Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Decembris 2012

Šajā numurā ir paskaidrots, ko nozīmē dzīvē gūt īstus panākumus. Vēl tajā ir stāstīts par Jehovas liecinieku brāļu saimi visā pasaulē.

Neizmantosim Bībeli māņticīgi

Daži uzskata, ka Bībelei piemīt maģisks spēks. Vai arī jūs tā domājat? Kā Bībeles mācības mums var nākt par labu?

Lai jūsu dzīve ir patiesi sekmīga

Ko nozīmē dzīvē gūt panākumus? Ko var mācīties no ķēniņa Salamana un apustuļa Pāvila.

Jūs esat uzticami pārvaldnieki

Visi, kas kalpo Dievam, savā ziņā ir pārvaldnieki. Kādi trīs principi mums var palīdzēt veikt šo pienākumu?

Lasītāju jautājumi

Kā kristiešiem pieņemt lēmumu jautājumā par sasaldētu embriju uzglabāšanu? Kas jādara Bībeles skolniekiem, kas nevar oficiāli apprecēties, lai varētu kristīties?

Vai jūs atceraties?

Vai jūs uzmanīgi lasījāt pēdējos Sargtorņa numurus? Pārbaudiet, vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem.

Dzīvosim tā, kā pienākas ”pagaidu iedzīvotājiem”

Ko nozīmē būt ”pagaidu iedzīvotājiem” šajā pasaulē? Kas tiek gaidīts no patiesajiem kristiešiem?

”Pagaidu iedzīvotāji”, kas vienoti patiesajā pielūgsmē

Kā Jehovas liecinieki vienoti sludina visā pasaulē?

Kāpēc tika izlemts izdot Sargtorni vienkāršotā valodā?

Uzzini, cik noderīgs gan pieaugušajiem, gan bērniem ir izrādījies jaunais izdevums.

2012. gada Sargtorņa saturs

2012. gada Sargtorņa rakstu tematiskais rādītājs