Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Novembris 2012

Šajā numurā ir paskaidrots, kāpēc Jehovas vārds, nodomi un likumi mums ir svarīgi un kāpēc patiesajiem kristiešiem jācenšas būt pazemīgiem un piedot citiem.

”Māci man darīt pēc tava prāta”

Kā mēs varam sekot Dāvida paraugam un uz visu raudzīties no Jehovas viedokļa?

”Jūsu pārpalikums . . var segt viņu trūkumu”

Kristieši pirmajā gadsimtā atlicināja līdzekļus, ko ziedot tiem, kas ir nonākuši trūkumā. Kā mēs varam sekot viņu piemēram?

Jēzus ir rādījis pazemības paraugu

Ko ir devusi Jēzus pazemība?

Mācīsimies būt kā mazākie

Kā mēs varam paust pazemību attiecībās ar citiem?

Lasītāju jautājumi

Ko īsti Jēzus domāja, pieminēdams dāvanu būt neprecētam?

Ko mums nozīmē Jehovas gatavība piedot?

No tā, kā Jehova ir izturējies pret grēciniekiem agrākos laikos, mēs varam daudz mācīties par viņa gatavību piedot.

Augstsirdīgi piedodiet cits citam

Kā mēs varam sekot Jehovas paraugam un būt gatavi piedot citiem?

Vēsts, par kuru labāka vēl nebija dzirdēta

1926. gadā Bībeles pētniekiem (kā tolaik bija pazīstami Jehovas liecinieki) bija savas radiostacijas četrās Kanādas pilsētās.