.8.

 • Sargtornis studēšanai. 15.1.

 • Sargtornis vienkāršotā valodā. 15.12.

 • ”Tas piesaistīja apkārtējo uzmanību” (Dawn-Mobile). 15.2.

 • Teokrātiskās skolas. 15.9.

 • ”Vai jūs, lūdzu, varētu mūs nofotografēt?” (Meksika.) 15.3.

 • Vēsts, par kuru labāka vēl nebija dzirdēta (Kanādas radiostacija). 15.11.

 • Vēstule no... 1.—3.

JĒZUS KRISTUS

 • Apokrifiskie evaņģēliji. 4.—6.

 • Atbildes uz svarīgiem jautājumiem. 4.—6.

 • Kas sūtīja ”zvaigzni”? 4.—6.

 • Ko nozīmē vārdi, ka jānoiet arī otra jūdze? (Mt 5:41.) 4.—6.

 • Vai Jēzus ir Dievs? 4.—6.

KRISTĪGA DZĪVE UN ĪPAŠĪBAS

 • Bībeles lappusīte. 4.—6.

 • Kā atrast labus draugus? 1.—3.

 • Kā jūs dodat padomus? 15.3.

 • Kā panākt, lai Bībeles studēšana sagādātu prieku un būtu pilnvērtīga. 15.1.

 • Kādos gadījumos var parakstīt uzticības apliecinājumu? 15.12.

 • ”Laiks mīlēt, un.. laiks ienīst”. 1.—3.

 • Mācīsim savus bērnus. 7.—9.

 • Meklēsim labus padomus. 15.6.

 • ”Sargieties no farizeju rauga”. 15.5.

 • Vai pornogrāfijas skatīšanās var kļūt par iemeslu izslēgšanai no draudzes? 15.3.

 • Vai tie, kas izlemj neprecēties, ir saņēmuši šādu dāvanu? 15.11.

STUDĒJAMIE RAKSTI

 • Augstsirdīgi piedodiet cits citam. 15.11.

 • ”Cilvēki, svētā gara vadīti”. 15.6.

 • Dēls vēlas pastāstīt par Tēvu. 15.4.

 • Drosmīgi stāsimies pretī mūsdienu grūtībām. 15.10.

 • Dzīvojiet kā valstības pavalstnieki! 15.8.

 • Dzīvosim tā, kā pienākas ”pagaidu iedzīvotājiem”. 15.12.

 • ”Es būšu ar jums”. 15.8.

 • ”Esi stiprs un drošsirdīgs”. 15.2.

 • Jehova atklāj, ”kam drīzumā jānotiek”. 15.6.

 • Jehova ”atklāj noslēpumus”. 15.6.

 • Jehova mūs sargā glābšanai. 15.4.

 • Jehova prot izglābt savus kalpus. 15.4.

 • Jehova pulcē savu ģimeni. 15.7.

 • Jehova pulcina savu priecīgo tautu. 15.9.

 • Jēzus ir rādījis pazemības paraugu. 15.11.

 • Jūs esat uzticami pārvaldnieki. 15.12.

 • ”Jūs nezināt ne dienu, ne stundu”. 15.9.

 • Kā pienāks gals šai pasaulei. 15.9.

 • Kādu garu jūs paužat? 15.10.

 • Kalposim Dievam, kas dod brīvību. 15.7.

 • Kalposim Jehovam ar visu sirdi. 15.4.

 • Kāpēc kalpošanai Jehovam ir jābūt galvenajam dzīvē? 15.6.

 • Klausīsim Dievam un gūsim svētības, ko nodrošina Dieva zvēresti. 15.10.

 • Ko mums nozīmē Jehovas gatavība piedot? 15.11.

 • Ķēnišķīgi priesteri, kas nesīs svētības visai cilvēcei. 15.1.

 • Lai Jehova jums piešķir patiesu brīvību. 15.7.

 • Lai jūsu dzīve ir patiesi sekmīga. 15.12.

 • Lai jūsu ”jā” nozīmē ”jā”. 15.10.

 • Laime ir iespējama arī reliģiski sašķeltā ģimenē. 15.2.

 • ”Māci man darīt pēc tava prāta”. 15.11.

 • Mācīsimies būt kā mazākie. 15.11.

 • Mācīsimies no apustuļiem, ko nozīmē būt nomodā. 15.1.

 • Mācīsimies no Jehovas un Jēzus pacietības. 15.9.

 • Mācīsimies no ”patiesības pamatiem”. 15.1.

 • Miers, kas pastāvēs tūkstoš gadu un vēl ilgāk. 15.9.

 • Nesīsim Jehovam upurus ar visu sirdi un dvēseli. 15.1.

 • Neskatīsimies atpakaļ. 15.3.

 • ”No kā man baiļoties?” 15.7.

 • Nodevīgums — pazīme, kas raksturo pēdējās dienas. 15.4.

 • ”Pagaidu iedzīvotāji”, kas vienoti patiesajā pielūgsmē. 15.12.

 • Palīdzēsim cilvēkiem ”mosties no miega”. 15.3.

 • Paļausimies uz Jehovu — Dievu, kas ”liek mainīties laikiem”. 15.5.

 • Patiesie kristieši ciena Dieva vārdus. 15.1.

 • Paturēsim prātā, cik neatliekams ir mūsu darbs. 15.3.

 • Priecāsimies cerībā. 15.3.

 • Saglabāsim draudzē pozitīvu garu. 15.2.

 • Sargieties no Velna slazdiem! 15.8.

 • Sekosim Jēzus paraugam un saglabāsim modrību. 15.2.

 • Stāsimies pretī Sātanam un vairīsimies no viņa lamatām. 15.8.

 • Stipriniet savas laulības saites. 15.5.

 • Vai jūs atspoguļojat Jehovas spožumu? 15.5.

 • Vai jūs augstu vērtējat Dieva dāvanu — laulību? 15.5.

​​​​​​